Очи во очи (Група: Rookie - 21)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Boban Vukcevic 5 - 1 Parth Kumar С96, Т9
Boban Vukcevic 5 - 0 Ante Klanac С96, Т7
Boban Vukcevic 4 - 2 Hugo Matias С96, Т9
Boban Vukcevic 3 - 0 Geeovani Rossi С96, Т9
Boban Vukcevic 2 - 4 Robson Dias С96, Т9
Boban Vukcevic 2 - 2 Sonnbre Pierre С96, Т6
Boban Vukcevic 2 - 4 Luis Grullon С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 0 Francesco Dennis С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 2 Marios Vakorlas С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 0 Kaidan Ang С96, Т6
Boban Vukcevic 1 - 0 Velasco Fernandez С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 0 Daniel Ramos С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 4 Miguel Carmo С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 33 Jean Lanet С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 5 Fernando C. Ribeiro С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 0 Issam Echchatbi С96, Т6
Boban Vukcevic 1 - 5 Francois Dos Santos С96, Т9
Boban Vukcevic 1 - 1 Ray Why С96, Т7
Boban Vukcevic 1 - 0 James Clifton С96, Т9
Boban Vukcevic 0 - 1 Vitaly Pavlenko С96, Т6
Boban Vukcevic 0 - 1 Vojta Nezmar С96, Т6
Boban Vukcevic 0 - 2 Gérôme Bouvrois С96, Т6
Boban Vukcevic 0 - 1 Egor Bolshakov С96, Т6
Daniel Ramos 1 - 0 Geeovani Rossi С96, Т9
Daniel Ramos 1 - 0 Velasco Fernandez С96, Т9
Daniel Ramos 1 - 0 Miguel Carmo С96, Т9
Daniel Ramos 1 - 0 Parth Kumar С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Fernando C. Ribeiro С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Francois Dos Santos С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Boban Vukcevic С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 James Clifton С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Luis Grullon С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Hugo Matias С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Marios Vakorlas С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Robson Dias С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Francesco Dennis С96, Т9
Daniel Ramos 0 - 1 Jean Lanet С96, Т9
Gérôme Bouvrois 8 - 0 Ante Klanac С96, Т6
Gérôme Bouvrois 5 - 2 Hugo Matias С96, Т6
Gérôme Bouvrois 4 - 2 Parth Kumar С96, Т6
Gérôme Bouvrois 3 - 1 Sonnbre Pierre С96, Т6
Gérôme Bouvrois 2 - 0 Boban Vukcevic С96, Т6
Gérôme Bouvrois 2 - 0 Francesco Dennis С95, Т17
Gérôme Bouvrois 2 - 5 Robson Dias С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 6 Miguel Carmo С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 0 Vitaly Pavlenko С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 7 Luis Grullon С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 0 Issam Echchatbi С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 1 Marios Vakorlas С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 0 Petar Jevremovic С96, Т5
Gérôme Bouvrois 1 - 0 Ray Why С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 0 Egor Bolshakov С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 0 Kaidan Ang С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 2 Fernando C. Ribeiro С96, Т6
Gérôme Bouvrois 1 - 1 Geeovani Rossi С96, Т6
Gérôme Bouvrois 0 - 1 Vojta Nezmar С96, Т6
Gérôme Bouvrois 0 - 7 Francois Dos Santos С96, Т6
Gérôme Bouvrois 0 - 3 Jean Lanet С96, Т6
Robson Dias 17 - 0 Ante Klanac С96, Т8
Robson Dias 14 - 1 Hugo Matias С96, Т9
Robson Dias 14 - 0 Parth Kumar С96, Т9
Robson Dias 13 - 5 Luis Grullon С96, Т9
Robson Dias 13 - 4 Miguel Carmo С96, Т9
Robson Dias 8 - 8 Francois Dos Santos С96, Т9
Robson Dias 6 - 2 Sonnbre Pierre С96, Т8
Robson Dias 5 - 2 Gérôme Bouvrois С96, Т6
Robson Dias 5 - 4 Fernando C. Ribeiro С96, Т9
Robson Dias 5 - 0 Marios Vakorlas С96, Т9
Robson Dias 4 - 1 Geeovani Rossi С96, Т9
Robson Dias 4 - 2 Boban Vukcevic С96, Т9
Robson Dias 3 - 2 Francesco Dennis С96, Т9
Robson Dias 2 - 0 Ray Why С96, Т7
Robson Dias 1 - 0 Egor Bolshakov С96, Т6
Robson Dias 1 - 0 Kaidan Ang С96, Т6
Robson Dias 1 - 0 Biggy Small С96, Т8
Robson Dias 1 - 0 Daniel Ramos С96, Т9
Robson Dias 1 - 0 James Clifton С96, Т9
Robson Dias 1 - 0 Vitaly Pavlenko С96, Т6
Robson Dias 1 - 0 Vojta Nezmar С96, Т6
Robson Dias 1 - 0 Velasco Fernandez С96, Т9
Robson Dias 1 - 0 Issam Echchatbi С96, Т6
Robson Dias 1 - 1 Petar Jevremovic С96, Т5
Robson Dias 1 - 0 Jorgelina Ramirez С96, Т8
Robson Dias 0 - 9 Jean Lanet С96, Т9
Luis Grullon 27 - 14 Miguel Carmo С96, Т9
Luis Grullon 21 - 0 Ante Klanac С96, Т8
Luis Grullon 16 - 17 Francois Dos Santos С96, Т9
Luis Grullon 13 - 1 Parth Kumar С96, Т9
Luis Grullon 11 - 4 Hugo Matias С96, Т9
Luis Grullon 7 - 1 Gérôme Bouvrois С96, Т6
Luis Grullon 5 - 0 Geeovani Rossi С96, Т9
Luis Grullon 5 - 13 Robson Dias С96, Т9
Luis Grullon 4 - 1 Francesco Dennis С96, Т9
Luis Grullon 4 - 1 Marios Vakorlas С96, Т9
Luis Grullon 4 - 2 Boban Vukcevic С96, Т9
Luis Grullon 4 - 4 Sonnbre Pierre С96, Т8
Luis Grullon 3 - 6 Fernando C. Ribeiro С96, Т9
Luis Grullon 2 - 0 Petar Jevremovic С96, Т5
Luis Grullon 2 - 0 Ray Why С96, Т7
Luis Grullon 1 - 0 Biggy Small С96, Т8
Luis Grullon 1 - 0 Daniel Ramos С96, Т9
Luis Grullon 1 - 0 James Clifton С96, Т9
Luis Grullon 1 - 0 Vitaly Pavlenko С96, Т6
Luis Grullon 1 - 0 Vojta Nezmar С96, Т6
Luis Grullon 1 - 0 Issam Echchatbi С96, Т6
Luis Grullon 1 - 0 Velasco Fernandez С96, Т9
Luis Grullon 1 - 0 Jorgelina Ramirez С96, Т8
Luis Grullon 1 - 8 Jean Lanet С96, Т9
Luis Grullon 1 - 0 Egor Bolshakov С96, Т6
Luis Grullon 1 - 0 Kaidan Ang С96, Т6
Jean Lanet 33 - 1 Boban Vukcevic С96, Т9
Jean Lanet 9 - 0 Parth Kumar С96, Т9
Jean Lanet 9 - 0 Hugo Matias С96, Т9
Jean Lanet 9 - 0 Fernando C. Ribeiro С96, Т9
Jean Lanet 9 - 0 Francois Dos Santos С96, Т9
Jean Lanet 9 - 0 Robson Dias С96, Т9
Jean Lanet 8 - 0 Ante Klanac С96, Т8
Jean Lanet 8 - 1 Luis Grullon С96, Т9
Jean Lanet 7 - 1 Miguel Carmo С96, Т9
Jean Lanet 7 - 0 Sonnbre Pierre С96, Т8
Jean Lanet 5 - 0 Geeovani Rossi С96, Т9
Jean Lanet 5 - 0 Marios Vakorlas С96, Т9
Jean Lanet 3 - 0 Gérôme Bouvrois С96, Т6
Jean Lanet 2 - 0 Petar Jevremovic С96, Т5
Jean Lanet 2 - 0 Ray Why С96, Т7
Jean Lanet 2 - 0 Francesco Dennis С96, Т9
Jean Lanet 1 - 0 Velasco Fernandez С96, Т9
Jean Lanet 1 - 0 Issam Echchatbi С96, Т6
Jean Lanet 1 - 0 Jorgelina Ramirez С96, Т8
Jean Lanet 1 - 0 Egor Bolshakov С96, Т6
Jean Lanet 1 - 0 Kaidan Ang С96, Т6
Jean Lanet 1 - 0 Biggy Small С96, Т8
Jean Lanet 1 - 0 Daniel Ramos С96, Т9
Jean Lanet 1 - 0 James Clifton С96, Т9
Jean Lanet 1 - 0 Vitaly Pavlenko С96, Т6
Jean Lanet 1 - 0 Vojta Nezmar С96, Т6
Marios Vakorlas 5 - 0 Parth Kumar С96, Т9
Marios Vakorlas 4 - 1 Hugo Matias С96, Т9
Marios Vakorlas 4 - 1 Geeovani Rossi С96, Т9
Marios Vakorlas 4 - 0 Ante Klanac С96, Т8
Marios Vakorlas 2 - 3 Fernando C. Ribeiro С96, Т9
Marios Vakorlas 2 - 1 Sonnbre Pierre С96, Т8
Marios Vakorlas 2 - 1 Boban Vukcevic С96, Т9
Marios Vakorlas 2 - 0 Ray Why С96, Т7
Marios Vakorlas 1 - 4 Luis Grullon С96, Т9
Marios Vakorlas 1 - 0 Egor Bolshakov С96, Т6
Marios Vakorlas 1 - 0 Kaidan Ang С96, Т6
Marios Vakorlas 1 - 0 Biggy Small С96, Т8
Marios Vakorlas 1 - 0 Daniel Ramos С96, Т9
Marios Vakorlas 1 - 0 James Clifton С96, Т9
Marios Vakorlas 1 - 0 Vitaly Pavlenko С96, Т6
Marios Vakorlas 1 - 0 Vojta Nezmar С96, Т6
Marios Vakorlas 1 - 0 Velasco Fernandez С96, Т9
Marios Vakorlas 1 - 0 Issam Echchatbi С96, Т6
Marios Vakorlas 1 - 4 Miguel Carmo С96, Т9
Marios Vakorlas 1 - 0 Jorgelina Ramirez С96, Т8
Marios Vakorlas 1 - 1 Gérôme Bouvrois С96, Т6
Marios Vakorlas 0 - 5 Francois Dos Santos С96, Т9
Marios Vakorlas 0 - 5 Robson Dias С96, Т9
Marios Vakorlas 0 - 1 Francesco Dennis С96, Т9
Marios Vakorlas 0 - 5 Jean Lanet С96, Т9
Marios Vakorlas 0 - 1 Petar Jevremovic С96, Т5
Fernando C. Ribeiro 8 - 0 Ante Klanac С96, Т8
Fernando C. Ribeiro 7 - 2 Parth Kumar С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 7 - 2 Hugo Matias С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 6 - 3 Luis Grullon С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 6 - 1 Sonnbre Pierre С96, Т8
Fernando C. Ribeiro 6 - 3 Francois Dos Santos С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 5 - 1 Boban Vukcevic С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 4 - 5 Robson Dias С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 3 - 2 Marios Vakorlas С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 3 - 2 Geeovani Rossi С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 2 - 0 Francesco Dennis С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 2 - 6 Miguel Carmo С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 2 - 1 Gérôme Bouvrois С96, Т6
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 James Clifton С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Vitaly Pavlenko С96, Т6
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Vojta Nezmar С96, Т6
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Velasco Fernandez С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Issam Echchatbi С96, Т6
Fernando C. Ribeiro 1 - 1 Petar Jevremovic С96, Т5
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Jorgelina Ramirez С96, Т8
Fernando C. Ribeiro 1 - 1 Ray Why С96, Т7
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Egor Bolshakov С96, Т6
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Kaidan Ang С96, Т6
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Biggy Small С96, Т8
Fernando C. Ribeiro 1 - 0 Daniel Ramos С96, Т9
Fernando C. Ribeiro 0 - 9 Jean Lanet С96, Т9
Velasco Fernandez 1 - 0 Geeovani Rossi С96, Т9
Velasco Fernandez 1 - 0 Miguel Carmo С96, Т9
Velasco Fernandez 1 - 0 Parth Kumar С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 Boban Vukcevic С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 James Clifton С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 Robson Dias С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 Hugo Matias С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 Jean Lanet С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 Fernando C. Ribeiro С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 Daniel Ramos С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 Francesco Dennis С96, Т9
Velasco Fernandez 0 - 1 Luis Grullon С96, Т9
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница: