Очи во очи (Група: Rookie - 98)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Mert Çalışkan 7 - 0 Peter Hadiak С92, Т7
Mert Çalışkan 7 - 0 Daniel Antonio Guerrero Porras С92, Т7
Mert Çalışkan 6 - 1 Denis Maslov С92, Т7
Mert Çalışkan 5 - 0 Marcel Giezen С92, Т7
Mert Çalışkan 5 - 0 Diego Vinciguerra С92, Т7
Mert Çalışkan 4 - 3 Pascal Daverdin С92, Т7
Mert Çalışkan 4 - 3 Juraj Palaticky С92, Т7
Mert Çalışkan 3 - 0 Pascal Deboeck С92, Т4
Mert Çalışkan 3 - 1 Adrian Gibson С92, Т4
Mert Çalışkan 3 - 4 Gaston Manuel Lazzatti С92, Т7
Mert Çalışkan 2 - 0 Tomasz Vanuatu С92, Т6
Mert Çalışkan 2 - 4 Mike Tiano С92, Т7
Mert Çalışkan 2 - 5 Andres Doce С92, Т7
Mert Çalışkan 2 - 0 Lucas Fuchs С92, Т5
Mert Çalışkan 1 - 0 Jim Lakewood С92, Т6
Mert Çalışkan 1 - 0 João Gomes С92, Т7
Mert Çalışkan 1 - 6 António Rebelo С92, Т7
Mert Çalışkan 1 - 0 Thomas Anguita С92, Т5
Mert Çalışkan 1 - 0 Fg Dfgdf С92, Т5
Mert Çalışkan 1 - 0 Picoz G. С92, Т7
Mert Çalışkan 1 - 6 Cornelius Something С92, Т7
Mert Çalışkan 1 - 0 Adnan Ali С92, Т7
Mert Çalışkan 0 - 6 Andre Timon С92, Т6
Mert Çalışkan 0 - 6 Ady Bibi С92, Т7
António Rebelo 41 - 9 Andres Doce С92, Т7
António Rebelo 36 - 2 Juraj Palaticky С92, Т7
António Rebelo 23 - 1 Denis Maslov С92, Т7
António Rebelo 7 - 0 Daniel Antonio Guerrero Porras С92, Т7
António Rebelo 7 - 0 Peter Hadiak С92, Т7
António Rebelo 6 - 0 Mike Tiano С92, Т7
António Rebelo 6 - 1 Gaston Manuel Lazzatti С92, Т7
António Rebelo 6 - 1 Pascal Daverdin С92, Т7
António Rebelo 6 - 1 Mert Çalışkan С92, Т7
António Rebelo 5 - 0 Diego Vinciguerra С92, Т7
António Rebelo 5 - 2 Cornelius Something С92, Т7
António Rebelo 5 - 0 Marcel Giezen С92, Т7
António Rebelo 4 - 0 Adrian Gibson С92, Т4
António Rebelo 4 - 2 Ady Bibi С92, Т7
António Rebelo 3 - 0 Pascal Deboeck С92, Т4
António Rebelo 3 - 3 Andre Timon С92, Т6
António Rebelo 2 - 0 Lucas Fuchs С92, Т5
António Rebelo 2 - 0 Tomasz Vanuatu С92, Т6
António Rebelo 1 - 0 Fg Dfgdf С92, Т5
António Rebelo 1 - 0 Picoz G. С92, Т7
António Rebelo 1 - 0 Adnan Ali С92, Т7
António Rebelo 1 - 0 Jim Lakewood С92, Т6
António Rebelo 1 - 0 Thomas Anguita С92, Т5
António Rebelo 0 - 1 João Gomes С92, Т7
Ady Bibi 7 - 0 Pascal Daverdin С92, Т7
Ady Bibi 7 - 0 Denis Maslov С92, Т7
Ady Bibi 7 - 0 Daniel Antonio Guerrero Porras С92, Т7
Ady Bibi 7 - 0 Gaston Manuel Lazzatti С92, Т7
Ady Bibi 6 - 0 Mert Çalışkan С92, Т7
Ady Bibi 6 - 0 Juraj Palaticky С92, Т7
Ady Bibi 6 - 0 Peter Hadiak С92, Т7
Ady Bibi 6 - 1 Cornelius Something С92, Т7
Ady Bibi 5 - 0 Mike Tiano С92, Т7
Ady Bibi 5 - 1 Andres Doce С92, Т7
Ady Bibi 4 - 0 Marcel Giezen С92, Т7
Ady Bibi 4 - 0 Diego Vinciguerra С92, Т7
Ady Bibi 3 - 0 Adrian Gibson С92, Т4
Ady Bibi 2 - 0 Tomasz Vanuatu С92, Т6
Ady Bibi 2 - 0 Pascal Deboeck С92, Т4
Ady Bibi 2 - 4 Andre Timon С92, Т6
Ady Bibi 2 - 4 António Rebelo С92, Т7
Ady Bibi 2 - 0 Lucas Fuchs С92, Т5
Ady Bibi 1 - 0 Jim Lakewood С92, Т6
Ady Bibi 1 - 0 João Gomes С92, Т7
Ady Bibi 1 - 0 Thomas Anguita С92, Т5
Ady Bibi 1 - 0 Fg Dfgdf С92, Т5
Ady Bibi 1 - 0 Picoz G. С92, Т7
Ady Bibi 1 - 0 Adnan Ali С92, Т7
Juraj Palaticky 105 - 17 Denis Maslov С92, Т7
Juraj Palaticky 59 - 60 Andres Doce С92, Т7
Juraj Palaticky 23 - 39 Cornelius Something С92, Т7
Juraj Palaticky 18 - 1 Daniel Antonio Guerrero Porras С92, Т7
Juraj Palaticky 10 - 10 Gaston Manuel Lazzatti С92, Т7
Juraj Palaticky 9 - 24 Pascal Daverdin С92, Т7
Juraj Palaticky 5 - 0 Diego Vinciguerra С92, Т7
Juraj Palaticky 5 - 0 Marcel Giezen С92, Т7
Juraj Palaticky 5 - 2 Peter Hadiak С92, Т7
Juraj Palaticky 3 - 1 Adrian Gibson С92, Т4
Juraj Palaticky 3 - 3 Mike Tiano С92, Т7
Juraj Palaticky 3 - 0 Pascal Deboeck С92, Т4
Juraj Palaticky 3 - 4 Mert Çalışkan С92, Т7
Juraj Palaticky 3 - 10 Andre Timon С92, Т6
Juraj Palaticky 2 - 0 Lucas Fuchs С92, Т5
Juraj Palaticky 2 - 36 António Rebelo С92, Т7
Juraj Palaticky 2 - 0 Tomasz Vanuatu С92, Т6
Juraj Palaticky 1 - 0 Fg Dfgdf С92, Т5
Juraj Palaticky 1 - 0 Picoz G. С92, Т7
Juraj Palaticky 1 - 0 Adnan Ali С92, Т7
Juraj Palaticky 1 - 0 Jim Lakewood С92, Т6
Juraj Palaticky 1 - 0 João Gomes С92, Т7
Juraj Palaticky 1 - 0 Thomas Anguita С92, Т5
Juraj Palaticky 0 - 6 Ady Bibi С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 22 - 1 Daniel Antonio Guerrero Porras С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 16 - 8 Denis Maslov С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 10 - 10 Juraj Palaticky С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 9 - 15 Pascal Daverdin С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 6 - 1 Peter Hadiak С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 5 - 0 Marcel Giezen С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 5 - 0 Diego Vinciguerra С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 5 - 17 Andres Doce С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 4 - 3 Mert Çalışkan С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 4 - 0 Adrian Gibson С92, Т4
Gaston Manuel Lazzatti 3 - 0 Pascal Deboeck С92, Т4
Gaston Manuel Lazzatti 3 - 3 Mike Tiano С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 2 - 0 Tomasz Vanuatu С92, Т6
Gaston Manuel Lazzatti 2 - 0 Lucas Fuchs С92, Т5
Gaston Manuel Lazzatti 2 - 22 Cornelius Something С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 1 - 0 Jim Lakewood С92, Т6
Gaston Manuel Lazzatti 1 - 0 João Gomes С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 1 - 16 Andre Timon С92, Т6
Gaston Manuel Lazzatti 1 - 0 Thomas Anguita С92, Т5
Gaston Manuel Lazzatti 1 - 0 Fg Dfgdf С92, Т5
Gaston Manuel Lazzatti 1 - 0 Picoz G. С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 1 - 6 António Rebelo С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 1 - 0 Adnan Ali С92, Т7
Gaston Manuel Lazzatti 0 - 7 Ady Bibi С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 3 - 20 Denis Maslov С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 1 - 22 Gaston Manuel Lazzatti С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 1 - 3 Adrian Gibson С92, Т4
Daniel Antonio Guerrero Porras 1 - 20 Andres Doce С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 1 - 22 Cornelius Something С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 1 - 18 Juraj Palaticky С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 1 Fg Dfgdf С92, Т5
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 1 Picoz G. С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 6 Mike Tiano С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 5 Diego Vinciguerra С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 7 António Rebelo С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 2 Lucas Fuchs С92, Т5
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 1 Adnan Ali С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 2 Tomasz Vanuatu С92, Т6
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 1 Jim Lakewood С92, Т6
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 23 Pascal Daverdin С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 3 Pascal Deboeck С92, Т4
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 1 João Gomes С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 7 Mert Çalışkan С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 5 Marcel Giezen С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 17 Andre Timon С92, Т6
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 7 Ady Bibi С92, Т7
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 1 Thomas Anguita С92, Т5
Daniel Antonio Guerrero Porras 0 - 7 Peter Hadiak С92, Т7
Pascal Daverdin 34 - 7 Denis Maslov С92, Т7
Pascal Daverdin 24 - 9 Juraj Palaticky С92, Т7
Pascal Daverdin 23 - 0 Daniel Antonio Guerrero Porras С92, Т7
Pascal Daverdin 15 - 9 Gaston Manuel Lazzatti С92, Т7
Pascal Daverdin 15 - 21 Andres Doce С92, Т7
Pascal Daverdin 11 - 30 Cornelius Something С92, Т7
Pascal Daverdin 6 - 1 Peter Hadiak С92, Т7
Pascal Daverdin 5 - 0 Marcel Giezen С92, Т7
Pascal Daverdin 4 - 0 Adrian Gibson С92, Т4
Pascal Daverdin 4 - 2 Mike Tiano С92, Т7
Pascal Daverdin 4 - 1 Diego Vinciguerra С92, Т7
Pascal Daverdin 3 - 0 Pascal Deboeck С92, Т4
Pascal Daverdin 3 - 4 Mert Çalışkan С92, Т7
Pascal Daverdin 2 - 0 Tomasz Vanuatu С92, Т6
Pascal Daverdin 2 - 15 Andre Timon С92, Т6
Pascal Daverdin 2 - 0 Lucas Fuchs С92, Т5
Pascal Daverdin 1 - 0 Jim Lakewood С92, Т6
Pascal Daverdin 1 - 0 João Gomes С92, Т7
Pascal Daverdin 1 - 0 Thomas Anguita С92, Т5
Pascal Daverdin 1 - 0 Fg Dfgdf С92, Т5
Pascal Daverdin 1 - 0 Picoz G. С92, Т7
Pascal Daverdin 1 - 6 António Rebelo С92, Т7
Pascal Daverdin 1 - 0 Adnan Ali С92, Т7
Pascal Daverdin 0 - 7 Ady Bibi С92, Т7
Mike Tiano 6 - 0 Daniel Antonio Guerrero Porras С92, Т7
Mike Tiano 6 - 0 Denis Maslov С92, Т7
Mike Tiano 6 - 0 Peter Hadiak С92, Т7
Mike Tiano 5 - 0 Diego Vinciguerra С92, Т7
Mike Tiano 5 - 0 Marcel Giezen С92, Т7
Mike Tiano 4 - 2 Andres Doce С92, Т7
Mike Tiano 4 - 2 Mert Çalışkan С92, Т7
Mike Tiano 3 - 3 Gaston Manuel Lazzatti С92, Т7
Mike Tiano 3 - 0 Adrian Gibson С92, Т4
Mike Tiano 3 - 3 Juraj Palaticky С92, Т7
Mike Tiano 3 - 0 Pascal Deboeck С92, Т4
Mike Tiano 2 - 4 Pascal Daverdin С92, Т7
Mike Tiano 2 - 0 Lucas Fuchs С92, Т5
Mike Tiano 2 - 0 Tomasz Vanuatu С92, Т6
Mike Tiano 1 - 0 Fg Dfgdf С92, Т5
Mike Tiano 1 - 0 Picoz G. С92, Т7
Mike Tiano 1 - 5 Cornelius Something С92, Т7
Mike Tiano 1 - 0 Adnan Ali С92, Т7
Mike Tiano 1 - 0 Jim Lakewood С92, Т6
Mike Tiano 1 - 4 Andre Timon С92, Т6
Mike Tiano 1 - 0 Thomas Anguita С92, Т5
Mike Tiano 0 - 6 António Rebelo С92, Т7
Mike Tiano 0 - 1 João Gomes С92, Т7
Mike Tiano 0 - 5 Ady Bibi С92, Т7
Denis Maslov 20 - 3 Daniel Antonio Guerrero Porras С92, Т7
Denis Maslov 17 - 105 Juraj Palaticky С92, Т7
Denis Maslov 16 - 57 Cornelius Something С92, Т7
Denis Maslov 15 - 107 Andres Doce С92, Т7
Denis Maslov 8 - 16 Gaston Manuel Lazzatti С92, Т7
Denis Maslov 7 - 34 Pascal Daverdin С92, Т7
Denis Maslov 4 - 3 Peter Hadiak С92, Т7
Denis Maslov 3 - 2 Marcel Giezen С92, Т7
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница: