Очи во очи (Група: Master - 2)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Jenne Breugelmans 43 - 34 Katerina Kakni С92, Т9
Jenne Breugelmans 28 - 32 Edwin Carlier С92, Т9
Jenne Breugelmans 25 - 1 Romain Lebreton С92, Т9
Jenne Breugelmans 24 - 2 Valerio Cirri С92, Т9
Jenne Breugelmans 24 - 19 Ahmet Ozturk С92, Т9
Jenne Breugelmans 22 - 37 Mattias Svensson С92, Т9
Jenne Breugelmans 18 - 8 Vinicio Souza С92, Т9
Jenne Breugelmans 16 - 10 Harsh Sheth С92, Т9
Jenne Breugelmans 16 - 27 Peter Both С92, Т9
Jenne Breugelmans 16 - 27 Rafal Celejewski С92, Т9
Jenne Breugelmans 15 - 11 Aleksandr Gerassimtsik С92, Т9
Jenne Breugelmans 14 - 12 Geir Pukk С92, Т9
Jenne Breugelmans 13 - 13 Montes Dimemola С92, Т9
Jenne Breugelmans 11 - 32 Dmitry Shevel С92, Т9
Jenne Breugelmans 11 - 15 Nestor Vicente С92, Т9
Jenne Breugelmans 9 - 0 József Szabó С92, Т9
Jenne Breugelmans 9 - 0 Henrique Hughes Paunero С92, Т9
Jenne Breugelmans 9 - 0 Gary Mullins С92, Т9
Jenne Breugelmans 9 - 0 Atli Thor Johannesson С92, Т9
Jenne Breugelmans 9 - 0 Vishnu Mohan С92, Т9
Jenne Breugelmans 8 - 1 Jiří Rousek С92, Т9
Jenne Breugelmans 7 - 2 Tom Dehnhardt С92, Т9
Jenne Breugelmans 6 - 3 Antonny Katayama С92, Т9
Jenne Breugelmans 6 - 3 Philippe Taffonneau С92, Т9
Jenne Breugelmans 5 - 4 Emmanuel Manfre С92, Т9
Jenne Breugelmans 4 - 5 Collin Clément С92, Т9
Jenne Breugelmans 4 - 5 Maciej Rabiński С92, Т9
Jenne Breugelmans 4 - 5 Kristjan Raamann С92, Т9
Jenne Breugelmans 4 - 22 Christophe Dumont С92, Т9
Jenne Breugelmans 3 - 6 Martin Weiß С92, Т9
Jenne Breugelmans 3 - 6 Simone Bertolotto С92, Т9
Jenne Breugelmans 3 - 6 Miguel Mateus С92, Т9
Jenne Breugelmans 3 - 6 Simone Pasqualoni С92, Т9
Jenne Breugelmans 2 - 6 Marco Ranghetti С92, Т8
Jenne Breugelmans 2 - 7 Riaan Van Der Merwe С92, Т9
Jenne Breugelmans 0 - 9 Alessandro Reda С92, Т9
Jenne Breugelmans 0 - 9 Aleksey Kondratenko С92, Т9
Jenne Breugelmans 0 - 9 Diogo Abdalla С92, Т9
Jenne Breugelmans 0 - 9 Stephen Bewers С92, Т9
Maciej Rabiński 21 - 4 Gary Mullins С92, Т9
Maciej Rabiński 19 - 24 Simone Pasqualoni С92, Т9
Maciej Rabiński 9 - 0 József Szabó С92, Т9
Maciej Rabiński 9 - 0 Valerio Cirri С92, Т9
Maciej Rabiński 9 - 0 Romain Lebreton С92, Т9
Maciej Rabiński 9 - 0 Ahmet Ozturk С92, Т9
Maciej Rabiński 9 - 0 Tom Dehnhardt С92, Т9
Maciej Rabiński 9 - 0 Vishnu Mohan С92, Т9
Maciej Rabiński 8 - 1 Atli Thor Johannesson С92, Т9
Maciej Rabiński 7 - 2 Jiří Rousek С92, Т9
Maciej Rabiński 7 - 2 Henrique Hughes Paunero С92, Т9
Maciej Rabiński 7 - 19 Miguel Mateus С92, Т9
Maciej Rabiński 7 - 18 Rafal Celejewski С92, Т9
Maciej Rabiński 6 - 3 Katerina Kakni С92, Т9
Maciej Rabiński 6 - 3 Philippe Taffonneau С92, Т9
Maciej Rabiński 5 - 4 Emmanuel Manfre С92, Т9
Maciej Rabiński 5 - 4 Nestor Vicente С92, Т9
Maciej Rabiński 5 - 4 Jenne Breugelmans С92, Т9
Maciej Rabiński 5 - 4 Vinicio Souza С92, Т9
Maciej Rabiński 5 - 4 Montes Dimemola С92, Т9
Maciej Rabiński 4 - 4 Marco Ranghetti С92, Т8
Maciej Rabiński 4 - 5 Mattias Svensson С92, Т9
Maciej Rabiński 4 - 5 Edwin Carlier С92, Т9
Maciej Rabiński 4 - 5 Antonny Katayama С92, Т9
Maciej Rabiński 4 - 5 Riaan Van Der Merwe С92, Т9
Maciej Rabiński 4 - 5 Aleksandr Gerassimtsik С92, Т9
Maciej Rabiński 4 - 5 Christophe Dumont С92, Т9
Maciej Rabiński 3 - 6 Collin Clément С92, Т9
Maciej Rabiński 3 - 12 Simone Bertolotto С92, Т9
Maciej Rabiński 3 - 6 Kristjan Raamann С92, Т9
Maciej Rabiński 3 - 6 Peter Both С92, Т9
Maciej Rabiński 3 - 6 Martin Weiß С92, Т9
Maciej Rabiński 3 - 6 Dmitry Shevel С92, Т9
Maciej Rabiński 2 - 7 Alessandro Reda С92, Т9
Maciej Rabiński 2 - 7 Aleksey Kondratenko С92, Т9
Maciej Rabiński 2 - 7 Stephen Bewers С92, Т9
Maciej Rabiński 2 - 7 Geir Pukk С92, Т9
Maciej Rabiński 1 - 8 Diogo Abdalla С92, Т9
Maciej Rabiński 0 - 9 Harsh Sheth С92, Т9
Rafal Celejewski 56 - 38 Dmitry Shevel С92, Т9
Rafal Celejewski 45 - 49 Mattias Svensson С92, Т9
Rafal Celejewski 36 - 24 Collin Clément С92, Т9
Rafal Celejewski 35 - 8 Antonny Katayama С92, Т9
Rafal Celejewski 29 - 14 Katerina Kakni С92, Т9
Rafal Celejewski 29 - 14 Christophe Dumont С92, Т9
Rafal Celejewski 27 - 16 Jenne Breugelmans С92, Т9
Rafal Celejewski 22 - 4 Romain Lebreton С92, Т9
Rafal Celejewski 18 - 8 Riaan Van Der Merwe С92, Т9
Rafal Celejewski 18 - 7 Maciej Rabiński С92, Т9
Rafal Celejewski 17 - 9 Harsh Sheth С92, Т9
Rafal Celejewski 16 - 27 Vinicio Souza С92, Т9
Rafal Celejewski 8 - 1 Ahmet Ozturk С92, Т9
Rafal Celejewski 8 - 1 Vishnu Mohan С92, Т9
Rafal Celejewski 6 - 3 József Szabó С92, Т9
Rafal Celejewski 6 - 3 Valerio Cirri С92, Т9
Rafal Celejewski 6 - 20 Edwin Carlier С92, Т9
Rafal Celejewski 6 - 3 Henrique Hughes Paunero С92, Т9
Rafal Celejewski 6 - 3 Gary Mullins С92, Т9
Rafal Celejewski 6 - 3 Tom Dehnhardt С92, Т9
Rafal Celejewski 6 - 20 Aleksandr Gerassimtsik С92, Т9
Rafal Celejewski 5 - 4 Jiří Rousek С92, Т9
Rafal Celejewski 5 - 4 Atli Thor Johannesson С92, Т9
Rafal Celejewski 4 - 5 Emmanuel Manfre С92, Т9
Rafal Celejewski 4 - 5 Philippe Taffonneau С92, Т9
Rafal Celejewski 3 - 6 Kristjan Raamann С92, Т9
Rafal Celejewski 3 - 6 Miguel Mateus С92, Т9
Rafal Celejewski 1 - 8 Nestor Vicente С92, Т9
Rafal Celejewski 1 - 8 Simone Pasqualoni С92, Т9
Rafal Celejewski 1 - 8 Montes Dimemola С92, Т9
Rafal Celejewski 1 - 8 Geir Pukk С92, Т9
Rafal Celejewski 1 - 7 Marco Ranghetti С92, Т8
Rafal Celejewski 0 - 9 Simone Bertolotto С92, Т9
Rafal Celejewski 0 - 9 Aleksey Kondratenko С92, Т9
Rafal Celejewski 0 - 9 Diogo Abdalla С92, Т9
Rafal Celejewski 0 - 9 Stephen Bewers С92, Т9
Rafal Celejewski 0 - 9 Peter Both С92, Т9
Rafal Celejewski 0 - 9 Martin Weiß С92, Т9
Rafal Celejewski 0 - 9 Alessandro Reda С92, Т9
Edwin Carlier 63 - 81 Mattias Svensson С92, Т9
Edwin Carlier 54 - 22 Antonny Katayama С92, Т9
Edwin Carlier 49 - 45 Katerina Kakni С92, Т9
Edwin Carlier 34 - 26 Vinicio Souza С92, Т9
Edwin Carlier 32 - 28 Jenne Breugelmans С92, Т9
Edwin Carlier 30 - 13 Dmitry Shevel С92, Т9
Edwin Carlier 24 - 2 Valerio Cirri С92, Т9
Edwin Carlier 24 - 2 Vishnu Mohan С92, Т9
Edwin Carlier 23 - 2 Henrique Hughes Paunero С92, Т9
Edwin Carlier 21 - 5 Philippe Taffonneau С92, Т9
Edwin Carlier 21 - 5 Ahmet Ozturk С92, Т9
Edwin Carlier 21 - 5 Miguel Mateus С92, Т9
Edwin Carlier 21 - 5 Simone Bertolotto С92, Т9
Edwin Carlier 20 - 6 Rafal Celejewski С92, Т9
Edwin Carlier 20 - 6 Gary Mullins С92, Т9
Edwin Carlier 20 - 6 Aleksandr Gerassimtsik С92, Т9
Edwin Carlier 20 - 6 Collin Clément С92, Т9
Edwin Carlier 17 - 9 Peter Both С92, Т9
Edwin Carlier 15 - 11 Montes Dimemola С92, Т9
Edwin Carlier 14 - 12 Aleksey Kondratenko С92, Т9
Edwin Carlier 14 - 12 Alessandro Reda С92, Т9
Edwin Carlier 13 - 13 Martin Weiß С92, Т9
Edwin Carlier 12 - 14 Harsh Sheth С92, Т9
Edwin Carlier 10 - 16 Diogo Abdalla С92, Т9
Edwin Carlier 10 - 16 Stephen Bewers С92, Т9
Edwin Carlier 9 - 0 Jiří Rousek С92, Т9
Edwin Carlier 9 - 0 Romain Lebreton С92, Т9
Edwin Carlier 9 - 0 Atli Thor Johannesson С92, Т9
Edwin Carlier 9 - 0 József Szabó С92, Т9
Edwin Carlier 8 - 1 Tom Dehnhardt С92, Т9
Edwin Carlier 8 - 18 Geir Pukk С92, Т9
Edwin Carlier 7 - 2 Nestor Vicente С92, Т9
Edwin Carlier 7 - 2 Kristjan Raamann С92, Т9
Edwin Carlier 7 - 19 Simone Pasqualoni С92, Т9
