Број на квалификувани менаџери


Вкупно квалификувани: 1301 од 11772 (11.05%)

Најбрзите менаџери по класи

К1 во Elite (од 5 квалификувани -> 12.5%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  J. Velske  Elite  1:22.318s 
2  I. Dimitroglou4  Elite  + 1.112s 
3  O. Radna  Elite  + 2.472s 
4  A. Sonverdi  Elite  + 4.105s 
5  C. Szynkier  Elite  + 4.946s 
К2 во Elite (од 4 квалификувани -> 10%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  I. Dimitroglou4  Elite  1:24.541s 
2  O. Radna  Elite  + 1.358s 
3  C. Szynkier  Elite  + 2.353s 
4  A. Sonverdi  Elite  + 3.042s 
К1+К2 во Elite (од 4 квалификувани)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  I. Dimitroglou4  Elite  2:47.971s 
2  O. Radna  Elite  + 2.718s 
3  A. Sonverdi  Elite  + 6.035s 
4  C. Szynkier  Elite  + 6.187s 

К1 во Master (од 27 квалификувани -> 13.57%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  B. Bontjer  M5  1:24.581s 
2  S. Guillon  M1  + 0.103s 
3  R. Goodey  M2  + 0.249s 
4  V. Repetsky  M4  + 0.695s 
5  M. Zrim  M3  + 0.711s 
6  S. Wainwright  M1  + 0.718s 
7  A. Mamplekos  M2  + 0.973s 
8  F. Sosa  M5  + 1.113s 
9  V. István  M2  + 1.147s 
10  S. Thornton  M4  + 1.162s 
К2 во Master (од 27 квалификувани -> 13.57%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  B. Bontjer  M5  1:25.898s 
2  R. Goodey  M2  + 0.069s 
3  S. Guillon  M1  + 0.531s 
4  M. Zrim  M3  + 0.581s 
5  V. István  M2  + 0.618s 
6  V. Repetsky  M4  + 0.813s 
7  S. Wainwright  M1  + 0.857s 
8  F. Sosa  M5  + 0.969s 
9  T. Frederickx  M2  + 1.196s 
10  B. Huylebroeck  M5  + 1.317s 
К1+К2 во Master (од 27 квалификувани)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  B. Bontjer  M5  2:50.479s 
2  R. Goodey  M2  + 0.318s 
3  S. Guillon  M1  + 0.634s 
4  M. Zrim  M3  + 1.292s 
5  V. Repetsky  M4  + 1.508s 
6  S. Wainwright  M1  + 1.575s 
7  V. István  M2  + 1.765s 
8  F. Sosa  M5  + 2.082s 
9  A. Mamplekos  M2  + 2.377s 
10  S. Thornton  M4  + 2.505s 

К1 во Pro (од 139 квалификувани -> 13.9%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  G. Csizmadia  P12  1:24.305s 
2  S. Brooks  P14  + 0.239s 
3  K. Pintér  P20  + 1.233s 
4  A. Sheahen  P25  + 1.331s 
5  F. Brito  P11  + 1.352s 
6  H. Sheth  P10  + 1.421s 
7  L. Selmistraitis  P5  + 1.488s 
8  A. Malkin  P11  + 1.538s 
9  S. Leinsinger  P3  + 1.551s 
10  S. Mana  P13  + 1.582s 
К2 во Pro (од 134 квалификувани -> 13.4%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  G. Csizmadia  P12  1:25.892s 
2  K. Pintér  P20  + 0.676s 
3  S. Brooks  P14  + 0.707s 
4  S. Leinsinger  P3  + 0.956s 
5  A. Nasimi  P5  + 1.223s 
6  S. Alger  P9  + 1.349s 
7  J. Trekane  P1  + 1.479s 
8  F. Koncz  P16  + 1.504s 
9  P. Willmore  P3  + 1.511s 
10  S. Ved  P19  + 1.555s 
К1+К2 во Pro (од 134 квалификувани)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  G. Csizmadia  P12  2:50.197s 
2  S. Brooks  P14  + 0.946s 
3  K. Pintér  P20  + 1.909s 
4  S. Leinsinger  P3  + 2.507s 
5  A. Nasimi  P5  + 2.854s 
6  F. Brito  P11  + 2.969s 
7  A. Sheahen  P25  + 3.007s 
8  A. Malkin  P11  + 3.099s 
9  S. Alger  P9  + 3.267s 
10  S. Ved  P19  + 3.458s 

К1 во Amateur (од 526 квалификувани -> 14.25%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  P. Symonds  A88  1:27.662s 
2  M. Otamendi  A75  + 0.254s 
3  W. Edwards  A63  + 0.450s 
4  R. Molyneaux  A31  + 0.468s 
5  E. Lehman  A6  + 0.660s 
6  T. Soave  A73  + 0.770s 
7  A. Amich  A15  + 0.865s 
8  R. Souza  A23  + 0.896s 
9  B. Park  A16  + 0.906s 
10  L. Zérczi  A37  + 0.952s 
К2 во Amateur (од 503 квалификувани -> 13.62%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  P. Symonds  A88  1:29.187s 
2  E. Sanchez Cruzado  A86  + 0.173s 
3  M. Otamendi  A75  + 0.271s 
4  W. Edwards  A63  + 0.694s 
5  G. Murabito  A46  + 0.905s 
6  R. Molyneaux  A31  + 0.997s 
7  R. Souza  A23  + 1.038s 
8  R. Narramore  A5  + 1.090s 
9  A. Terezan  A1  + 1.173s 
10  M. Bain  A9  + 1.186s 
К1+К2 во Amateur (од 503 квалификувани)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  P. Symonds  A88  2:56.849s 
2  M. Otamendi  A75  + 0.525s 
3  W. Edwards  A63  + 1.144s 
4  R. Molyneaux  A31  + 1.465s 
5  E. Sanchez Cruzado  A86  + 1.757s 
6  R. Souza  A23  + 1.934s 
7  T. Soave  A73  + 2.128s 
8  B. Park  A16  + 2.144s 
9  E. Lehman  A6  + 2.183s 
10  A. Terezan  A1  + 2.261s 

К1 во Rookie (од 657 квалификувани -> 9.6%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  S. Boukis  R61  1:31.890s 
2  S. Kut  R83  + 0.229s 
3  R. Rodenberg  R19  + 0.446s 
4  M. Shaw  R9  + 0.604s 
5  P. Acúrcio  R89  + 0.687s 
6  M. D`amico  R153  + 0.737s 
7  F. Leva  R133  + 0.950s 
8  O. Porsanger  R20  + 1.013s 
9  D. Korotunenko  R109  + 1.026s 
10  A. Collino  R107  + 1.104s 
К2 во Rookie (од 633 квалификувани -> 9.25%)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  S. Boukis  R61  1:33.966s 
2  S. Kut  R83  + 0.719s 
3  M. Doner  R20  + 0.818s 
4  M. D`amico  R153  + 0.838s 
5  R. Rodenberg  R19  + 0.910s 
6  M. Shaw  R9  + 0.948s 
7  J. Ferenc  R179  + 1.151s 
8  A. Toledo  R2  + 1.192s 
9  J. Lledo  R112  + 1.253s 
10  C. Gandhi  R155  + 1.406s 
К1+К2 во Rookie (од 633 квалификувани)
# Име на менаџер Нац Група Време на кругот
1  S. Boukis  R61  3:05.856s 
2  S. Kut  R83  + 0.948s 
3  R. Rodenberg  R19  + 1.356s 
4  M. Shaw  R9  + 1.552s 
5  M. D`amico  R153  + 1.575s 
6  A. Toledo  R2  + 2.298s 
7  F. Leva  R133  + 2.435s 
8  J. Lledo  R112  + 2.537s 
9  C. Gandhi  R155  + 2.582s 
10  A. Collino  R107  + 2.753s