Очи во очи (Група: Amateur - 45)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Luc Segers 86 - 18 Jose Ferreira С87, Т13
Luc Segers 80 - 47 Miklós Subi С87, Т13
Luc Segers 73 - 66 Cyril Tracta С87, Т13
Luc Segers 62 - 25 Bruno Ferrari С87, Т13
Luc Segers 51 - 71 Andreas Haendel С87, Т13
Luc Segers 49 - 25 Konstantinos Ouzounis С87, Т13
Luc Segers 49 - 57 Frederico Neves1 С87, Т13
Luc Segers 48 - 7 Uwe Möller С87, Т13
Luc Segers 41 - 4 Steven Lowrey С87, Т13
Luc Segers 41 - 17 Robert Deeth С87, Т13
Luc Segers 40 - 5 Thoma Pali С87, Т13
Luc Segers 39 - 19 Stepan Bunda С87, Т13
Luc Segers 33 - 16 Miguel Ibarra С87, Т13
Luc Segers 31 - 15 Gonzalo Nieto С87, Т13
Luc Segers 31 - 15 Filipe M M Duarte С87, Т13
Luc Segers 25 - 21 Ivan Stojkovic С87, Т13
Luc Segers 24 - 5 Jim Wright С87, Т13
Luc Segers 23 - 9 Phillip A Jeffery С87, Т1
Luc Segers 23 - 50 Sidney Lima С87, Т13
Luc Segers 22 - 7 Ján Obuch С87, Т13
Luc Segers 20 - 9 Pavel Král С87, Т13
Luc Segers 18 - 11 Thierry Catfamilie С87, Т13
Luc Segers 16 - 13 Jaroslav Boruvka С87, Т13
Luc Segers 14 - 15 Zoran Mršić С87, Т13
Luc Segers 12 - 1 Renátó Tóth С87, Т13
Luc Segers 12 - 1 Marcos Darchuk С87, Т13
Luc Segers 12 - 0 Iulian Tataru С87, Т10
Luc Segers 12 - 1 Piero Astorino С87, Т13
Luc Segers 12 - 1 Mārtiņš Murīss С87, Т13
Luc Segers 12 - 1 Leonardo Debrito С87, Т13
Luc Segers 11 - 2 Sean Collins С87, Т13
Luc Segers 11 - 1 Jacek Placel С87, Т13
Luc Segers 11 - 1 Tom Griessmann С87, Т13
Luc Segers 10 - 1 Dailos Naranjo С87, Т13
Luc Segers 7 - 0 Giorgos Michailidis С87, Т13
Luc Segers 3 - 0 Mateusz Rapacki С87, Т3
Ján Obuch 19 - 11 Thoma Pali С87, Т13
Ján Obuch 19 - 10 Bruno Ferrari С87, Т13
Ján Obuch 19 - 10 Uwe Möller С87, Т13
Ján Obuch 18 - 6 Miguel Ibarra С87, Т13
Ján Obuch 17 - 13 Steven Lowrey С87, Т13
Ján Obuch 17 - 12 Jose Ferreira С87, Т13
Ján Obuch 16 - 14 Robert Deeth С87, Т13
Ján Obuch 16 - 14 Jim Wright С87, Т13
Ján Obuch 14 - 16 Filipe M M Duarte С87, Т13
Ján Obuch 14 - 16 Frederico Neves1 С87, Т13
Ján Obuch 14 - 16 Cyril Tracta С87, Т13
Ján Obuch 14 - 8 Miklós Subi С87, Т13
Ján Obuch 13 - 17 Thierry Catfamilie С87, Т13
Ján Obuch 13 - 17 Pavel Král С87, Т13
Ján Obuch 13 - 17 Andreas Haendel С87, Т13
Ján Obuch 12 - 18 Stepan Bunda С87, Т13
Ján Obuch 11 - 19 Jaroslav Boruvka С87, Т13
Ján Obuch 11 - 19 Konstantinos Ouzounis С87, Т13
Ján Obuch 10 - 20 Ivan Stojkovic С87, Т13
Ján Obuch 10 - 3 Leonardo Debrito С87, Т13
Ján Obuch 10 - 3 Renátó Tóth С87, Т13
Ján Obuch 10 - 1 Dailos Naranjo С87, Т13
Ján Obuch 9 - 21 Gonzalo Nieto С87, Т13
Ján Obuch 9 - 21 Zoran Mršić С87, Т13
Ján Obuch 9 - 8 Phillip A Jeffery С87, Т1
Ján Obuch 9 - 3 Jacek Placel С87, Т13
Ján Obuch 9 - 20 Sidney Lima С87, Т13
Ján Obuch 9 - 4 Piero Astorino С87, Т13
Ján Obuch 8 - 5 Mārtiņš Murīss С87, Т13
Ján Obuch 8 - 5 Marcos Darchuk С87, Т13
Ján Obuch 8 - 4 Iulian Tataru С87, Т10
Ján Obuch 7 - 22 Luc Segers С87, Т13
Ján Obuch 7 - 6 Sean Collins С87, Т13
Ján Obuch 5 - 7 Tom Griessmann С87, Т13
Ján Obuch 5 - 2 Giorgos Michailidis С87, Т13
Ján Obuch 2 - 1 Mateusz Rapacki С87, Т3
Frederico Neves1 96 - 17 Jose Ferreira С87, Т13
Frederico Neves1 78 - 37 Cyril Tracta С87, Т13
Frederico Neves1 78 - 25 Miklós Subi С87, Т13
Frederico Neves1 60 - 21 Jim Wright С87, Т13
Frederico Neves1 59 - 19 Bruno Ferrari С87, Т13
Frederico Neves1 57 - 49 Luc Segers С87, Т13
Frederico Neves1 54 - 27 Konstantinos Ouzounis С87, Т13
Frederico Neves1 45 - 15 Uwe Möller С87, Т13
Frederico Neves1 42 - 39 Andreas Haendel С87, Т13
Frederico Neves1 42 - 21 Robert Deeth С87, Т13
Frederico Neves1 39 - 25 Stepan Bunda С87, Т13
Frederico Neves1 36 - 18 Miguel Ibarra С87, Т13
Frederico Neves1 36 - 10 Steven Lowrey С87, Т13
Frederico Neves1 34 - 12 Thoma Pali С87, Т13
Frederico Neves1 27 - 53 Sidney Lima С87, Т13
Frederico Neves1 25 - 8 Phillip A Jeffery С87, Т1
Frederico Neves1 24 - 23 Filipe M M Duarte С87, Т13
Frederico Neves1 22 - 25 Gonzalo Nieto С87, Т13
Frederico Neves1 18 - 29 Ivan Stojkovic С87, Т13
Frederico Neves1 16 - 14 Pavel Král С87, Т13
Frederico Neves1 16 - 14 Ján Obuch С87, Т13
Frederico Neves1 14 - 16 Thierry Catfamilie С87, Т13
Frederico Neves1 13 - 0 Leonardo Debrito С87, Т13
Frederico Neves1 12 - 1 Mārtiņš Murīss С87, Т13
Frederico Neves1 12 - 1 Renátó Tóth С87, Т13
Frederico Neves1 12 - 0 Iulian Tataru С87, Т10
Frederico Neves1 12 - 0 Jacek Placel С87, Т13
Frederico Neves1 11 - 0 Dailos Naranjo С87, Т13
Frederico Neves1 10 - 3 Piero Astorino С87, Т13
Frederico Neves1 10 - 3 Marcos Darchuk С87, Т13
Frederico Neves1 7 - 23 Zoran Mršić С87, Т13
Frederico Neves1 7 - 0 Giorgos Michailidis С87, Т13
Frederico Neves1 7 - 23 Jaroslav Boruvka С87, Т13
Frederico Neves1 6 - 7 Sean Collins С87, Т13
Frederico Neves1 4 - 8 Tom Griessmann С87, Т13
Frederico Neves1 2 - 1 Mateusz Rapacki С87, Т3
Iulian Tataru 8 - 45 Ivan Stojkovic С87, Т10
Iulian Tataru 6 - 4 Miguel Ibarra С87, Т10
Iulian Tataru 4 - 8 Ján Obuch С87, Т10
Iulian Tataru 4 - 8 Robert Deeth С87, Т10
Iulian Tataru 4 - 1 Dailos Naranjo С87, Т10
Iulian Tataru 3 - 2 Jacek Placel С87, Т10
Iulian Tataru 3 - 9 Thoma Pali С87, Т10
Iulian Tataru 3 - 9 Jose Ferreira С87, Т10
Iulian Tataru 3 - 0 Giorgos Michailidis С87, Т7
Iulian Tataru 2 - 10 Pavel Král С87, Т10
Iulian Tataru 2 - 3 Leonardo Debrito С87, Т10
Iulian Tataru 2 - 3 Renátó Tóth С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 11 Bruno Ferrari С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 8 Miklós Subi С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 11 Jaroslav Boruvka С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 11 Uwe Möller С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 1 Mateusz Rapacki С87, Т3
Iulian Tataru 1 - 11 Jim Wright С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 11 Sidney Lima С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 11 Andreas Haendel С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 11 Konstantinos Ouzounis С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 11 Filipe M M Duarte С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 4 Marcos Darchuk С87, Т10
Iulian Tataru 1 - 11 Cyril Tracta С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 12 Luc Segers С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 12 Thierry Catfamilie С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 12 Frederico Neves1 С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 5 Sean Collins С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 12 Stepan Bunda С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 5 Piero Astorino С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 12 Gonzalo Nieto С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 12 Steven Lowrey С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 5 Mārtiņš Murīss С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 5 Tom Griessmann С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 12 Zoran Mršić С87, Т10
Iulian Tataru 0 - 6 Phillip A Jeffery С86, Т12
Mārtiņš Murīss 12 - 0 Jacek Placel С87, Т13
Mārtiņš Murīss 11 - 0 Dailos Naranjo С87, Т13
Mārtiņš Murīss 11 - 2 Leonardo Debrito С87, Т13
Mārtiņš Murīss 9 - 4 Konstantinos Ouzounis С87, Т13
Mārtiņš Murīss 8 - 5 Bruno Ferrari С87, Т13
Mārtiņš Murīss 7 - 6 Renátó Tóth С87, Т13
Mārtiņš Murīss 7 - 0 Giorgos Michailidis С87, Т13
Mārtiņš Murīss 7 - 6 Piero Astorino С87, Т13
Mārtiņš Murīss 6 - 7 Jose Ferreira С87, Т13
Mārtiņš Murīss 6 - 7 Marcos Darchuk С87, Т13
Mārtiņš Murīss 6 - 7 Pavel Král С87, Т13
Mārtiņš Murīss 5 - 8 Uwe Möller С87, Т13
Mārtiņš Murīss 5 - 8 Ján Obuch С87, Т13
Mārtiņš Murīss 5 - 8 Robert Deeth С87, Т13
Mārtiņš Murīss 5 - 8 Thoma Pali С87, Т13
Mārtiņš Murīss 5 - 0 Iulian Tataru С87, Т10
Mārtiņš Murīss 4 - 9 Thierry Catfamilie С87, Т13
Mārtiņš Murīss 4 - 4 Miguel Ibarra С87, Т13
Mārtiņš Murīss 3 - 10 Cyril Tracta С87, Т13
Mārtiņš Murīss 3 - 8 Miklós Subi С87, Т13
Mārtiņš Murīss 3 - 10 Steven Lowrey С87, Т13
Mārtiņš Murīss 2 - 11 Stepan Bunda С87, Т13
Mārtiņš Murīss 2 - 11 Andreas Haendel С87, Т13
Mārtiņš Murīss 1 - 12 Zoran Mršić С87, Т13
Mārtiņš Murīss 1 - 12 Luc Segers С87, Т13
Mārtiņš Murīss 1 - 12 Jaroslav Boruvka С87, Т13
Mārtiņš Murīss 1 - 12 Sean Collins С87, Т13
Mārtiņš Murīss 1 - 12 Frederico Neves1 С87, Т13
Mārtiņš Murīss 1 - 2 Mateusz Rapacki С87, Т3
Mārtiņš Murīss 1 - 12 Jim Wright С87, Т13
Mārtiņš Murīss 1 - 12 Filipe M M Duarte С87, Т13
Mārtiņš Murīss 0 - 1 Phillip A Jeffery С87, Т1
Mārtiņš Murīss 0 - 13 Sidney Lima С87, Т13
Mārtiņš Murīss 0 - 13 Gonzalo Nieto С87, Т13
Mārtiņš Murīss 0 - 13 Ivan Stojkovic С87, Т13
Mārtiņš Murīss 0 - 12 Tom Griessmann С87, Т13
Jim Wright 23 - 7 Thoma Pali С87, Т13
Jim Wright 22 - 7 Jose Ferreira С87, Т13
Jim Wright 21 - 26 Gonzalo Nieto С87, Т13
Jim Wright 21 - 60 Frederico Neves1 С87, Т13
Jim Wright 20 - 4 Miguel Ibarra С87, Т13
Jim Wright 19 - 11 Steven Lowrey С87, Т13
Jim Wright 19 - 11 Robert Deeth С87, Т13
Jim Wright 16 - 13 Uwe Möller С87, Т13
Jim Wright 14 - 16 Ján Obuch С87, Т13
Jim Wright 14 - 16 Cyril Tracta С87, Т13
Jim Wright 14 - 15 Bruno Ferrari С87, Т13
Jim Wright 14 - 16 Pavel Král С87, Т13
Jim Wright 14 - 16 Konstantinos Ouzounis С87, Т13
Jim Wright 13 - 0 Leonardo Debrito С87, Т13
Jim Wright 12 - 10 Miklós Subi С87, Т13
Jim Wright 12 - 0 Jacek Placel С87, Т13
Jim Wright 12 - 1 Mārtiņš Murīss С87, Т13
Jim Wright 11 - 1 Iulian Tataru С87, Т10
Jim Wright 11 - 6 Phillip A Jeffery С87, Т1
Jim Wright 11 - 2 Renátó Tóth С87, Т13
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница: