Αριθμός μάνατζερ που έχουν κάνει κατατακτήριες


Σύνολο αυτών που έχουν κάνει κατατακτήριες: 306 από 8006 (3.82%)

Ταχύτεροι μάνατζερς βάση ομίλων

Κ1 σε Elite (από 0 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 0%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
Κ2 σε Elite (από 0 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 0%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
Κ1+Κ2 σε Elite (από 0 που έχουν κάνει κατατακτήριες)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου

Κ1 σε Master (από 11 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 5.5%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  M. Nikic  M3  1:26.212s 
2  G. Bellotto  M1  + 0.042s 
3  M. Watson  M5  + 0.719s 
4  T. Le Denmat  M2  + 0.978s 
5  F. Génel  M3  + 0.982s 
6  O. Guardian  M2  + 1.208s 
7  B. Balázsi  M3  + 1.613s 
8  I. Varga  M4  + 1.707s 
9  N. Brojak  M4  + 2.008s 
10  H. Evony  M1  + 2.994s 
Κ2 σε Master (από 11 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 5.5%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  M. Nikic  M3  1:27.402s 
2  G. Bellotto  M1  + 0.049s 
3  M. Watson  M5  + 0.451s 
4  T. Le Denmat  M2  + 0.863s 
5  O. Guardian  M2  + 0.978s 
6  B. Balázsi  M3  + 1.205s 
7  N. Brojak  M4  + 1.503s 
8  F. Génel  M3  + 1.561s 
9  I. Varga  M4  + 2.006s 
10  H. Evony  M1  + 2.391s 
Κ1+Κ2 σε Master (από 11 που έχουν κάνει κατατακτήριες)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  M. Nikic  M3  2:53.614s 
2  G. Bellotto  M1  + 0.091s 
3  M. Watson  M5  + 1.170s 
4  T. Le Denmat  M2  + 1.841s 
5  O. Guardian  M2  + 2.186s 
6  F. Génel  M3  + 2.543s 
7  B. Balázsi  M3  + 2.818s 
8  N. Brojak  M4  + 3.511s 
9  I. Varga  M4  + 3.713s 
10  H. Evony  M1  + 5.385s 

Κ1 σε Pro (από 24 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 2.4%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  R. Mandler  P20  1:27.115s 
2  L. Frost  P20  + 0.108s 
3  N. Páldeák  P21  + 0.355s 
4  T. Bento  P13  + 0.429s 
5  P. Symonds  P22  + 0.645s 
6  P. Venini  P2  + 1.040s 
7  M. Horvath  P12  + 1.100s 
8  A. Ionut  P13  + 1.610s 
9  M. Rataj  P19  + 1.763s 
10  R. Dilov  P2  + 2.030s 
Κ2 σε Pro (από 24 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 2.4%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  R. Mandler  P20  1:28.380s 
2  L. Frost  P20  + 0.203s 
3  P. Symonds  P22  + 0.374s 
4  T. Bento  P13  + 0.656s 
5  M. Horvath  P12  + 0.805s 
6  N. Páldeák  P21  + 0.989s 
7  P. Venini  P2  + 1.371s 
8  A. Ionut  P13  + 1.443s 
9  A. Lima  P8  + 1.610s 
10  M. Rataj  P19  + 2.067s 
Κ1+Κ2 σε Pro (από 24 που έχουν κάνει κατατακτήριες)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  R. Mandler  P20  2:55.495s 
2  L. Frost  P20  + 0.311s 
3  P. Symonds  P22  + 1.019s 
4  T. Bento  P13  + 1.085s 
5  N. Páldeák  P21  + 1.344s 
6  M. Horvath  P12  + 1.905s 
7  P. Venini  P2  + 2.411s 
8  A. Ionut  P13  + 3.053s 
9  A. Lima  P8  + 3.765s 
10  M. Rataj  P19  + 3.830s 

Κ1 σε Amateur (από 187 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 6.36%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  M. Kreisz  A31  1:30.299s 
2  C. Szynkier  A2  + 0.037s 
3  J. Bublys  A4  + 0.045s 
4  M. Rodrigues  A51  + 0.160s 
5  M. Stošić  A5  + 0.273s 
6  F. Oxter  A60  + 0.282s 
7  C. Pezone  A39  + 0.299s 
8  D. Hictaler  A4  + 0.368s 
9  K. Siekierski  A35  + 0.434s 
10  S. Bromley  A11  + 0.452s 
Κ2 σε Amateur (από 174 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 5.91%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  J. Bublys  A4  1:31.222s 
2  K. Siekierski  A35  + 0.064s 
3  C. Szynkier  A2  + 0.489s 
4  G. Pelleriti  A53  + 0.541s 
5  S. Bromley  A11  + 0.734s 
6  M. Stošić  A5  + 0.879s 
7  M. Fernández  A10  + 0.937s 
8  F. Oxter  A60  + 0.976s 
9  M. Cavazzoli  A66  + 1.067s 
10  J. Draco  A5  + 1.095s 
Κ1+Κ2 σε Amateur (από 174 που έχουν κάνει κατατακτήριες)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  J. Bublys  A4  3:01.566s 
2  K. Siekierski  A35  + 0.453s 
3  C. Szynkier  A2  + 0.481s 
4  G. Pelleriti  A53  + 0.974s 
5  M. Stošić  A5  + 1.107s 
6  S. Bromley  A11  + 1.141s 
7  F. Oxter  A60  + 1.213s 
8  M. Fernández  A10  + 1.612s 
9  D. Hictaler  A4  + 1.658s 
10  C. Pezone  A39  + 1.668s 

Κ1 σε Rookie (από 102 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 2.67%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  Q. Vanghaele  R52  1:35.393s 
2  J. Michalski  R41  + 0.021s 
3  N. Zouridakis  R109  + 0.077s 
4  M. Jones  R127  + 0.349s 
5  C. Lipan  R106  + 0.477s 
6  А. Алексеичъ  R115  + 0.530s 
7  F. Lemgruber  R2  + 0.873s 
8  Y. Albert  R11  + 0.941s 
9  I. Gutierrez  R22  + 1.047s 
10  S. Schlautkötter  R70  + 1.128s 
Κ2 σε Rookie (από 97 που έχουν κάνει κατατακτήριες -> 2.54%)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  Q. Vanghaele  R52  1:37.518s 
2  M. Jones  R127  + 0.141s 
3  J. Michalski  R41  + 0.233s 
4  S. Murgod  R105  + 0.665s 
5  M. Asuncion  R47  + 0.797s 
6  N. Zouridakis  R109  + 0.892s 
7  S. Schlautkötter  R70  + 1.036s 
8  А. Алексеичъ  R115  + 1.214s 
9  T. Matúz  R66  + 1.245s 
10  W. Bell  R5  + 1.275s 
Κ1+Κ2 σε Rookie (από 97 που έχουν κάνει κατατακτήριες)
# Όνομα μάνατζερ Εθν Γκρουπ Χρόνος γύρου
1  Q. Vanghaele  R52  3:12.911s 
2  J. Michalski  R41  + 0.254s 
3  M. Jones  R127  + 0.490s 
4  N. Zouridakis  R109  + 0.969s 
5  А. Алексеичъ  R115  + 1.744s 
6  S. Schlautkötter  R70  + 2.164s 
7  F. Lemgruber  R2  + 2.293s 
8  Y. Albert  R11  + 2.546s 
9  W. Bell  R5  + 2.752s 
10  F. Giovannini  R95  + 2.967s