Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Rookie - 4)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  M. Quinn Sebastian Helling 108 $430.000 5   - - - - 9
02.  S. Aggiato Robin Zwart 106 $2.000.005 5   - - - - 2
03.  R. Netto Jenson Pryce 105 $700.000 5   - - - - 6
04.  E. Senior Eric Gachot 104 $390.000 1   - - - - 5
05.  R. Silva Loic Lapierre 103 $800.000 15   - - - - 2
06.  R. Mctarsney Jr. Raffaele Francia 103 $969.000 5   - - - - 2
07.  A. Rakowski Tony Clarke 101 $969.000 5   - - - - 13
08.  A. Russo Philippe Franchi 101 $386.960 11   - - - - 5
09.  O. Mousquer George Cannon 100 $431.200 8   - - - - 7
10.  D. Sala Alina Nistoran 96 $414.414 11   - - - - 2
11.  M. Gabriel Tony Carlos Pace 94 $1.999.999 5   - - - - 2
12.  R. Clarke Andrea Angelis 90 $410.000 13   - - - - 5
13.  S. Mansilla Adam Wilds 89 $1.959.562 9   - - - - 2
14.  M. Remeika Alx Borgudd 86 $500.000 17   - - - - 7
15.  C. Regueira Alvaro Carol 84 $1.044.000 3   - - - - 3
16.  S. Voggenreither Nick Warwick 82 $1.087.048 5   - - - - 2
17.  L. Salazar Blanco Paolo Leoni 82 $984.000 8   - - - - 3
18.  C. Anderson Damon Craft 78 $1.008.000 1   - - - - 2
19.  K. Douglas Piers Miles 77 $960.000 5   - - - - 3
20.  C. Miller Jan Tung 73 $924.000 4   - - - - 3
21.  V. Zimin Vali Tutuian 72 $936.000 1   - - - - 2
22.  D. Miljic Yuji Fushida 71 $924.000 7   - - - - 3
23.  K. Yuksel - - - -   - - - - 2
24.  D. Grzesik - - - -   - - - - 2
25.  K. Słomiński - - - -   - - - - 2
26.  D. Vargas - - - -   - - - - 2
27.  H. Moser - - - -   - - - - 2
28.  B. Mst - - - -   - - - - 2
29.  S. Slawin - - - -   - - - - 3
30.  W. Pisano - - - -   - - - - 1