Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Rookie - 127)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Staff OA    
01.  D. Menoni Brian Kerr 104 $485.000 4   - - - - 3
02.  W. Luwes Manel Moreno 104 $1.000.000 3   - - - - 2
03.  D. Kahrimanović Pierre-Henri Schlesser 101 $430.000 4   - - - - 2
04.  F. Franch Domenico Brambilla 100 $600.000 4   - - - - 5
05.  F. Depaoli Eric van de Poele 99 $551.318 9   - - - - 2
06.  G. Kapogiannis Jean-Louis Larrauri 97 $630.000 5   - - - - 4
07.  T. Makris Gary Brown 96 $580.000 4   - - - - 15
08.  M. Cohn Andreas Glock 96 $313.600 17   - - - - 14
09.  M. Xavier Bob Quaife-Hobbs 89 $1.000.000 12   - - - - 14
10.  B. Panther Nikos Kamitsakis 88 $912.000 6   - - - - 7
11.  E. Morales Ryan Edwards 87 $668.546 4   - - - - 2
12.  R. Dudeck Jesper Kristensen 86 $427.000 4   - - - - 13
13.  V. Sales Roberto Badoer 85 $735.092 9   - - - - 3
14.  G. Lazazzera Paul Pagenaud 83 $392.000 15   - - - - 13
15.  A. Snary Dominick Rothengatter 82 $1.056.000 2   - - - - 3
16.  N. Gp Memo Gutierrez 82 $1.032.000 4   - - - - 3
17.  T. Amoin Carlo Maria Bandini 81 $972.000 1   - - - - 2
18.  K. Zoltán Gianfranco Merzario 80 $350.000 8   - - - - 2
19.  M. Kubisch Katsuyuki Kobayashi 79 $984.000 3   - - - - 3
20.  L. Špánek Danica Kimball 76 $420.000 4   - - - - 2
21.  V. Kristóf Hernando Hoffman 73 $365.000 10   - - - - 4
22.  S. Raster Sandro Müller 67 $455.848 9   - - - - 4
23.  J. Ottosson Jan Gachot 62 $624.665 8   - - - - 3
24.  V. Nutley - - - -   - - - - 2
25.  J. Dylik - - - -   - - - - 2
26.  B. Ribeiro - - - -   - - - - 3
27.  P. Kirkby - - - -   - - - - 2
28.  S. Perez - - - -   - - - - 2
29.  R. Van Haavens - - - -   - - - - 2
30.  V. Vasilev - - - -   - - - - 2
31.  F. Guede - - - -   - - - - 3