Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Amateur - 46)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  A. Al Farsi Vitor Sperafico 150 $1.120.000 2   - - - - 14
02.  F. Akpomie Peter Götz 149 $1.167.210 2   - - - - 18
03.  P. Olofsson Shinji Noda 149 $728.000 2   - - - - 38
04.  R. Vienuolis Ryo Yoshimoto 142 $432.436 5   - - - - 8
05.  I. Ciric Marcel Mücke 138 $677.878 2   - - - - 28
06.  C. Marankey Adrian McCarthy 135 $850.000 2   - - - - 18
07.  P. Kumpula Christopher Kessel 132 $1.700.000 2   - - - - 14
08.  P. Zlatev Andrea Franchi 130 $565.544 11   - - - - 14
09.  M. Coredeiro Chris Oakes 127 $1.176.000 2   - - - - 12
10.  K. Smith Florinel Hora 124 $765.766 5   - - - - 6
11.  M. Wasilewski Emilio Labrachez 124 $376.320 10   - - - - 25
12.  M. Alloatti Paul Clairay 124 $719.712 5   - - - - 19
13.  T. Pessotano Dave Clarke 120 $1.028.075 6   - - - - 5
14.  N. Bonsergent Kunimitsu Hattori 118 $840.000 2   - - - - 10
15.  J. Schwartz Simon Duval 117 $850.000 2   - - - - 5
16.  J. Plumero Maro Scheider 117 $1.028.608 5   - - - - 8
17.  A. Timon Toshio Hasemi 117 $641.364 6   - - - - 9
18.  M. Rizik Andreas Gartner 115 $1.008.000 2   - - - - 1
19.  D. Płatek Brett Lovely 114 $400.960 3   - - - - 29
20.  M. Miltinis Markus Hegewald 114 $1.500.000 8   - - - - 6
21.  G. Horvath Giovanna Facetti 113 $491.725 6   - - - - 3
22.  M. Sharipov Fabrizio Franchi 113 $655.000 14   - - - - 9
23.  G. Lombardo Graham Carroll 113 $1.000.000 2   - - - - 1
24.  P. Thiel Domenico Del Monte 113 $533.333 4   - - - - 1
25.  J. Jacobs Nigel Plowman 112 $482.821 2   - - - - 8
26.  E. Henriques Takuma Takagi 112 $550.000 1   - - - - 15
27.  Z. Taler Divina Hamilton 111 $777.777 14   - - - - 9
28.  S. Stepanovic Jonathan Kimball 111 $800.000 2   - - - - 9
29.  M. Figuera Jean-Marc Grouillard 110 $453.600 7   - - - - 26
30.  A. Pope Perry Galica 100 $402.636 6   - - - - 23
31.  R. Kozma Christian Senna 100 $448.000 2   - - - - 4
32.  G. Rizzo Olivier Tambay 99 $500.000 4   - - - - 5
33.  C. Altomare Andy de la Rosa 99 $337.183 2   - - - - 11
34.  A. Makos Jan Vervisch 96 $350.000 2   - - - - 7
35.  C. Karalı Loic Moreau 94 $1.140.000 2   - - - - 12
36.  M. Sirca Tony Carrapatoso 88 $727.618 10   - - - - 1
37.  S. Ferrari - - - -   - - - - 14