Очи во очи (Група: Rookie - 58)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [1Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Mark Coleman 16 - 7 Seba Melano С88, Т17
Mark Coleman 16 - 8 László Ollári С88, Т17
Mark Coleman 11 - 9 Svetoslav Dimitrov С88, Т16
Mark Coleman 9 - 11 Roland Kocsis С88, Т17
Mark Coleman 7 - 10 Gaston Del Rio С88, Т14
Mark Coleman 5 - 1 Alan Hargreaves С88, Т13
Mark Coleman 3 - 7 Kevin Bröhl С88, Т4
Mark Coleman 2 - 0 Punyajoy Saha С88, Т17
Mark Coleman 2 - 2 Josef Starý С88, Т17
Mark Coleman 1 - 0 Jerry Hd С88, Т2
Mark Coleman 1 - 7 Florian Prussak С87, Т17
Mark Coleman 1 - 0 Tommy Sörensen С88, Т12
Mark Coleman 0 - 2 Marcelo Gadelha С88, Т2
Marcelo Gadelha 22 - 14 Roland Kocsis С88, Т2
Marcelo Gadelha 2 - 0 Svetoslav Dimitrov С88, Т2
Marcelo Gadelha 2 - 0 Mark Coleman С88, Т2
Marcelo Gadelha 2 - 0 László Ollári С88, Т2
Marcelo Gadelha 1 - 0 Jerry Hd С88, Т2
Marcelo Gadelha 1 - 0 Gaston Del Rio С88, Т2
Marcelo Gadelha 1 - 1 Kevin Bröhl С88, Т2
Marcelo Gadelha 1 - 0 Alan Hargreaves С88, Т1
Marcelo Gadelha 1 - 0 Seba Melano С88, Т2
Roland Kocsis 132 - 64 Seba Melano С88, Т17
Roland Kocsis 63 - 70 Florian Prussak С87, Т16
Roland Kocsis 54 - 35 László Ollári С88, Т17
Roland Kocsis 24 - 14 Svetoslav Dimitrov С88, Т16
Roland Kocsis 20 - 9 Gaston Del Rio С88, Т11
Roland Kocsis 14 - 22 Marcelo Gadelha С88, Т2
Roland Kocsis 11 - 9 Mark Coleman С88, Т17
Roland Kocsis 10 - 8 Kevin Bröhl С88, Т4
Roland Kocsis 4 - 1 Alan Hargreaves С88, Т8
Roland Kocsis 1 - 0 Jerry Hd С88, Т2
Roland Kocsis 0 - 2 Josef Starý С88, Т17
Roland Kocsis 0 - 2 Punyajoy Saha С88, Т17
Florian Prussak 104 - 18 Seba Melano С87, Т17
Florian Prussak 70 - 63 Roland Kocsis С87, Т16
Florian Prussak 26 - 8 László Ollári С87, Т17
Florian Prussak 18 - 9 Svetoslav Dimitrov С87, Т17
Florian Prussak 9 - 12 Gaston Del Rio С87, Т17
Florian Prussak 9 - 7 Kevin Bröhl С87, Т17
Florian Prussak 7 - 1 Mark Coleman С87, Т17
Alan Hargreaves 3 - 2 László Ollári С88, Т8
Alan Hargreaves 2 - 3 Seba Melano С88, Т13
Alan Hargreaves 1 - 5 Svetoslav Dimitrov С88, Т13
Alan Hargreaves 1 - 5 Mark Coleman С88, Т13
Alan Hargreaves 1 - 4 Roland Kocsis С88, Т8
Alan Hargreaves 0 - 5 Gaston Del Rio С88, Т13
Alan Hargreaves 0 - 2 Kevin Bröhl С88, Т4
Alan Hargreaves 0 - 1 Marcelo Gadelha С88, Т1
Svetoslav Dimitrov 25 - 16 László Ollári С88, Т16
Svetoslav Dimitrov 22 - 17 Seba Melano С88, Т16
Svetoslav Dimitrov 14 - 24 Roland Kocsis С88, Т16
Svetoslav Dimitrov 10 - 19 Gaston Del Rio С88, Т14
Svetoslav Dimitrov 9 - 18 Florian Prussak С87, Т17
Svetoslav Dimitrov 9 - 11 Mark Coleman С88, Т16
Svetoslav Dimitrov 5 - 1 Alan Hargreaves С88, Т13
Svetoslav Dimitrov 3 - 12 Kevin Bröhl С88, Т4
Svetoslav Dimitrov 1 - 0 Tommy Sörensen С88, Т12
Svetoslav Dimitrov 1 - 0 Punyajoy Saha С88, Т16
Svetoslav Dimitrov 1 - 0 Jerry Hd С88, Т2
Svetoslav Dimitrov 0 - 2 Josef Starý С88, Т16
Svetoslav Dimitrov 0 - 2 Marcelo Gadelha С88, Т2
Seba Melano 64 - 132 Roland Kocsis С88, Т17
Seba Melano 49 - 47 László Ollári С88, Т17
Seba Melano 18 - 104 Florian Prussak С87, Т17
Seba Melano 17 - 22 Svetoslav Dimitrov С88, Т16
Seba Melano 7 - 16 Mark Coleman С88, Т17
Seba Melano 6 - 26 Gaston Del Rio С88, Т14
Seba Melano 3 - 2 Alan Hargreaves С88, Т13
Seba Melano 2 - 14 Kevin Bröhl С88, Т4
Seba Melano 2 - 0 Punyajoy Saha С88, Т17
Seba Melano 1 - 0 Tommy Sörensen С88, Т12
Seba Melano 0 - 1 Jerry Hd С88, Т2
Seba Melano 0 - 4 Josef Starý С88, Т17
Seba Melano 0 - 1 Marcelo Gadelha С88, Т2
Gaston Del Rio 26 - 6 Seba Melano С88, Т14
Gaston Del Rio 25 - 7 László Ollári С88, Т14
Gaston Del Rio 19 - 10 Svetoslav Dimitrov С88, Т14
Gaston Del Rio 12 - 9 Florian Prussak С87, Т17
Gaston Del Rio 10 - 7 Mark Coleman С88, Т14
Gaston Del Rio 9 - 20 Roland Kocsis С88, Т11
Gaston Del Rio 9 - 5 Kevin Bröhl С88, Т4
Gaston Del Rio 5 - 0 Alan Hargreaves С88, Т13
Gaston Del Rio 1 - 0 Tommy Sörensen С88, Т12
Gaston Del Rio 1 - 0 Josef Starý С88, Т14
Gaston Del Rio 0 - 1 Marcelo Gadelha С88, Т2
Gaston Del Rio 0 - 1 Jerry Hd С88, Т2
László Ollári 47 - 49 Seba Melano С88, Т17
László Ollári 35 - 54 Roland Kocsis С88, Т17
László Ollári 16 - 25 Svetoslav Dimitrov С88, Т16
László Ollári 8 - 16 Mark Coleman С88, Т17
László Ollári 8 - 26 Florian Prussak С87, Т17
László Ollári 7 - 25 Gaston Del Rio С88, Т14
László Ollári 5 - 14 Kevin Bröhl С88, Т4
László Ollári 2 - 3 Alan Hargreaves С88, Т8
László Ollári 1 - 0 Tommy Sörensen С88, Т12
László Ollári 1 - 1 Punyajoy Saha С88, Т17
László Ollári 0 - 1 Jerry Hd С88, Т2
László Ollári 0 - 4 Josef Starý С88, Т17
László Ollári 0 - 2 Marcelo Gadelha С88, Т2
Kevin Bröhl 14 - 5 László Ollári С88, Т4
Kevin Bröhl 14 - 2 Seba Melano С88, Т4
Kevin Bröhl 12 - 3 Svetoslav Dimitrov С88, Т4
Kevin Bröhl 8 - 10 Roland Kocsis С88, Т4
Kevin Bröhl 7 - 9 Florian Prussak С87, Т17
Kevin Bröhl 7 - 3 Mark Coleman С88, Т4
Kevin Bröhl 5 - 9 Gaston Del Rio С88, Т4
Kevin Bröhl 2 - 0 Alan Hargreaves С88, Т4
Kevin Bröhl 1 - 1 Marcelo Gadelha С88, Т2
Kevin Bröhl 0 - 1 Jerry Hd С88, Т2
Jerry Hd 1 - 0 Kevin Bröhl С88, Т2
Jerry Hd 1 - 0 Seba Melano С88, Т2
Jerry Hd 1 - 0 László Ollári С88, Т2
Jerry Hd 1 - 0 Gaston Del Rio С88, Т2
Jerry Hd 0 - 1 Mark Coleman С88, Т2
Jerry Hd 0 - 1 Roland Kocsis С88, Т2
Jerry Hd 0 - 1 Marcelo Gadelha С88, Т2
Jerry Hd 0 - 1 Svetoslav Dimitrov С88, Т2
Tommy Sörensen 0 - 1 Svetoslav Dimitrov С88, Т12
Tommy Sörensen 0 - 1 Gaston Del Rio С88, Т12
Tommy Sörensen 0 - 1 Mark Coleman С88, Т12
Tommy Sörensen 0 - 1 Seba Melano С88, Т12
Tommy Sörensen 0 - 1 László Ollári С88, Т12
Josef Starý 4 - 0 Seba Melano С88, Т17
Josef Starý 4 - 0 László Ollári С88, Т17
Josef Starý 2 - 0 Roland Kocsis С88, Т17
Josef Starý 2 - 2 Mark Coleman С88, Т17
Josef Starý 2 - 0 Svetoslav Dimitrov С88, Т16
Josef Starý 2 - 0 Punyajoy Saha С88, Т17
Josef Starý 0 - 1 Gaston Del Rio С88, Т14
Punyajoy Saha 2 - 0 Roland Kocsis С88, Т17
Punyajoy Saha 1 - 1 László Ollári С88, Т17
Punyajoy Saha 0 - 2 Seba Melano С88, Т17
Punyajoy Saha 0 - 2 Josef Starý С88, Т17
Punyajoy Saha 0 - 2 Mark Coleman С88, Т17
Punyajoy Saha 0 - 1 Svetoslav Dimitrov С88, Т16
Страница « [1Брзо одете на страница: