Jedan na jedan (Grupa: Amateur - 88)

Izaberi drugu grupu:

Rezultat se bazira po rezultatima menadžera protiv ostalih menadžera iz bilo koje grupe
Stranica « [12 3 ... 6 7 8 »Brzo idi na stranicu:
Nac Ime Omjer Omjer Nac Ime Posljednja utakmica
Erkki Tempel 58 - 4 Dave Greer S76, U15
Erkki Tempel 19 - 12 Bachtiar Mahardhika S76, U15
Erkki Tempel 14 - 0 Muriel Pivert S76, U15
Erkki Tempel 14 - 0 Giuseppe Jozsef Budapest S76, U15
Erkki Tempel 14 - 0 Sebastian Lochmann S76, U15
Erkki Tempel 14 - 0 Miguel Halago S76, U15
Erkki Tempel 13 - 0 Robert Klockler S76, U15
Erkki Tempel 13 - 0 Marco De Bortoli S76, U15
Erkki Tempel 13 - 1 Sasha Booz S76, U15
Erkki Tempel 13 - 0 Luca Martini S76, U15
Erkki Tempel 13 - 1 Vincent Baldiconza S76, U15
Erkki Tempel 13 - 1 Iskren Ivanov S76, U15
Erkki Tempel 13 - 1 Mauro Junior S76, U15
Erkki Tempel 13 - 1 Dani Oliva S76, U15
Erkki Tempel 13 - 1 Jaime Creel S76, U15
Erkki Tempel 12 - 0 Stelios Mixailidis S76, U15
Erkki Tempel 12 - 2 Dyego Vila S76, U15
Erkki Tempel 12 - 2 Rafal Cukierski S76, U15
Erkki Tempel 12 - 0 Fabian Girometti S76, U12
Erkki Tempel 12 - 2 Tibor Kocsis S76, U15
Erkki Tempel 12 - 1 Kit Carson S76, U15
Erkki Tempel 12 - 2 Mustapha Boulatarass S76, U15
Erkki Tempel 10 - 1 Garry Collopy S76, U14
Erkki Tempel 9 - 5 Roberto Mariella S76, U15
Erkki Tempel 8 - 2 Cornea Ion S76, U11
Erkki Tempel 8 - 6 Gianluca Bini S76, U15
Erkki Tempel 8 - 6 Fabrizio Cavigliano S76, U15
Erkki Tempel 8 - 6 Ken O Neal S76, U15
Erkki Tempel 6 - 8 Michele Jannone S76, U15
Erkki Tempel 4 - 10 José Serrano S76, U15
Erkki Tempel 4 - 10 Enrique Ramos S76, U15
Erkki Tempel 4 - 0 Alvin Toledo S76, U4
Erkki Tempel 2 - 9 Fotios Bakas S76, U15
Erkki Tempel 1 - 1 Radek Ruszkowski S76, U3
Erkki Tempel 1 - 0 Felipe Canales S76, U1
Erkki Tempel 0 - 14 Mario Sendim S76, U15
Cornea Ion 22 - 3 Sebastian Lochmann S76, U11
Cornea Ion 17 - 8 Dyego Vila S76, U11
Cornea Ion 16 - 7 Garry Collopy S76, U11
Cornea Ion 15 - 10 Mauro Junior S76, U11
Cornea Ion 15 - 10 Rafal Cukierski S76, U11
Cornea Ion 14 - 11 Fabian Girometti S76, U11
Cornea Ion 13 - 11 Luca Martini S76, U11
Cornea Ion 12 - 12 Marco De Bortoli S76, U11
Cornea Ion 10 - 0 Miguel Halago S76, U11
Cornea Ion 10 - 7 Alvin Toledo S76, U4
Cornea Ion 10 - 0 Giuseppe Jozsef Budapest S76, U11
Cornea Ion 10 - 15 Iskren Ivanov S76, U11
Cornea Ion 9 - 16 Jaime Creel S76, U11
Cornea Ion 9 - 1 Muriel Pivert S76, U11
Cornea Ion 8 - 2 Vincent Baldiconza S76, U11
Cornea Ion 8 - 2 Kit Carson S76, U11
Cornea Ion 8 - 2 Dani Oliva S76, U11
Cornea Ion 8 - 2 Dave Greer S76, U11
Cornea Ion 8 - 17 Mustapha Boulatarass S76, U11
Cornea Ion 8 - 1 Stelios Mixailidis S76, U11
Cornea Ion 8 - 1 Robert Klockler S76, U11
Cornea Ion 7 - 18 José Serrano S76, U11
Cornea Ion 7 - 3 Sasha Booz S76, U11
Cornea Ion 6 - 19 Gianluca Bini S76, U11
Cornea Ion 6 - 19 Tibor Kocsis S76, U11
Cornea Ion 6 - 19 Bachtiar Mahardhika S76, U11
Cornea Ion 4 - 9 Raghav Nallan S75, U17
Cornea Ion 4 - 21 Michele Jannone S76, U11
Cornea Ion 3 - 12 Felipe Canales S76, U1
Cornea Ion 3 - 20 Fotios Bakas S76, U11
Cornea Ion 3 - 11 Indrek Palmiste S75, U17
Cornea Ion 2 - 8 Ken O Neal S76, U11