Edwin Carlier 6 - 3 Riaan Van Der Merwe С92, Т9
Edwin Carlier 5 - 4 Emmanuel Manfre С92, Т9
Edwin Carlier 5 - 4 Maciej Rabiński С92, Т9
Edwin Carlier 5 - 4 Christophe Dumont С92, Т9
Edwin Carlier 5 - 3 Marco Ranghetti С92, Т8
Christophe Dumont 48 - 12 Gary Mullins С92, Т9
Christophe Dumont 47 - 64 Collin Clément С92, Т9
Christophe Dumont 26 - 17 Antonny Katayama С92, Т9
Christophe Dumont 25 - 1 Valerio Cirri С92, Т9
Christophe Dumont 22 - 4 Jenne Breugelmans С92, Т9
Christophe Dumont 19 - 7 Peter Both С92, Т9
Christophe Dumont 17 - 9 Stephen Bewers С92, Т9
Christophe Dumont 15 - 28 Mattias Svensson С92, Т9
Christophe Dumont 14 - 29 Rafal Celejewski С92, Т9
Christophe Dumont 9 - 0 Ahmet Ozturk С92, Т9
Christophe Dumont 8 - 1 Katerina Kakni С92, Т9
Christophe Dumont 8 - 1 Jiří Rousek С92, Т9
Christophe Dumont 8 - 1 Henrique Hughes Paunero С92, Т9
Christophe Dumont 8 - 1 Romain Lebreton С92, Т9
Christophe Dumont 8 - 1 Tom Dehnhardt С92, Т9
Christophe Dumont 8 - 1 Atli Thor Johannesson С92, Т9
Christophe Dumont 8 - 1 Vishnu Mohan С92, Т9
Christophe Dumont 8 - 1 József Szabó С92, Т9
Christophe Dumont 6 - 3 Philippe Taffonneau С92, Т9
Christophe Dumont 6 - 3 Montes Dimemola С92, Т9
Christophe Dumont 6 - 3 Simone Bertolotto С92, Т9
Christophe Dumont 5 - 4 Nestor Vicente С92, Т9
Christophe Dumont 5 - 4 Riaan Van Der Merwe С92, Т9
Christophe Dumont 5 - 4 Miguel Mateus С92, Т9
Christophe Dumont 5 - 4 Maciej Rabiński С92, Т9
Christophe Dumont 5 - 21 Aleksandr Gerassimtsik С92, Т9
Christophe Dumont 5 - 4 Martin Weiß С92, Т9
Christophe Dumont 5 - 4 Dmitry Shevel С92, Т9
Christophe Dumont 5 - 4 Emmanuel Manfre С92, Т9
Christophe Dumont 4 - 5 Kristjan Raamann С92, Т9
Christophe Dumont 4 - 5 Vinicio Souza С92, Т9
Christophe Dumont 4 - 5 Simone Pasqualoni С92, Т9
Christophe Dumont 4 - 5 Edwin Carlier С92, Т9
Christophe Dumont 4 - 4 Marco Ranghetti С92, Т8
Christophe Dumont 3 - 6 Aleksey Kondratenko С92, Т9
Christophe Dumont 1 - 8 Harsh Sheth С92, Т9
Christophe Dumont 1 - 8 Geir Pukk С92, Т9
Christophe Dumont 1 - 8 Alessandro Reda С92, Т9
Christophe Dumont 0 - 9 Diogo Abdalla С92, Т9
Stephen Bewers 56 - 21 Vishnu Mohan С92, Т9
Stephen Bewers 50 - 44 Nestor Vicente С92, Т9
Stephen Bewers 46 - 14 Emmanuel Manfre С92, Т9
Stephen Bewers 41 - 17 Henrique Hughes Paunero С92, Т9
Stephen Bewers 41 - 68 Marco Ranghetti С92, Т8
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница: