Classifica di Coppa - Stagione 52   (Gruppo: Amateur - 21)

Tipo:    Gruppo:    Stagione:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. D. Paraschiv 3 D. Paraschiv 2 D. Paraschiv 3 D. Paraschiv 1 V. Herick 3 V. Herick
18. A. Alex 0
28. M. Hladyshenko 2 M. Hladyshenko 1
22. B. Jawale 1
14. V. Rispoli 3 V. Rispoli 3 V. Rispoli 0
26. A. Stangenberger 0
25. R. Jędrzejewski 2 R. Jędrzejewski 0
8. S. Suszter 1
5. S. Oliveira 2 S. Oliveira 0 V. Herick 3 V. Herick 2
11. A. Gubka 1
20. K. Clark 1 V. Herick 3
13. V. Herick 2
17. I. Szabo 1 J. Cicero 0 P. Ivanov 0
19. J. Cicero 2
10. C. Zeno 1 P. Ivanov 3
4. P. Ivanov 2
3. R. Almeida Borges 3 R. Almeida Borges 3 R. Almeida Borges 1 E. Tassin 0 J. Monty 0
31. F. Pallas 0
12. S. Yakut 0 J. Nuñez 0
32. J. Nuñez 3
21. D. Rumens 1 E. Tassin 2 E. Tassin 2
23. E. Tassin 2
16. C. Pulido 2 C. Pulido 1
6. M. Ladaviere 1
7. K. Kasinski 3 K. Kasinski 0 G. Horvath 0 J. Monty 3
29. S. Kamkov 0
15. M. Barras 0 G. Horvath 3
27. G. Horvath 3
30. K. Kolokotronis 0 J. Panoushs 0 J. Monty 3
9. J. Panoushs 3
24. M. White 1 J. Monty 3
2. J. Monty 2