Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Amateur - 34)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  A. Merkel Fabrizio Merzario 151 $454.748 9   - - - - 34
02.  G. Fernandes Ryan Herbert 144 $696.889 10   - - - - 15
03.  M. Kaasik Riccardo Francia 142 $663.527 9   - - - - 17
04.  F. Temeroso Danny Bucknum 139 $1.347.942 6   - - - - 15
05.  E. Oliveira Alexandre Alliot 136 $286.606 15   - - - - 17
06.  E. Vartanian Brian Davison 129 $672.000 11   - - - - 9
07.  K. Niester Andreas Abt 126 $233.921 10   - - - - 24
08.  A. Çi̇l Carlo Maria Montin 126 $1.468.000 6   - - - - 7
09.  A. Lima Alex Sullivan 125 $959.616 11   - - - - 20
10.  T. Sant Divina Bird 123 $850.001 9   - - - - 13
11.  P. Silva Ferdinando La Rosa F 118 $627.200 11   - - - - 3
12.  V. Novo Scott Lees 118 $550.000 6   - - - - 26
13.  L. Del Rio Enrico Tedeschi 118 $1.232.000 6   - - - - 7
14.  L. Pegorari Michele Lombardi 117 $800.000 6   - - - - 11
15.  S. Dudzinski Didier Laffite 117 $472.055 7   - - - - 7
16.  T. Preising Thomas Heidfeld 116 $777.728 13   - - - - 17
17.  S. Thoppe Jyothisvaran Michele Tedeschi 116 $476.000 6   - - - - 7
18.  N. Piercamilli Lucas Paulo Diniz 115 $691.904 6   - - - - 4
19.  Y. Paçacı Bertil Wisell F 115 $560.000 6   - - - - 5
20.  P. Avezum Alex Sainz Jr. 115 $1.390.000 10   - - - - 13
21.  A. Forgione Costi Andronache 114 $555.000 16   - - - - 3
22.  M. Probert Memo Duran 114 $533.120 11   - - - - 12
23.  R. Velasco Jules Tambay 114 $667.341 7   - - - - 15
24.  K. Poláček Stephen Lyons 113 $555.000 12   - - - - 10
25.  A. Santos Luca Bortolotti 113 $876.021 11   - - - - 34
26.  J. Horvath Ronnie Giovanardi 113 $442.552 10   - - - - 19
27.  C. Schöning Peter Clarke 112 $855.000 14   - - - - 26
28.  J. Lundqvist Michael Webber 112 $533.120 6   - - - - 8
29.  M. Ramanauskas Lewis Williamson 111 $324.000 5   - - - - 37
30.  L. Xavier Gijs Albers 109 $869.999 4   - - - - 10
31.  R. Ramone Paolo Maria Papis 106 $761.841 8   - - - - 9
32.  G. Lucarelli Rene Terting 105 $971.506 3   - - - - 14
33.  J. Romagnoni Martin Heidfeld 104 $560.000 8   - - - - 12
34.  H. Parafioriti Nanni Brambilla 103 $459.200 12   - - - - 18
35.  G. Carlomagno Jim Carroll 101 $448.000 11   - - - - 33
36.  T. Trela Vitantonio Schiattarella 97 $733.333 4   - - - - 23
37.  R. Harceaga - - - -   - - - - 13