Очи во очи (Група: Rookie - 90)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Jack Smith 49 - 141 Lutz Falk С98, Т10
Jack Smith 24 - 48 Sebastián Villagra С98, Т10
Jack Smith 15 - 32 Yan Yarzhembovsky С98, Т9
Jack Smith 14 - 120 Tibor Bognár С98, Т10
Jack Smith 10 - 10 Daniel Clavero С98, Т10
Jack Smith 6 - 63 Arsen Ars С98, Т10
Jack Smith 5 - 14 Robert Müller С98, Т10
Jack Smith 3 - 4 Darnok Graumüller С98, Т10
Jack Smith 1 - 2 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т8
Jack Smith 1 - 33 Jean-pierre Guillou С98, Т9
Jack Smith 1 - 43 Simone Pieralisi С98, Т10
Jack Smith 1 - 0 Alessandro Bonanni С98, Т10
Jack Smith 1 - 0 Nate Bowen С98, Т10
Jack Smith 1 - 30 Gabriel Dias С98, Т10
Jack Smith 0 - 30 Irvin Cedeno С98, Т10
Jack Smith 0 - 1 Jesús Higueras С98, Т9
Jack Smith 0 - 24 Marcus Guimarães С98, Т10
Jack Smith 0 - 19 Attila Radványi С98, Т10
Jack Smith 0 - 2 Valery Knysh С98, Т8
Jack Smith 0 - 19 Kevin Andrew С98, Т10
Jack Smith 0 - 1 Aly Rey С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 37 - 21 Sebastián Villagra С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 32 - 15 Jack Smith С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 22 - 42 Tibor Bognár С98, Т5
Yan Yarzhembovsky 19 - 36 Lutz Falk С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 16 - 49 Arsen Ars С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 8 - 7 Daniel Clavero С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 8 - 20 Gabriel Dias С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 7 - 31 Simone Pieralisi С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 7 - 10 Robert Müller С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 6 - 21 Irvin Cedeno С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 4 - 20 Marcus Guimarães С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 2 - 31 Jean-pierre Guillou С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 1 - 4 Darnok Graumüller С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 1 - 4 Kevin Andrew С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 0 - 2 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т5
Yan Yarzhembovsky 0 - 1 Aly Rey С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 0 - 1 Valery Knysh С98, Т5
Yan Yarzhembovsky 0 - 17 Attila Radványi С98, Т9
Yan Yarzhembovsky 0 - 1 Jesús Higueras С98, Т9
Attila Radványi 37 - 3 Jean-pierre Guillou С98, Т9
Attila Radványi 27 - 1 Robert Müller С98, Т11
Attila Radványi 27 - 0 Tibor Bognár С98, Т11
Attila Radványi 26 - 1 Sebastián Villagra С98, Т11
Attila Radványi 25 - 0 Daniel Clavero С98, Т11
Attila Radványi 25 - 3 Arsen Ars С98, Т11
Attila Radványi 23 - 4 Irvin Cedeno С98, Т11
Attila Radványi 21 - 7 Gabriel Dias С98, Т11
Attila Radványi 19 - 5 Lutz Falk С98, Т11
Attila Radványi 19 - 0 Jack Smith С98, Т10
Attila Radványi 17 - 8 Marcus Guimarães С98, Т11
Attila Radványi 17 - 0 Yan Yarzhembovsky С98, Т9
Attila Radványi 16 - 12 Simone Pieralisi С98, Т11
Attila Radványi 10 - 1 Darnok Graumüller С98, Т11
Attila Radványi 6 - 7 Kevin Andrew С98, Т11
Attila Radványi 6 - 0 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т11
Attila Radványi 4 - 0 Valery Knysh С98, Т8
Attila Radványi 3 - 0 Alessandro Bonanni С98, Т11
Attila Radványi 1 - 0 Nate Bowen С98, Т10
Attila Radványi 1 - 0 Anthony Thibault С98, Т11
Attila Radványi 1 - 0 Aly Rey С98, Т9
Attila Radványi 1 - 0 Benjamin Lees-jones С98, Т11
Attila Radványi 1 - 0 Jesús Higueras С98, Т9
Attila Radványi 1 - 0 Giosué Ostuni С98, Т11
Simone Pieralisi 49 - 12 Arsen Ars С98, Т11
Simone Pieralisi 48 - 6 Sebastián Villagra С98, Т11
Simone Pieralisi 48 - 10 Irvin Cedeno С98, Т11
Simone Pieralisi 48 - 11 Tibor Bognár С98, Т11
Simone Pieralisi 43 - 1 Jack Smith С98, Т10
Simone Pieralisi 41 - 6 Lutz Falk С98, Т11
Simone Pieralisi 35 - 10 Gabriel Dias С98, Т11
Simone Pieralisi 32 - 14 Jean-pierre Guillou С98, Т9
Simone Pieralisi 31 - 7 Yan Yarzhembovsky С98, Т9
Simone Pieralisi 27 - 2 Daniel Clavero С98, Т11
Simone Pieralisi 24 - 4 Robert Müller С98, Т11
Simone Pieralisi 24 - 13 Marcus Guimarães С98, Т11
Simone Pieralisi 12 - 16 Attila Radványi С98, Т11
Simone Pieralisi 12 - 1 Kevin Andrew С98, Т11
Simone Pieralisi 9 - 2 Darnok Graumüller С98, Т11
Simone Pieralisi 6 - 0 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т11
Simone Pieralisi 4 - 0 Valery Knysh С98, Т8
Simone Pieralisi 3 - 0 Alessandro Bonanni С98, Т11
Simone Pieralisi 1 - 0 Benjamin Lees-jones С98, Т11
Simone Pieralisi 1 - 0 Jesús Higueras С98, Т9
Simone Pieralisi 1 - 0 Giosué Ostuni С98, Т11
Simone Pieralisi 1 - 0 Nate Bowen С98, Т10
Simone Pieralisi 1 - 0 Anthony Thibault С98, Т11
Simone Pieralisi 1 - 0 Aly Rey С98, Т9
Tibor Bognár 120 - 14 Jack Smith С98, Т10
Tibor Bognár 84 - 88 Lutz Falk С98, Т11
Tibor Bognár 72 - 28 Sebastián Villagra С98, Т11
Tibor Bognár 42 - 22 Yan Yarzhembovsky С98, Т5
Tibor Bognár 31 - 62 Arsen Ars С98, Т11
Tibor Bognár 22 - 6 Daniel Clavero С98, Т11
Tibor Bognár 14 - 13 Robert Müller С98, Т11
Tibor Bognár 11 - 32 Gabriel Dias С98, Т11
Tibor Bognár 11 - 48 Simone Pieralisi С98, Т11
Tibor Bognár 10 - 32 Irvin Cedeno С98, Т11
Tibor Bognár 10 - 35 Jean-pierre Guillou С98, Т8
Tibor Bognár 4 - 31 Marcus Guimarães С98, Т11
Tibor Bognár 4 - 2 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т11
Tibor Bognár 3 - 0 Alessandro Bonanni С98, Т11
Tibor Bognár 3 - 7 Darnok Graumüller С98, Т11
Tibor Bognár 2 - 27 Kevin Andrew С98, Т11
Tibor Bognár 1 - 0 Anthony Thibault С98, Т11
Tibor Bognár 1 - 0 Benjamin Lees-jones С98, Т11
Tibor Bognár 1 - 0 Giosué Ostuni С98, Т11
Tibor Bognár 1 - 3 Valery Knysh С98, Т8
Tibor Bognár 1 - 0 Nate Bowen С98, Т10
Tibor Bognár 0 - 27 Attila Radványi С98, Т11
Robert Müller 21 - 4 Daniel Clavero С98, Т11
Robert Müller 17 - 10 Sebastián Villagra С98, Т11
Robert Müller 14 - 5 Jack Smith С98, Т10
Robert Müller 13 - 15 Arsen Ars С98, Т11
Robert Müller 13 - 14 Tibor Bognár С98, Т11
Robert Müller 11 - 13 Lutz Falk С98, Т11
Robert Müller 11 - 16 Irvin Cedeno С98, Т11
Robert Müller 10 - 7 Yan Yarzhembovsky С98, Т9
Robert Müller 8 - 16 Jean-pierre Guillou С98, Т9
Robert Müller 8 - 20 Gabriel Dias С98, Т11
Robert Müller 6 - 0 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т11
Robert Müller 5 - 6 Darnok Graumüller С98, Т11
Robert Müller 4 - 24 Simone Pieralisi С98, Т11
Robert Müller 3 - 1 Valery Knysh С98, Т8
Robert Müller 3 - 10 Kevin Andrew С98, Т11
Robert Müller 2 - 1 Alessandro Bonanni С98, Т11
Robert Müller 2 - 23 Marcus Guimarães С98, Т11
Robert Müller 1 - 0 Jesús Higueras С98, Т9
Robert Müller 1 - 0 Giosué Ostuni С98, Т11
Robert Müller 1 - 27 Attila Radványi С98, Т11
Robert Müller 1 - 0 Nate Bowen С98, Т10
Robert Müller 1 - 0 Anthony Thibault С98, Т11
Robert Müller 1 - 0 Aly Rey С98, Т9
Robert Müller 1 - 0 Benjamin Lees-jones С98, Т11
Irvin Cedeno 32 - 10 Tibor Bognár С98, Т11
Irvin Cedeno 30 - 0 Jack Smith С98, Т10
Irvin Cedeno 30 - 14 Arsen Ars С98, Т11
Irvin Cedeno 29 - 11 Sebastián Villagra С98, Т11
Irvin Cedeno 26 - 2 Daniel Clavero С98, Т11
Irvin Cedeno 22 - 19 Kevin Andrew С98, Т11
Irvin Cedeno 22 - 13 Lutz Falk С98, Т11
Irvin Cedeno 21 - 6 Yan Yarzhembovsky С98, Т9
Irvin Cedeno 18 - 26 Gabriel Dias С98, Т11
Irvin Cedeno 17 - 21 Jean-pierre Guillou С98, Т9
Irvin Cedeno 16 - 11 Robert Müller С98, Т11
Irvin Cedeno 12 - 25 Marcus Guimarães С98, Т11
Irvin Cedeno 10 - 1 Darnok Graumüller С98, Т11
Irvin Cedeno 10 - 48 Simone Pieralisi С98, Т11
Irvin Cedeno 6 - 0 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т11
Irvin Cedeno 4 - 0 Valery Knysh С98, Т8
Irvin Cedeno 4 - 23 Attila Radványi С98, Т11
Irvin Cedeno 3 - 0 Alessandro Bonanni С98, Т11
Irvin Cedeno 1 - 0 Anthony Thibault С98, Т11
Irvin Cedeno 1 - 0 Aly Rey С98, Т9
Irvin Cedeno 1 - 0 Benjamin Lees-jones С98, Т11
Irvin Cedeno 1 - 0 Jesús Higueras С98, Т9
Irvin Cedeno 1 - 0 Giosué Ostuni С98, Т11
Irvin Cedeno 1 - 0 Nate Bowen С98, Т10
Marcus Guimarães 31 - 4 Tibor Bognár С98, Т11
Marcus Guimarães 30 - 7 Arsen Ars С98, Т11
Marcus Guimarães 29 - 5 Sebastián Villagra С98, Т11
Marcus Guimarães 26 - 11 Gabriel Dias С98, Т11
Marcus Guimarães 25 - 12 Irvin Cedeno С98, Т11
Marcus Guimarães 24 - 0 Jack Smith С98, Т10
Marcus Guimarães 23 - 7 Lutz Falk С98, Т11
Marcus Guimarães 23 - 2 Robert Müller С98, Т11
Marcus Guimarães 22 - 2 Daniel Clavero С98, Т11
Marcus Guimarães 21 - 11 Jean-pierre Guillou С98, Т9
Marcus Guimarães 20 - 4 Yan Yarzhembovsky С98, Т9
Marcus Guimarães 13 - 24 Simone Pieralisi С98, Т11
Marcus Guimarães 11 - 2 Kevin Andrew С98, Т11
Marcus Guimarães 9 - 2 Darnok Graumüller С98, Т11
Marcus Guimarães 8 - 17 Attila Radványi С98, Т11
Marcus Guimarães 6 - 0 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т11
Marcus Guimarães 4 - 0 Valery Knysh С98, Т8
Marcus Guimarães 3 - 0 Alessandro Bonanni С98, Т11
Marcus Guimarães 1 - 0 Jesús Higueras С98, Т9
Marcus Guimarães 1 - 0 Giosué Ostuni С98, Т11
Marcus Guimarães 1 - 0 Nate Bowen С98, Т10
Marcus Guimarães 1 - 0 Anthony Thibault С98, Т11
Marcus Guimarães 1 - 0 Aly Rey С98, Т9
Marcus Guimarães 1 - 0 Benjamin Lees-jones С98, Т11
Lutz Falk 141 - 49 Jack Smith С98, Т10
Lutz Falk 88 - 84 Tibor Bognár С98, Т11
Lutz Falk 63 - 25 Sebastián Villagra С98, Т11
Lutz Falk 36 - 19 Yan Yarzhembovsky С98, Т9
Lutz Falk 31 - 48 Arsen Ars С98, Т11
Lutz Falk 14 - 22 Jean-pierre Guillou С98, Т9
Lutz Falk 14 - 9 Daniel Clavero С98, Т11
Lutz Falk 13 - 22 Irvin Cedeno С98, Т11
Lutz Falk 13 - 23 Gabriel Dias С98, Т11
Lutz Falk 13 - 11 Robert Müller С98, Т11
Lutz Falk 7 - 23 Marcus Guimarães С98, Т11
Lutz Falk 6 - 41 Simone Pieralisi С98, Т11
Lutz Falk 5 - 19 Attila Radványi С98, Т11
Lutz Falk 4 - 6 Darnok Graumüller С98, Т11
Lutz Falk 3 - 2 Francisco Javier Soto Sanza С98, Т11
Lutz Falk 2 - 1 Valery Knysh С98, Т8
Lutz Falk 2 - 26 Kevin Andrew С98, Т11
Lutz Falk 2 - 1 Alessandro Bonanni С98, Т11
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница: