Jedan na jedan (Grupa: Amateur - 45)

Izaberi drugu grupu:

Rezultat se bazira po rezultatima menadžera protiv ostalih menadžera iz bilo koje grupe
Stranica « [12 3 ... 5 6 7 »Brzo idi na stranicu:
Nac Ime Omjer Omjer Nac Ime Posljednja utakmica
Egidijus Milvydas 9 - 0 Eyot Senior S88, U11
Egidijus Milvydas 6 - 1 Richard Gonçalves S88, U10
Egidijus Milvydas 4 - 4 Luciano Cipriani S88, U11
Egidijus Milvydas 4 - 5 Robert Hendricks S88, U11
Egidijus Milvydas 4 - 3 Thoma Pali S88, U11
Egidijus Milvydas 3 - 5 Pavel Král S88, U11
Egidijus Milvydas 3 - 2 Miklós Subi S88, U11
Egidijus Milvydas 3 - 6 Calem Carrell S88, U11
Egidijus Milvydas 3 - 6 Stepan Bunda S88, U11
Egidijus Milvydas 3 - 6 Uwe Möller S88, U11
Egidijus Milvydas 2 - 6 Miguel Ibarra S88, U11
Egidijus Milvydas 2 - 6 Ján Obuch S88, U11
Egidijus Milvydas 2 - 7 Ryan Tresidder S88, U11
Egidijus Milvydas 2 - 6 David Dontsios S88, U11
Egidijus Milvydas 1 - 8 Jim Wright S88, U11
Egidijus Milvydas 1 - 8 Piero Astorino S88, U11
Egidijus Milvydas 1 - 8 Robert Deeth S88, U11
Egidijus Milvydas 1 - 8 Renátó Tóth S88, U11
Egidijus Milvydas 1 - 8 Cyril Tracta S88, U11
Egidijus Milvydas 1 - 8 Paul Martin S88, U11
Egidijus Milvydas 1 - 8 Taco Albers S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Ivan Ivanov S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Marcos Darchuk S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Filipe M M Duarte S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Andreas Haendel S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Frederico Neves1 S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Steven Lowrey S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Zoran Mršić S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 7 Tom Griessmann S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 8 Jose Ferreira S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Konstantinos Ouzounis S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Thierry Catfamilie S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 5 Sean Collins S88, U5
Egidijus Milvydas 0 - 9 Bruno Ferrari S88, U11
Egidijus Milvydas 0 - 9 Mārtiņš Murīss S88, U11
Ján Obuch 34 - 13 Bruno Ferrari S88, U15
Ján Obuch 33 - 13 Uwe Möller S88, U15
Ján Obuch 32 - 16 Robert Deeth S88, U15
Ján Obuch 32 - 9 Miguel Ibarra S88, U15
Ján Obuch 31 - 16 Steven Lowrey S88, U15
Ján Obuch 31 - 17 Jim Wright S88, U15
Ján Obuch 30 - 16 Jose Ferreira S88, U15
Ján Obuch 30 - 13 Thoma Pali S88, U15
Ján Obuch 28 - 20 Stepan Bunda S88, U15
Ján Obuch 28 - 20 Thierry Catfamilie S88, U15
Ján Obuch 28 - 20 Pavel Král S88, U15
Ján Obuch 27 - 21 Filipe M M Duarte S88, U15
Ján Obuch 26 - 22 Cyril Tracta S88, U15
Ján Obuch 25 - 9 Miklós Subi S88, U15
Ján Obuch 25 - 23 Konstantinos Ouzounis S88, U15
Ján Obuch 25 - 6 Renátó Tóth S88, U15
Ján Obuch 25 - 6 Piero Astorino S88, U15
Ján Obuch 23 - 7 Paul Martin S88, U15
Ján Obuch 23 - 25 Andreas Haendel S88, U15
Ján Obuch 22 - 26 Frederico Neves1 S88, U15
Ján Obuch 21 - 10 Mārtiņš Murīss S88, U15
Ján Obuch 19 - 29 Zoran Mršić S88, U15
Ján Obuch 18 - 13 Marcos Darchuk S88, U15
Ján Obuch 17 - 10 Tom Griessmann S88, U15
Ján Obuch 14 - 9 Sean Collins S88, U6
Ján Obuch 13 - 1 Eyot Senior S88, U15
Ján Obuch 12 - 2 Robert Hendricks S88, U15
Ján Obuch 12 - 2 Calem Carrell S88, U15
Ján Obuch 12 - 2 Ryan Tresidder S88, U15
Ján Obuch 12 - 1 David Dontsios S88, U14
Ján Obuch 12 - 2 Taco Albers S88, U15
Ján Obuch 11 - 3 Ivan Ivanov S88, U15
Ján Obuch 11 - 2 Luciano Cipriani S88, U15
Ján Obuch 10 - 1 Richard Gonçalves S88, U15
Ján Obuch 6 - 2 Egidijus Milvydas S88, U11
Paul Martin 16 - 15 Stepan Bunda S88, U15
Paul Martin 15 - 0 Eyot Senior S88, U15
Paul Martin 13 - 2 Ryan Tresidder S88, U15
Paul Martin 13 - 1 Uwe Möller S88, U15
Paul Martin 13 - 1 Luciano Cipriani S88, U15
Paul Martin 13 - 2 Piero Astorino S88, U15
Paul Martin 13 - 2 Robert Hendricks S88, U15
Paul Martin 12 - 3 Renátó Tóth S88, U15
Paul Martin 12 - 2 Pavel Král S88, U15
Paul Martin 12 - 3 Robert Deeth S88, U15
Paul Martin 12 - 3 Calem Carrell S88, U15
Paul Martin 12 - 0 Richard Gonçalves S88, U15
Paul Martin 10 - 3 David Dontsios S88, U14
Paul Martin 10 - 1 Thoma Pali S88, U15
Paul Martin 10 - 4 Miguel Ibarra S88, U15
Paul Martin 10 - 0 Miklós Subi S88, U15
Paul Martin 9 - 6 Taco Albers S88, U15
Paul Martin 8 - 7 Cyril Tracta S88, U15
Paul Martin 8 - 1 Egidijus Milvydas S88, U11
Paul Martin 7 - 23 Ján Obuch S88, U15
Paul Martin 7 - 8 Bruno Ferrari S88, U15
Paul Martin 7 - 8 Konstantinos Ouzounis S88, U15
Paul Martin 7 - 7 Jose Ferreira S88, U15
Paul Martin 6 - 9 Thierry Catfamilie S88, U15
Paul Martin 6 - 9 Ivan Ivanov S88, U15
Paul Martin 5 - 10 Jim Wright S88, U15
Paul Martin 4 - 11 Filipe M M Duarte S88, U15
Paul Martin 4 - 11 Andreas Haendel S88, U15
Paul Martin 4 - 10 Steven Lowrey S88, U15
Paul Martin 2 - 13 Zoran Mršić S88, U15
Paul Martin 1 - 5 Sean Collins S88, U6
Paul Martin 1 - 14 Mārtiņš Murīss S88, U15
Paul Martin 1 - 14 Marcos Darchuk S88, U15
Paul Martin 1 - 14 Frederico Neves1 S88, U15
Paul Martin 1 - 12 Tom Griessmann S88, U15
Frederico Neves1 112 - 19 Jose Ferreira S88, U15
Frederico Neves1 97 - 37 Cyril Tracta S88, U15
Frederico Neves1 91 - 25 Miklós Subi S88, U15
Frederico Neves1 78 - 19 Bruno Ferrari S88, U15
Frederico Neves1 77 - 23 Jim Wright S88, U15
Frederico Neves1 72 - 28 Konstantinos Ouzounis S88, U15
Frederico Neves1 63 - 15 Uwe Möller S88, U15
Frederico Neves1 61 - 21 Robert Deeth S88, U15
Frederico Neves1 58 - 25 Stepan Bunda S88, U15
Frederico Neves1 53 - 18 Miguel Ibarra S88, U15
Frederico Neves1 53 - 47 Andreas Haendel S88, U15
Frederico Neves1 53 - 11 Steven Lowrey S88, U15
Frederico Neves1 48 - 12 Thoma Pali S88, U15
Frederico Neves1 43 - 23 Filipe M M Duarte S88, U15
Frederico Neves1 34 - 14 Pavel Král S88, U15
Frederico Neves1 32 - 17 Thierry Catfamilie S88, U15
Frederico Neves1 31 - 1 Renátó Tóth S88, U15
Frederico Neves1 29 - 3 Piero Astorino S88, U15
Frederico Neves1 26 - 22 Ján Obuch S88, U15
Frederico Neves1 25 - 7 Mārtiņš Murīss S88, U15
Frederico Neves1 23 - 9 Marcos Darchuk S88, U15
Frederico Neves1 21 - 28 Zoran Mršić S88, U15
Frederico Neves1 16 - 7 Sean Collins S88, U6
Frederico Neves1 15 - 0 Eyot Senior S88, U15
Frederico Neves1 15 - 0 Robert Hendricks S88, U15
Frederico Neves1 15 - 0 Calem Carrell S88, U15
Frederico Neves1 15 - 0 Ryan Tresidder S88, U15
Frederico Neves1 15 - 0 Taco Albers S88, U15
Frederico Neves1 14 - 0 Luciano Cipriani S88, U15
Frederico Neves1 14 - 1 Paul Martin S88, U15
Frederico Neves1 13 - 15 Tom Griessmann S88, U15
Frederico Neves1 13 - 0 David Dontsios S88, U14
Frederico Neves1 12 - 3 Ivan Ivanov S88, U15
Frederico Neves1 12 - 0 Richard Gonçalves S88, U15
Frederico Neves1 9 - 0 Egidijus Milvydas S88, U11
Mārtiņš Murīss 29 - 15 Taco Albers S88, U15
Mārtiņš Murīss 26 - 6 Renátó Tóth S88, U15
Mārtiņš Murīss 26 - 6 Bruno Ferrari S88, U15
Mārtiņš Murīss 26 - 6 Piero Astorino S88, U15
Mārtiņš Murīss 24 - 8 Robert Deeth S88, U15
Mārtiņš Murīss 24 - 8 Konstantinos Ouzounis S88, U15
Mārtiņš Murīss 23 - 8 Uwe Möller S88, U15
Mārtiņš Murīss 23 - 8 Pavel Král S88, U15
Mārtiņš Murīss 21 - 11 Thierry Catfamilie S88, U15
Mārtiņš Murīss 20 - 11 Steven Lowrey S88, U15
Mārtiņš Murīss 20 - 12 Stepan Bunda S88, U15
Mārtiņš Murīss 20 - 5 Miguel Ibarra S88, U15
Mārtiņš Murīss 19 - 12 Jose Ferreira S88, U15
Mārtiņš Murīss 19 - 13 Cyril Tracta S88, U15
Mārtiņš Murīss 18 - 9 Thoma Pali S88, U15
Mārtiņš Murīss 18 - 14 Marcos Darchuk S88, U15
Mārtiņš Murīss 16 - 16 Jim Wright S88, U15
Mārtiņš Murīss 15 - 17 Filipe M M Duarte S88, U15
Mārtiņš Murīss 15 - 0 Robert Hendricks S88, U15
Mārtiņš Murīss 15 - 0 Ryan Tresidder S88, U15
Mārtiņš Murīss 15 - 0 Eyot Senior S88, U15
Mārtiņš Murīss 14 - 10 Miklós Subi S88, U15
Mārtiņš Murīss 14 - 1 Paul Martin S88, U15
Mārtiņš Murīss 14 - 1 Calem Carrell S88, U15
Mārtiņš Murīss 14 - 0 Luciano Cipriani S88, U15
Mārtiņš Murīss 13 - 0 David Dontsios S88, U14
Mārtiņš Murīss 12 - 0 Richard Gonçalves S88, U15
Mārtiņš Murīss 12 - 3 Ivan Ivanov S88, U15
Mārtiņš Murīss 11 - 21 Zoran Mršić S88, U15
Mārtiņš Murīss 10 - 22 Andreas Haendel S88, U15
Mārtiņš Murīss 10 - 21 Ján Obuch S88, U15
Mārtiņš Murīss 9 - 0 Egidijus Milvydas S88, U11
Mārtiņš Murīss 9 - 14 Sean Collins S88, U6
Mārtiņš Murīss 7 - 25 Frederico Neves1 S88, U15
Mārtiņš Murīss 6 - 22 Tom Griessmann S88, U15
Richard Gonçalves 7 - 5 Eyot Senior S88, U15
Richard Gonçalves 6 - 5 Pavel Král S88, U15
Richard Gonçalves 5 - 7 Robert Hendricks S88, U15
Richard Gonçalves 3 - 9 Stepan Bunda S88, U15
Richard Gonçalves 3 - 9 Ivan Ivanov S88, U15
Richard Gonçalves 2 - 10 Uwe Möller S88, U15
Richard Gonçalves 2 - 9 Miguel Ibarra S88, U15
Richard Gonçalves 2 - 9 Luciano Cipriani S88, U15
Richard Gonçalves 2 - 10 Piero Astorino S88, U15
Richard Gonçalves 2 - 5 Miklós Subi S88, U15
Richard Gonçalves 2 - 10 Calem Carrell S88, U15
Richard Gonçalves 1 - 11 Jose Ferreira S88, U15
Richard Gonçalves 1 - 11 Renátó Tóth S88, U15
Richard Gonçalves 1 - 11 Ryan Tresidder S88, U15
Richard Gonçalves 1 - 10 Ján Obuch S88, U15
Richard Gonçalves 1 - 11 Jim Wright S88, U15
Richard Gonçalves 1 - 6 Egidijus Milvydas S88, U10
Richard Gonçalves 1 - 11 Andreas Haendel S88, U15
Richard Gonçalves 0 - 12 Konstantinos Ouzounis S88, U15
Richard Gonçalves 0 - 12 Thierry Catfamilie S88, U15
Richard Gonçalves 0 - 10 David Dontsios S88, U14
Richard Gonçalves 0 - 12 Cyril Tracta S88, U15
Richard Gonçalves 0 - 5 Sean Collins S88, U6
Richard Gonçalves 0 - 12 Bruno Ferrari S88, U15
Richard Gonçalves 0 - 12 Taco Albers S88, U15
Stranica « [12 3 ... 5 6 7 »Brzo idi na stranicu: