Национален нокаут Куп .


Белешка: За ова натпреварување, само најдобрите 30 од секоја земја по трка се бројат.

К Круг 1 Круг 2 Четвртина финале Полу финале Финале Победник
1. Португалија 3 Португалија 3 Португалија 1                                                             
30. Австрија 0
12. САД 3 САД 0
25. Литванија 0
15. Холандија 3 Холандија 0 Унгарија 1
31. Естонија 0
13. Австралија 0 Унгарија 3
8. Унгарија 3
5. Франција 3 Франција 3 Франција 0                     
28. Јужна Африка 0
21. Турција 3 Турција 0
27. Хрватска 0
11. Германија 0 Грција 0 Италија 2
10. Грција 3
14. Руска Федерација 0 Италија 3
4. Италија 3
3. Полска 3 Полска 3 Полска 0                                          
22. Чешка Република 0
24. Словачка 0 Бугарија 0
19. Бугарија 3
17. Канада 0 Финска 0 Англија 2
18. Финска 3
16. Романија 0 Англија 3
6. Англија 3
7. Аргентина 3 Аргентина 3 Аргентина 0                     
29. Индија 0
23. Венецуела 3 Венецуела 0
26. Србија 0
20. Белгија 3 Белгија 0 Бразил 2
32. Мексико 0
9. Шпанија 0 Бразил 3
2. Бразил 3