Jedan na jedan (Grupa: Amateur - 17)

Izaberi drugu grupu:

Rezultat se bazira po rezultatima menadžera protiv ostalih menadžera iz bilo koje grupe
Stranica « [12 3 ... 5 6 7 »Brzo idi na stranicu:
Nac Ime Omjer Omjer Nac Ime Posljednja utakmica
Sorin Böhm 5 - 0 Christophe Deslignes S84, U6
Sorin Böhm 4 - 2 Armando Jozsef Mascolo S84, U7
Sorin Böhm 3 - 3 Ewan Nascimento S84, U7
Sorin Böhm 3 - 3 Nikolay Alexandrovich S84, U7
Sorin Böhm 3 - 3 Tomi Valtanen S84, U7
Sorin Böhm 3 - 1 Jean-luc Taylor S84, U4
Sorin Böhm 2 - 4 Pandian Ganesan S84, U7
Sorin Böhm 2 - 4 Marcos Acorci S84, U7
Sorin Böhm 2 - 3 Bahadir Celik S84, U7
Sorin Böhm 1 - 5 Norbert Balogh S84, U7
Sorin Böhm 1 - 5 Lauro Cerqueira S84, U7
Sorin Böhm 1 - 5 Baptiste Li S84, U7
Sorin Böhm 1 - 5 Michal Dadek S84, U7
Sorin Böhm 1 - 5 Jesus Medina S84, U7
Sorin Böhm 1 - 5 Zsuzsanna Göndör S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Hernan Oscar Diaz S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Timko Biljarski S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Josiana Lobo S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 José Nunes S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Sergi Hill S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Alexander Kunze S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Mario Costa S84, U7
Sorin Böhm 0 - 5 Luis Buitrago S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Christophe Valterin S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Dan Nedostižný S84, U7
Sorin Böhm 0 - 5 Erica Giarrantano S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Rui Gordinho S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Carl Keating S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Matteo Bernardi S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Emre Arpa S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Christian Lisci S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Marcelo J Pérez S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 Danijel Vranešić S84, U7
Sorin Böhm 0 - 4 Jaime Vargas S84, U6
Sorin Böhm 0 - 6 Tony Gonzalez S84, U7
Sorin Böhm 0 - 6 András Pacher S84, U7
Mario Costa 45 - 12 Armando Jozsef Mascolo S84, U7
Mario Costa 43 - 15 Marcelo J Pérez S84, U7
Mario Costa 36 - 19 Rui Gordinho S84, U7
Mario Costa 34 - 7 Christian Lisci S84, U7
Mario Costa 33 - 8 Marcos Acorci S84, U7
Mario Costa 33 - 15 Christophe Deslignes S84, U6
Mario Costa 31 - 8 Zsuzsanna Göndör S84, U7
Mario Costa 30 - 10 Norbert Balogh S84, U7
Mario Costa 30 - 11 Matteo Bernardi S84, U7
Mario Costa 28 - 10 Erica Giarrantano S84, U7
Mario Costa 27 - 31 Timko Biljarski S84, U7
Mario Costa 26 - 12 Christophe Valterin S84, U7
Mario Costa 25 - 33 José Nunes S84, U7
Mario Costa 24 - 34 Jesus Medina S84, U7
Mario Costa 23 - 24 Sergi Hill S84, U7
Mario Costa 22 - 19 Tony Gonzalez S84, U7
Mario Costa 22 - 36 Alexander Kunze S84, U7
Mario Costa 19 - 5 Josiana Lobo S84, U7
Mario Costa 19 - 5 Baptiste Li S84, U7
Mario Costa 18 - 6 Hernan Oscar Diaz S84, U7
Mario Costa 18 - 6 Lauro Cerqueira S84, U7
Mario Costa 17 - 6 Dan Nedostižný S84, U7
Mario Costa 16 - 4 Bahadir Celik S84, U7
Mario Costa 14 - 10 András Pacher S84, U7
Mario Costa 13 - 6 Jaime Vargas S84, U6
Mario Costa 7 - 0 Danijel Vranešić S84, U7
Mario Costa 7 - 0 Nikolay Alexandrovich S84, U7
Mario Costa 7 - 0 Tomi Valtanen S84, U7
Mario Costa 7 - 0 Pandian Ganesan S84, U7
Mario Costa 7 - 0 Ewan Nascimento S84, U7
Mario Costa 7 - 0 Michal Dadek S84, U7
Mario Costa 6 - 0 Sorin Böhm S84, U7
Mario Costa 6 - 0 Luis Buitrago S84, U7
Mario Costa 6 - 1 Carl Keating S84, U7
Mario Costa 5 - 0 Jean-luc Taylor S84, U5
Mario Costa 5 - 2 Emre Arpa S84, U7
Tomi Valtanen 7 - 16 Michal Dadek S84, U7
Tomi Valtanen 5 - 1 Christophe Deslignes S84, U6
Tomi Valtanen 4 - 3 Pandian Ganesan S84, U7
Tomi Valtanen 3 - 4 Nikolay Alexandrovich S84, U7
Tomi Valtanen 3 - 4 Armando Jozsef Mascolo S84, U7
Tomi Valtanen 3 - 3 Sorin Böhm S84, U7
Tomi Valtanen 3 - 4 Marcos Acorci S84, U7
Tomi Valtanen 2 - 5 Ewan Nascimento S84, U7
Tomi Valtanen 1 - 5 Bahadir Celik S84, U7
Tomi Valtanen 1 - 6 Zsuzsanna Göndör S84, U7
Tomi Valtanen 1 - 6 András Pacher S84, U7
Tomi Valtanen 1 - 5 Luis Buitrago S84, U7
Tomi Valtanen 1 - 5 Erica Giarrantano S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Emre Arpa S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Christian Lisci S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Marcelo J Pérez S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Lauro Cerqueira S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Baptiste Li S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Danijel Vranešić S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Mario Costa S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Jesus Medina S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 4 Jaime Vargas S84, U6
Tomi Valtanen 0 - 7 Tony Gonzalez S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 5 Jean-luc Taylor S84, U5
Tomi Valtanen 0 - 7 Norbert Balogh S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Hernan Oscar Diaz S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Timko Biljarski S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Josiana Lobo S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 José Nunes S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Sergi Hill S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Alexander Kunze S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Christophe Valterin S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Dan Nedostižný S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Rui Gordinho S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Carl Keating S84, U7
Tomi Valtanen 0 - 7 Matteo Bernardi S84, U7
Ewan Nascimento 5 - 2 Tomi Valtanen S84, U7
Ewan Nascimento 5 - 15 Rui Gordinho S84, U7
Ewan Nascimento 5 - 1 Christophe Deslignes S84, U6
Ewan Nascimento 5 - 2 Armando Jozsef Mascolo S84, U7
Ewan Nascimento 5 - 2 Pandian Ganesan S84, U7
Ewan Nascimento 4 - 17 Marcelo J Pérez S84, U7
Ewan Nascimento 4 - 3 Nikolay Alexandrovich S84, U7
Ewan Nascimento 3 - 3 Sorin Böhm S84, U7
Ewan Nascimento 3 - 4 Marcos Acorci S84, U7
Ewan Nascimento 2 - 4 Luis Buitrago S84, U7
Ewan Nascimento 2 - 26 Dan Nedostižný S84, U7
Ewan Nascimento 2 - 5 Bahadir Celik S84, U7
Ewan Nascimento 1 - 5 Erica Giarrantano S84, U7
Ewan Nascimento 1 - 6 Lauro Cerqueira S84, U7
Ewan Nascimento 1 - 6 Michal Dadek S84, U7
Ewan Nascimento 1 - 6 Zsuzsanna Göndör S84, U7
Ewan Nascimento 1 - 6 András Pacher S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Christophe Valterin S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Carl Keating S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Matteo Bernardi S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Emre Arpa S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Christian Lisci S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Baptiste Li S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Danijel Vranešić S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Mario Costa S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Jesus Medina S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 4 Jaime Vargas S84, U6
Ewan Nascimento 0 - 7 Tony Gonzalez S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 5 Jean-luc Taylor S84, U5
Ewan Nascimento 0 - 7 Norbert Balogh S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Hernan Oscar Diaz S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Timko Biljarski S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Josiana Lobo S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 José Nunes S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Sergi Hill S84, U7
Ewan Nascimento 0 - 7 Alexander Kunze S84, U7
Tony Gonzalez 66 - 41 Marcelo J Pérez S84, U7
Tony Gonzalez 36 - 4 Armando Jozsef Mascolo S84, U7
Tony Gonzalez 31 - 9 Norbert Balogh S84, U7
Tony Gonzalez 31 - 8 Zsuzsanna Göndör S84, U7
Tony Gonzalez 30 - 11 Christian Lisci S84, U7
Tony Gonzalez 28 - 13 Marcos Acorci S84, U7
Tony Gonzalez 27 - 9 Christophe Deslignes S84, U6
Tony Gonzalez 26 - 15 Matteo Bernardi S84, U7
Tony Gonzalez 24 - 14 Erica Giarrantano S84, U7
Tony Gonzalez 23 - 15 Christophe Valterin S84, U7
Tony Gonzalez 23 - 15 Rui Gordinho S84, U7
Tony Gonzalez 23 - 18 Jesus Medina S84, U7
Tony Gonzalez 22 - 2 Lauro Cerqueira S84, U7
Tony Gonzalez 19 - 5 Josiana Lobo S84, U7
Tony Gonzalez 19 - 22 Mario Costa S84, U7
Tony Gonzalez 18 - 5 Dan Nedostižný S84, U7
Tony Gonzalez 18 - 6 Baptiste Li S84, U7
Tony Gonzalez 17 - 7 Hernan Oscar Diaz S84, U7
Tony Gonzalez 17 - 24 Alexander Kunze S84, U7
Tony Gonzalez 15 - 4 Jaime Vargas S84, U6
Tony Gonzalez 14 - 27 Timko Biljarski S84, U7
Tony Gonzalez 14 - 17 Sergi Hill S84, U7
Tony Gonzalez 13 - 28 José Nunes S84, U7
Tony Gonzalez 10 - 14 András Pacher S84, U7
Tony Gonzalez 7 - 0 Pandian Ganesan S84, U7
Tony Gonzalez 7 - 0 Tomi Valtanen S84, U7
Tony Gonzalez 7 - 0 Nikolay Alexandrovich S84, U7
Tony Gonzalez 7 - 0 Ewan Nascimento S84, U7
Tony Gonzalez 6 - 0 Sorin Böhm S84, U7
Tony Gonzalez 6 - 0 Luis Buitrago S84, U7
Tony Gonzalez 6 - 0 Bahadir Celik S84, U7
Tony Gonzalez 6 - 1 Michal Dadek S84, U7
Tony Gonzalez 5 - 0 Jean-luc Taylor S84, U5
Tony Gonzalez 4 - 3 Carl Keating S84, U7
Tony Gonzalez 4 - 3 Danijel Vranešić S84, U7
Tony Gonzalez 3 - 4 Emre Arpa S84, U7
Emre Arpa 9 - 11 Timko Biljarski S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Nikolay Alexandrovich S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Danijel Vranešić S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Jesus Medina S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Zsuzsanna Göndör S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Armando Jozsef Mascolo S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Ewan Nascimento S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Norbert Balogh S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Hernan Oscar Diaz S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Pandian Ganesan S84, U7
Emre Arpa 7 - 0 Tomi Valtanen S84, U7
Emre Arpa 6 - 1 Josiana Lobo S84, U7
Emre Arpa 6 - 1 Sergi Hill S84, U7
Emre Arpa 6 - 0 Sorin Böhm S84, U7
Emre Arpa 6 - 0 Luis Buitrago S84, U7
Emre Arpa 6 - 1 Dan Nedostižný S84, U7
Emre Arpa 6 - 1 Marcos Acorci S84, U7
Emre Arpa 6 - 0 Christophe Deslignes S84, U6
Emre Arpa 6 - 0 Bahadir Celik S84, U7
Emre Arpa 6 - 1 Marcelo J Pérez S84, U7
Stranica « [12 3 ... 5 6 7 »Brzo idi na stranicu: