Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Amateur - 6)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  M. Hernandez Roger Trimmer 150 $545.664 8   - - - - 16
02.  P. Moura Manuel Lotterer 148 $1.189.974 6   - - - - 35
03.  M. Sendim Mauricio Bernoldi 137 $672.000 4   - - - - 37
04.  B. Zoli Enrico Apicella 130 $800.000 3   - - - - 16
05.  P. Qvist Gregor Primat 130 $2.222.222 2   - - - - 5
06.  M. Zemanovič Wilson Perera 127 $2.042.406 7   - - - - 10
07.  A. Zermak Bruno Bellarosa 125 $1.000.000 4   - - - - 8
08.  M. Araujo Eddie Dumfries 123 $519.823 5   - - - - 9
09.  A. Reis César Maia 121 $996.800 4   - - - - 20
10.  A. Tonkūnas Tom Hamilton 121 $1.150.320 11   - - - - 16
11.  J. Rahn Anthony Clucas 121 $541.718 4   - - - - 11
12.  S. Hanganu Gabriele Liuzzi 118 $621.600 4   - - - - 22
13.  R. Karol Michele Meneghello 118 $1.058.819 9   - - - - 18
14.  N. Straimel Philippe Bonanomi 117 $951.453 7   - - - - 20
15.  E. Nieto Gary Walker 116 $955.000 4   - - - - 2
16.  J. Van Zyl Hideki Kato 116 $425.600 10   - - - - 16
17.  G. Guerra Jason Kane 115 $600.000 4   - - - - 4
18.  J. Gonzalez Ben Christodoulou 115 $727.552 3   - - - - 13
19.  A. Verdin Luciano Di Grassi 113 $449.398 16   - - - - 14
20.  D. Fiotakis Rinaldo Del Monte 113 $899.100 8   - - - - 7
21.  J. Poole Raimo Asmer 110 $377.926 4   - - - - 12
22.  A. Yusof Jim Franchitti 109 $597.899 15   - - - - 8
23.  A. Musil Volker Terting 108 $761.792 4   - - - - 1
24.  C. Bonfanti Martin Craft 106 $848.839 10   - - - - 12
25.  Ò. Elias Benoit Servoz-Gavin 106 $875.000 9   - - - - 18
26.  I. Calabretta Tony Robarts 106 $750.000 14   - - - - 10
27.  M. Shahwan Pedro Andrade 105 $1.382.450 5   - - - - 5
28.  M. Oliveira Gianmaria Langes 105 $403.200 4   - - - - 2
29.  M. Simutis Kazuyoshi Kobayashi 104 $418.133 4   - - - - 19
30.  T. Bernat Yannick Clairay 103 $1.351.673 4   - - - - 2
31.  S. Danial Hiroki Hirate 102 $499.155 9   - - - - 3
32.  S. Cucciardi Naoki Noda 100 $335.000 2   - - - - 40
33.  S. Jackson Piercarlo Fisichella 98 $693.526 9   - - - - 4
34.  J. Schultz Larry Ryley 93 $784.000 5   - - - - 8
35.  D. Blager Kim Quaife-Hobbs 88 $998.890 5   - - - - 6
36.  A. Perez Alex Firman 87 $1.074.308 5   - - - - 1
37.  A. Berrisford - - - -   - - - - 5