Очи во очи (Група: Amateur - 67)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Ivan Ankov 46 - 40 Zsuzsanna Göndör С96, Т9
Ivan Ankov 42 - 15 Claudio Favara С96, Т9
Ivan Ankov 31 - 59 Robert Lee С96, Т9
Ivan Ankov 31 - 26 Vladimir Ostimchuk С96, Т9
Ivan Ankov 23 - 50 Tim Prince С96, Т9
Ivan Ankov 22 - 17 Michael Magherca С96, Т8
Ivan Ankov 22 - 18 Johnsin Ck С96, Т9
Ivan Ankov 20 - 37 Georgi Georgiev С96, Т9
Ivan Ankov 19 - 6 Carlos Cabrera С96, Т9
Ivan Ankov 18 - 55 Alan Snyder С96, Т9
Ivan Ankov 17 - 8 Cassiano Ricardo С96, Т9
Ivan Ankov 16 - 40 Gustavo Aguiar С96, Т9
Ivan Ankov 15 - 41 Dmitry Baldych С96, Т9
Ivan Ankov 15 - 35 Edegaru Soto С96, Т9
Ivan Ankov 13 - 60 Steven Hill С96, Т9
Ivan Ankov 12 - 13 Nipi Tiri С96, Т9
Ivan Ankov 12 - 18 Egidijus Pocevičius С96, Т9
Ivan Ankov 12 - 13 Adam Šustek С96, Т9
Ivan Ankov 12 - 25 Steven Upchurch С96, Т9
Ivan Ankov 11 - 29 Ivan Ivanov С96, Т9
Ivan Ankov 10 - 63 Romuald Joanny С96, Т9
Ivan Ankov 7 - 2 Neville Turnbull С96, Т9
Ivan Ankov 7 - 18 Marcin Gala С96, Т9
Ivan Ankov 7 - 2 Pedro Henrique Tavares Rocha С96, Т9
Ivan Ankov 5 - 20 Gergely Kondár С96, Т9
Ivan Ankov 5 - 2 Béla Janni С96, Т8
Ivan Ankov 4 - 5 Ludo Marti С96, Т9
Ivan Ankov 4 - 5 Gilles Morata С96, Т9
Ivan Ankov 4 - 5 Tim Wiater С96, Т9
Ivan Ankov 4 - 4 Neil Mcewan С96, Т9
Ivan Ankov 3 - 6 Dido Ivanov С96, Т9
Ivan Ankov 2 - 6 Andrew Cutten С96, Т9
Ivan Ankov 1 - 8 Matthew Tooth С96, Т9
Ivan Ankov 1 - 8 Vadym Petrovskyi С96, Т9
Ivan Ankov 0 - 9 Vicente Nario С96, Т9
Steven Hill 70 - 40 Dmitry Baldych С96, Т9
Steven Hill 63 - 31 Tim Prince С96, Т9
Steven Hill 60 - 13 Ivan Ankov С96, Т9
Steven Hill 53 - 7 Claudio Favara С96, Т9
Steven Hill 51 - 43 Alan Snyder С96, Т9
Steven Hill 50 - 10 Vladimir Ostimchuk С96, Т9
Steven Hill 49 - 28 Robert Lee С96, Т9
Steven Hill 40 - 13 Edegaru Soto С96, Т9
Steven Hill 38 - 22 Georgi Georgiev С96, Т9
Steven Hill 38 - 39 Romuald Joanny С96, Т9
Steven Hill 34 - 25 Gustavo Aguiar С96, Т9
Steven Hill 34 - 8 Michael Magherca С96, Т8
Steven Hill 30 - 13 Johnsin Ck С96, Т9
Steven Hill 25 - 1 Carlos Cabrera С96, Т9
Steven Hill 23 - 9 Egidijus Pocevičius С96, Т9
Steven Hill 23 - 17 Steven Upchurch С96, Т9
Steven Hill 22 - 4 Cassiano Ricardo С96, Т9
Steven Hill 22 - 4 Nipi Tiri С96, Т9
Steven Hill 21 - 5 Zsuzsanna Göndör С96, Т9
Steven Hill 20 - 6 Marcin Gala С96, Т9
Steven Hill 20 - 23 Ivan Ivanov С96, Т9
Steven Hill 18 - 8 Ludo Marti С96, Т9
Steven Hill 17 - 9 Adam Šustek С96, Т9
Steven Hill 16 - 10 Gergely Kondár С96, Т9
Steven Hill 9 - 0 Dido Ivanov С96, Т9
Steven Hill 9 - 0 Pedro Henrique Tavares Rocha С96, Т9
Steven Hill 9 - 0 Gilles Morata С96, Т9
Steven Hill 8 - 1 Tim Wiater С96, Т9
Steven Hill 8 - 1 Vadym Petrovskyi С96, Т9
Steven Hill 8 - 1 Matthew Tooth С96, Т9
Steven Hill 7 - 1 Andrew Cutten С96, Т9
Steven Hill 7 - 1 Neil Mcewan С96, Т9
Steven Hill 7 - 2 Neville Turnbull С96, Т9
