Очи во очи (Група: Amateur - 5)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Arda Öğretim 53 - 19 Siva Punisamy С87, Т10
Arda Öğretim 42 - 31 Robert Pusey С87, Т10
Arda Öğretim 34 - 36 Fernando Ribeiro С87, Т10
Arda Öğretim 30 - 41 José Tique С87, Т10
Arda Öğretim 29 - 48 Emil Zhelyazkov С87, Т10
Arda Öğretim 27 - 59 Dimitar Valkarev С87, Т10
Arda Öğretim 18 - 38 Pedro Jacquet С87, Т10
Arda Öğretim 17 - 52 Carlos André Lopes Manfredo С87, Т10
Arda Öğretim 15 - 58 Péter Bernau С87, Т10
Arda Öğretim 13 - 28 Emmanuel Manfre С87, Т10
Arda Öğretim 13 - 60 Georges Michiels С87, Т10
Arda Öğretim 13 - 37 Callum Lennon С86, Т12
Arda Öğretim 11 - 29 Rubens Yanes С87, Т10
Arda Öğretim 10 - 46 Andrew Lane С87, Т10
Arda Öğretim 9 - 13 Neal Maxwell С87, Т10
Arda Öğretim 9 - 16 William Duff С87, Т10
Arda Öğretim 9 - 16 Andrea Garassino С87, Т10
Arda Öğretim 8 - 16 Sebastian Velosa С87, Т7
Arda Öğretim 8 - 17 Martin Gombarsky С87, Т10
Arda Öğretim 8 - 0 Edimon Emerique С87, Т10
Arda Öğretim 7 - 1 Kulle Wipaknusi С87, Т10
Arda Öğretim 7 - 33 Jose Perez С87, Т10
Arda Öğretim 6 - 2 Paulo Raposo С87, Т10
Arda Öğretim 5 - 18 Alessandra Farina С87, Т10
Arda Öğretim 4 - 21 Fernando Mendonça С87, Т10
Arda Öğretim 3 - 5 Nektarios Zouridakis С87, Т10
Arda Öğretim 3 - 35 Eugene Olesoff С87, Т10
Arda Öğretim 2 - 6 Tomasz Siuchniński С87, Т10
Arda Öğretim 2 - 6 Leandro Silva С87, Т10
Arda Öğretim 1 - 7 Stephane Verly С87, Т10
Arda Öğretim 1 - 39 Pablo Carba С87, Т10
Arda Öğretim 1 - 24 Piotrek Siekierka С87, Т10
Arda Öğretim 1 - 7 Robert Marek С87, Т10
Arda Öğretim 0 - 8 Firuza Mamajanova С87, Т10
Arda Öğretim 0 - 8 Mateusz Zaborny С87, Т10
Piotrek Siekierka 50 - 10 Fernando Mendonça С87, Т10
Piotrek Siekierka 27 - 0 William Duff С87, Т10
Piotrek Siekierka 27 - 0 Andrea Garassino С87, Т10
Piotrek Siekierka 26 - 1 Andrew Lane С87, Т10
Piotrek Siekierka 26 - 1 Emil Zhelyazkov С87, Т10
Piotrek Siekierka 26 - 0 Jose Perez С87, Т10
Piotrek Siekierka 25 - 2 Dimitar Valkarev С87, Т10
Piotrek Siekierka 25 - 1 Rubens Yanes С87, Т10
Piotrek Siekierka 24 - 3 Emmanuel Manfre С87, Т10
Piotrek Siekierka 24 - 3 Pedro Jacquet С87, Т10
Piotrek Siekierka 24 - 1 Alessandra Farina С87, Т10
Piotrek Siekierka 24 - 1 Arda Öğretim С87, Т10
Piotrek Siekierka 23 - 2 Siva Punisamy С87, Т10
Piotrek Siekierka 23 - 1 Fernando Ribeiro С87, Т10
Piotrek Siekierka 23 - 4 Martin Gombarsky С87, Т10
Piotrek Siekierka 22 - 4 José Tique С87, Т10
Piotrek Siekierka 22 - 5 Robert Pusey С87, Т10
Piotrek Siekierka 22 - 2 Neal Maxwell С87, Т10
Piotrek Siekierka 21 - 6 Péter Bernau С87, Т10
Piotrek Siekierka 20 - 4 Carlos André Lopes Manfredo С87, Т10
Piotrek Siekierka 19 - 5 Eugene Olesoff С87, Т10
Piotrek Siekierka 18 - 9 Georges Michiels С87, Т10
Piotrek Siekierka 17 - 10 Pablo Carba С87, Т10
Piotrek Siekierka 16 - 2 Sebastian Velosa С87, Т7
Piotrek Siekierka 10 - 0 Leandro Silva С87, Т10
Piotrek Siekierka 10 - 0 Robert Marek С87, Т10
Piotrek Siekierka 10 - 0 Mateusz Zaborny С87, Т10
Piotrek Siekierka 10 - 0 Edimon Emerique С87, Т10
Piotrek Siekierka 10 - 0 Paulo Raposo С87, Т10
Piotrek Siekierka 10 - 0 Stephane Verly С87, Т10
Piotrek Siekierka 10 - 0 Nektarios Zouridakis С87, Т10
Piotrek Siekierka 10 - 0 Tomasz Siuchniński С87, Т10
Piotrek Siekierka 9 - 0 Firuza Mamajanova С87, Т10
Piotrek Siekierka 9 - 0 Kulle Wipaknusi С87, Т10
Piotrek Siekierka 7 - 1 Callum Lennon С86, Т12
Mateusz Zaborny 37 - 22 Eugene Olesoff С87, Т10
Mateusz Zaborny 10 - 0 Edimon Emerique С87, Т10
Mateusz Zaborny 10 - 0 Paulo Raposo С87, Т10
Mateusz Zaborny 10 - 0 Nektarios Zouridakis С87, Т10
Mateusz Zaborny 9 - 5 Martin Gombarsky С87, Т10
Mateusz Zaborny 9 - 1 Jose Perez С87, Т10
Mateusz Zaborny 9 - 1 Emil Zhelyazkov С87, Т10
Mateusz Zaborny 9 - 0 Rubens Yanes С87, Т10
Mateusz Zaborny 9 - 1 Siva Punisamy С87, Т10
Mateusz Zaborny 9 - 0 Kulle Wipaknusi С87, Т10
Mateusz Zaborny 8 - 2 Pedro Jacquet С87, Т10
Mateusz Zaborny 8 - 0 Arda Öğretim С87, Т10
Mateusz Zaborny 8 - 2 Tomasz Siuchniński С87, Т10
Mateusz Zaborny 8 - 2 William Duff С87, Т10
Mateusz Zaborny 8 - 2 Leandro Silva С87, Т10
Mateusz Zaborny 8 - 0 Fernando Ribeiro С87, Т10
Mateusz Zaborny 7 - 1 Carlos André Lopes Manfredo С87, Т10
Mateusz Zaborny 7 - 3 Andrew Lane С87, Т10
Mateusz Zaborny 7 - 3 José Tique С87, Т10
Mateusz Zaborny 6 - 3 Neal Maxwell С87, Т10
Mateusz Zaborny 6 - 4 Dimitar Valkarev С87, Т10
Mateusz Zaborny 6 - 4 Andrea Garassino С87, Т10
Mateusz Zaborny 6 - 4 Stephane Verly С87, Т10
Mateusz Zaborny 6 - 3 Alessandra Farina С87, Т10
Mateusz Zaborny 6 - 4 Péter Bernau С87, Т10
Mateusz Zaborny 5 - 5 Robert Marek С87, Т10
Mateusz Zaborny 5 - 5 Emmanuel Manfre С87, Т10
Mateusz Zaborny 4 - 2 Sebastian Velosa С87, Т7
Mateusz Zaborny 2 - 7 Firuza Mamajanova С87, Т10
Mateusz Zaborny 2 - 8 Fernando Mendonça С87, Т10
Mateusz Zaborny 2 - 8 Robert Pusey С87, Т10
Mateusz Zaborny 2 - 8 Georges Michiels С87, Т10
Mateusz Zaborny 0 - 10 Piotrek Siekierka С87, Т10
Mateusz Zaborny 0 - 10 Pablo Carba С87, Т10
Siva Punisamy 24 - 69 Emil Zhelyazkov С87, Т10
Siva Punisamy 20 - 73 Robert Pusey С87, Т10
Siva Punisamy 19 - 53 Arda Öğretim С87, Т10
Siva Punisamy 19 - 56 José Tique С87, Т10
Siva Punisamy 18 - 72 Fernando Ribeiro С87, Т10
Siva Punisamy 18 - 75 Péter Bernau С87, Т10
Siva Punisamy 14 - 75 Carlos André Lopes Manfredo С87, Т10
Siva Punisamy 14 - 45 Pedro Jacquet С87, Т10
Siva Punisamy 13 - 55 Callum Lennon С86, Т12
Siva Punisamy 12 - 62 Dimitar Valkarev С87, Т10
Siva Punisamy 11 - 65 Georges Michiels С87, Т10
Siva Punisamy 11 - 48 Andrew Lane С87, Т10
Siva Punisamy 11 - 36 Rubens Yanes С87, Т10
Siva Punisamy 9 - 32 Jose Perez С87, Т10
Siva Punisamy 9 - 16 Sebastian Velosa С87, Т7
Siva Punisamy 7 - 35 Emmanuel Manfre С87, Т10
Siva Punisamy 7 - 18 William Duff С87, Т10
Siva Punisamy 7 - 16 Alessandra Farina С87, Т10
Siva Punisamy 6 - 19 Martin Gombarsky С87, Т10
Siva Punisamy 6 - 28 Fernando Mendonça С87, Т10
Siva Punisamy 5 - 20 Andrea Garassino С87, Т10
Siva Punisamy 5 - 36 Pablo Carba С87, Т10
Siva Punisamy 4 - 18 Neal Maxwell С87, Т10
Siva Punisamy 4 - 6 Paulo Raposo С87, Т10
Siva Punisamy 4 - 6 Edimon Emerique С87, Т10
Siva Punisamy 4 - 5 Kulle Wipaknusi С87, Т10
Siva Punisamy 4 - 6 Nektarios Zouridakis С87, Т10
Siva Punisamy 4 - 35 Eugene Olesoff С87, Т10
Siva Punisamy 3 - 7 Robert Marek С87, Т10
Siva Punisamy 3 - 7 Tomasz Siuchniński С87, Т10
Siva Punisamy 3 - 7 Leandro Silva С87, Т10
Siva Punisamy 2 - 23 Piotrek Siekierka С87, Т10
Siva Punisamy 1 - 9 Stephane Verly С87, Т10
Siva Punisamy 1 - 9 Mateusz Zaborny С87, Т10
Siva Punisamy 0 - 9 Firuza Mamajanova С87, Т10
Edimon Emerique 6 - 4 Siva Punisamy С87, Т10
Edimon Emerique 6 - 3 Kulle Wipaknusi С87, Т10
Edimon Emerique 3 - 7 Andrea Garassino С87, Т10
Edimon Emerique 3 - 7 Paulo Raposo С87, Т10
Edimon Emerique 3 - 6 Neal Maxwell С87, Т10
Edimon Emerique 2 - 8 Pedro Jacquet С87, Т10
Edimon Emerique 2 - 8 Nektarios Zouridakis С87, Т10
Edimon Emerique 2 - 8 William Duff С87, Т10
Edimon Emerique 2 - 4 Sebastian Velosa С87, Т7
Edimon Emerique 2 - 6 Fernando Ribeiro С87, Т10
Edimon Emerique 1 - 9 Emmanuel Manfre С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 9 Firuza Mamajanova С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Piotrek Siekierka С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Emil Zhelyazkov С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Stephane Verly С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 9 Alessandra Farina С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Fernando Mendonça С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 9 Rubens Yanes С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Andrew Lane С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Pablo Carba С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Péter Bernau С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 8 Arda Öğretim С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Tomasz Siuchniński С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Eugene Olesoff С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 José Tique С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Mateusz Zaborny С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Robert Pusey С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Leandro Silva С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Georges Michiels С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Robert Marek С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Jose Perez С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Martin Gombarsky С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 10 Dimitar Valkarev С87, Т10
Edimon Emerique 0 - 8 Carlos André Lopes Manfredo С87, Т10
Emmanuel Manfre 54 - 24 Emil Zhelyazkov С87, Т10
Emmanuel Manfre 35 - 7 Siva Punisamy С87, Т10
Emmanuel Manfre 28 - 13 Arda Öğretim С87, Т10
Emmanuel Manfre 26 - 17 Rubens Yanes С87, Т10
Emmanuel Manfre 26 - 15 Fernando Ribeiro С87, Т10
Emmanuel Manfre 25 - 19 Robert Pusey С87, Т10
Emmanuel Manfre 24 - 3 Andrea Garassino С87, Т10
Emmanuel Manfre 23 - 21 Pedro Jacquet С87, Т10
Emmanuel Manfre 23 - 20 Jose Perez С87, Т10
Emmanuel Manfre 22 - 22 Fernando Mendonça С87, Т10
Emmanuel Manfre 20 - 24 Andrew Lane С87, Т10
Emmanuel Manfre 20 - 24 Dimitar Valkarev С87, Т10
Emmanuel Manfre 20 - 7 William Duff С87, Т10
Emmanuel Manfre 20 - 22 José Tique С87, Т10
Emmanuel Manfre 19 - 21 Carlos André Lopes Manfredo С87, Т10
Emmanuel Manfre 19 - 7 Sebastian Velosa С87, Т7
Emmanuel Manfre 17 - 10 Martin Gombarsky С87, Т10
Emmanuel Manfre 16 - 10 Leandro Silva С87, Т10
Emmanuel Manfre 16 - 8 Neal Maxwell С87, Т10
Emmanuel Manfre 15 - 10 Alessandra Farina С87, Т10
Emmanuel Manfre 14 - 30 Péter Bernau С87, Т10
Emmanuel Manfre 12 - 32 Georges Michiels С87, Т10
Emmanuel Manfre 11 - 11 Callum Lennon С86, Т12
Emmanuel Manfre 9 - 1 Paulo Raposo С87, Т10
Emmanuel Manfre 9 - 0 Kulle Wipaknusi С87, Т10
Emmanuel Manfre 9 - 1 Nektarios Zouridakis С87, Т10
Emmanuel Manfre 9 - 1 Edimon Emerique С87, Т10
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница: