Очи во очи (Група: Amateur - 6)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Nestor Straimel 116 - 80 Luka Remie С92, Т10
Nestor Straimel 110 - 31 Nilson Pina С92, Т10
Nestor Straimel 89 - 56 Danismar Limoeiro С92, Т10
Nestor Straimel 68 - 52 Enrico Fondasi С92, Т10
Nestor Straimel 64 - 65 Kahue Fenalti С92, Т10
Nestor Straimel 62 - 45 Paulo Carneiro С92, Т10
Nestor Straimel 52 - 40 Peter Qvist С92, Т10
Nestor Straimel 48 - 81 Chris Adnams С92, Т10
Nestor Straimel 44 - 48 Gergely Pesthy С92, Т10
Nestor Straimel 44 - 32 David Blager С92, Т10
Nestor Straimel 40 - 54 Zoltán Zsifkó С92, Т10
Nestor Straimel 38 - 91 Ignazio Calabretta С92, Т10
Nestor Straimel 36 - 42 Danilo Alberghetti С92, Т10
Nestor Straimel 32 - 63 Paulo Duarte С92, Т10
Nestor Straimel 27 - 51 Emanuel Gogu С92, Т10
Nestor Straimel 22 - 39 Ernesto Rocas С92, Т10
Nestor Straimel 22 - 22 Jorge Luis Muñoz С92, Т10
Nestor Straimel 20 - 29 Sebastian Fik С92, Т3
Nestor Straimel 20 - 12 Robert Lisik С92, Т10
Nestor Straimel 20 - 5 Helder Santos С92, Т10
Nestor Straimel 16 - 11 Thiago Luiz С92, Т10
Nestor Straimel 14 - 30 Ricky Silva С92, Т10
Nestor Straimel 12 - 15 Jacek Czerwinski С92, Т10
Nestor Straimel 10 - 0 Polydeukis Grecian С92, Т10
Nestor Straimel 10 - 0 Milan Radovanac С92, Т10
Nestor Straimel 10 - 0 Mario Sirca С92, Т10
Nestor Straimel 10 - 0 Fernando Marchesan С92, Т10
Nestor Straimel 10 - 0 Loïc Bulin С92, Т10
Nestor Straimel 10 - 0 Ted Fitzgerald С92, Т10
Nestor Straimel 10 - 0 Pataki Arpad С92, Т10
Nestor Straimel 9 - 1 Ian Henderson С92, Т10
Nestor Straimel 9 - 46 Eduardo Matos С92, Т9
Nestor Straimel 8 - 2 Shannon Peters С92, Т10
Nestor Straimel 6 - 21 Matthew Standen С92, Т10
Nestor Straimel 3 - 24 Roberto Schumacher С92, Т10
Zoltán Zsifkó 68 - 25 Luka Remie С92, Т10
Zoltán Zsifkó 67 - 23 Nilson Pina С92, Т10
Zoltán Zsifkó 66 - 27 Danismar Limoeiro С92, Т10
Zoltán Zsifkó 61 - 30 Peter Qvist С92, Т10
Zoltán Zsifkó 54 - 34 Enrico Fondasi С92, Т10
Zoltán Zsifkó 54 - 40 Nestor Straimel С92, Т10
Zoltán Zsifkó 52 - 42 Kahue Fenalti С92, Т10
Zoltán Zsifkó 52 - 37 Paulo Carneiro С92, Т10
Zoltán Zsifkó 46 - 48 Ignazio Calabretta С92, Т10
Zoltán Zsifkó 44 - 31 David Blager С92, Т10
Zoltán Zsifkó 42 - 52 Paulo Duarte С92, Т10
Zoltán Zsifkó 42 - 18 Ernesto Rocas С92, Т10
Zoltán Zsifkó 39 - 38 Danilo Alberghetti С92, Т10
Zoltán Zsifkó 39 - 45 Gergely Pesthy С92, Т10
Zoltán Zsifkó 38 - 23 Chris Adnams С92, Т10
Zoltán Zsifkó 37 - 11 Sebastian Fik С92, Т3
Zoltán Zsifkó 34 - 10 Jorge Luis Muñoz С92, Т10
Zoltán Zsifkó 34 - 43 Emanuel Gogu С92, Т10
Zoltán Zsifkó 32 - 42 Ricky Silva С92, Т10
Zoltán Zsifkó 30 - 2 Robert Lisik С92, Т10
Zoltán Zsifkó 25 - 0 Helder Santos С92, Т10
Zoltán Zsifkó 25 - 29 Eduardo Matos С92, Т9
Zoltán Zsifkó 25 - 2 Mario Sirca С92, Т10
Zoltán Zsifkó 21 - 6 Thiago Luiz С92, Т10
Zoltán Zsifkó 15 - 12 Jacek Czerwinski С92, Т10
Zoltán Zsifkó 10 - 0 Fernando Marchesan С92, Т10
Zoltán Zsifkó 10 - 0 Loïc Bulin С92, Т10
Zoltán Zsifkó 10 - 0 Ted Fitzgerald С92, Т10
Zoltán Zsifkó 9 - 18 Roberto Schumacher С92, Т10
Zoltán Zsifkó 9 - 1 Polydeukis Grecian С92, Т10
Zoltán Zsifkó 9 - 1 Milan Radovanac С92, Т10
Zoltán Zsifkó 8 - 2 Ian Henderson С92, Т10
Zoltán Zsifkó 8 - 19 Matthew Standen С92, Т10
Zoltán Zsifkó 8 - 2 Pataki Arpad С92, Т10
Zoltán Zsifkó 5 - 5 Shannon Peters С92, Т10
Emanuel Gogu 83 - 34 Robert Lisik С92, Т10
Emanuel Gogu 61 - 16 Luka Remie С92, Т10
Emanuel Gogu 60 - 16 Nilson Pina С92, Т10
Emanuel Gogu 57 - 20 Danismar Limoeiro С92, Т10
Emanuel Gogu 56 - 20 David Blager С92, Т10
Emanuel Gogu 51 - 25 Peter Qvist С92, Т10
Emanuel Gogu 51 - 27 Danilo Alberghetti С92, Т10
Emanuel Gogu 51 - 26 Paulo Carneiro С92, Т10
Emanuel Gogu 51 - 27 Nestor Straimel С92, Т10
Emanuel Gogu 49 - 29 Kahue Fenalti С92, Т10
Emanuel Gogu 49 - 24 Enrico Fondasi С92, Т10
Emanuel Gogu 44 - 26 Gergely Pesthy С92, Т10
Emanuel Gogu 44 - 34 Paulo Duarte С92, Т10
Emanuel Gogu 43 - 34 Zoltán Zsifkó С92, Т10
Emanuel Gogu 43 - 35 Ignazio Calabretta С92, Т10
Emanuel Gogu 31 - 30 Ernesto Rocas С92, Т10
Emanuel Gogu 29 - 20 Sebastian Fik С92, Т3
Emanuel Gogu 29 - 15 Jorge Luis Muñoz С92, Т10
Emanuel Gogu 25 - 19 Ricky Silva С92, Т10
Emanuel Gogu 23 - 32 Eduardo Matos С92, Т9
Emanuel Gogu 22 - 5 Thiago Luiz С92, Т10
Emanuel Gogu 21 - 23 Chris Adnams С92, Т10
Emanuel Gogu 20 - 5 Helder Santos С92, Т10
Emanuel Gogu 20 - 7 Jacek Czerwinski С92, Т10
Emanuel Gogu 13 - 14 Roberto Schumacher С92, Т10
Emanuel Gogu 12 - 15 Matthew Standen С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Pataki Arpad С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Shannon Peters С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Polydeukis Grecian С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Milan Radovanac С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Mario Sirca С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Fernando Marchesan С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Ian Henderson С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Loïc Bulin С92, Т10
Emanuel Gogu 10 - 0 Ted Fitzgerald С92, Т10
Ian Henderson 62 - 65 Eduardo Matos С92, Т9
Ian Henderson 10 - 0 Nilson Pina С92, Т10
Ian Henderson 10 - 0 Fernando Marchesan С92, Т10
Ian Henderson 10 - 0 Ted Fitzgerald С92, Т10
Ian Henderson 10 - 0 Helder Santos С92, Т10
Ian Henderson 10 - 0 Thiago Luiz С92, Т10
Ian Henderson 9 - 1 Mario Sirca С92, Т10
Ian Henderson 9 - 1 Loïc Bulin С92, Т10
Ian Henderson 8 - 2 Polydeukis Grecian С92, Т10
Ian Henderson 7 - 3 Luka Remie С92, Т10
Ian Henderson 6 - 4 Milan Radovanac С92, Т10
Ian Henderson 6 - 4 Enrico Fondasi С92, Т10
Ian Henderson 6 - 4 Peter Qvist С92, Т10
Ian Henderson 5 - 5 Paulo Carneiro С92, Т10
Ian Henderson 5 - 5 Paulo Duarte С92, Т10
Ian Henderson 5 - 15 Roberto Schumacher С92, Т10
Ian Henderson 4 - 6 Pataki Arpad С92, Т10
Ian Henderson 3 - 7 Kahue Fenalti С92, Т10
Ian Henderson 3 - 1 Robert Lisik С92, Т10
Ian Henderson 3 - 7 Jacek Czerwinski С92, Т10
Ian Henderson 3 - 6 Gergely Pesthy С92, Т10
Ian Henderson 2 - 8 David Blager С92, Т10
Ian Henderson 2 - 8 Chris Adnams С92, Т10
Ian Henderson 2 - 8 Danismar Limoeiro С92, Т10
Ian Henderson 2 - 25 Ricky Silva С92, Т10
Ian Henderson 2 - 8 Ernesto Rocas С92, Т10
Ian Henderson 2 - 8 Zoltán Zsifkó С92, Т10
