Очи во очи (Група: Amateur - 34)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Hernan Parafioriti 80 - 15 Giulio Lucarelli С87, Т11
Hernan Parafioriti 71 - 21 Rodrigo Velasco С87, Т11
Hernan Parafioriti 52 - 34 Leonardo Del Rio С87, Т11
Hernan Parafioriti 49 - 45 Emmanuel Vartanian С87, Т11
Hernan Parafioriti 47 - 41 Jörgen Lundqvist С87, Т11
Hernan Parafioriti 42 - 38 Mantas Ramanauskas С87, Т11
Hernan Parafioriti 41 - 54 Edenilson Oliveira С87, Т11
Hernan Parafioriti 40 - 20 Jánosné Horvath С87, Т11
Hernan Parafioriti 39 - 38 Leo Xavier С87, Т11
Hernan Parafioriti 38 - 32 Pedro Silva С87, Т9
Hernan Parafioriti 37 - 19 Rares Harceaga С86, Т17
Hernan Parafioriti 37 - 41 Paulo Avezum С87, Т11
Hernan Parafioriti 33 - 21 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С87, Т11
Hernan Parafioriti 27 - 16 Sławomir Dudzinski С87, Т11
Hernan Parafioriti 23 - 21 Giuseppe Carlomagno С87, Т11
Hernan Parafioriti 19 - 25 Martti Kaasik С87, Т11
Hernan Parafioriti 16 - 28 Andrew Merkel С87, Т11
Hernan Parafioriti 8 - 18 Karel Poláček С87, Т11
Hernan Parafioriti 8 - 2 Nestor Piercamilli С87, Т11
Hernan Parafioriti 8 - 18 Juan Pablo Romagnoni С87, Т11
Hernan Parafioriti 8 - 18 Klaus Niester С87, Т11
Hernan Parafioriti 7 - 3 Renato Ramone С87, Т11
Hernan Parafioriti 7 - 3 Andrea Forgione С87, Т11
Hernan Parafioriti 7 - 20 Anderson Lima С87, Т11
Hernan Parafioriti 7 - 20 Fabio Temeroso С87, Т11
Hernan Parafioriti 7 - 18 Marcus Probert С87, Т11
Hernan Parafioriti 5 - 5 Yakup Paçacı С87, Т11
Hernan Parafioriti 5 - 2 Tomasz Trela С87, Т9
Hernan Parafioriti 5 - 22 Thomas Preising С87, Т11
Hernan Parafioriti 4 - 23 Gonçalo Fernandes С87, Т11
Hernan Parafioriti 3 - 7 Christoph Schöning С87, Т11
Hernan Parafioriti 1 - 9 Armenio Santos С87, Т11
Hernan Parafioriti 1 - 9 Takis Sant С87, Т11
Hernan Parafioriti 0 - 10 Vitor Novo С87, Т11
Hernan Parafioriti 0 - 10 Abdulah Çi̇l С87, Т11
Hernan Parafioriti 0 - 9 Leonardo Pegorari С87, Т11
Vitor Novo 51 - 22 Mantas Ramanauskas С87, Т11
Vitor Novo 43 - 2 Emmanuel Vartanian С87, Т11
Vitor Novo 37 - 25 Yakup Paçacı С87, Т11
Vitor Novo 29 - 16 Andrew Merkel С87, Т11
Vitor Novo 11 - 0 Nestor Piercamilli С87, Т11
Vitor Novo 11 - 0 Giulio Lucarelli С87, Т11
Vitor Novo 11 - 0 Renato Ramone С87, Т11
Vitor Novo 11 - 0 Andrea Forgione С87, Т11
Vitor Novo 10 - 1 Juan Pablo Romagnoni С87, Т11
Vitor Novo 10 - 0 Hernan Parafioriti С87, Т11
Vitor Novo 10 - 1 Leo Xavier С87, Т11
Vitor Novo 9 - 2 Marcus Probert С87, Т11
Vitor Novo 8 - 3 Sławomir Dudzinski С87, Т11
Vitor Novo 8 - 3 Thomas Preising С87, Т11
Vitor Novo 8 - 0 Tomasz Trela С87, Т9
Vitor Novo 8 - 3 Anderson Lima С87, Т11
Vitor Novo 7 - 4 Karel Poláček С87, Т11
Vitor Novo 7 - 3 Rodrigo Velasco С87, Т11
Vitor Novo 7 - 4 Paulo Avezum С87, Т11
Vitor Novo 7 - 4 Leonardo Del Rio С87, Т11
Vitor Novo 7 - 3 Leonardo Pegorari С87, Т11
Vitor Novo 7 - 4 Jánosné Horvath С87, Т11
Vitor Novo 7 - 4 Christoph Schöning С87, Т11
Vitor Novo 6 - 5 Armenio Santos С87, Т11
Vitor Novo 6 - 5 Giuseppe Carlomagno С87, Т11
Vitor Novo 5 - 4 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С87, Т11
Vitor Novo 5 - 6 Fabio Temeroso С87, Т11
Vitor Novo 5 - 6 Abdulah Çi̇l С87, Т11
Vitor Novo 5 - 6 Klaus Niester С87, Т11
Vitor Novo 5 - 6 Takis Sant С87, Т11
Vitor Novo 5 - 6 Edenilson Oliveira С87, Т11
Vitor Novo 4 - 2 Jörgen Lundqvist С87, Т11
Vitor Novo 0 - 2 Pedro Silva С87, Т9
Vitor Novo 0 - 11 Gonçalo Fernandes С87, Т11
Vitor Novo 0 - 11 Martti Kaasik С87, Т11
Mantas Ramanauskas 120 - 58 Emmanuel Vartanian С87, Т11
Mantas Ramanauskas 100 - 40 Rodrigo Velasco С87, Т11
Mantas Ramanauskas 55 - 26 Giulio Lucarelli С87, Т11
Mantas Ramanauskas 52 - 14 Tomasz Trela С87, Т9
Mantas Ramanauskas 49 - 40 Leonardo Del Rio С87, Т11
Mantas Ramanauskas 48 - 47 Edenilson Oliveira С87, Т11
Mantas Ramanauskas 44 - 29 Jörgen Lundqvist С87, Т11
Mantas Ramanauskas 43 - 41 Pedro Silva С87, Т9
Mantas Ramanauskas 38 - 42 Hernan Parafioriti С87, Т11
Mantas Ramanauskas 37 - 8 Andrea Forgione С87, Т11
Mantas Ramanauskas 32 - 34 Leo Xavier С87, Т11
Mantas Ramanauskas 32 - 16 Rares Harceaga С86, Т17
Mantas Ramanauskas 30 - 36 Paulo Avezum С87, Т11
Mantas Ramanauskas 27 - 25 Jánosné Horvath С87, Т11
Mantas Ramanauskas 24 - 21 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С87, Т11
Mantas Ramanauskas 23 - 17 Sławomir Dudzinski С87, Т11
Mantas Ramanauskas 22 - 51 Vitor Novo С87, Т11
Mantas Ramanauskas 20 - 21 Giuseppe Carlomagno С87, Т11
Mantas Ramanauskas 17 - 24 Martti Kaasik С87, Т11
Mantas Ramanauskas 12 - 29 Andrew Merkel С87, Т11
Mantas Ramanauskas 9 - 16 Juan Pablo Romagnoni С87, Т11
Mantas Ramanauskas 8 - 17 Anderson Lima С87, Т11
Mantas Ramanauskas 8 - 17 Karel Poláček С87, Т11
Mantas Ramanauskas 8 - 15 Marcus Probert С87, Т11
Mantas Ramanauskas 7 - 18 Klaus Niester С87, Т11
Mantas Ramanauskas 6 - 5 Nestor Piercamilli С87, Т11
Mantas Ramanauskas 6 - 19 Fabio Temeroso С87, Т11
Mantas Ramanauskas 5 - 20 Thomas Preising С87, Т11
Mantas Ramanauskas 4 - 7 Renato Ramone С87, Т11
Mantas Ramanauskas 4 - 7 Yakup Paçacı С87, Т11
Mantas Ramanauskas 3 - 8 Christoph Schöning С87, Т11
Mantas Ramanauskas 3 - 7 Leonardo Pegorari С87, Т11
Mantas Ramanauskas 3 - 8 Takis Sant С87, Т11
Mantas Ramanauskas 2 - 9 Armenio Santos С87, Т11
Mantas Ramanauskas 2 - 23 Gonçalo Fernandes С87, Т11
Mantas Ramanauskas 2 - 9 Abdulah Çi̇l С87, Т11
Tomasz Trela 36 - 84 Rodrigo Velasco С87, Т9
Tomasz Trela 16 - 23 Sławomir Dudzinski С87, Т9
Tomasz Trela 14 - 52 Mantas Ramanauskas С87, Т9
Tomasz Trela 9 - 14 Giuseppe Carlomagno С87, Т9
Tomasz Trela 4 - 4 Andrea Forgione С87, Т9
Tomasz Trela 3 - 5 Nestor Piercamilli С87, Т9
Tomasz Trela 3 - 5 Paulo Avezum С87, Т9
Tomasz Trela 3 - 5 Giulio Lucarelli С87, Т9
Tomasz Trela 3 - 5 Emmanuel Vartanian С87, Т9
Tomasz Trela 3 - 5 Renato Ramone С87, Т9
Tomasz Trela 2 - 6 Leonardo Del Rio С87, Т9
Tomasz Trela 2 - 5 Hernan Parafioriti С87, Т9
Tomasz Trela 2 - 6 Yakup Paçacı С87, Т9
Tomasz Trela 2 - 6 Leo Xavier С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Marcus Probert С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Juan Pablo Romagnoni С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 5 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Fabio Temeroso С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Armenio Santos С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Thomas Preising С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Takis Sant С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Leonardo Pegorari С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Edenilson Oliveira С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 4 Jörgen Lundqvist С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Jánosné Horvath С87, Т9
Tomasz Trela 1 - 7 Christoph Schöning С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 8 Vitor Novo С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 8 Andrew Merkel С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 2 Pedro Silva С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 8 Gonçalo Fernandes С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 8 Abdulah Çi̇l С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 8 Klaus Niester С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 8 Martti Kaasik С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 8 Anderson Lima С87, Т9
Tomasz Trela 0 - 8 Karel Poláček С87, Т9
Marcus Probert 37 - 44 Sławomir Dudzinski С87, Т11
Marcus Probert 36 - 44 Giuseppe Carlomagno С87, Т11
Marcus Probert 24 - 2 Giulio Lucarelli С87, Т11
Marcus Probert 21 - 5 Emmanuel Vartanian С87, Т11
Marcus Probert 18 - 7 Hernan Parafioriti С87, Т11
Marcus Probert 18 - 5 Rodrigo Velasco С87, Т11
Marcus Probert 15 - 8 Mantas Ramanauskas С87, Т11
Marcus Probert 13 - 12 Juan Pablo Romagnoni С87, Т11
Marcus Probert 12 - 9 Jörgen Lundqvist С87, Т11
Marcus Probert 11 - 0 Nestor Piercamilli С87, Т11
Marcus Probert 11 - 15 Paulo Avezum С87, Т11
Marcus Probert 11 - 12 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С87, Т11
Marcus Probert 11 - 15 Jánosné Horvath С87, Т11
Marcus Probert 11 - 39 Leo Xavier С87, Т11
Marcus Probert 10 - 14 Leonardo Del Rio С87, Т11
Marcus Probert 10 - 16 Thomas Preising С87, Т11
Marcus Probert 10 - 16 Edenilson Oliveira С87, Т11
Marcus Probert 9 - 2 Andrea Forgione С87, Т11
Marcus Probert 9 - 16 Klaus Niester С87, Т11
Marcus Probert 8 - 3 Renato Ramone С87, Т11
Marcus Probert 8 - 17 Karel Poláček С87, Т11
Marcus Probert 7 - 19 Anderson Lima С87, Т11
Marcus Probert 7 - 1 Tomasz Trela С87, Т9
Marcus Probert 7 - 4 Yakup Paçacı С87, Т11
Marcus Probert 6 - 20 Martti Kaasik С87, Т11
Marcus Probert 6 - 5 Christoph Schöning С87, Т11
Marcus Probert 6 - 4 Rares Harceaga С86, Т17
Marcus Probert 5 - 10 Pedro Silva С87, Т9
Marcus Probert 4 - 22 Fabio Temeroso С87, Т11
Marcus Probert 4 - 7 Takis Sant С87, Т11
Marcus Probert 4 - 6 Leonardo Pegorari С87, Т11
Marcus Probert 3 - 23 Gonçalo Fernandes С87, Т11
Marcus Probert 3 - 8 Armenio Santos С87, Т11
Marcus Probert 2 - 24 Andrew Merkel С87, Т11
Marcus Probert 2 - 9 Vitor Novo С87, Т11
Marcus Probert 1 - 10 Abdulah Çi̇l С87, Т11
Jörgen Lundqvist 68 - 34 Rodrigo Velasco С87, Т11
Jörgen Lundqvist 65 - 23 Giulio Lucarelli С87, Т11
Jörgen Lundqvist 46 - 38 Pedro Silva С87, Т9
Jörgen Lundqvist 41 - 47 Hernan Parafioriti С87, Т11
Jörgen Lundqvist 41 - 46 Emmanuel Vartanian С87, Т11
Jörgen Lundqvist 40 - 39 Leonardo Del Rio С87, Т11
Jörgen Lundqvist 40 - 29 Jánosné Horvath С87, Т11
Jörgen Lundqvist 35 - 19 Rares Harceaga С86, Т17
Jörgen Lundqvist 33 - 55 Edenilson Oliveira С87, Т11
Jörgen Lundqvist 33 - 39 Paulo Avezum С87, Т11
Jörgen Lundqvist 32 - 8 Christoph Schöning С87, Т11
Jörgen Lundqvist 29 - 44 Mantas Ramanauskas С87, Т11
Jörgen Lundqvist 25 - 46 Leo Xavier С87, Т11
Jörgen Lundqvist 23 - 25 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С87, Т11
Jörgen Lundqvist 18 - 20 Sławomir Dudzinski С87, Т11
Jörgen Lundqvist 15 - 24 Giuseppe Carlomagno С87, Т11
Jörgen Lundqvist 11 - 28 Martti Kaasik С87, Т11
Jörgen Lundqvist 9 - 12 Marcus Probert С87, Т11
Jörgen Lundqvist 9 - 13 Juan Pablo Romagnoni С87, Т11
Jörgen Lundqvist 8 - 14 Klaus Niester С87, Т11
Jörgen Lundqvist 8 - 31 Andrew Merkel С87, Т11
Jörgen Lundqvist 8 - 15 Thomas Preising С87, Т11
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница: