Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Pro - 18)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  M. Soren Jonathan Brundle 167 $1.078.784 8   Gary Warren 127 $330.000 4 22
02.  G. Tumminello Piers Sutcliffe 167 $702.464 8   Patrick Corbett 109 $400.000 9 37
03.  N. Vicente Vittorio Lavaggi 166 $672.000 5   Francesco Tombazis 96 $500.001 11 29
04.  I. Salfa Jenson Sutcliffe 165 $1.120.002 5   Sid Parish 124 $455.000 3 26
05.  R. Pranskevičius Michele Paletti 162 $2.072.000 5   Terence Varnava 101 $505.000 5 28
06.  D. Saja Emilio Miguez 162 $1.680.000 10   Peter Dunn 92 $380.000 15 27
07.  C. Kurz Buddy Patrick F 153 $492.800 7   Paul Howett 96 $235.000 5 37
08.  A. Biber Emerson Sperafico 150 $550.000 5   Vincent Frisson 92 $450.000 5 18
09.  J. Magyari Michael Hahne 148 $1.264.435 8   Jean-Claude Lampredi 97 $345.000 3 15
10.  C. Metaxas Jean-Denis Foitek 147 $1.354.840 8   Boss Walters 84 $451.250 10 15
11.  P. Kollar Bruno Pesenti-Rossi 145 $972.352 12   Charlie Brawn 86 $355.000 12 15
12.  S. Yeoman Matt McLaren 144 $850.000 17   Adrian Walkinshaw 63 $275.000 8 12
13.  B. Kirst Teo Apicella 144 $800.000 5   David Head 81 $450.000 5 28
14.  M. Seeber Mirko Colombo 142 $1.114.659 3   - - - - 21
15.  L. Hola Claudio Larini 142 $1.199.000 5   - - - - 6
16.  B. Wojcik Ben Bernstorff 142 $1.050.000 5   - - - - 33
17.  D. Adam Lorenzo Gabbiani 142 $675.000 5   Mike McQuilliam 87 $395.000 5 25
18.  N. Koh Jason Hobbs 141 $530.886 6   Charles Shovlin R 93 $450.000 5 31
19.  D. Hictaler Jean-Denis Fässler 141 $508.965 12   Ron Barnard 90 $250.000 12 30
20.  R. Farrelly Jean-Louis Larrousse 141 $707.418 8   Tom Scammell 93 $485.000 8 26
21.  R. Talaisys Pierre Bartels 141 $504.000 7   Robert Fouche 85 $500.000 9 33
22.  M. Lopes Alexandro Bernoldi 140 $1.120.000 8   Dickie Ecclestone 89 $250.000 2 23
23.  Y. Murashko Mirko Langes 139 $652.288 3   - - - - 26
24.  D. Rogers Satoru Nakano 138 $294.060 17   Chuck Gilbert 90 $260.000 7 24
25.  G. Panadeiro Jim Oliver 138 $558.600 12   Mario Benetton 91 $500.000 5 9
26.  R. Delle Luciano Sperafico 138 $665.000 5   Jean-Luc Permane 77 $182.000 5 14
27.  D. Vidović Stephen Crawford 138 $900.000 10   Tad Densham 85 $414.100 15 38
28.  I. Assis Vittorio Lombardi 137 $526.941 9   Bob Sutton 85 $361.000 5 26
29.  M. Kuzov Christiano Carbone 136 $795.200 10   Norbert Theissen 91 $231.000 2 24
30.  M. Granö Leonardo Fittipaldi 136 $680.000 11   Dick Wickham 86 $275.000 7 7
31.  A. Salles Johann Zuber 136 $602.721 9   - - - - 13
32.  E. Budreckas Emil Morgan 133 $552.384 10   Ray Cruikshank 86 $600.000 5 22
33.  G. Carrau Ignazio Franchi 132 $855.500 5   Chris Wyss 74 $360.100 5 9
34.  M. Pomes Tony Kennedy 131 $900.000 5   - - - - 15
35.  M. Faraś Piers Hayes 130 $769.721 10   - - - - 18
36.  T. Woodford Andy Clarke 129 $783.999 6   - - - - 14
37.  M. Vinhas Kim Miles 112 $170.000 5   - - - - 8
38.  F. Vautrin Loic Alphand 100 $950.000 10   Sam Bennett 60 $270.000 5 19
39.  G. Miranda Marco Gabbiani 97 $278.000 6   - - - - 17
40.  A. Naidenov Rubens Rees 84 $305.000 9   Mark Watkins 92 $410.000 6 22