Ian Henderson 1 - 9 Ignazio Calabretta С92, Т10
Ian Henderson 1 - 9 Nestor Straimel С92, Т10
Ian Henderson 0 - 10 Shannon Peters С92, Т10
Ian Henderson 0 - 3 Sebastian Fik С92, Т3
Ian Henderson 0 - 10 Emanuel Gogu С92, Т10
Ian Henderson 0 - 10 Jorge Luis Muñoz С92, Т10
Ian Henderson 0 - 27 Matthew Standen С92, Т10
Ian Henderson 0 - 10 Danilo Alberghetti С92, Т10
David Blager 52 - 22 Nilson Pina С92, Т10
David Blager 40 - 35 Paulo Carneiro С92, Т10
David Blager 37 - 38 Danismar Limoeiro С92, Т10
David Blager 36 - 39 Luka Remie С92, Т10
David Blager 35 - 39 Peter Qvist С92, Т10
David Blager 34 - 42 Danilo Alberghetti С92, Т10
David Blager 34 - 34 Gergely Pesthy С92, Т10
David Blager 32 - 44 Nestor Straimel С92, Т10
David Blager 32 - 39 Enrico Fondasi С92, Т10
David Blager 32 - 44 Kahue Fenalti С92, Т10
David Blager 32 - 31 Sebastian Fik С92, Т3
David Blager 32 - 44 Ignazio Calabretta С92, Т10
David Blager 31 - 44 Zoltán Zsifkó С92, Т10
David Blager 30 - 46 Paulo Duarte С92, Т10
David Blager 20 - 56 Emanuel Gogu С92, Т10
David Blager 18 - 41 Ernesto Rocas С92, Т10
David Blager 18 - 24 Jorge Luis Muñoz С92, Т10
David Blager 16 - 8 Helder Santos С92, Т10
David Blager 16 - 10 Thiago Luiz С92, Т10
David Blager 15 - 15 Robert Lisik С92, Т10
David Blager 13 - 40 Eduardo Matos С92, Т9
David Blager 13 - 13 Jacek Czerwinski С92, Т10
David Blager 10 - 32 Ricky Silva С92, Т10
David Blager 10 - 0 Ted Fitzgerald С92, Т10
David Blager 10 - 32 Chris Adnams С92, Т10
David Blager 9 - 1 Mario Sirca С92, Т10
David Blager 9 - 1 Fernando Marchesan С92, Т10
David Blager 9 - 1 Loïc Bulin С92, Т10
David Blager 9 - 1 Polydeukis Grecian С92, Т10
David Blager 8 - 2 Pataki Arpad С92, Т10
David Blager 8 - 2 Ian Henderson С92, Т10
David Blager 8 - 2 Milan Radovanac С92, Т10
David Blager 6 - 20 Matthew Standen С92, Т10
David Blager 6 - 4 Shannon Peters С92, Т10
David Blager 2 - 24 Roberto Schumacher С92, Т10
Ernesto Rocas 70 - 24 Nilson Pina С92, Т10
Ernesto Rocas 57 - 51 Luka Remie С92, Т10
Ernesto Rocas 46 - 12 Enrico Fondasi С92, Т10
Ernesto Rocas 46 - 14 Peter Qvist С92, Т10
Ernesto Rocas 44 - 16 Danismar Limoeiro С92, Т10
Ernesto Rocas 41 - 18 David Blager С92, Т10
Ernesto Rocas 39 - 22 Paulo Carneiro С92, Т10
Ernesto Rocas 39 - 22 Nestor Straimel С92, Т10
Ernesto Rocas 37 - 24 Kahue Fenalti С92, Т10
Ernesto Rocas 34 - 27 Danilo Alberghetti С92, Т10
Ernesto Rocas 32 - 29 Paulo Duarte С92, Т10
Ernesto Rocas 31 - 30 Ignazio Calabretta С92, Т10
Ernesto Rocas 30 - 19 Sebastian Fik С92, Т3
Ernesto Rocas 30 - 31 Emanuel Gogu С92, Т10
Ernesto Rocas 29 - 15 Jorge Luis Muñoz С92, Т10
Ernesto Rocas 27 - 27 Gergely Pesthy С92, Т10
Ernesto Rocas 27 - 5 Robert Lisik С92, Т10
Ernesto Rocas 26 - 18 Ricky Silva С92, Т10
Ernesto Rocas 25 - 0 Helder Santos С92, Т10
Ernesto Rocas 22 - 22 Chris Adnams С92, Т10
Ernesto Rocas 21 - 34 Eduardo Matos С92, Т9
Ernesto Rocas 18 - 42 Zoltán Zsifkó С92, Т10
Ernesto Rocas 16 - 11 Thiago Luiz С92, Т10
Ernesto Rocas 12 - 15 Jacek Czerwinski С92, Т10
Ernesto Rocas 10 - 0 Mario Sirca С92, Т10
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница: