Очи во очи (Група: Rookie - 33)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [1Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Mark Witney 13 - 0 Daniel Duarte С91, Т13
Mark Witney 13 - 0 Aleksey Alekseev С91, Т13
Mark Witney 12 - 0 Jiří Belfín С91, Т13
Mark Witney 12 - 1 Darren Brown С91, Т13
Mark Witney 12 - 0 Milan Jevremovic С91, Т12
Mark Witney 10 - 3 Gary Ashdown С91, Т13
Mark Witney 8 - 0 Attila Nagy С91, Т13
Mark Witney 4 - 0 Jarnn Bch С91, Т13
Mark Witney 3 - 0 Thomas Göschel С91, Т13
Mark Witney 2 - 0 Krithik Ranjan С91, Т7
Mark Witney 1 - 0 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Mark Witney 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Mark Witney 1 - 0 Filipe Pinheiro С91, Т2
Mark Witney 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Gary Ashdown 30 - 16 Filipe Pinheiro С91, Т2
Gary Ashdown 25 - 18 Aleksey Alekseev С91, Т13
Gary Ashdown 15 - 2 Daniel Duarte С91, Т13
Gary Ashdown 13 - 16 Milan Jevremovic С91, Т12
Gary Ashdown 12 - 0 Jiří Belfín С91, Т13
Gary Ashdown 10 - 7 Darren Brown С91, Т13
Gary Ashdown 8 - 0 Attila Nagy С91, Т13
Gary Ashdown 4 - 0 Jarnn Bch С91, Т13
Gary Ashdown 3 - 0 Thomas Göschel С91, Т13
Gary Ashdown 3 - 10 Mark Witney С91, Т13
Gary Ashdown 2 - 0 Krithik Ranjan С91, Т7
Gary Ashdown 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Gary Ashdown 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Gary Ashdown 1 - 0 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Cristian Felipe Moreno Posada 1 - 0 Thomas Göschel С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Mark Witney С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Jarnn Bch С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Attila Nagy С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Darren Brown С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Milan Jevremovic С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Daniel Duarte С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Gary Ashdown С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Aleksey Alekseev С91, Т12
Cristian Felipe Moreno Posada 0 - 1 Jiří Belfín С91, Т12
Attila Nagy 5 - 2 Jiří Belfín С91, Т13
Attila Nagy 4 - 0 Jarnn Bch С91, Т13
Attila Nagy 3 - 5 Aleksey Alekseev С91, Т13
Attila Nagy 3 - 0 Thomas Göschel С91, Т13
Attila Nagy 2 - 6 Daniel Duarte С91, Т13
Attila Nagy 1 - 6 Milan Jevremovic С91, Т12
Attila Nagy 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Attila Nagy 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Attila Nagy 1 - 7 Darren Brown С91, Т13
Attila Nagy 0 - 8 Gary Ashdown С91, Т13
Attila Nagy 0 - 8 Mark Witney С91, Т13
Attila Nagy 0 - 1 Krithik Ranjan С91, Т7
Attila Nagy 0 - 1 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Aleksey Alekseev 18 - 11 Filipe Pinheiro С91, Т2
Aleksey Alekseev 18 - 25 Gary Ashdown С91, Т13
Aleksey Alekseev 11 - 9 Daniel Duarte С91, Т13
Aleksey Alekseev 11 - 1 Jiří Belfín С91, Т13
Aleksey Alekseev 8 - 13 Darren Brown С91, Т13
Aleksey Alekseev 8 - 44 Milan Jevremovic С91, Т12
Aleksey Alekseev 5 - 3 Attila Nagy С91, Т13
Aleksey Alekseev 4 - 0 Jarnn Bch С91, Т13
Aleksey Alekseev 3 - 0 Thomas Göschel С91, Т13
Aleksey Alekseev 2 - 0 Krithik Ranjan С91, Т7
Aleksey Alekseev 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Aleksey Alekseev 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Aleksey Alekseev 0 - 1 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Aleksey Alekseev 0 - 13 Mark Witney С91, Т13
Darren Brown 16 - 3 Daniel Duarte С91, Т13
Darren Brown 13 - 8 Aleksey Alekseev С91, Т13
Darren Brown 11 - 1 Jiří Belfín С91, Т13
Darren Brown 9 - 3 Milan Jevremovic С91, Т12
Darren Brown 7 - 10 Gary Ashdown С91, Т13
Darren Brown 7 - 1 Attila Nagy С91, Т13
Darren Brown 4 - 0 Jarnn Bch С91, Т13
Darren Brown 3 - 0 Thomas Göschel С91, Т13
Darren Brown 2 - 0 Krithik Ranjan С91, Т7
Darren Brown 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Darren Brown 1 - 3 Filipe Pinheiro С91, Т2
Darren Brown 1 - 0 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Darren Brown 1 - 12 Mark Witney С91, Т13
Darren Brown 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Jiří Belfín 4 - 0 Jarnn Bch С91, Т13
Jiří Belfín 3 - 0 Thomas Göschel С91, Т13
Jiří Belfín 2 - 5 Attila Nagy С91, Т13
Jiří Belfín 1 - 0 Filipe Pinheiro С91, Т2
Jiří Belfín 1 - 1 Krithik Ranjan С91, Т7
Jiří Belfín 1 - 11 Darren Brown С91, Т13
Jiří Belfín 1 - 11 Daniel Duarte С91, Т13
Jiří Belfín 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Jiří Belfín 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Jiří Belfín 1 - 11 Aleksey Alekseev С91, Т13
Jiří Belfín 0 - 11 Milan Jevremovic С91, Т12
Jiří Belfín 0 - 12 Gary Ashdown С91, Т13
Jiří Belfín 0 - 1 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Jiří Belfín 0 - 12 Mark Witney С91, Т13
Milan Jevremovic 44 - 8 Aleksey Alekseev С91, Т12
Milan Jevremovic 16 - 13 Gary Ashdown С91, Т12
Milan Jevremovic 15 - 2 Filipe Pinheiro С91, Т2
Milan Jevremovic 11 - 0 Jiří Belfín С91, Т12
Milan Jevremovic 9 - 4 Daniel Duarte С91, Т12
Milan Jevremovic 6 - 1 Attila Nagy С91, Т12
Milan Jevremovic 3 - 9 Darren Brown С91, Т12
Milan Jevremovic 3 - 0 Jarnn Bch С91, Т12
Milan Jevremovic 2 - 0 Krithik Ranjan С91, Т7
Milan Jevremovic 2 - 0 Thomas Göschel С91, Т12
Milan Jevremovic 1 - 0 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Milan Jevremovic 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Milan Jevremovic 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Milan Jevremovic 0 - 12 Mark Witney С91, Т12
Thomas Göschel 0 - 3 Gary Ashdown С91, Т13
Thomas Göschel 0 - 3 Attila Nagy С91, Т13
Thomas Göschel 0 - 3 Darren Brown С91, Т13
Thomas Göschel 0 - 2 Milan Jevremovic С91, Т12
Thomas Göschel 0 - 3 Mark Witney С91, Т13
Thomas Göschel 0 - 2 Jarnn Bch С91, Т13
Thomas Göschel 0 - 1 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Thomas Göschel 0 - 3 Aleksey Alekseev С91, Т13
Thomas Göschel 0 - 3 Jiří Belfín С91, Т13
Thomas Göschel 0 - 3 Daniel Duarte С91, Т13
Filipe Pinheiro 16 - 30 Gary Ashdown С91, Т2
Filipe Pinheiro 11 - 18 Aleksey Alekseev С91, Т2
Filipe Pinheiro 3 - 1 Daniel Duarte С91, Т2
Filipe Pinheiro 3 - 1 Darren Brown С91, Т2
Filipe Pinheiro 2 - 15 Milan Jevremovic С91, Т2
Filipe Pinheiro 0 - 1 Mark Witney С91, Т2
Filipe Pinheiro 0 - 1 Jiří Belfín С91, Т2
Daniel Duarte 11 - 1 Jiří Belfín С91, Т13
Daniel Duarte 9 - 11 Aleksey Alekseev С91, Т13
Daniel Duarte 6 - 2 Attila Nagy С91, Т13
Daniel Duarte 4 - 0 Jarnn Bch С91, Т13
Daniel Duarte 4 - 9 Milan Jevremovic С91, Т12
Daniel Duarte 3 - 0 Thomas Göschel С91, Т13
Daniel Duarte 3 - 16 Darren Brown С91, Т13
Daniel Duarte 2 - 15 Gary Ashdown С91, Т13
Daniel Duarte 1 - 3 Filipe Pinheiro С91, Т2
Daniel Duarte 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Daniel Duarte 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Daniel Duarte 1 - 1 Krithik Ranjan С91, Т7
Daniel Duarte 1 - 0 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Daniel Duarte 0 - 13 Mark Witney С91, Т13
Krithik Ranjan 1 - 0 Attila Nagy С91, Т7
Krithik Ranjan 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Krithik Ranjan 1 - 1 Jiří Belfín С91, Т7
Krithik Ranjan 1 - 1 Daniel Duarte С91, Т7
Krithik Ranjan 0 - 2 Darren Brown С91, Т7
Krithik Ranjan 0 - 2 Milan Jevremovic С91, Т7
Krithik Ranjan 0 - 2 Gary Ashdown С91, Т7
Krithik Ranjan 0 - 2 Aleksey Alekseev С91, Т7
Krithik Ranjan 0 - 2 Mark Witney С91, Т7
Krithik Ranjan 0 - 1 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Krithik Ranjan С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Gary Ashdown С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Aleksey Alekseev С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Jiří Belfín С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Daniel Duarte С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Mark Witney С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Rafael Sobrinho Viegas С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Attila Nagy С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Darren Brown С91, Т7
Laura Kirchner 0 - 1 Milan Jevremovic С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 1 - 0 Laura Kirchner С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 1 - 0 Attila Nagy С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 1 - 0 Krithik Ranjan С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 1 - 0 Aleksey Alekseev С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 1 - 0 Jiří Belfín С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 0 - 1 Daniel Duarte С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 0 - 1 Mark Witney С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 0 - 1 Darren Brown С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 0 - 1 Milan Jevremovic С91, Т7
Rafael Sobrinho Viegas 0 - 1 Gary Ashdown С91, Т7
Jarnn Bch 2 - 0 Thomas Göschel С91, Т13
Jarnn Bch 1 - 0 Cristian Felipe Moreno Posada С91, Т12
Jarnn Bch 0 - 4 Aleksey Alekseev С91, Т13
Jarnn Bch 0 - 4 Jiří Belfín С91, Т13
Jarnn Bch 0 - 4 Gary Ashdown С91, Т13
Jarnn Bch 0 - 4 Attila Nagy С91, Т13
Jarnn Bch 0 - 4 Darren Brown С91, Т13
Jarnn Bch 0 - 3 Milan Jevremovic С91, Т12
Jarnn Bch 0 - 4 Mark Witney С91, Т13
Jarnn Bch 0 - 4 Daniel Duarte С91, Т13
Страница « [1Брзо одете на страница: