Очи во очи (Група: Rookie - 131)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Alun Jones 74 - 24 Andi Vanselow С92, Т9
Alun Jones 19 - 7 Giacomo Manzella С92, Т9
Alun Jones 14 - 10 Dawid Urbański С92, Т9
Alun Jones 14 - 11 Neill Scott С92, Т9
Alun Jones 13 - 2 Fausto Elgrande С92, Т9
Alun Jones 8 - 1 Theo Line С92, Т5
Alun Jones 4 - 1 Alexis Garcia С92, Т9
Alun Jones 4 - 0 Keryco Ko С92, Т9
Alun Jones 4 - 0 Pab Maro С92, Т7
Alun Jones 2 - 0 Damián Carballo С92, Т9
Alun Jones 2 - 0 Billy Bob С92, Т8
Alun Jones 1 - 0 Maycom Ribeiro С92, Т6
Alun Jones 1 - 0 Josh Bristow С92, Т9
Alun Jones 1 - 0 Dan Guate С92, Т6
Alun Jones 1 - 0 Rijad Lučkin С92, Т8
Alun Jones 1 - 0 Adrian Esek С92, Т7
Alun Jones 1 - 0 Tanay Kadam С92, Т7
Alun Jones 1 - 0 Boon Pin Lim С92, Т6
Alun Jones 1 - 0 Gilvane Silveira С92, Т9
Alun Jones 1 - 0 Marst Skoll С92, Т6
Alun Jones 1 - 0 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Alun Jones 0 - 9 Gustavo Aguiar С92, Т9
Alexis Garcia 4 - 12 Neill Scott С92, Т9
Alexis Garcia 4 - 0 Keryco Ko С92, Т9
Alexis Garcia 3 - 0 Pab Maro С92, Т7
Alexis Garcia 3 - 1 Fausto Elgrande С92, Т9
Alexis Garcia 2 - 0 Billy Bob С92, Т8
Alexis Garcia 2 - 3 Andi Vanselow С92, Т9
Alexis Garcia 2 - 3 Dawid Urbański С92, Т9
Alexis Garcia 1 - 1 Damián Carballo С92, Т9
Alexis Garcia 1 - 0 Marst Skoll С92, Т6
Alexis Garcia 1 - 0 Theo Line С92, Т5
Alexis Garcia 1 - 16 Gustavo Aguiar С92, Т9
Alexis Garcia 1 - 0 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Alexis Garcia 1 - 0 Maycom Ribeiro С92, Т6
Alexis Garcia 1 - 0 Josh Bristow С92, Т9
Alexis Garcia 1 - 4 Giacomo Manzella С92, Т9
Alexis Garcia 1 - 0 Dan Guate С92, Т6
Alexis Garcia 1 - 0 Rijad Lučkin С92, Т8
Alexis Garcia 1 - 0 Adrian Esek С92, Т7
Alexis Garcia 1 - 4 Alun Jones С92, Т9
Alexis Garcia 1 - 0 Tanay Kadam С92, Т7
Alexis Garcia 1 - 0 Boon Pin Lim С92, Т6
Alexis Garcia 1 - 0 Gilvane Silveira С92, Т9
Gustavo Aguiar 16 - 1 Alexis Garcia С92, Т9
Gustavo Aguiar 9 - 0 Alun Jones С92, Т9
Gustavo Aguiar 9 - 0 Andi Vanselow С92, Т9
Gustavo Aguiar 9 - 0 Dawid Urbański С92, Т9
Gustavo Aguiar 9 - 0 Giacomo Manzella С92, Т9
Gustavo Aguiar 8 - 0 Fausto Elgrande С92, Т9
Gustavo Aguiar 7 - 2 Neill Scott С92, Т9
Gustavo Aguiar 5 - 0 Theo Line С92, Т5
Gustavo Aguiar 4 - 0 Keryco Ko С92, Т9
Gustavo Aguiar 4 - 0 Pab Maro С92, Т7
Gustavo Aguiar 2 - 0 Damián Carballo С92, Т9
Gustavo Aguiar 2 - 0 Billy Bob С92, Т8
Gustavo Aguiar 1 - 0 Adrian Esek С92, Т7
Gustavo Aguiar 1 - 0 Tanay Kadam С92, Т7
Gustavo Aguiar 1 - 0 Boon Pin Lim С92, Т6
Gustavo Aguiar 1 - 0 Gilvane Silveira С92, Т9
Gustavo Aguiar 1 - 0 Marst Skoll С92, Т6
Gustavo Aguiar 1 - 0 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Gustavo Aguiar 1 - 0 Maycom Ribeiro С92, Т6
Gustavo Aguiar 1 - 0 Josh Bristow С92, Т9
Gustavo Aguiar 1 - 0 Dan Guate С92, Т6
Gustavo Aguiar 1 - 0 Rijad Lučkin С92, Т8
Andi Vanselow 24 - 74 Alun Jones С92, Т9
Andi Vanselow 16 - 7 Giacomo Manzella С92, Т9
Andi Vanselow 5 - 3 Fausto Elgrande С92, Т9
Andi Vanselow 5 - 0 Theo Line С92, Т5
Andi Vanselow 4 - 0 Pab Maro С92, Т7
Andi Vanselow 4 - 0 Keryco Ko С92, Т9
Andi Vanselow 3 - 21 Dawid Urbański С92, Т9
Andi Vanselow 3 - 2 Alexis Garcia С92, Т9
Andi Vanselow 2 - 7 Neill Scott С92, Т9
Andi Vanselow 1 - 0 Maycom Ribeiro С92, Т6
Andi Vanselow 1 - 0 Josh Bristow С92, Т9
Andi Vanselow 1 - 0 Dan Guate С92, Т6
Andi Vanselow 1 - 0 Adrian Esek С92, Т7
Andi Vanselow 1 - 0 Tanay Kadam С92, Т7
Andi Vanselow 1 - 0 Boon Pin Lim С92, Т6
Andi Vanselow 1 - 0 Gilvane Silveira С92, Т9
Andi Vanselow 1 - 1 Damián Carballo С92, Т9
Andi Vanselow 1 - 0 Marst Skoll С92, Т6
Andi Vanselow 1 - 1 Billy Bob С92, Т8
Andi Vanselow 0 - 1 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Andi Vanselow 0 - 1 Rijad Lučkin С92, Т8
Andi Vanselow 0 - 9 Gustavo Aguiar С92, Т9
Neill Scott 22 - 23 Dawid Urbański С92, Т9
Neill Scott 22 - 34 Giacomo Manzella С92, Т9
Neill Scott 14 - 1 Fausto Elgrande С92, Т9
Neill Scott 12 - 4 Alexis Garcia С92, Т9
Neill Scott 11 - 14 Alun Jones С92, Т9
Neill Scott 9 - 0 Theo Line С92, Т5
Neill Scott 7 - 2 Andi Vanselow С92, Т9
Neill Scott 4 - 0 Keryco Ko С92, Т9
Neill Scott 4 - 0 Pab Maro С92, Т7
Neill Scott 2 - 0 Billy Bob С92, Т8
Neill Scott 2 - 7 Gustavo Aguiar С92, Т9
Neill Scott 1 - 0 Gilvane Silveira С92, Т9
Neill Scott 1 - 1 Damián Carballo С92, Т9
Neill Scott 1 - 0 Marst Skoll С92, Т6
Neill Scott 1 - 0 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Neill Scott 1 - 0 Maycom Ribeiro С92, Т6
Neill Scott 1 - 0 Josh Bristow С92, Т9
Neill Scott 1 - 0 Dan Guate С92, Т6
Neill Scott 1 - 0 Rijad Lučkin С92, Т8
Neill Scott 1 - 0 Adrian Esek С92, Т7
Neill Scott 1 - 0 Tanay Kadam С92, Т7
Neill Scott 1 - 0 Boon Pin Lim С92, Т6
Dawid Urbański 29 - 20 Giacomo Manzella С92, Т9
Dawid Urbański 23 - 22 Neill Scott С92, Т9
Dawid Urbański 21 - 3 Andi Vanselow С92, Т9
Dawid Urbański 12 - 2 Fausto Elgrande С92, Т9
Dawid Urbański 10 - 14 Alun Jones С92, Т9
Dawid Urbański 7 - 1 Theo Line С92, Т5
Dawid Urbański 4 - 0 Keryco Ko С92, Т9
Dawid Urbański 4 - 0 Pab Maro С92, Т7
Dawid Urbański 3 - 2 Alexis Garcia С92, Т9
Dawid Urbański 2 - 0 Damián Carballo С92, Т9
Dawid Urbański 2 - 0 Billy Bob С92, Т8
Dawid Urbański 1 - 0 Dan Guate С92, Т6
Dawid Urbański 1 - 0 Rijad Lučkin С92, Т8
Dawid Urbański 1 - 0 Adrian Esek С92, Т7
Dawid Urbański 1 - 0 Tanay Kadam С92, Т7
Dawid Urbański 1 - 0 Boon Pin Lim С92, Т6
Dawid Urbański 1 - 0 Gilvane Silveira С92, Т9
Dawid Urbański 1 - 0 Marst Skoll С92, Т6
Dawid Urbański 1 - 0 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Dawid Urbański 1 - 0 Maycom Ribeiro С92, Т6
Dawid Urbański 1 - 0 Josh Bristow С92, Т9
Dawid Urbański 0 - 9 Gustavo Aguiar С92, Т9
Giacomo Manzella 34 - 22 Neill Scott С92, Т9
Giacomo Manzella 20 - 29 Dawid Urbański С92, Т9
Giacomo Manzella 13 - 2 Fausto Elgrande С92, Т9
Giacomo Manzella 7 - 2 Theo Line С92, Т5
Giacomo Manzella 7 - 16 Andi Vanselow С92, Т9
Giacomo Manzella 7 - 19 Alun Jones С92, Т9
Giacomo Manzella 4 - 1 Alexis Garcia С92, Т9
Giacomo Manzella 4 - 0 Pab Maro С92, Т7
Giacomo Manzella 4 - 0 Keryco Ko С92, Т9
Giacomo Manzella 2 - 0 Billy Bob С92, Т8
Giacomo Manzella 1 - 0 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Giacomo Manzella 1 - 0 Maycom Ribeiro С92, Т6
Giacomo Manzella 1 - 0 Josh Bristow С92, Т9
Giacomo Manzella 1 - 0 Dan Guate С92, Т6
Giacomo Manzella 1 - 0 Rijad Lučkin С92, Т8
Giacomo Manzella 1 - 0 Adrian Esek С92, Т7
Giacomo Manzella 1 - 0 Tanay Kadam С92, Т7
Giacomo Manzella 1 - 0 Boon Pin Lim С92, Т6
Giacomo Manzella 1 - 0 Gilvane Silveira С92, Т9
Giacomo Manzella 1 - 1 Damián Carballo С92, Т9
Giacomo Manzella 1 - 0 Marst Skoll С92, Т6
Giacomo Manzella 0 - 9 Gustavo Aguiar С92, Т9
Damián Carballo 2 - 0 Keryco Ko С92, Т9
Damián Carballo 1 - 0 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Damián Carballo 1 - 1 Neill Scott С92, Т9
Damián Carballo 1 - 0 Josh Bristow С92, Т9
Damián Carballo 1 - 1 Giacomo Manzella С92, Т9
Damián Carballo 1 - 0 Fausto Elgrande С92, Т9
Damián Carballo 1 - 1 Alexis Garcia С92, Т9
Damián Carballo 1 - 0 Billy Bob С92, Т8
Damián Carballo 1 - 1 Andi Vanselow С92, Т9
Damián Carballo 1 - 0 Gilvane Silveira С92, Т9
Damián Carballo 1 - 0 Rijad Lučkin С92, Т8
Damián Carballo 0 - 2 Gustavo Aguiar С92, Т9
Damián Carballo 0 - 2 Dawid Urbański С92, Т9
Damián Carballo 0 - 2 Alun Jones С92, Т9
Rijad Lučkin 1 - 0 Keryco Ko С92, Т8
Rijad Lučkin 1 - 0 Konstantin Baktibaev С92, Т8
Rijad Lučkin 1 - 0 Andi Vanselow С92, Т8
Rijad Lučkin 1 - 0 Billy Bob С92, Т8
Rijad Lučkin 0 - 1 Neill Scott С92, Т8
Rijad Lučkin 0 - 1 Giacomo Manzella С92, Т8
Rijad Lučkin 0 - 1 Alexis Garcia С92, Т8
Rijad Lučkin 0 - 1 Dawid Urbański С92, Т8
Rijad Lučkin 0 - 1 Damián Carballo С92, Т8
Rijad Lučkin 0 - 1 Alun Jones С92, Т8
Rijad Lučkin 0 - 1 Gustavo Aguiar С92, Т8
Theo Line 2 - 7 Giacomo Manzella С92, Т5
Theo Line 1 - 7 Dawid Urbański С92, Т5
Theo Line 1 - 5 Fausto Elgrande С92, Т5
Theo Line 1 - 8 Alun Jones С92, Т5
Theo Line 0 - 5 Gustavo Aguiar С92, Т5
Theo Line 0 - 9 Neill Scott С92, Т5
Theo Line 0 - 2 Pab Maro С92, Т5
Theo Line 0 - 1 Alexis Garcia С92, Т5
Theo Line 0 - 5 Andi Vanselow С92, Т5
Fausto Elgrande 5 - 1 Theo Line С92, Т5
Fausto Elgrande 4 - 0 Pab Maro С92, Т7
Fausto Elgrande 3 - 5 Andi Vanselow С92, Т9
Fausto Elgrande 2 - 13 Alun Jones С92, Т9
Fausto Elgrande 2 - 13 Giacomo Manzella С92, Т9
Fausto Elgrande 2 - 1 Keryco Ko С92, Т9
Fausto Elgrande 2 - 12 Dawid Urbański С92, Т9
Fausto Elgrande 1 - 0 Billy Bob С92, Т7
Fausto Elgrande 1 - 0 Maycom Ribeiro С92, Т6
Fausto Elgrande 1 - 14 Neill Scott С92, Т9
Fausto Elgrande 1 - 0 Dan Guate С92, Т6
Fausto Elgrande 1 - 0 Adrian Esek С92, Т7
Страница « [12 »Брзо одете на страница: