Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Rookie - 139)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  R. Vavrek Leo Salo 107 $459.200 16   - - - - 7
02.  D. Krzysiek Yannick Pla 106 $800.000 12   - - - - 3
03.  D. Bodnár Lella Colciago 101 $1.050.000 12   - - - - 4
04.  R. Faria Paul Marsoin 99 $510.000 12   - - - - 3
05.  A. Krachmarov Philippe Beltoise 98 $500.000 13   - - - - 6
06.  F. Guillen Jonathan Lyons 93 $1.032.000 6   - - - - 6
07.  M. Cybulski Alberto Papis 91 $440.000 12   - - - - 3
08.  S. Reh Jochen Weidler 90 $415.000 12   - - - - 3
09.  J. Gębalski Jordi Nunez 90 $936.000 2   - - - - 8
10.  M. Chmelík Guillaume Bourdais 89 $996.000 6   - - - - 5
11.  A. Kiehl Michael Frentzen 89 $436.800 2   - - - - 3
12.  R. Garcia Yuji Yamamoto 88 $500.000 12   - - - - 11
13.  V. Faria Fabio Bonifacio 87 $430.000 15   - - - - 3
14.  M. Matta Jean-Marc Pironi 85 $415.000 16   - - - - 3
15.  J. Barrington Guillaume Arnoux 85 $924.000 5   - - - - 3
16.  R. Rodrigues Oscar Beltoise 82 $1.020.000 5   - - - - 3
17.  W. Smith Christian Walker 80 $1.008.000 5   - - - - 3
18.  A. Derfel Loic Panis 79 $948.000 5   - - - - 3
19.  W. Kuja Rinaldo Liuzzi 79 $1.020.000 8   - - - - 3
20.  T. Janix Katherine Hobbs 74 $924.000 9   - - - - 4
21.  M. Sgier Gus Sharp 73 $900.000 1   - - - - 3
22.  R. Arcoverde Roger Palmer 70 $300.000 15   - - - - 5
23.  R. Treib - - - -   - - - - 3
24.  E. Junior - - - -   - - - - 3
25.  E. Ojadi - - - -   - - - - 3
26.  H. Hansen - - - -   - - - - 3
27.  P. Bobfish - - - -   - - - - 3
28.  S. Challapalli - - - -   - - - - 3