Cornea Ion 2 - 8 Fabrizio Cavigliano S76, U11
Cornea Ion 2 - 8 Roberto Mariella S76, U11
Cornea Ion 2 - 8 Erkki Tempel S76, U11
Cornea Ion 2 - 12 Radek Ruszkowski S76, U3
Cornea Ion 1 - 24 Enrique Ramos S76, U11
Cornea Ion 1 - 24 Mario Sendim S76, U11
Ken O Neal 33 - 32 Michele Jannone S76, U15
Ken O Neal 27 - 7 Indrek Palmiste S66, U17
Ken O Neal 14 - 1 Sebastian Lochmann S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Dani Oliva S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Dave Greer S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Mustapha Boulatarass S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Muriel Pivert S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Giuseppe Jozsef Budapest S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Miguel Halago S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Vincent Baldiconza S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Sasha Booz S76, U15
Ken O Neal 14 - 1 Tibor Kocsis S76, U15
Ken O Neal 13 - 2 Rafal Cukierski S76, U15
Ken O Neal 13 - 1 Kit Carson S76, U15
Ken O Neal 13 - 1 Robert Klockler S76, U15
Ken O Neal 13 - 1 Marco De Bortoli S76, U15
Ken O Neal 13 - 2 Jaime Creel S76, U15
Ken O Neal 13 - 1 Luca Martini S76, U15
Ken O Neal 13 - 2 Dyego Vila S76, U15
Ken O Neal 13 - 2 Mauro Junior S76, U15
Ken O Neal 12 - 3 Iskren Ivanov S76, U15
Ken O Neal 12 - 1 Stelios Mixailidis S76, U15
Ken O Neal 11 - 1 Fabian Girometti S76, U12
Ken O Neal 11 - 1 Garry Collopy S76, U14
Ken O Neal 10 - 5 Roberto Mariella S76, U15
Ken O Neal 8 - 2 Cornea Ion S76, U11
Ken O Neal 8 - 7 Fabrizio Cavigliano S76, U15
Ken O Neal 7 - 8 Gianluca Bini S76, U15
Ken O Neal 6 - 8 Erkki Tempel S76, U15
Ken O Neal 5 - 10 Enrique Ramos S76, U15
Ken O Neal 4 - 0 Alvin Toledo S76, U4
Ken O Neal 2 - 13 José Serrano S76, U15
Ken O Neal 2 - 13 Bachtiar Mahardhika S76, U15
Ken O Neal 2 - 10 Fotios Bakas S76, U15
Ken O Neal 1 - 1 Radek Ruszkowski S76, U3
Ken O Neal 1 - 0 Felipe Canales S76, U1
Ken O Neal 0 - 15 Mario Sendim S76, U15
Rafal Cukierski 28 - 4 Sebastian Lochmann S76, U15
Rafal Cukierski 16 - 33 Enrique Ramos S76, U15
Rafal Cukierski 16 - 16 Mauro Junior S76, U15
Rafal Cukierski 15 - 14 Garry Collopy S76, U14
Rafal Cukierski 15 - 17 Dyego Vila S76, U15
Rafal Cukierski 14 - 15 Fabian Girometti S76, U12
Rafal Cukierski 13 - 18 Marco De Bortoli S76, U15
Rafal Cukierski 13 - 2 Miguel Halago S76, U15
Rafal Cukierski 13 - 2 Giuseppe Jozsef Budapest S76, U15
Rafal Cukierski 12 - 19 Luca Martini S76, U15
Rafal Cukierski 12 - 7 Alvin Toledo S76, U4
Rafal Cukierski 11 - 3 Robert Klockler S76, U15
Rafal Cukierski 10 - 15 Cornea Ion S76, U11
Rafal Cukierski 10 - 22 Jaime Creel S76, U15
Rafal Cukierski 10 - 5 Dave Greer S76, U15
Rafal Cukierski 10 - 22 Mustapha Boulatarass S76, U15
Rafal Cukierski 9 - 23 Iskren Ivanov S76, U15
Rafal Cukierski 9 - 4 Stelios Mixailidis S76, U15
Rafal Cukierski 9 - 6 Muriel Pivert S76, U15
Rafal Cukierski 9 - 6 Vincent Baldiconza S76, U15
Rafal Cukierski 9 - 5 Kit Carson S76, U15
Rafal Cukierski 9 - 23 Tibor Kocsis S76, U15
Rafal Cukierski 9 - 6 Sasha Booz S76, U15
Rafal Cukierski 9 - 6 Dani Oliva S76, U15
Rafal Cukierski 8 - 24 José Serrano S76, U15
Rafal Cukierski 6 - 26 Michele Jannone S76, U15
Rafal Cukierski 6 - 26 Gianluca Bini S76, U15
Rafal Cukierski 6 - 26 Bachtiar Mahardhika S76, U15
Rafal Cukierski 5 - 12 Felipe Canales S76, U1
Rafal Cukierski 5 - 9 Raghav Nallan S75, U17
Rafal Cukierski 5 - 24 Fotios Bakas S76, U15
Rafal Cukierski 3 - 12 Fabrizio Cavigliano S76, U15
Rafal Cukierski 3 - 13 Indrek Palmiste S75, U17
Rafal Cukierski 2 - 13 Radek Ruszkowski S76, U3
Rafal Cukierski 2 - 13 Roberto Mariella S76, U15
Rafal Cukierski 2 - 12 Erkki Tempel S76, U15
Rafal Cukierski 2 - 13 Ken O Neal S76, U15
Rafal Cukierski 1 - 31 Mario Sendim S76, U15
Miguel Halago 6 - 9 Giuseppe Jozsef Budapest S76, U15
Miguel Halago 6 - 26 Dave Greer S76, U15
Miguel Halago 6 - 9 Sebastian Lochmann S76, U15
Miguel Halago 6 - 8 Robert Klockler S76, U15
Miguel Halago 2 - 13 Sasha Booz S76, U15
Miguel Halago 2 - 10 Fabian Girometti S76, U12
Miguel Halago 2 - 13 Tibor Kocsis S76, U15
Miguel Halago 2 - 2 Alvin Toledo S76, U4
Miguel Halago 2 - 13 Rafal Cukierski S76, U15
Miguel Halago 2 - 13 Muriel Pivert S76, U15
Miguel Halago 1 - 13 Marco De Bortoli S76, U15
Miguel Halago 1 - 13 Luca Martini S76, U15
Miguel Halago 1 - 14 Ken O Neal S76, U15
Miguel Halago 1 - 14 José Serrano S76, U15
Miguel Halago 1 - 14 Dyego Vila S76, U15
Miguel Halago 1 - 14 Mauro Junior S76, U15
Miguel Halago 1 - 11 Garry Collopy S76, U14
Miguel Halago 1 - 13 Kit Carson S76, U15
Miguel Halago 1 - 0 Felipe Canales S76, U1
Miguel Halago 1 - 12 Stelios Mixailidis S76, U15
Miguel Halago 0 - 14 Erkki Tempel S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Gianluca Bini S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Bachtiar Mahardhika S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Vincent Baldiconza S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Mario Sendim S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Fabrizio Cavigliano S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Roberto Mariella S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Iskren Ivanov S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Enrique Ramos S76, U15
Miguel Halago 0 - 12 Fotios Bakas S76, U15
Miguel Halago 0 - 10 Cornea Ion S76, U11
Miguel Halago 0 - 15 Jaime Creel S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Dani Oliva S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Mustapha Boulatarass S76, U15
Miguel Halago 0 - 15 Michele Jannone S76, U15
Miguel Halago 0 - 2 Radek Ruszkowski S76, U3
Dave Greer 26 - 6 Miguel Halago S76, U15
Dave Greer 14 - 0 Robert Klockler S76, U15
Dave Greer 10 - 5 Sebastian Lochmann S76, U15
Dave Greer 9 - 6 Giuseppe Jozsef Budapest S76, U15
Dave Greer 8 - 6 Kit Carson S76, U15
Dave Greer 7 - 6 Stelios Mixailidis S76, U15
Dave Greer 7 - 8 Muriel Pivert S76, U15
Dave Greer 7 - 8 Vincent Baldiconza S76, U15
Dave Greer 6 - 9 Tibor Kocsis S76, U15
Dave Greer 6 - 9 Dani Oliva S76, U15
Dave Greer 5 - 10 Rafal Cukierski S76, U15
Dave Greer 5 - 10 Sasha Booz S76, U15
Dave Greer 5 - 9 Luca Martini S76, U15
Dave Greer 4 - 10 Marco De Bortoli S76, U15
Dave Greer 4 - 58 Erkki Tempel S76, U15
Stranica « [12 3 ... 6 7 8 »Brzo idi na stranicu: