Jedan na jedan (Grupa: Rookie - 58)

Izaberi drugu grupu:

Rezultat se bazira po rezultatima menadžera protiv ostalih menadžera iz bilo koje grupe
Stranica « [12 3 »Brzo idi na stranicu:
Nac Ime Omjer Omjer Nac Ime Posljednja utakmica
Mark Coleman 43 - 8 Seba Melano S90, U13
Mark Coleman 33 - 18 László Ollári S90, U13
Mark Coleman 25 - 12 Gaston Del Rio S90, U12
Mark Coleman 21 - 5 Frank Stocco S90, U13
Mark Coleman 21 - 17 Florian Prussak S90, U13
Mark Coleman 20 - 20 Roland Kocsis S90, U11
Mark Coleman 19 - 2 Zdrafko Ynakiev S90, U13
Mark Coleman 13 - 9 Andrea Fanini S90, U13
Mark Coleman 13 - 2 Luis Borrero S90, U11
Mark Coleman 12 - 21 Josef Starý S90, U13
Mark Coleman 11 - 16 Tom Procházka S90, U13
Mark Coleman 8 - 1 Ben Tuckwood S90, U4
Mark Coleman 7 - 11 Max Jade S90, U13
Mark Coleman 4 - 1 Rui Pedro S90, U13
Mark Coleman 4 - 0 Sebastian Dumitru S90, U12
Mark Coleman 2 - 0 Kali Jay S90, U12
Mark Coleman 2 - 7 Mikhail Sammut S90, U13
Mark Coleman 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Mark Coleman 1 - 0 Samuel Grisham S90, U12
Mark Coleman 1 - 0 Quentin Martini S90, U10
Mark Coleman 1 - 0 Andrej Besevic S90, U12
Roland Kocsis 147 - 69 Seba Melano S90, U11
Roland Kocsis 72 - 81 Florian Prussak S90, U11
Roland Kocsis 65 - 43 László Ollári S90, U11
Roland Kocsis 31 - 11 Gaston Del Rio S90, U9
Roland Kocsis 20 - 20 Mark Coleman S90, U11
Roland Kocsis 7 - 10 Tom Procházka S90, U9
Roland Kocsis 7 - 6 Max Jade S90, U8
Roland Kocsis 7 - 14 Josef Starý S90, U11
Roland Kocsis 6 - 6 Zdrafko Ynakiev S90, U11
Roland Kocsis 5 - 4 Luis Borrero S90, U11
Roland Kocsis 4 - 9 Andrea Fanini S90, U11
Roland Kocsis 3 - 2 Ben Tuckwood S90, U4
Roland Kocsis 2 - 0 Rui Pedro S90, U11
Roland Kocsis 2 - 6 Frank Stocco S90, U11
Roland Kocsis 1 - 0 Kali Jay S90, U11
Roland Kocsis 1 - 4 Mikhail Sammut S90, U11
Roland Kocsis 0 - 2 Sebastian Dumitru S90, U9
Florian Prussak 130 - 20 Seba Melano S90, U13
Florian Prussak 81 - 72 Roland Kocsis S90, U11
Florian Prussak 41 - 20 László Ollári S90, U13
Florian Prussak 26 - 15 Gaston Del Rio S90, U12
Florian Prussak 17 - 4 Zdrafko Ynakiev S90, U13
Florian Prussak 17 - 21 Mark Coleman S90, U13
Florian Prussak 12 - 3 Luis Borrero S90, U11
Florian Prussak 10 - 12 Andrea Fanini S90, U13
Florian Prussak 10 - 17 Tom Procházka S90, U13
Florian Prussak 9 - 0 Ben Tuckwood S90, U4
Florian Prussak 7 - 22 Josef Starý S90, U13
Florian Prussak 7 - 6 Frank Stocco S90, U13
Florian Prussak 6 - 12 Max Jade S90, U13
Florian Prussak 5 - 0 Rui Pedro S90, U13
Florian Prussak 2 - 0 Kali Jay S90, U12
Florian Prussak 1 - 3 Sebastian Dumitru S90, U12
Florian Prussak 1 - 0 Quentin Martini S90, U10
Florian Prussak 1 - 0 Andrej Besevic S90, U12
Florian Prussak 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Florian Prussak 1 - 8 Mikhail Sammut S90, U13
Florian Prussak 1 - 0 Samuel Grisham S90, U12
Tom Procházka 22 - 3 Seba Melano S90, U13
Tom Procházka 18 - 6 László Ollári S90, U13
Tom Procházka 18 - 2 Gaston Del Rio S90, U12
Tom Procházka 17 - 10 Florian Prussak S90, U13
Tom Procházka 16 - 11 Mark Coleman S90, U13
Tom Procházka 12 - 6 Zdrafko Ynakiev S90, U13
Tom Procházka 10 - 7 Roland Kocsis S90, U9
Tom Procházka 10 - 16 Josef Starý S90, U13
Tom Procházka 10 - 9 Andrea Fanini S90, U13
Tom Procházka 10 - 6 Max Jade S90, U13
Tom Procházka 7 - 5 Luis Borrero S90, U10
Tom Procházka 6 - 1 Ben Tuckwood S90, U4
Tom Procházka 4 - 0 Rui Pedro S90, U13
Tom Procházka 2 - 8 Frank Stocco S90, U13
Tom Procházka 1 - 0 Quentin Martini S90, U10
Tom Procházka 1 - 0 Andrej Besevic S90, U12
Tom Procházka 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Tom Procházka 1 - 0 Kali Jay S90, U12
Tom Procházka 1 - 0 Samuel Grisham S90, U12
Tom Procházka 1 - 7 Mikhail Sammut S90, U13
Tom Procházka 1 - 3 Sebastian Dumitru S90, U12
Luis Borrero 8 - 6 Seba Melano S90, U11
Luis Borrero 6 - 8 László Ollári S90, U11
Luis Borrero 6 - 2 Ben Tuckwood S90, U4
Luis Borrero 6 - 3 Gaston Del Rio S90, U10
Luis Borrero 5 - 7 Tom Procházka S90, U10
Luis Borrero 4 - 11 Zdrafko Ynakiev S90, U11
Luis Borrero 4 - 5 Roland Kocsis S90, U11
Luis Borrero 3 - 12 Florian Prussak S90, U11
Luis Borrero 3 - 11 Josef Starý S90, U11
Luis Borrero 2 - 9 Frank Stocco S90, U11
Luis Borrero 2 - 13 Mark Coleman S90, U11
Luis Borrero 2 - 6 Max Jade S90, U8
Luis Borrero 2 - 5 Mikhail Sammut S90, U11
Luis Borrero 1 - 14 Andrea Fanini S90, U11
Luis Borrero 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Luis Borrero 1 - 2 Rui Pedro S90, U11
Luis Borrero 1 - 2 Sebastian Dumitru S90, U10
Luis Borrero 1 - 0 Quentin Martini S90, U10
Luis Borrero 0 - 1 Kali Jay S90, U11
Mikhail Sammut 8 - 1 Florian Prussak S90, U13
Mikhail Sammut 7 - 1 László Ollári S90, U13
Mikhail Sammut 7 - 2 Zdrafko Ynakiev S90, U13
Mikhail Sammut 7 - 1 Josef Starý S90, U13
Mikhail Sammut 7 - 1 Tom Procházka S90, U13
Mikhail Sammut 7 - 2 Seba Melano S90, U13
Mikhail Sammut 7 - 2 Mark Coleman S90, U13
Mikhail Sammut 6 - 1 Gaston Del Rio S90, U12
Mikhail Sammut 6 - 3 Andrea Fanini S90, U13
Mikhail Sammut 6 - 3 Frank Stocco S90, U13
Mikhail Sammut 5 - 2 Luis Borrero S90, U11
Mikhail Sammut 5 - 0 Rui Pedro S90, U13
Mikhail Sammut 4 - 1 Roland Kocsis S90, U11
Mikhail Sammut 3 - 1 Sebastian Dumitru S90, U12
Mikhail Sammut 2 - 0 Kali Jay S90, U12
Mikhail Sammut 2 - 3 Max Jade S90, U13
Mikhail Sammut 1 - 0 Samuel Grisham S90, U12
Mikhail Sammut 1 - 0 Ben Tuckwood S90, U4
Mikhail Sammut 1 - 0 Quentin Martini S90, U10
Mikhail Sammut 1 - 0 Andrej Besevic S90, U12
Mikhail Sammut 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Frank Stocco 12 - 1 Seba Melano S90, U13
Frank Stocco 10 - 3 Zdrafko Ynakiev S90, U13
Frank Stocco 9 - 2 Luis Borrero S90, U11
Frank Stocco 8 - 0 Gaston Del Rio S90, U12
Frank Stocco 8 - 4 Josef Starý S90, U13
Frank Stocco 8 - 2 Tom Procházka S90, U13
Frank Stocco 8 - 4 László Ollári S90, U13
Frank Stocco 6 - 2 Roland Kocsis S90, U11
Frank Stocco 6 - 7 Florian Prussak S90, U13
Frank Stocco 5 - 0 Rui Pedro S90, U13
Frank Stocco 5 - 21 Mark Coleman S90, U13
Frank Stocco 3 - 1 Ben Tuckwood S90, U4
Frank Stocco 3 - 1 Sebastian Dumitru S90, U12
Frank Stocco 3 - 10 Andrea Fanini S90, U13
Frank Stocco 3 - 6 Mikhail Sammut S90, U13
Frank Stocco 3 - 6 Max Jade S90, U13
Frank Stocco 2 - 0 Kali Jay S90, U12
Frank Stocco 1 - 0 Samuel Grisham S90, U12
Frank Stocco 1 - 0 Quentin Martini S90, U10
Frank Stocco 1 - 0 Andrej Besevic S90, U12
Frank Stocco 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Zdrafko Ynakiev 12 - 7 Seba Melano S90, U13
Zdrafko Ynakiev 11 - 4 Luis Borrero S90, U11
Zdrafko Ynakiev 9 - 5 Gaston Del Rio S90, U12
Zdrafko Ynakiev 8 - 10 László Ollári S90, U13
Zdrafko Ynakiev 6 - 6 Roland Kocsis S90, U11
Zdrafko Ynakiev 6 - 12 Tom Procházka S90, U13
Zdrafko Ynakiev 6 - 3 Ben Tuckwood S90, U4
Zdrafko Ynakiev 5 - 0 Rui Pedro S90, U13
Zdrafko Ynakiev 4 - 17 Florian Prussak S90, U13
Zdrafko Ynakiev 3 - 17 Josef Starý S90, U13
Zdrafko Ynakiev 3 - 18 Andrea Fanini S90, U13
Zdrafko Ynakiev 3 - 8 Max Jade S90, U13
Zdrafko Ynakiev 3 - 10 Frank Stocco S90, U13
Zdrafko Ynakiev 2 - 2 Sebastian Dumitru S90, U12
Zdrafko Ynakiev 2 - 7 Mikhail Sammut S90, U13
Zdrafko Ynakiev 2 - 19 Mark Coleman S90, U13
Zdrafko Ynakiev 2 - 0 Kali Jay S90, U12
Zdrafko Ynakiev 1 - 0 Quentin Martini S90, U10
Zdrafko Ynakiev 1 - 0 Andrej Besevic S90, U12
Zdrafko Ynakiev 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Zdrafko Ynakiev 1 - 0 Samuel Grisham S90, U12
Seba Melano 69 - 147 Roland Kocsis S90, U11
Seba Melano 55 - 67 László Ollári S90, U13
Seba Melano 20 - 130 Florian Prussak S90, U13
Seba Melano 15 - 36 Gaston Del Rio S90, U12
Seba Melano 8 - 43 Mark Coleman S90, U13
Seba Melano 7 - 12 Zdrafko Ynakiev S90, U13
Seba Melano 6 - 8 Luis Borrero S90, U11
Seba Melano 4 - 4 Ben Tuckwood S90, U4
Seba Melano 3 - 28 Josef Starý S90, U13
Seba Melano 3 - 22 Tom Procházka S90, U13
Seba Melano 3 - 2 Rui Pedro S90, U13
Seba Melano 3 - 14 Max Jade S90, U13
Seba Melano 2 - 18 Andrea Fanini S90, U13
Seba Melano 2 - 7 Mikhail Sammut S90, U13
Seba Melano 2 - 0 Kali Jay S90, U12
Seba Melano 1 - 0 Andrej Besevic S90, U12
Seba Melano 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Seba Melano 1 - 0 Samuel Grisham S90, U12
Seba Melano 1 - 12 Frank Stocco S90, U13
Seba Melano 1 - 3 Sebastian Dumitru S90, U12
Seba Melano 0 - 1 Quentin Martini S90, U10
Gaston Del Rio 36 - 15 Seba Melano S90, U12
Gaston Del Rio 30 - 19 László Ollári S90, U12
Gaston Del Rio 15 - 26 Florian Prussak S90, U12
Gaston Del Rio 12 - 25 Mark Coleman S90, U12
Gaston Del Rio 11 - 31 Roland Kocsis S90, U9
Gaston Del Rio 5 - 9 Zdrafko Ynakiev S90, U12
Gaston Del Rio 3 - 0 Rui Pedro S90, U12
Gaston Del Rio 3 - 6 Luis Borrero S90, U10
Gaston Del Rio 3 - 1 Ben Tuckwood S90, U4
Gaston Del Rio 3 - 17 Josef Starý S90, U12
Gaston Del Rio 2 - 18 Tom Procházka S90, U12
Gaston Del Rio 2 - 13 Andrea Fanini S90, U12
Gaston Del Rio 1 - 6 Mikhail Sammut S90, U12
Gaston Del Rio 1 - 0 Andy Colon S90, U7
Gaston Del Rio 1 - 0 Kali Jay S90, U12
Gaston Del Rio 1 - 11 Max Jade S90, U8
Gaston Del Rio 1 - 0 Samuel Grisham S90, U12
Stranica « [12 3 »Brzo idi na stranicu: