Очи во очи (Група: Amateur - 70)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 4 5 6 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Maurizio Illuminati 56 - 6 Dany Montes С87, Т13
Maurizio Illuminati 56 - 24 Enrico Cerbaro С87, Т13
Maurizio Illuminati 51 - 12 Edoardo Pariani С87, Т13
Maurizio Illuminati 50 - 12 Séverine Arapoglou С87, Т13
Maurizio Illuminati 50 - 8 Kiss Sándor С87, Т13
Maurizio Illuminati 43 - 20 Jason Claydon С87, Т13
Maurizio Illuminati 43 - 20 Tobias Habbel С87, Т13
Maurizio Illuminati 42 - 21 Palomo Pollastri С87, Т13
Maurizio Illuminati 41 - 21 Alejandro Aloise С87, Т13
Maurizio Illuminati 39 - 15 Paweł Otworowski С87, Т12
Maurizio Illuminati 39 - 42 Andrew Myers С87, Т13
Maurizio Illuminati 38 - 9 Jorge Delgado С87, Т13
Maurizio Illuminati 37 - 9 Nestor Silva Salles С87, Т13
Maurizio Illuminati 34 - 29 Daniel Zubikaldo С87, Т13
Maurizio Illuminati 32 - 15 Jacopo Albertini С87, Т13
Maurizio Illuminati 30 - 16 Ciro Zeno С87, Т13
Maurizio Illuminati 27 - 2 Santiago Larrama С87, Т13
Maurizio Illuminati 27 - 3 Iliyan Iliev С87, Т13
Maurizio Illuminati 26 - 4 Mitchel Walen С87, Т13
Maurizio Illuminati 26 - 4 Paul Brosnan С87, Т13
Maurizio Illuminati 26 - 4 Doru Paraschiv С87, Т13
Maurizio Illuminati 25 - 1 Greg Moores С87, Т13
Maurizio Illuminati 23 - 23 Mark Philips С87, Т13
Maurizio Illuminati 22 - 8 Fernando Sosa С87, Т13
Maurizio Illuminati 19 - 11 Lucas Sanchez С87, Т13
Maurizio Illuminati 15 - 1 Dusan Zacpal С87, Т13
Maurizio Illuminati 13 - 0 Giulio Tarquini С87, Т13
Maurizio Illuminati 13 - 0 Christophe Valterin С87, Т13
Maurizio Illuminati 13 - 0 Jimmy Reed С87, Т13
Maurizio Illuminati 12 - 0 Yoann Travert С87, Т13
Maurizio Illuminati 12 - 1 Mihail Horvath С87, Т13
Maurizio Illuminati 12 - 0 Leonardo Heitor Miranda С87, Т13
Maurizio Illuminati 10 - 6 Rafael Andre Da Rocha С86, Т17
Maurizio Illuminati 7 - 1 Hector Espinosa С87, Т13
Mark Philips 80 - 33 Séverine Arapoglou С87, Т13
Mark Philips 58 - 39 Alejandro Aloise С87, Т13
Mark Philips 41 - 5 Edoardo Pariani С87, Т13
Mark Philips 39 - 7 Jorge Delgado С87, Т13
Mark Philips 38 - 8 Dany Montes С87, Т13
Mark Philips 38 - 4 Kiss Sándor С87, Т13
Mark Philips 38 - 25 Andrew Myers С87, Т13
Mark Philips 37 - 9 Jason Claydon С87, Т13
Mark Philips 34 - 12 Palomo Pollastri С87, Т13
Mark Philips 31 - 15 Tobias Habbel С87, Т13
Mark Philips 29 - 0 Nestor Silva Salles С87, Т13
Mark Philips 27 - 10 Paweł Otworowski С87, Т12
Mark Philips 27 - 19 Jacopo Albertini С87, Т13
Mark Philips 26 - 0 Greg Moores С87, Т13
Mark Philips 24 - 6 Paul Brosnan С87, Т13
Mark Philips 23 - 23 Maurizio Illuminati С87, Т13
Mark Philips 23 - 7 Mitchel Walen С87, Т13
Mark Philips 22 - 24 Daniel Zubikaldo С87, Т13
Mark Philips 21 - 9 Iliyan Iliev С87, Т13
Mark Philips 19 - 10 Santiago Larrama С87, Т13
Mark Philips 18 - 12 Doru Paraschiv С87, Т13
Mark Philips 16 - 14 Fernando Sosa С87, Т13
Mark Philips 15 - 15 Enrico Cerbaro С87, Т13
Mark Philips 12 - 18 Lucas Sanchez С87, Т13
Mark Philips 12 - 0 Yoann Travert С87, Т13
Mark Philips 12 - 0 Leonardo Heitor Miranda С87, Т13
Mark Philips 10 - 6 Rafael Andre Da Rocha С86, Т17
Mark Philips 9 - 4 Christophe Valterin С87, Т13
Mark Philips 8 - 5 Giulio Tarquini С87, Т13
Mark Philips 8 - 5 Ciro Zeno С87, Т13
Mark Philips 8 - 5 Mihail Horvath С87, Т13
Mark Philips 6 - 7 Jimmy Reed С87, Т13
Mark Philips 3 - 8 Dusan Zacpal С87, Т13
Mark Philips 1 - 7 Hector Espinosa С87, Т13
Andrew Myers 42 - 39 Maurizio Illuminati С87, Т13
Andrew Myers 37 - 6 Kiss Sándor С87, Т13
Andrew Myers 36 - 10 Dany Montes С87, Т13
Andrew Myers 35 - 15 Rafael Andre Da Rocha С86, Т17
Andrew Myers 35 - 12 Edoardo Pariani С87, Т13
Andrew Myers 32 - 15 Jason Claydon С87, Т13
Andrew Myers 30 - 16 Séverine Arapoglou С87, Т13
Andrew Myers 30 - 0 Nestor Silva Salles С87, Т13
Andrew Myers 29 - 18 Alejandro Aloise С87, Т13
Andrew Myers 29 - 18 Jorge Delgado С87, Т13
Andrew Myers 26 - 0 Greg Moores С87, Т13
Andrew Myers 25 - 38 Mark Philips С87, Т13
Andrew Myers 25 - 39 Jacopo Albertini С87, Т13
Andrew Myers 24 - 23 Doru Paraschiv С87, Т13
Andrew Myers 23 - 24 Palomo Pollastri С87, Т13
Andrew Myers 21 - 17 Paweł Otworowski С87, Т12
Andrew Myers 21 - 26 Tobias Habbel С87, Т13
Andrew Myers 19 - 11 Paul Brosnan С87, Т13
Andrew Myers 17 - 13 Mitchel Walen С87, Т13
Andrew Myers 16 - 14 Iliyan Iliev С87, Т13
Andrew Myers 16 - 13 Santiago Larrama С87, Т13
Andrew Myers 12 - 0 Yoann Travert С87, Т13
Andrew Myers 12 - 35 Daniel Zubikaldo С87, Т13
Andrew Myers 11 - 2 Christophe Valterin С87, Т13
Andrew Myers 10 - 2 Leonardo Heitor Miranda С87, Т13
Andrew Myers 9 - 21 Lucas Sanchez С87, Т13
Andrew Myers 9 - 21 Fernando Sosa С87, Т13
Andrew Myers 8 - 22 Enrico Cerbaro С87, Т13
Andrew Myers 7 - 6 Jimmy Reed С87, Т13
Andrew Myers 7 - 6 Giulio Tarquini С87, Т13
Andrew Myers 7 - 6 Ciro Zeno С87, Т13
Andrew Myers 7 - 6 Mihail Horvath С87, Т13
Andrew Myers 3 - 8 Dusan Zacpal С87, Т13
Andrew Myers 3 - 5 Hector Espinosa С87, Т13
Paweł Otworowski 64 - 24 Dany Montes С87, Т12
Paweł Otworowski 56 - 78 Daniel Zubikaldo С87, Т12
Paweł Otworowski 55 - 48 Alejandro Aloise С87, Т12
Paweł Otworowski 48 - 24 Edoardo Pariani С87, Т12
Paweł Otworowski 46 - 25 Séverine Arapoglou С87, Т12
Paweł Otworowski 44 - 28 Palomo Pollastri С87, Т12
Paweł Otworowski 42 - 47 Tobias Habbel С87, Т12
Paweł Otworowski 36 - 15 Kiss Sándor С87, Т12
Paweł Otworowski 27 - 28 Jason Claydon С87, Т12
Paweł Otworowski 25 - 18 Nestor Silva Salles С87, Т12
Paweł Otworowski 23 - 15 Jorge Delgado С87, Т12
Paweł Otworowski 17 - 20 Doru Paraschiv С87, Т12
Paweł Otworowski 17 - 21 Andrew Myers С87, Т12
Paweł Otworowski 16 - 22 Jacopo Albertini С87, Т12
Paweł Otworowski 16 - 3 Greg Moores С87, Т11
Paweł Otworowski 15 - 39 Maurizio Illuminati С87, Т12
Paweł Otworowski 15 - 7 Mitchel Walen С87, Т12
Paweł Otworowski 14 - 8 Iliyan Iliev С87, Т12
Paweł Otworowski 14 - 8 Paul Brosnan С87, Т12
Paweł Otworowski 13 - 8 Santiago Larrama С87, Т12
Paweł Otworowski 10 - 27 Mark Philips С87, Т12
Paweł Otworowski 10 - 12 Lucas Sanchez С87, Т12
Paweł Otworowski 10 - 12 Enrico Cerbaro С87, Т12
Paweł Otworowski 9 - 13 Fernando Sosa С87, Т12
Paweł Otworowski 7 - 3 Jimmy Reed С87, Т12
Paweł Otworowski 6 - 6 Rafael Andre Da Rocha С86, Т16
Paweł Otworowski 6 - 4 Yoann Travert С87, Т12
Paweł Otworowski 6 - 4 Ciro Zeno С87, Т12
Paweł Otworowski 6 - 4 Christophe Valterin С87, Т12
Paweł Otworowski 5 - 5 Giulio Tarquini С87, Т12
Paweł Otworowski 5 - 5 Mihail Horvath С87, Т12
Paweł Otworowski 5 - 4 Leonardo Heitor Miranda С87, Т12
Paweł Otworowski 3 - 4 Hector Espinosa С87, Т12
Paweł Otworowski 1 - 8 Dusan Zacpal С87, Т12
Alejandro Aloise 73 - 23 Dany Montes С87, Т13
Alejandro Aloise 55 - 25 Edoardo Pariani С87, Т13
Alejandro Aloise 48 - 55 Paweł Otworowski С87, Т12
Alejandro Aloise 45 - 13 Kiss Sándor С87, Т13
Alejandro Aloise 45 - 35 Palomo Pollastri С87, Т13
Alejandro Aloise 44 - 35 Séverine Arapoglou С87, Т13
Alejandro Aloise 41 - 72 Daniel Zubikaldo С87, Т13
Alejandro Aloise 41 - 5 Nestor Silva Salles С87, Т13
Alejandro Aloise 39 - 58 Mark Philips С87, Т13
Alejandro Aloise 38 - 25 Jason Claydon С87, Т13
Alejandro Aloise 38 - 26 Paul Brosnan С87, Т13
Alejandro Aloise 35 - 62 Tobias Habbel С87, Т13
Alejandro Aloise 25 - 1 Greg Moores С87, Т13
Alejandro Aloise 23 - 24 Jorge Delgado С87, Т13
Alejandro Aloise 21 - 41 Maurizio Illuminati С87, Т13
Alejandro Aloise 18 - 11 Santiago Larrama С87, Т13
Alejandro Aloise 18 - 12 Mitchel Walen С87, Т13
Alejandro Aloise 18 - 29 Andrew Myers С87, Т13
Alejandro Aloise 15 - 15 Iliyan Iliev С87, Т13
Alejandro Aloise 14 - 16 Doru Paraschiv С87, Т13
Alejandro Aloise 12 - 0 Yoann Travert С87, Т13
Alejandro Aloise 11 - 1 Leonardo Heitor Miranda С87, Т13
Alejandro Aloise 11 - 19 Lucas Sanchez С87, Т13
Alejandro Aloise 11 - 2 Christophe Valterin С87, Т13
Alejandro Aloise 9 - 38 Jacopo Albertini С87, Т13
Alejandro Aloise 9 - 4 Jimmy Reed С87, Т13
Alejandro Aloise 9 - 4 Giulio Tarquini С87, Т13
Alejandro Aloise 9 - 4 Ciro Zeno С87, Т13
Alejandro Aloise 9 - 4 Mihail Horvath С87, Т13
Alejandro Aloise 6 - 10 Rafael Andre Da Rocha С86, Т17
Alejandro Aloise 6 - 24 Fernando Sosa С87, Т13
Alejandro Aloise 5 - 3 Hector Espinosa С87, Т13
Alejandro Aloise 4 - 26 Enrico Cerbaro С87, Т13
Alejandro Aloise 3 - 8 Dusan Zacpal С87, Т13
Enrico Cerbaro 34 - 13 Iliyan Iliev С87, Т13
Enrico Cerbaro 26 - 4 Alejandro Aloise С87, Т13
Enrico Cerbaro 26 - 0 Greg Moores С87, Т13
Enrico Cerbaro 26 - 4 Edoardo Pariani С87, Т13
Enrico Cerbaro 25 - 3 Kiss Sándor С87, Т13
Enrico Cerbaro 25 - 5 Dany Montes С87, Т13
Enrico Cerbaro 24 - 6 Mitchel Walen С87, Т13
Enrico Cerbaro 24 - 56 Maurizio Illuminati С87, Т13
Enrico Cerbaro 23 - 7 Jorge Delgado С87, Т13
Enrico Cerbaro 22 - 8 Andrew Myers С87, Т13
Enrico Cerbaro 22 - 8 Jason Claydon С87, Т13
Enrico Cerbaro 22 - 8 Séverine Arapoglou С87, Т13
Enrico Cerbaro 21 - 9 Paul Brosnan С87, Т13
Enrico Cerbaro 21 - 8 Santiago Larrama С87, Т13
Enrico Cerbaro 20 - 10 Tobias Habbel С87, Т13
Enrico Cerbaro 20 - 10 Doru Paraschiv С87, Т13
Enrico Cerbaro 18 - 12 Fernando Sosa С87, Т13
Enrico Cerbaro 15 - 15 Mark Philips С87, Т13
Enrico Cerbaro 14 - 16 Palomo Pollastri С87, Т13
Enrico Cerbaro 14 - 16 Jacopo Albertini С87, Т13
Enrico Cerbaro 13 - 0 Nestor Silva Salles С87, Т13
Enrico Cerbaro 12 - 1 Christophe Valterin С87, Т13
Enrico Cerbaro 12 - 0 Leonardo Heitor Miranda С87, Т13
Enrico Cerbaro 12 - 18 Lucas Sanchez С87, Т13
Enrico Cerbaro 12 - 10 Paweł Otworowski С87, Т12
Enrico Cerbaro 12 - 0 Yoann Travert С87, Т13
Enrico Cerbaro 11 - 2 Jimmy Reed С87, Т13
Enrico Cerbaro 10 - 20 Daniel Zubikaldo С87, Т13
Enrico Cerbaro 10 - 3 Giulio Tarquini С87, Т13
Enrico Cerbaro 10 - 3 Ciro Zeno С87, Т13
Страница « [12 3 4 5 6 »Брзо одете на страница: