Очи во очи (Група: Pro - 9)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Yuriy Timchenko 23 - 11 Sergey Sergeev С76, Т17
Yuriy Timchenko 14 - 2 Panayiótis Papanikoláou С76, Т17
Yuriy Timchenko 14 - 3 Baptiste Teixeira С76, Т17
Yuriy Timchenko 14 - 3 András Bári С76, Т17
Yuriy Timchenko 13 - 4 Pablo Bagnalasta С76, Т17
Yuriy Timchenko 13 - 4 Daniel Vieira С76, Т17
Yuriy Timchenko 13 - 4 Bertold Kelemen С76, Т17
Yuriy Timchenko 13 - 3 Peter Braun С76, Т17
Yuriy Timchenko 12 - 5 Sergio Severino С76, Т17
Yuriy Timchenko 12 - 5 Deni Saja С76, Т17
Yuriy Timchenko 12 - 5 Davide Galliani С76, Т17
Yuriy Timchenko 12 - 5 Vít Kunc С76, Т17
Yuriy Timchenko 11 - 6 Patrick Potemski С76, Т17
Yuriy Timchenko 11 - 6 Cristian Cattaneo С76, Т17
Yuriy Timchenko 11 - 6 Ralf Kutowsky С76, Т17
Yuriy Timchenko 11 - 6 Maja Tepeš С76, Т17
Yuriy Timchenko 11 - 6 Vladimir Viktorovich С76, Т17
Yuriy Timchenko 10 - 7 Tinie Lourens С76, Т17
Yuriy Timchenko 10 - 7 Yura Murashko С76, Т17
Yuriy Timchenko 9 - 8 Davide Lorenzini С76, Т17
Yuriy Timchenko 8 - 9 Athol Kay С76, Т17
Marcin Żak 16 - 1 Glen Lockwood С7, Т17
Marcin Żak 15 - 2 Sergey Sergeev С54, Т17
Marcin Żak 12 - 5 Rafal Kowalski С55, Т17
Marcin Żak 1 - 16 Bertold Kelemen С41, Т17
Glen Lockwood 8 - 25 Vladimir Viktorovich С71, Т17
Glen Lockwood 1 - 16 Marcin Żak С7, Т17
Glen Lockwood 1 - 6 Baptiste Teixeira С31, Т8
Sergio Severino 12 - 5 Baptiste Teixeira С76, Т17
Sergio Severino 12 - 5 András Bári С76, Т17
Sergio Severino 11 - 5 Panayiótis Papanikoláou С76, Т17
Sergio Severino 10 - 7 Daniel Vieira С76, Т17
Sergio Severino 9 - 8 Pablo Bagnalasta С76, Т17
Sergio Severino 9 - 8 Deni Saja С76, Т17
Sergio Severino 8 - 9 Vít Kunc С76, Т17
Sergio Severino 8 - 9 Davide Galliani С76, Т17
Sergio Severino 8 - 9 Sergey Sergeev С76, Т17
Sergio Severino 7 - 10 Bertold Kelemen С76, Т17
Sergio Severino 7 - 10 Maja Tepeš С76, Т17
Sergio Severino 7 - 10 Vladimir Viktorovich С76, Т17
Sergio Severino 7 - 10 Davide Lorenzini С76, Т17
Sergio Severino 6 - 11 Cristian Cattaneo С76, Т17
Sergio Severino 6 - 10 Peter Braun С76, Т17
Sergio Severino 5 - 12 Yuriy Timchenko С76, Т17
Sergio Severino 5 - 12 Ralf Kutowsky С76, Т17
Sergio Severino 5 - 12 Yura Murashko С76, Т17
Sergio Severino 5 - 12 Tinie Lourens С76, Т17
Sergio Severino 4 - 13 Patrick Potemski С76, Т17
Sergio Severino 3 - 14 Athol Kay С76, Т17
Rafal Kowalski 84 - 51 Sergey Sergeev С74, Т17
Rafal Kowalski 53 - 48 Maja Tepeš С74, Т17
Rafal Kowalski 35 - 14 Panayiótis Papanikoláou С74, Т17
Rafal Kowalski 26 - 41 Peter Braun С74, Т17
Rafal Kowalski 17 - 33 Vít Kunc С74, Т17
Rafal Kowalski 14 - 19 Patrick Potemski С74, Т17
Rafal Kowalski 13 - 21 Tinie Lourens С60, Т17
Rafal Kowalski 11 - 5 Borisz Kyle Leeroy С73, Т17
Rafal Kowalski 6 - 28 Pablo Bagnalasta С74, Т17
Rafal Kowalski 5 - 12 Ralf Kutowsky С74, Т17
Rafal Kowalski 5 - 12 Marcin Żak С55, Т17
Yura Murashko 27 - 6 Panayiótis Papanikoláou С76, Т17
Yura Murashko 25 - 9 András Bári С76, Т17
Yura Murashko 25 - 9 Sergey Sergeev С76, Т17
Yura Murashko 24 - 10 Baptiste Teixeira С76, Т17
Yura Murashko 23 - 10 Peter Braun С76, Т17
Yura Murashko 21 - 13 Ralf Kutowsky С76, Т17
Yura Murashko 19 - 15 Maja Tepeš С76, Т17
Yura Murashko 19 - 15 Tinie Lourens С76, Т17
Yura Murashko 19 - 15 Vít Kunc С76, Т17
Yura Murashko 17 - 17 Pablo Bagnalasta С76, Т17
Yura Murashko 17 - 17 Patrick Potemski С76, Т17
Yura Murashko 12 - 5 Sergio Severino С76, Т17
Yura Murashko 12 - 5 Daniel Vieira С76, Т17
Yura Murashko 10 - 7 Vladimir Viktorovich С76, Т17
Yura Murashko 10 - 7 Davide Galliani С76, Т17
Yura Murashko 10 - 7 Bertold Kelemen С76, Т17
Yura Murashko 9 - 8 Davide Lorenzini С76, Т17
Yura Murashko 8 - 9 Deni Saja С76, Т17
Yura Murashko 7 - 10 Yuriy Timchenko С76, Т17
Yura Murashko 6 - 11 Athol Kay С76, Т17
Yura Murashko 6 - 11 Cristian Cattaneo С76, Т17
Yura Murashko 1 - 0 Balázs Horváth С27, Т1
Paulo Sequeira 6 - 11 Patrick Potemski С63, Т17
Paulo Sequeira 1 - 16 András Bári С74, Т17
Pasi Kuokkanen 14 - 3 Milan Kořínek С73, Т17
Pasi Kuokkanen 12 - 39 Davide Lorenzini С61, Т17
Baptiste Teixeira 18 - 15 Panayiótis Papanikoláou С76, Т17
Baptiste Teixeira 16 - 18 Sergey Sergeev С76, Т17
Baptiste Teixeira 15 - 16 Davide Lorenzini С76, Т17
Baptiste Teixeira 15 - 19 Ralf Kutowsky С76, Т17
Baptiste Teixeira 15 - 19 András Bári С76, Т17
Baptiste Teixeira 14 - 19 Peter Braun С76, Т17
Baptiste Teixeira 13 - 21 Tinie Lourens С76, Т17
Baptiste Teixeira 12 - 22 Patrick Potemski С76, Т17
Baptiste Teixeira 12 - 22 Maja Tepeš С76, Т17
Baptiste Teixeira 11 - 23 Vít Kunc С76, Т17
Baptiste Teixeira 10 - 24 Pablo Bagnalasta С76, Т17
Baptiste Teixeira 10 - 24 Yura Murashko С76, Т17
Baptiste Teixeira 6 - 1 Glen Lockwood С31, Т8
Baptiste Teixeira 6 - 11 Athol Kay С76, Т17
Baptiste Teixeira 5 - 12 Daniel Vieira С76, Т17
Baptiste Teixeira 5 - 12 Deni Saja С76, Т17
Baptiste Teixeira 5 - 12 Bertold Kelemen С76, Т17
Baptiste Teixeira 5 - 12 Cristian Cattaneo С76, Т17
Baptiste Teixeira 5 - 12 Vladimir Viktorovich С76, Т17
Baptiste Teixeira 5 - 12 Sergio Severino С76, Т17
Baptiste Teixeira 4 - 13 Davide Galliani С76, Т17
Baptiste Teixeira 3 - 14 Yuriy Timchenko С76, Т17
Andrew Massey 47 - 21 Ralf Kutowsky С67, Т17
Andrew Massey 44 - 7 Vladimir Viktorovich С48, Т17
Andrew Massey 31 - 3 Vít Kunc С47, Т17
Andrew Massey 29 - 22 Peter Braun С51, Т17
Andrew Massey 17 - 0 Maja Tepeš С61, Т17
Andrew Massey 15 - 53 Davide Lorenzini С75, Т17
Andrew Massey 9 - 8 Deni Saja С68, Т17
Andrew Massey 4 - 30 Patrick Potemski С58, Т17
Vít Kunc 67 - 16 Panayiótis Papanikoláou С76, Т17
Vít Kunc 48 - 37 Sergey Sergeev С76, Т17
Vít Kunc 41 - 43 Peter Braun С76, Т17
Vít Kunc 40 - 45 Maja Tepeš С76, Т17
Vít Kunc 34 - 50 Patrick Potemski С76, Т17
Vít Kunc 33 - 17 Rafal Kowalski С74, Т17
Vít Kunc 29 - 22 Pablo Bagnalasta С76, Т17
Vít Kunc 28 - 23 Vladimir Viktorovich С76, Т17
Vít Kunc 25 - 26 Ralf Kutowsky С76, Т17
Vít Kunc 23 - 11 Baptiste Teixeira С76, Т17
Vít Kunc 22 - 12 András Bári С76, Т17
Vít Kunc 16 - 1 Borisz Kyle Leeroy С73, Т17
Vít Kunc 15 - 19 Yura Murashko С76, Т17
Vít Kunc 14 - 20 Tinie Lourens С76, Т17
Vít Kunc 9 - 8 Sergio Severino С76, Т17
Vít Kunc 9 - 8 Daniel Vieira С76, Т17
Vít Kunc 9 - 8 Davide Galliani С76, Т17
Vít Kunc 8 - 9 Deni Saja С76, Т17
Vít Kunc 7 - 10 Bertold Kelemen С76, Т17
Vít Kunc 7 - 10 Cristian Cattaneo С76, Т17
Vít Kunc 5 - 12 Athol Kay С76, Т17
Vít Kunc 5 - 12 Davide Lorenzini С76, Т17
Vít Kunc 5 - 12 Yuriy Timchenko С76, Т17
Vít Kunc 3 - 31 Andrew Massey С47, Т17
Vít Kunc 3 - 46 Ivan Stojkovic С69, Т17
Ivan Stojkovic 46 - 3 Vít Kunc С69, Т17
Ivan Stojkovic 7 - 10 Patrick Potemski С69, Т17
Balázs Horváth 15 - 19 Patrick Potemski С47, Т17
Balázs Horváth 15 - 2 Pablo Bagnalasta С54, Т17
Balázs Horváth 0 - 1 Yura Murashko С27, Т1
Bertold Kelemen 24 - 9 Panayiótis Papanikoláou С76, Т17
Bertold Kelemen 16 - 1 Marcin Żak С41, Т17
Bertold Kelemen 12 - 5 András Bári С76, Т17
Bertold Kelemen 12 - 5 Baptiste Teixeira С76, Т17
Bertold Kelemen 11 - 6 Daniel Vieira С76, Т17
Bertold Kelemen 11 - 5 Peter Braun С76, Т17
Bertold Kelemen 11 - 6 Pablo Bagnalasta С76, Т17
Bertold Kelemen 10 - 7 Vít Kunc С76, Т17
Bertold Kelemen 10 - 7 Sergio Severino С76, Т17
Bertold Kelemen 10 - 7 Davide Galliani С76, Т17
Bertold Kelemen 10 - 7 Sergey Sergeev С76, Т17
Bertold Kelemen 9 - 8 Maja Tepeš С76, Т17
Bertold Kelemen 8 - 9 Deni Saja С76, Т17
Bertold Kelemen 8 - 9 Vladimir Viktorovich С76, Т17
Bertold Kelemen 7 - 10 Yura Murashko С76, Т17
Bertold Kelemen 7 - 10 Davide Lorenzini С76, Т17
Bertold Kelemen 6 - 11 Tinie Lourens С76, Т17
Bertold Kelemen 5 - 12 Ralf Kutowsky С76, Т17
Bertold Kelemen 4 - 13 Patrick Potemski С76, Т17
Bertold Kelemen 4 - 13 Athol Kay С76, Т17
Bertold Kelemen 4 - 13 Cristian Cattaneo С76, Т17
Bertold Kelemen 4 - 13 Yuriy Timchenko С76, Т17
Sergey Sergeev 55 - 28 Panayiótis Papanikoláou С76, Т17
Sergey Sergeev 51 - 84 Rafal Kowalski С74, Т17
Sergey Sergeev 40 - 61 Peter Braun С76, Т17
Sergey Sergeev 37 - 48 Vít Kunc С76, Т17
Sergey Sergeev 34 - 51 Maja Tepeš С76, Т17
Sergey Sergeev 24 - 44 Tinie Lourens С76, Т17
Sergey Sergeev 20 - 31 Ralf Kutowsky С76, Т17
Sergey Sergeev 19 - 32 Pablo Bagnalasta С76, Т17
Sergey Sergeev 18 - 16 Baptiste Teixeira С76, Т17
Sergey Sergeev 17 - 51 Patrick Potemski С76, Т17
Sergey Sergeev 17 - 17 András Bári С76, Т17
Sergey Sergeev 11 - 23 Yuriy Timchenko С76, Т17
Sergey Sergeev 9 - 8 Borisz Kyle Leeroy С73, Т17
Sergey Sergeev 9 - 25 Yura Murashko С76, Т17
Sergey Sergeev 9 - 8 Sergio Severino С76, Т17
Sergey Sergeev 8 - 9 Davide Galliani С76, Т17
Sergey Sergeev 8 - 9 Daniel Vieira С76, Т17
Sergey Sergeev 7 - 10 Deni Saja С76, Т17
Sergey Sergeev 7 - 10 Bertold Kelemen С76, Т17
Sergey Sergeev 6 - 11 Vladimir Viktorovich С76, Т17
Sergey Sergeev 6 - 11 Athol Kay С76, Т17
Sergey Sergeev 6 - 11 Davide Lorenzini С76, Т17
Sergey Sergeev 5 - 12 Cristian Cattaneo С76, Т17
Sergey Sergeev 2 - 15 Marcin Żak С54, Т17
Ralf Kutowsky 47 - 72 Maja Tepeš С76, Т17
Ralf Kutowsky 43 - 6 Panayiótis Papanikoláou С76, Т17
Ralf Kutowsky 35 - 15 Peter Braun С76, Т17
Ralf Kutowsky 31 - 20 Sergey Sergeev С76, Т17
Ralf Kutowsky 26 - 25 Vít Kunc С76, Т17
Ralf Kutowsky 24 - 27 Pablo Bagnalasta С76, Т17
Ralf Kutowsky 24 - 10 András Bári С76, Т17
Ralf Kutowsky 21 - 47 Andrew Massey С67, Т17
Страница « [12 3 »Брзо одете на страница: