Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 58)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Seba Melano $??.???.??? Ρ Pipirelli 3
02.   Roland Kocsis $??.???.??? Β Pipirelli 57
03.   Gaston Del Rio $?.???.??? Η Pipirelli 27
04.   Christo Botha $?.???.??? Ρ Pipirelli 48
05.   Florian Prussak $??.???.??? Ρ Pipirelli 13
06.   László Ollári $-???.??? Η Pipirelli 12
07.   Hubert Karpinski $?.???.??? Η Pipirelli 64
08.   Giuseppe Savanelli $??.???.??? Η Pipirelli 73
09.   Thomas König $?.???.??? Β Pipirelli 22
10.   Kevin Bröhl $?.???.??? Η Pipirelli 30
11.   Lars-åke Englund $??.???.??? Η Pipirelli 20
12.   Aiden Smith $??.???.??? Ρ Pipirelli 4
13.   Svetoslav Dimitrov $??.???.??? Η Pipirelli 0
14.   Mark Coleman $??.???.??? Ρ Pipirelli 2
15.   Bla Bla Blblbob $??.???.??? Β Pipirelli 0
16.   Szabolcs Abonyi $??.???.??? Β Pipirelli 0
17.   Sebastian Alonso Bafico $??.???.??? Β Pipirelli 0
18.   Tom Baker $??.???.??? Β Pipirelli 54
19.   Francisco Bispo Dos Santos $??.???.??? Β Pipirelli 0
20.   Piero De Pascalis $??.???.??? Β Pipirelli 0
21.   Marcelo Golla $??.???.??? Β Pipirelli 0
22.   Clayton Green $??.???.??? Β Pipirelli 0
23.   Colin Haxell $??.???.??? Β Pipirelli 0
24.   James Keeble $??.???.??? Β Pipirelli 0
25.   Gábor Kiss $??.???.??? Β Pipirelli 0
26.   Luke Mcfadzean $??.???.??? Β Pipirelli 0
27.   Robert Richardson $??.???.??? Β Pipirelli 0
28.   Lukasz Rynkiewicz $??.???.??? Β Pipirelli 0
29.   Antons Sergejevs $??.???.??? Β Pipirelli 0
30.   Marc Verbist $??.???.??? Β Pipirelli 0