Очи во очи (Група: Rookie - 138)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Martins Muizarajs 188 - 26 Will Northcott С84, Т17
Martins Muizarajs 124 - 15 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т17
Martins Muizarajs 40 - 21 Kostas Giannak С84, Т9
Martins Muizarajs 36 - 9 Marco Bösewetter С84, Т17
Martins Muizarajs 25 - 1 Francesco Serranò С84, Т17
Martins Muizarajs 16 - 1 Piotr Balik С84, Т17
Martins Muizarajs 12 - 1 Pavel Petrov С84, Т17
Martins Muizarajs 8 - 0 Roman Bodkins С84, Т17
Martins Muizarajs 8 - 0 Igor Bitencourt С84, Т17
Martins Muizarajs 4 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Martins Muizarajs 2 - 0 James White С84, Т15
Martins Muizarajs 2 - 0 Michael Gysman С84, Т6
Martins Muizarajs 1 - 0 Grisha Moldovansky С84, Т17
Martins Muizarajs 1 - 0 Fredy Aerni С84, Т11
Martins Muizarajs 1 - 0 Thomas Theo С84, Т16
Martins Muizarajs 1 - 0 Franek Szelemech С84, Т10
James White 2 - 0 Igor Bitencourt С84, Т15
James White 2 - 0 Piotr Balik С84, Т15
James White 2 - 0 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т15
James White 2 - 0 Will Northcott С84, Т15
James White 1 - 1 Francesco Serranò С84, Т15
James White 1 - 1 Roman Bodkins С84, Т15
James White 0 - 2 Pavel Petrov С84, Т15
James White 0 - 2 Martins Muizarajs С84, Т15
James White 0 - 2 Marco Bösewetter С84, Т15
Kostas Giannak 53 - 12 Will Northcott С84, Т9
Kostas Giannak 42 - 9 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т9
Kostas Giannak 21 - 40 Martins Muizarajs С84, Т9
Kostas Giannak 13 - 13 Marco Bösewetter С84, Т9
Kostas Giannak 3 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т9
Kostas Giannak 3 - 0 Pavel Petrov С84, Т9
Kostas Giannak 2 - 10 György Iszály С58, Т17
Kostas Giannak 2 - 4 Piotr Balik С84, Т9
Kostas Giannak 1 - 7 Francesco Serranò С84, Т9
Kostas Giannak 0 - 1 Michael Gysman С84, Т6
Antonio Jose Rondon Zurita 83 - 61 Will Northcott С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 15 - 124 Martins Muizarajs С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 9 - 42 Kostas Giannak С84, Т9
Antonio Jose Rondon Zurita 7 - 0 Igor Bitencourt С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 5 - 33 Marco Bösewetter С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 4 - 1 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Antonio Jose Rondon Zurita 4 - 3 Roman Bodkins С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 4 - 14 Francesco Serranò С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 3 - 10 Piotr Balik С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 1 - 9 Pavel Petrov С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 1 - 0 Thomas Theo С84, Т16
Antonio Jose Rondon Zurita 1 - 0 Franek Szelemech С84, Т10
Antonio Jose Rondon Zurita 1 - 0 Grisha Moldovansky С84, Т17
Antonio Jose Rondon Zurita 0 - 1 Michael Gysman С84, Т6
Antonio Jose Rondon Zurita 0 - 1 Fredy Aerni С84, Т11
Antonio Jose Rondon Zurita 0 - 2 James White С84, Т15
Igor Bitencourt 2 - 6 Roman Bodkins С84, Т17
Igor Bitencourt 2 - 6 Will Northcott С84, Т17
Igor Bitencourt 1 - 0 Thomas Theo С84, Т16
Igor Bitencourt 1 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Igor Bitencourt 0 - 8 Pavel Petrov С84, Т17
Igor Bitencourt 0 - 7 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т17
Igor Bitencourt 0 - 1 Fredy Aerni С84, Т11
Igor Bitencourt 0 - 8 Marco Bösewetter С84, Т17
Igor Bitencourt 0 - 1 Franek Szelemech С84, Т10
Igor Bitencourt 0 - 8 Piotr Balik С84, Т17
Igor Bitencourt 0 - 2 James White С84, Т15
Igor Bitencourt 0 - 1 Grisha Moldovansky С84, Т17
Igor Bitencourt 0 - 8 Francesco Serranò С84, Т17
Igor Bitencourt 0 - 8 Martins Muizarajs С84, Т17
Michael Gysman 2 - 0 Will Northcott С84, Т6
Michael Gysman 1 - 0 Kostas Giannak С84, Т6
Michael Gysman 1 - 1 Pavel Petrov С84, Т6
Michael Gysman 1 - 0 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т6
Michael Gysman 0 - 2 Marco Bösewetter С84, Т6
Michael Gysman 0 - 2 Piotr Balik С84, Т6
Michael Gysman 0 - 2 Francesco Serranò С84, Т6
Michael Gysman 0 - 2 Martins Muizarajs С84, Т6
György Iszály 10 - 2 Kostas Giannak С58, Т17
Will Northcott 61 - 83 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т17
Will Northcott 26 - 188 Martins Muizarajs С84, Т17
Will Northcott 12 - 53 Kostas Giannak С84, Т9
Will Northcott 10 - 39 Marco Bösewetter С84, Т17
Will Northcott 6 - 2 Igor Bitencourt С84, Т17
Will Northcott 5 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Will Northcott 4 - 4 Roman Bodkins С84, Т17
Will Northcott 3 - 14 Piotr Balik С84, Т17
Will Northcott 2 - 11 Pavel Petrov С84, Т17
Will Northcott 2 - 24 Francesco Serranò С84, Т17
Will Northcott 1 - 0 Franek Szelemech С84, Т10
Will Northcott 0 - 1 Fredy Aerni С84, Т11
Will Northcott 0 - 1 Thomas Theo С84, Т16
Will Northcott 0 - 2 James White С84, Т15
Will Northcott 0 - 2 Michael Gysman С84, Т6
Will Northcott 0 - 1 Grisha Moldovansky С84, Т17
Marco Bösewetter 39 - 10 Will Northcott С84, Т17
Marco Bösewetter 33 - 5 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т17
Marco Bösewetter 13 - 13 Kostas Giannak С84, Т9
Marco Bösewetter 12 - 12 Francesco Serranò С84, Т17
Marco Bösewetter 10 - 7 Piotr Balik С84, Т17
Marco Bösewetter 9 - 36 Martins Muizarajs С84, Т17
Marco Bösewetter 8 - 0 Igor Bitencourt С84, Т17
Marco Bösewetter 7 - 6 Pavel Petrov С84, Т17
Marco Bösewetter 7 - 1 Roman Bodkins С84, Т17
Marco Bösewetter 5 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Marco Bösewetter 2 - 0 James White С84, Т15
Marco Bösewetter 2 - 0 Michael Gysman С84, Т6
Marco Bösewetter 1 - 0 Fredy Aerni С84, Т11
Marco Bösewetter 1 - 0 Thomas Theo С84, Т16
Marco Bösewetter 1 - 0 Franek Szelemech С84, Т10
Marco Bösewetter 1 - 0 Grisha Moldovansky С84, Т17
Francesco Serranò 24 - 2 Will Northcott С84, Т17
Francesco Serranò 14 - 3 Piotr Balik С84, Т17
Francesco Serranò 14 - 4 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т17
Francesco Serranò 12 - 12 Marco Bösewetter С84, Т17
Francesco Serranò 8 - 0 Igor Bitencourt С84, Т17
Francesco Serranò 7 - 1 Kostas Giannak С84, Т9
Francesco Serranò 6 - 7 Pavel Petrov С84, Т17
Francesco Serranò 6 - 2 Roman Bodkins С84, Т17
Francesco Serranò 2 - 0 Michael Gysman С84, Т6
Francesco Serranò 2 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Francesco Serranò 1 - 0 Fredy Aerni С84, Т11
Francesco Serranò 1 - 0 Thomas Theo С84, Т16
Francesco Serranò 1 - 0 Franek Szelemech С84, Т10
Francesco Serranò 1 - 1 James White С84, Т15
Francesco Serranò 1 - 25 Martins Muizarajs С84, Т17
Francesco Serranò 0 - 1 Grisha Moldovansky С84, Т17
Franek Szelemech 1 - 0 Igor Bitencourt С84, Т10
Franek Szelemech 1 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Franek Szelemech 1 - 0 Roman Bodkins С84, Т10
Franek Szelemech 0 - 1 Marco Bösewetter С84, Т10
Franek Szelemech 0 - 1 Pavel Petrov С84, Т10
Franek Szelemech 0 - 1 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т10
Franek Szelemech 0 - 1 Will Northcott С84, Т10
Franek Szelemech 0 - 1 Francesco Serranò С84, Т10
Franek Szelemech 0 - 1 Piotr Balik С84, Т10
Franek Szelemech 0 - 1 Martins Muizarajs С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 1 - 4 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 2 Piotr Balik С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 3 Kostas Giannak С84, Т9
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 1 Roman Bodkins С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 1 Igor Bitencourt С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 5 Marco Bösewetter С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 1 Franek Szelemech С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 4 Martins Muizarajs С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 2 Pavel Petrov С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 5 Will Northcott С84, Т10
Samuel Gonzalez Chorro 0 - 2 Francesco Serranò С84, Т10
Piotr Balik 14 - 3 Will Northcott С84, Т17
Piotr Balik 10 - 3 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т17
Piotr Balik 8 - 0 Igor Bitencourt С84, Т17
Piotr Balik 7 - 10 Marco Bösewetter С84, Т17
Piotr Balik 6 - 7 Pavel Petrov С84, Т17
Piotr Balik 5 - 3 Roman Bodkins С84, Т17
Piotr Balik 4 - 2 Kostas Giannak С84, Т9
Piotr Balik 3 - 14 Francesco Serranò С84, Т17
Piotr Balik 2 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Piotr Balik 2 - 0 Michael Gysman С84, Т6
Piotr Balik 1 - 0 Fredy Aerni С84, Т11
Piotr Balik 1 - 0 Thomas Theo С84, Т16
Piotr Balik 1 - 0 Grisha Moldovansky С84, Т17
Piotr Balik 1 - 16 Martins Muizarajs С84, Т17
Piotr Balik 1 - 0 Franek Szelemech С84, Т10
Piotr Balik 0 - 2 James White С84, Т15
Pavel Petrov 11 - 2 Will Northcott С84, Т17
Pavel Petrov 9 - 1 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т17
Pavel Petrov 8 - 0 Roman Bodkins С84, Т17
Pavel Petrov 8 - 0 Igor Bitencourt С84, Т17
Pavel Petrov 7 - 6 Francesco Serranò С84, Т17
Pavel Petrov 7 - 6 Piotr Balik С84, Т17
Pavel Petrov 6 - 7 Marco Bösewetter С84, Т17
Pavel Petrov 2 - 0 James White С84, Т15
Pavel Petrov 2 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Pavel Petrov 1 - 0 Fredy Aerni С84, Т11
Pavel Petrov 1 - 0 Thomas Theo С84, Т16
Pavel Petrov 1 - 1 Michael Gysman С84, Т6
Pavel Petrov 1 - 0 Grisha Moldovansky С84, Т17
Pavel Petrov 1 - 12 Martins Muizarajs С84, Т17
Pavel Petrov 1 - 0 Franek Szelemech С84, Т10
Pavel Petrov 0 - 3 Kostas Giannak С84, Т9
Roman Bodkins 6 - 2 Igor Bitencourt С84, Т17
Roman Bodkins 4 - 4 Will Northcott С84, Т17
Roman Bodkins 3 - 5 Piotr Balik С84, Т17
Roman Bodkins 3 - 4 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т17
Roman Bodkins 2 - 6 Francesco Serranò С84, Т17
Roman Bodkins 1 - 0 Thomas Theo С84, Т16
Roman Bodkins 1 - 0 Samuel Gonzalez Chorro С84, Т10
Roman Bodkins 1 - 1 James White С84, Т15
Roman Bodkins 1 - 0 Grisha Moldovansky С84, Т17
Roman Bodkins 1 - 7 Marco Bösewetter С84, Т17
Roman Bodkins 0 - 8 Pavel Petrov С84, Т17
Roman Bodkins 0 - 1 Franek Szelemech С84, Т10
Roman Bodkins 0 - 8 Martins Muizarajs С84, Т17
Roman Bodkins 0 - 1 Fredy Aerni С84, Т11
Fredy Aerni 1 - 0 Roman Bodkins С84, Т11
Fredy Aerni 1 - 0 Antonio Jose Rondon Zurita С84, Т11
Fredy Aerni 1 - 0 Will Northcott С84, Т11
Fredy Aerni 1 - 0 Igor Bitencourt С84, Т11
Fredy Aerni 0 - 1 Francesco Serranò С84, Т11
Fredy Aerni 0 - 1 Pavel Petrov С84, Т11
Fredy Aerni 0 - 1 Martins Muizarajs С84, Т11
Fredy Aerni 0 - 1 Marco Bösewetter С84, Т11
Fredy Aerni 0 - 1 Piotr Balik С84, Т11
Grisha Moldovansky 1 - 0 Will Northcott С84, Т17
Grisha Moldovansky 1 - 0 Francesco Serranò С84, Т17
Страница « [12 »Брзо одете на страница: