Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Amateur - 65)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  M. Sarra Augusto Di Grassi 150 $752.640 12   - - - - 29
02.  M. Casadei Loïc Bourdais 142 $651.168 8   - - - - 17
03.  M. Vaz Matthew Ashley 142 $784.000 4   - - - - 29
04.  M. Bolther Engmark Nick Huff 133 $900.000 7   - - - - 4
05.  G. Barzaghi Jonathan Barron 132 $371.280 7   - - - - 36
06.  M. Silva Alina Dumitrescu 127 $629.408 13   - - - - 15
07.  S. Piirimägi Damien Streiff 123 $1.050.000 10   - - - - 7
08.  N. Smith Miguel Merchan Maldonado 122 $589.575 11   - - - - 19
09.  M. Pombo Brian Power 122 $1.060.098 11   - - - - 28
10.  J. Draco Gerhard Wendlinger 121 $784.000 7   - - - - 23
11.  G. Szabó Eric Leclere 121 $784.000 15   - - - - 7
12.  L. Downing Marcel Rosberg 118 $1.601.263 10   - - - - 3
13.  T. Cezar Giorgio Valsecchi 118 $840.000 4   - - - - 24
14.  M. Rukka Dirk Rast 117 $758.912 5   - - - - 13
15.  D. Goyano Kazuya Kato 115 $750.000 7   - - - - 9
16.  C. Vieira Buddy Kite 115 $1.390.000 7   - - - - 8
17.  J. Fagil A.J. Andretti 115 $713.424 7   - - - - 31
18.  F. Salau Gianfranco Caldarelli 115 $351.232 14   - - - - 15
19.  M. Böffgen Hendrik Elkmann 113 $560.000 7   - - - - 3
20.  J. Tennant Francois Marsoin 112 $496.518 12   - - - - 10
21.  B. Urtubey Damien Keegan 112 $439.786 4   - - - - 15
22.  S. Ballestra Giorgio Facetti 110 $700.000 7   - - - - 23
23.  C. Montero Alexander Carpenter 110 $632.218 8   - - - - 8
24.  T. Arsovska Roberto Pesenti-Rossi 107 $1.159.536 5   - - - - 11
25.  V. Toma Shinji Nakayama 107 $1.300.000 7   - - - - 9
26.  S. Chavan Nicola Capello 106 $688.208 7   - - - - 4
27.  J. Vottero James Lyons 106 $747.863 12   - - - - 14
28.  K. Brzović Andrea Quintarelli 105 $550.000 2   - - - - 37
29.  M. Skrzypiec Larry Manning 104 $376.320 9   - - - - 6
30.  B. Gladwyn Daniel Foyt 101 $476.000 13   - - - - 28
31.  R. Nanni Brandon Andretti 101 $450.000 6   - - - - 17
32.  B. Kelemen Jean-Christophe Larrauri 99 $475.000 10   - - - - 31
33.  M. Tommasi Arturo Bandini 98 $470.000 12   - - - - 23
34.  N. Kiss Adam Di Resta 96 $691.865 13   - - - - 11
35.  M. Koc Nick Lees 92 $431.200 6   - - - - 12
36.  A. Feresin Pedrana Brian Craft 91 $415.000 12   - - - - 29
37.  K. Betlewicz Mauricio Bianco 88 $212.000 7   - - - - 28