Очи во очи (Група: Pro - 9)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Yuriy Timchenko 23 - 1 Robert Mašek С76, Т7
Yuriy Timchenko 19 - 5 Vinicio Souza С76, Т7
Yuriy Timchenko 16 - 8 Sergey Sergeev С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Vladimir Viktorovich С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Carlos Vergara С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Bertold Kelemen С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Severi Seppä С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Franc Stefani С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 András Bári С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Diogenes Resende С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Francesco Mitico С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Jody Parker С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Cristian Cattaneo С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Aldo Marchetti С76, Т7
Yuriy Timchenko 7 - 0 Phanis Tamvakis С76, Т7
Yuriy Timchenko 6 - 1 Pablo Bagnalasta С76, Т7
Yuriy Timchenko 6 - 1 Patrick Potemski С76, Т7
Yuriy Timchenko 6 - 1 Panayiótis Papanikoláou С76, Т7
Yuriy Timchenko 6 - 1 Justin Bauer С76, Т7
Yuriy Timchenko 6 - 1 Sergey Bolshakov С76, Т7
Yuriy Timchenko 6 - 1 Sergio Severino С76, Т7
Yuriy Timchenko 6 - 1 Yura Murashko С76, Т7
Yuriy Timchenko 5 - 1 Timo Huotari С76, Т7
Yuriy Timchenko 5 - 2 Pablo Alejo Herrero Lamuedra С76, Т7
Yuriy Timchenko 5 - 2 Maja Tepeš С76, Т7
Yuriy Timchenko 5 - 1 Peter Braun С76, Т7
Yuriy Timchenko 5 - 2 Davide Galliani С76, Т7
Yuriy Timchenko 5 - 2 Daniel Vieira С76, Т7
Yuriy Timchenko 5 - 2 Vít Kunc С76, Т7
Yuriy Timchenko 4 - 3 Sergey Kozlenko С76, Т7
Yuriy Timchenko 4 - 3 Tinie Lourens С76, Т7
Yuriy Timchenko 4 - 3 Davide Lorenzini С76, Т7
Yuriy Timchenko 4 - 3 Baptiste Teixeira С76, Т7
Yuriy Timchenko 4 - 3 Ralf Kutowsky С76, Т7
Yuriy Timchenko 4 - 3 Deni Saja С76, Т7
Yuriy Timchenko 3 - 4 Athol Kay С76, Т7
Yuriy Timchenko 3 - 4 Stuart Aspey С76, Т7
Yuriy Timchenko 3 - 4 Salvatore Andretti С76, Т7
Yuriy Timchenko 2 - 0 Jason Stanley С76, Т3
Severi Seppä 13 - 11 Sergey Kozlenko С76, Т7
Severi Seppä 3 - 4 Franc Stefani С76, Т7
Severi Seppä 2 - 5 Jody Parker С76, Т7
Severi Seppä 2 - 5 Sergey Bolshakov С76, Т7
Severi Seppä 2 - 5 Robert Mašek С76, Т7
Severi Seppä 1 - 6 Bertold Kelemen С76, Т7
Severi Seppä 1 - 6 Panayiótis Papanikoláou С76, Т7
Severi Seppä 1 - 6 Justin Bauer С76, Т7
Severi Seppä 1 - 6 András Bári С76, Т7
Severi Seppä 1 - 6 Phanis Tamvakis С76, Т7
Severi Seppä 1 - 6 Yura Murashko С76, Т7
Severi Seppä 1 - 6 Vladimir Viktorovich С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Patrick Potemski С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Athol Kay С76, Т7
Severi Seppä 0 - 6 Timo Huotari С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Carlos Vergara С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Yuriy Timchenko С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Vinicio Souza С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Stuart Aspey С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Tinie Lourens С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Pablo Alejo Herrero Lamuedra С76, Т7
Severi Seppä 0 - 2 Jason Stanley С76, Т3
Severi Seppä 0 - 7 Davide Lorenzini С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Maja Tepeš С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Baptiste Teixeira С76, Т7
Severi Seppä 0 - 6 Peter Braun С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Davide Galliani С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Daniel Vieira С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Vít Kunc С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Diogenes Resende С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Francesco Mitico С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Sergey Sergeev С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Cristian Cattaneo С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Sergio Severino С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Salvatore Andretti С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Aldo Marchetti С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Ralf Kutowsky С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Deni Saja С76, Т7
Severi Seppä 0 - 7 Pablo Bagnalasta С76, Т7
Sergio Severino 45 - 33 Timo Huotari С76, Т7
Sergio Severino 7 - 29 Jason Stanley С76, Т3
Sergio Severino 7 - 0 Severi Seppä С76, Т7
Sergio Severino 5 - 2 Jody Parker С76, Т7
Sergio Severino 4 - 3 Carlos Vergara С76, Т7
Sergio Severino 4 - 3 András Bári С76, Т7
Sergio Severino 4 - 3 Robert Mašek С76, Т7
Sergio Severino 3 - 4 Franc Stefani С76, Т7
Sergio Severino 3 - 4 Diogenes Resende С76, Т7
Sergio Severino 3 - 4 Sergey Bolshakov С76, Т7
Sergio Severino 3 - 4 Aldo Marchetti С76, Т7
Sergio Severino 3 - 4 Phanis Tamvakis С76, Т7
Sergio Severino 3 - 4 Vladimir Viktorovich С76, Т7
Sergio Severino 2 - 5 Panayiótis Papanikoláou С76, Т7
Sergio Severino 2 - 5 Vinicio Souza С76, Т7
Sergio Severino 2 - 5 Davide Lorenzini С76, Т7
Sergio Severino 2 - 5 Baptiste Teixeira С76, Т7
Sergio Severino 2 - 5 Cristian Cattaneo С76, Т7
Sergio Severino 2 - 5 Sergey Sergeev С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Bertold Kelemen С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Stuart Aspey С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Yuriy Timchenko С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Justin Bauer С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Pablo Alejo Herrero Lamuedra С76, Т7
Sergio Severino 1 - 5 Peter Braun С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Davide Galliani С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Daniel Vieira С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Francesco Mitico С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Yura Murashko С76, Т7
Sergio Severino 1 - 6 Patrick Potemski С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Tinie Lourens С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Maja Tepeš С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Vít Kunc С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Salvatore Andretti С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Ralf Kutowsky С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Deni Saja С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Pablo Bagnalasta С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Athol Kay С76, Т7
Sergio Severino 0 - 7 Sergey Kozlenko С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 76 - 15 Panayiótis Papanikoláou С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 44 - 14 András Bári С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 36 - 5 Robert Mašek С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 33 - 7 Peter Braun С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 31 - 10 Sergey Sergeev С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 31 - 10 Ralf Kutowsky С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 30 - 11 Sergey Bolshakov С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 27 - 14 Justin Bauer С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 26 - 15 Pablo Bagnalasta С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 26 - 15 Patrick Potemski С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 25 - 16 Vít Kunc С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 23 - 18 Jody Parker С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 21 - 20 Sergey Kozlenko С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 20 - 21 Maja Tepeš С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 19 - 22 Stuart Aspey С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 17 - 24 Vinicio Souza С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 17 - 41 Tinie Lourens С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 13 - 11 Yura Murashko С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 12 - 12 Baptiste Teixeira С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 11 - 13 Salvatore Andretti С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 7 - 5 Jason Stanley С76, Т3
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 7 - 0 Severi Seppä С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 7 - 0 Phanis Tamvakis С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 6 - 1 Bertold Kelemen С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 6 - 1 Sergio Severino С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 6 - 1 Aldo Marchetti С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 6 - 1 Vladimir Viktorovich С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 6 - 1 Carlos Vergara С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 5 - 2 Franc Stefani С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 5 - 2 Francesco Mitico С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 5 - 2 Diogenes Resende С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 5 - 2 Cristian Cattaneo С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 4 - 3 Davide Galliani С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 4 - 3 Daniel Vieira С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 4 - 2 Timo Huotari С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 3 - 4 Davide Lorenzini С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 3 - 4 Athol Kay С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 2 - 5 Yuriy Timchenko С76, Т7
Pablo Alejo Herrero Lamuedra 2 - 5 Deni Saja С76, Т7
Yura Murashko 19 - 5 Robert Mašek С76, Т7
Yura Murashko 18 - 6 Sergey Bolshakov С76, Т7
Yura Murashko 18 - 6 Panayiótis Papanikoláou С76, Т7
Yura Murashko 17 - 7 Sergey Sergeev С76, Т7
Yura Murashko 16 - 8 András Bári С76, Т7
Yura Murashko 15 - 8 Peter Braun С76, Т7
Yura Murashko 14 - 10 Baptiste Teixeira С76, Т7
Yura Murashko 12 - 12 Tinie Lourens С76, Т7
Yura Murashko 12 - 12 Salvatore Andretti С76, Т7
Yura Murashko 12 - 12 Ralf Kutowsky С76, Т7
Yura Murashko 12 - 12 Patrick Potemski С76, Т7
Yura Murashko 11 - 13 Stuart Aspey С76, Т7
Yura Murashko 11 - 13 Justin Bauer С76, Т7
Yura Murashko 11 - 13 Jody Parker С76, Т7
Yura Murashko 11 - 13 Pablo Alejo Herrero Lamuedra С76, Т7
Yura Murashko 10 - 14 Maja Tepeš С76, Т7
Yura Murashko 10 - 14 Vít Kunc С76, Т7
Yura Murashko 9 - 15 Pablo Bagnalasta С76, Т7
Yura Murashko 8 - 16 Sergey Kozlenko С76, Т7
Yura Murashko 7 - 17 Vinicio Souza С76, Т7
Yura Murashko 7 - 5 Jason Stanley С76, Т3
Yura Murashko 6 - 1 Sergio Severino С76, Т7
Yura Murashko 6 - 1 Severi Seppä С76, Т7
Yura Murashko 6 - 1 Carlos Vergara С76, Т7
Yura Murashko 4 - 3 Diogenes Resende С76, Т7
Yura Murashko 4 - 3 Aldo Marchetti С76, Т7
Yura Murashko 3 - 4 Daniel Vieira С76, Т7
Yura Murashko 3 - 4 Francesco Mitico С76, Т7
Yura Murashko 3 - 4 Phanis Tamvakis С76, Т7
Yura Murashko 3 - 4 Vladimir Viktorovich С76, Т7
Yura Murashko 3 - 4 Bertold Kelemen С76, Т7
Yura Murashko 2 - 5 Franc Stefani С76, Т7
Yura Murashko 2 - 5 Davide Lorenzini С76, Т7
Yura Murashko 2 - 5 Davide Galliani С76, Т7
Yura Murashko 2 - 5 Cristian Cattaneo С76, Т7
Yura Murashko 2 - 4 Timo Huotari С76, Т7
Yura Murashko 1 - 6 Yuriy Timchenko С76, Т7
Yura Murashko 1 - 6 Deni Saja С76, Т7
Yura Murashko 1 - 6 Athol Kay С76, Т7
Baptiste Teixeira 23 - 18 Robert Mašek С76, Т7
Baptiste Teixeira 17 - 7 Panayiótis Papanikoláou С76, Т7
Baptiste Teixeira 16 - 8 Sergey Sergeev С76, Т7
Baptiste Teixeira 15 - 6 Davide Lorenzini С76, Т7
Baptiste Teixeira 15 - 9 Sergey Bolshakov С76, Т7
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница: