Очи во очи (Група: Rookie - 5)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Joao Tristao 42 - 21 József Gottschi С88, Т6
Joao Tristao 28 - 12 Alex Vaiani С87, Т12
Joao Tristao 18 - 0 Carlos Ottonello С88, Т6
Joao Tristao 17 - 14 Helder Esteves С88, Т6
Joao Tristao 17 - 0 Dovydas Stankevicius С88, Т6
Joao Tristao 14 - 17 Joseph Siler С88, Т6
Joao Tristao 14 - 1 Dan Chaplin С87, Т11
Joao Tristao 7 - 0 Nando Alonso Na С87, Т13
Joao Tristao 6 - 0 Kari Kontula С88, Т1
Joao Tristao 5 - 22 Michał Domański С88, Т6
Joao Tristao 4 - 0 Jareen Keats С87, Т16
Joao Tristao 4 - 3 Jeremy Schultz С88, Т6
Joao Tristao 4 - 15 Lukáš Vlček С87, Т14
Joao Tristao 3 - 1 Krzysiek Mielczarek С88, Т6
Joao Tristao 3 - 1 Milan Obradovic С88, Т5
Joao Tristao 2 - 0 James Vanlint С88, Т6
Joao Tristao 2 - 0 Andreas Ek С87, Т17
Joao Tristao 2 - 3 Andreas Haanpää С88, Т6
Joao Tristao 2 - 17 Greg Starke С88, Т6
Joao Tristao 2 - 0 Dariusz Jutubelike С88, Т1
Joao Tristao 1 - 0 Alexander Govorov С88, Т2
Joao Tristao 1 - 0 Brady Connolly С87, Т5
Joao Tristao 1 - 0 Jorge Mendes С88, Т1
Joao Tristao 0 - 19 Biagio Savino С88, Т6
Andreas Ek 1 - 1 Helder Esteves С87, Т17
Andreas Ek 1 - 0 Kari Kontula С87, Т17
Andreas Ek 1 - 1 Carlos Ottonello С87, Т17
Andreas Ek 0 - 2 József Gottschi С87, Т17
Andreas Ek 0 - 1 Michał Domański С87, Т17
Andreas Ek 0 - 2 Jeremy Schultz С87, Т17
Andreas Ek 0 - 2 Biagio Savino С87, Т17
Andreas Ek 0 - 2 Greg Starke С87, Т17
Andreas Ek 0 - 2 Joao Tristao С87, Т17
Andreas Ek 0 - 2 Joseph Siler С87, Т17
Andreas Ek 0 - 1 Jareen Keats С87, Т16
Andreas Ek 0 - 1 Dariusz Jutubelike С87, Т17
Jeremy Schultz 8 - 1 József Gottschi С88, Т6
Jeremy Schultz 8 - 0 Carlos Ottonello С88, Т6
Jeremy Schultz 6 - 3 Joseph Siler С88, Т6
Jeremy Schultz 5 - 0 Dovydas Stankevicius С88, Т6
Jeremy Schultz 4 - 5 Helder Esteves С88, Т6
Jeremy Schultz 4 - 1 Milan Obradovic С88, Т5
Jeremy Schultz 4 - 1 Krzysiek Mielczarek С88, Т6
Jeremy Schultz 3 - 3 Andreas Haanpää С88, Т6
Jeremy Schultz 3 - 0 James Vanlint С88, Т6
Jeremy Schultz 3 - 4 Joao Tristao С88, Т6
Jeremy Schultz 2 - 0 Andreas Ek С87, Т17
Jeremy Schultz 2 - 5 Michał Domański С88, Т6
Jeremy Schultz 2 - 0 Dariusz Jutubelike С88, Т1
Jeremy Schultz 2 - 0 Kari Kontula С88, Т1
Jeremy Schultz 1 - 0 Nando Alonso Na С87, Т15
Jeremy Schultz 1 - 8 Biagio Savino С88, Т6
Jeremy Schultz 1 - 8 Greg Starke С88, Т6
Jeremy Schultz 1 - 1 Jareen Keats С87, Т16
Jeremy Schultz 1 - 0 Jorge Mendes С88, Т1
Jeremy Schultz 0 - 1 Alexander Govorov С88, Т2
Jareen Keats 4 - 0 Dan Chaplin С87, Т11
Jareen Keats 3 - 1 Carlos Ottonello С87, Т16
Jareen Keats 2 - 1 József Gottschi С87, Т16
Jareen Keats 2 - 0 Nando Alonso Na С87, Т15
Jareen Keats 1 - 1 Alex Vaiani С87, Т12
Jareen Keats 1 - 3 Greg Starke С87, Т16
Jareen Keats 1 - 0 Andreas Ek С87, Т16
Jareen Keats 1 - 5 Joseph Siler С87, Т16
Jareen Keats 1 - 0 Lukáš Vlček С87, Т12
Jareen Keats 1 - 6 Helder Esteves С87, Т16
Jareen Keats 1 - 1 Jeremy Schultz С87, Т16
Jareen Keats 0 - 4 Joao Tristao С87, Т16
Jareen Keats 0 - 4 Michał Domański С87, Т12
Jareen Keats 0 - 4 Biagio Savino С87, Т16
Lukáš Vlček 15 - 4 Joao Tristao С87, Т14
Lukáš Vlček 3 - 0 Carlos Ottonello С87, Т14
Lukáš Vlček 2 - 0 Nando Alonso Na С87, Т13
Lukáš Vlček 1 - 1 József Gottschi С87, Т14
Lukáš Vlček 1 - 0 Dovydas Stankevicius С87, Т14
Lukáš Vlček 1 - 0 Alex Vaiani С87, Т12
Lukáš Vlček 0 - 3 Joseph Siler С87, Т14
Lukáš Vlček 0 - 1 Jareen Keats С87, Т12
Lukáš Vlček 0 - 3 Helder Esteves С87, Т14
Lukáš Vlček 0 - 3 Michał Domański С87, Т14
Lukáš Vlček 0 - 3 Biagio Savino С87, Т14
Lukáš Vlček 0 - 3 Greg Starke С87, Т14
Dovydas Stankevicius 8 - 2 Carlos Ottonello С88, Т6
Dovydas Stankevicius 7 - 8 József Gottschi С88, Т6
Dovydas Stankevicius 3 - 1 Dan Chaplin С87, Т5
Dovydas Stankevicius 2 - 0 Nando Alonso Na С87, Т10
Dovydas Stankevicius 2 - 1 James Vanlint С88, Т6
Dovydas Stankevicius 2 - 1 Kari Kontula С88, Т1
Dovydas Stankevicius 2 - 8 Alex Vaiani С87, Т5
Dovydas Stankevicius 1 - 0 Jorge Mendes С88, Т1
Dovydas Stankevicius 1 - 0 Brady Connolly С87, Т5
Dovydas Stankevicius 0 - 1 Dariusz Jutubelike С88, Т1
Dovydas Stankevicius 0 - 4 Milan Obradovic С88, Т5
Dovydas Stankevicius 0 - 11 Joseph Siler С88, Т6
Dovydas Stankevicius 0 - 17 Joao Tristao С88, Т6
Dovydas Stankevicius 0 - 11 Helder Esteves С88, Т6
Dovydas Stankevicius 0 - 1 Lukáš Vlček С87, Т14
Dovydas Stankevicius 0 - 11 Michał Domański С88, Т6
Dovydas Stankevicius 0 - 11 Biagio Savino С88, Т6
Dovydas Stankevicius 0 - 5 Andreas Haanpää С88, Т6
Dovydas Stankevicius 0 - 4 Krzysiek Mielczarek С88, Т6
Dovydas Stankevicius 0 - 11 Greg Starke С88, Т6
Dovydas Stankevicius 0 - 5 Jeremy Schultz С88, Т6
Alexander Govorov 1 - 0 Carlos Ottonello С88, Т2
Alexander Govorov 1 - 0 Krzysiek Mielczarek С88, Т2
Alexander Govorov 1 - 0 Jeremy Schultz С88, Т2
Alexander Govorov 1 - 0 József Gottschi С88, Т2
Alexander Govorov 0 - 1 Greg Starke С88, Т2
Alexander Govorov 0 - 1 Joao Tristao С88, Т2
Alexander Govorov 0 - 1 Joseph Siler С88, Т2
Alexander Govorov 0 - 1 Milan Obradovic С88, Т2
Alexander Govorov 0 - 1 Andreas Haanpää С88, Т2
Alexander Govorov 0 - 1 Helder Esteves С88, Т2
Alexander Govorov 0 - 1 Michał Domański С88, Т2
Alexander Govorov 0 - 1 Biagio Savino С88, Т2
Milan Obradovic 4 - 0 Dovydas Stankevicius С88, Т5
Milan Obradovic 4 - 5 József Gottschi С88, Т5
Milan Obradovic 3 - 1 Carlos Ottonello С88, Т5
Milan Obradovic 3 - 2 Joseph Siler С88, Т5
Milan Obradovic 2 - 3 Andreas Haanpää С88, Т5
Milan Obradovic 2 - 2 Krzysiek Mielczarek С88, Т5
Milan Obradovic 2 - 0 James Vanlint С88, Т5
Milan Obradovic 1 - 0 Kari Kontula С88, Т1
Milan Obradovic 1 - 0 Jorge Mendes С88, Т1
Milan Obradovic 1 - 0 Dariusz Jutubelike С88, Т1
Milan Obradovic 1 - 4 Helder Esteves С88, Т5
Milan Obradovic 1 - 4 Jeremy Schultz С88, Т5
Milan Obradovic 1 - 4 Michał Domański С88, Т5
Milan Obradovic 1 - 0 Alexander Govorov С88, Т2
Milan Obradovic 1 - 3 Joao Tristao С88, Т5
Milan Obradovic 0 - 5 Biagio Savino С88, Т5
Milan Obradovic 0 - 5 Greg Starke С88, Т5
Kari Kontula 3 - 1 Nando Alonso Na С87, Т10
Kari Kontula 2 - 4 Carlos Ottonello С87, Т17
Kari Kontula 1 - 3 Alex Vaiani С87, Т8
Kari Kontula 1 - 2 Dovydas Stankevicius С88, Т1
Kari Kontula 1 - 3 Dan Chaplin С87, Т8
Kari Kontula 0 - 7 Greg Starke С88, Т1
Kari Kontula 0 - 1 Andreas Ek С87, Т17
Kari Kontula 0 - 7 Joseph Siler С88, Т1
Kari Kontula 0 - 7 József Gottschi С88, Т1
Kari Kontula 0 - 1 Jorge Mendes С88, Т1
Kari Kontula 0 - 6 Joao Tristao С88, Т1
Kari Kontula 0 - 7 Helder Esteves С88, Т1
Kari Kontula 0 - 2 Jeremy Schultz С88, Т1
Kari Kontula 0 - 2 Dariusz Jutubelike С88, Т1
Kari Kontula 0 - 7 Michał Domański С88, Т1
Kari Kontula 0 - 1 Milan Obradovic С88, Т1
Kari Kontula 0 - 7 Biagio Savino С88, Т1
Kari Kontula 0 - 1 Andreas Haanpää С88, Т1
Kari Kontula 0 - 1 Krzysiek Mielczarek С88, Т1
József Gottschi 21 - 42 Joao Tristao С88, Т6
József Gottschi 19 - 16 Alex Vaiani С87, Т9
József Gottschi 14 - 4 Carlos Ottonello С88, Т6
József Gottschi 9 - 21 Helder Esteves С88, Т6
József Gottschi 8 - 7 Dovydas Stankevicius С88, Т6
József Gottschi 8 - 7 Dan Chaplin С87, Т9
József Gottschi 7 - 24 Joseph Siler С88, Т6
József Gottschi 7 - 0 Kari Kontula С88, Т1
József Gottschi 7 - 1 Nando Alonso Na С87, Т15
József Gottschi 5 - 21 Michał Domański С88, Т6
József Gottschi 5 - 4 Milan Obradovic С88, Т5
József Gottschi 2 - 0 Dariusz Jutubelike С88, Т1
József Gottschi 2 - 17 Greg Starke С88, Т6
József Gottschi 2 - 1 James Vanlint С88, Т6
József Gottschi 2 - 0 Andreas Ek С87, Т17
József Gottschi 1 - 18 Biagio Savino С88, Т6
József Gottschi 1 - 5 Andreas Haanpää С88, Т6
József Gottschi 1 - 8 Jeremy Schultz С88, Т6
József Gottschi 1 - 1 Lukáš Vlček С87, Т14
József Gottschi 1 - 0 Jorge Mendes С88, Т1
József Gottschi 1 - 2 Jareen Keats С87, Т16
József Gottschi 0 - 5 Krzysiek Mielczarek С88, Т6
József Gottschi 0 - 1 Alexander Govorov С88, Т2
Andreas Haanpää 5 - 0 Dovydas Stankevicius С88, Т6
Andreas Haanpää 5 - 1 József Gottschi С88, Т6
Andreas Haanpää 4 - 1 Krzysiek Mielczarek С88, Т6
Andreas Haanpää 4 - 1 Carlos Ottonello С88, Т6
Andreas Haanpää 4 - 2 Joseph Siler С88, Т6
Andreas Haanpää 3 - 2 Joao Tristao С88, Т6
Andreas Haanpää 3 - 2 Milan Obradovic С88, Т5
Andreas Haanpää 3 - 3 Jeremy Schultz С88, Т6
Andreas Haanpää 2 - 1 James Vanlint С88, Т6
Andreas Haanpää 2 - 4 Michał Domański С88, Т6
Andreas Haanpää 1 - 0 Jorge Mendes С88, Т1
Andreas Haanpää 1 - 0 Dariusz Jutubelike С88, Т1
Andreas Haanpää 1 - 0 Alexander Govorov С88, Т2
Andreas Haanpää 1 - 0 Kari Kontula С88, Т1
Andreas Haanpää 0 - 6 Greg Starke С88, Т6
Andreas Haanpää 0 - 6 Helder Esteves С88, Т6
Andreas Haanpää 0 - 6 Biagio Savino С88, Т6
Dan Chaplin 7 - 8 József Gottschi С87, Т9
Dan Chaplin 5 - 16 Helder Esteves С87, Т11
Dan Chaplin 4 - 10 Alex Vaiani С87, Т11
Dan Chaplin 4 - 2 Nando Alonso Na С87, Т9
Dan Chaplin 3 - 1 Kari Kontula С87, Т8
Dan Chaplin 1 - 9 Carlos Ottonello С87, Т11
Dan Chaplin 1 - 14 Joao Tristao С87, Т11
Dan Chaplin 1 - 20 Joseph Siler С87, Т11
Dan Chaplin 1 - 3 Dovydas Stankevicius С87, Т5
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница: