Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Elite)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  I. Vedenikov Fabio Hoffman 234 $986.910 13   Iannio Marinelli 190 $1.050.000 5 50
02.  P. Staessen Stefan Reuter 232 $2.020.701 8   Jean-Pierre Costa 153 $299.230 6 43
03.  A. de Carvalho Bas Verdonck 232 $1.083.982 9   Keizo Takahashi 133 $420.000 4 42
04.  D. Van West Dan Evans 231 $1.803.210 9   Ken Sears 206 $1.356.000 3 52
05.  G. Slater2 Hans-Joachim Sutil 231 $1.662.031 6   Luca Adami 201 $1.751.000 5 56
06.  R. Sagatas4 Adrian Campos 229 $1.400.000 7   Laurance VanLinden 217 $1.120.000 5 55
07.  B. Meyer Chris Craft 229 $1.680.000 8   Bernard Warren 143 $650.000 8 47
08.  G. Székely Pascal Comas R 226 $2.300.000 8   Gérard Tauranac 163 $410.000 8 47
09.  M. Morozov Erik Aiello 223 $2.247.885 8   Ray Hart 155 $320.000 7 53
10.  J. Charbinat Riccardo Leoni 222 $2.352.000 8   Richard Gennari 130 $520.000 10 47
11.  V. Douchez Damien Sarrazin 222 $1.500.000 8   Rick Ryan 135 $500.000 8 47
12.  J. Coosemans1 Vittorio Barilla 221 $1.095.844 13   Franck Tauranac 179 $1.005.100 5 53
13.  W. Teuwen Derek Robarts 220 $996.781 10   Colin Docherty 159 $919.000 7 47
14.  K. Chew Satoru Nakano 213 $529.231 10   Bart Ryan R 146 $525.000 2 48
15.  L. Di Buono Andy Oliver 213 $2.300.000 8   Humphrey Slade 137 $750.000 2 49
16.  A. Malkin Katherine Lloyd 210 $1.009.090 10   Gabriele Provera 133 $450.000 6 44
17.  G. Alvarez Elio Giunti F 209 $661.616 11   Robin Cowperthwaite 121 $225.000 7 54
18.  R. Frost Joachim Mücke 209 $806.061 11   Rod Boyce 126 $550.000 8 51
19.  G. Bellotto Brian Brundle 209 $1.425.000 16   Gary Heard 200 $1.000.000 14 60
20.  J. Milán Taki Noda 205 $500.000 8   Giocomo Petrucci 151 $480.000 8 54
21.  A. Ramann Loïc Larrousse 205 $1.019.955 11   Juan Buzzi 126 $347.000 8 47
22.  B. Caseiro1 Volker Schumacher 205 $574.330 8   Robert Slark 141 $596.850 8 48
23.  C. Andersson Ayrton Marques F 202 $1.381.493 11   Rod Stokoe 124 $580.000 3 49
24.  G. Rosa Nico Scheider 201 $1.816.875 8   Joanna Goddard 141 $293.050 8 40
25.  B. Bontjer Teo Ghinzani 200 $894.663 9   Humphrey Corbett 153 $654.321 4 38
26.  J. Clark Bernd Müller 199 $935.200 12   Bruno Frisson 152 $260.000 15 47
27.  F. Finazzi Kenny Lewis 199 $1.331.850 8   Phil Burgess 133 $530.000 11 40
28.  A. Merkel Fabrizio Merzario 197 $801.422 11   Mike Lawrence 134 $160.000 8 45
29.  T. Cullen Roger Lewis 196 $748.000 8   Bernard Fisher 147 $1.242.265 8 54
30.  G. Orecchioni Ryan Dumfries 195 $536.176 13   Ken Moss 102 $399.999 3 46
31.  J. Boissinot Paul Hunt 192 $1.121.132 9   Pat Iley 114 $540.000 8 47
32.  S. Scarpa Justin Donnelly 180 $472.596 7   Brian Stubbs 139 $450.000 5 43
33.  A. Pérez David Keegan 155 $650.000 9   Claude David 149 $600.000 8 43
34.  G. Stanislawski Felipe Kanaan F 154 $850.000 13   Tino Nichols R 125 $600.000 8 44
35.  K. Szajbel Domenico Martini 153 $712.000 9   Graham Pope 134 $470.000 7 53
36.  I. Silva Alexandre Alliot 152 $350.000 6   Nigel Green 142 $210.000 4 38
37.  P. Zaburski Rupert Pryce 151 $950.000 9   Nigel Walkinshaw 135 $500.000 8 48
38.  G. Delamarre Mike McLaren 150 $800.000 9   Charles Burgess 122 $490.000 2 46
39.  L. Harding Jonathan Gethin 145 $605.000 8   Mark Collins 127 $415.999 5 43
40.  K. Naoui Michael Doornbos 145 $787.800 15   Alex Savage 128 $240.000 9 40