Steven Hill 6 - 1 Béla Janni С96, Т8
Steven Hill 2 - 7 Vicente Nario С96, Т9
Neil Mcewan 7 - 1 Neville Turnbull С96, Т9
Neil Mcewan 7 - 1 Pedro Henrique Tavares Rocha С96, Т9
Neil Mcewan 6 - 2 Dido Ivanov С96, Т9
Neil Mcewan 5 - 3 Carlos Cabrera С96, Т9
Neil Mcewan 5 - 3 Ludo Marti С96, Т9
Neil Mcewan 5 - 3 Gilles Morata С96, Т9
Neil Mcewan 5 - 3 Claudio Favara С96, Т9
Neil Mcewan 4 - 21 Ivan Ivanov С96, Т9
Neil Mcewan 4 - 4 Cassiano Ricardo С96, Т9
Neil Mcewan 4 - 4 Johnsin Ck С96, Т9
Neil Mcewan 4 - 4 Ivan Ankov С96, Т9
Neil Mcewan 3 - 4 Andrew Cutten С96, Т9
Neil Mcewan 3 - 3 Béla Janni С96, Т8
Neil Mcewan 3 - 5 Vladimir Ostimchuk С96, Т9
Neil Mcewan 3 - 5 Tim Wiater С96, Т9
Neil Mcewan 3 - 5 Marcin Gala С96, Т9
Neil Mcewan 2 - 6 Gustavo Aguiar С96, Т9
Neil Mcewan 2 - 6 Vadym Petrovskyi С96, Т9
Neil Mcewan 2 - 6 Zsuzsanna Göndör С96, Т9
Neil Mcewan 2 - 6 Nipi Tiri С96, Т9
Neil Mcewan 1 - 7 Gergely Kondár С96, Т9
Neil Mcewan 1 - 7 Steven Hill С96, Т9
Neil Mcewan 1 - 7 Romuald Joanny С96, Т9
Neil Mcewan 1 - 7 Matthew Tooth С96, Т9
Neil Mcewan 1 - 7 Tim Prince С96, Т9
Neil Mcewan 1 - 7 Georgi Georgiev С96, Т9
Neil Mcewan 0 - 4 Edegaru Soto С96, Т9
Neil Mcewan 0 - 5 Steven Upchurch С96, Т9
Neil Mcewan 0 - 7 Dmitry Baldych С96, Т9
Neil Mcewan 0 - 7 Michael Magherca С96, Т8
Neil Mcewan 0 - 8 Robert Lee С96, Т9
Neil Mcewan 0 - 8 Alan Snyder С96, Т9
Neil Mcewan 0 - 8 Vicente Nario С96, Т9
Neil Mcewan 0 - 8 Adam Šustek С96, Т9
Neil Mcewan 0 - 4 Egidijus Pocevičius С96, Т9
Marcin Gala 24 - 15 Zsuzsanna Göndör С96, Т9
Marcin Gala 23 - 3 Carlos Cabrera С96, Т9
Marcin Gala 22 - 4 Cassiano Ricardo С96, Т9
Marcin Gala 19 - 7 Claudio Favara С96, Т9
Marcin Gala 19 - 7 Vladimir Ostimchuk С96, Т9
Marcin Gala 19 - 7 Alan Snyder С96, Т9
Marcin Gala 18 - 7 Ivan Ankov С96, Т9
Marcin Gala 17 - 9 Nipi Tiri С96, Т9
Marcin Gala 16 - 9 Michael Magherca С96, Т8
Marcin Gala 16 - 10 Adam Šustek С96, Т9
Marcin Gala 14 - 12 Johnsin Ck С96, Т9
Marcin Gala 11 - 15 Gergely Kondár С96, Т9
Marcin Gala 11 - 26 Ivan Ivanov С96, Т9
Marcin Gala 11 - 12 Steven Upchurch С96, Т9
Marcin Gala 10 - 16 Georgi Georgiev С96, Т9
Marcin Gala 9 - 17 Robert Lee С96, Т9
Marcin Gala 9 - 0 Pedro Henrique Tavares Rocha С96, Т9
Marcin Gala 8 - 1 Neville Turnbull С96, Т9
Marcin Gala 8 - 1 Gilles Morata С96, Т9
Marcin Gala 8 - 18 Tim Prince С96, Т9
Marcin Gala 8 - 12 Egidijus Pocevičius С96, Т9
Marcin Gala 7 - 2 Dido Ivanov С96, Т9
Marcin Gala 7 - 18 Gustavo Aguiar С96, Т9
Marcin Gala 7 - 2 Vadym Petrovskyi С96, Т9
Marcin Gala 7 - 7 Edegaru Soto С96, Т9
Marcin Gala 6 - 20 Romuald Joanny С96, Т9
Marcin Gala 6 - 3 Ludo Marti С96, Т9
Marcin Gala 6 - 18 Dmitry Baldych С96, Т9
Marcin Gala 6 - 3 Matthew Tooth С96, Т9
Marcin Gala 6 - 3 Tim Wiater С96, Т9
Marcin Gala 6 - 2 Andrew Cutten С96, Т9
Marcin Gala 6 - 20 Steven Hill С96, Т9
Marcin Gala 5 - 3 Neil Mcewan С96, Т9
Marcin Gala 5 - 2 Béla Janni С96, Т8
Marcin Gala 0 - 9 Vicente Nario С96, Т9
Romuald Joanny 114 - 64 Alan Snyder С96, Т9
Romuald Joanny 106 - 16 Zsuzsanna Göndör С96, Т9
Romuald Joanny 73 - 34 Dmitry Baldych С96, Т9
Romuald Joanny 67 - 27 Tim Prince С96, Т9
Romuald Joanny 63 - 10 Ivan Ankov С96, Т9
Romuald Joanny 59 - 11 Edegaru Soto С96, Т9
Romuald Joanny 52 - 8 Vladimir Ostimchuk С96, Т9
Romuald Joanny 52 - 25 Robert Lee С96, Т9
Romuald Joanny 49 - 11 Claudio Favara С96, Т9
Romuald Joanny 39 - 38 Steven Hill С96, Т9
Romuald Joanny 38 - 22 Georgi Georgiev С96, Т9
Romuald Joanny 38 - 4 Michael Magherca С96, Т8
Romuald Joanny 35 - 24 Gustavo Aguiar С96, Т9
Romuald Joanny 32 - 26 Vicente Nario С96, Т9
Romuald Joanny 31 - 12 Johnsin Ck С96, Т9
Romuald Joanny 24 - 2 Cassiano Ricardo С96, Т9
Romuald Joanny 24 - 2 Carlos Cabrera С96, Т9
Romuald Joanny 23 - 17 Steven Upchurch С96, Т9
Romuald Joanny 22 - 4 Gergely Kondár С96, Т9
Romuald Joanny 22 - 21 Ivan Ivanov С96, Т9
Romuald Joanny 21 - 5 Nipi Tiri С96, Т9
Romuald Joanny 21 - 5 Adam Šustek С96, Т9
Romuald Joanny 20 - 12 Egidijus Pocevičius С96, Т9
Romuald Joanny 20 - 6 Marcin Gala С96, Т9
Romuald Joanny 9 - 0 Pedro Henrique Tavares Rocha С96, Т9
Romuald Joanny 8 - 1 Tim Wiater С96, Т9
Romuald Joanny 8 - 1 Dido Ivanov С96, Т9
Romuald Joanny 8 - 1 Vadym Petrovskyi С96, Т9
Romuald Joanny 8 - 1 Neville Turnbull С96, Т9
Romuald Joanny 8 - 1 Gilles Morata С96, Т9
Romuald Joanny 8 - 1 Matthew Tooth С96, Т9
Romuald Joanny 7 - 1 Neil Mcewan С96, Т9
Romuald Joanny 7 - 1 Andrew Cutten С96, Т9
Romuald Joanny 7 - 0 Béla Janni С96, Т8
Romuald Joanny 7 - 2 Ludo Marti С96, Т9
Egidijus Pocevičius 40 - 10 Edegaru Soto С96, Т9
Egidijus Pocevičius 29 - 20 Tim Prince С96, Т9
Egidijus Pocevičius 21 - 11 Johnsin Ck С96, Т9
Egidijus Pocevičius 21 - 10 Michael Magherca С96, Т8
Egidijus Pocevičius 21 - 11 Claudio Favara С96, Т9
Egidijus Pocevičius 19 - 13 Vladimir Ostimchuk С96, Т9
Egidijus Pocevičius 18 - 12 Ivan Ankov С96, Т9
Egidijus Pocevičius 14 - 18 Gustavo Aguiar С96, Т9
Egidijus Pocevičius 14 - 18 Georgi Georgiev С96, Т9
Egidijus Pocevičius 14 - 18 Alan Snyder С96, Т9
Egidijus Pocevičius 13 - 3 Carlos Cabrera С96, Т9
Egidijus Pocevičius 13 - 19 Robert Lee С96, Т9
Egidijus Pocevičius 12 - 4 Gergely Kondár С96, Т9
Egidijus Pocevičius 12 - 4 Cassiano Ricardo С96, Т9
Egidijus Pocevičius 12 - 8 Marcin Gala С96, Т9
Egidijus Pocevičius 12 - 4 Zsuzsanna Göndör С96, Т9
Egidijus Pocevičius 12 - 20 Romuald Joanny С96, Т9
Egidijus Pocevičius 11 - 20 Steven Upchurch С96, Т9
Egidijus Pocevičius 11 - 5 Nipi Tiri С96, Т9
Egidijus Pocevičius 10 - 16 Dmitry Baldych С96, Т9
Egidijus Pocevičius 9 - 23 Steven Hill С96, Т9
Egidijus Pocevičius 9 - 7 Adam Šustek С96, Т9
Egidijus Pocevičius 8 - 24 Ivan Ivanov С96, Т9
Egidijus Pocevičius 4 - 0 Pedro Henrique Tavares Rocha С96, Т9
Egidijus Pocevičius 4 - 0 Dido Ivanov С96, Т9
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница: