Национален нокаут Куп .


Белешка: За ова натпреварување, само најдобрите 30 од секоја земја по трка се бројат.

К Круг 1 Круг 2 Четвртина финале Полу финале Финале Победник
1. Бразил 3 Бразил 3 Бразил 3 Бразил 1                                        
11. Литванија 0
17. Холандија 3 Холандија 0
25. Словачка 0
24. Канада 3 Канада 0 Шпанија 0
32. Колумбија 0
20. Романија 0 Шпанија 3
8. Шпанија 3
5. Унгарија 3 Унгарија 3 Унгарија 0 Португалија 1
12. Белгија 0
16. Руска Федерација 3 Руска Федерација 0
23. Австралија 0
18. Бугарија 2 Бугарија 0 Португалија 3
19. Финска 1
28. Србија 0 Португалија 3
4. Португалија 3
3. Италија 3 Италија 3 Италија 3 Италија 1                     
15. САД 0
9. Аргентина 3 Аргентина 0
31. Австрија 0
30. Латвија 1 Венецуела 0 Англија 0
26. Венецуела 2
27. Шведска 0 Англија 3
6. Англија 3
7. Полска 3 Полска 3 Полска 0 Франција 1
21. Турција 0
14. Грција 3 Грција 0
22. Хрватска 0
29. Естонија 0 Германија 0 Франција 3
13. Германија 3
10. Чешка Република 0 Франција 3
2. Франција 3