Grand Prix Racing Online - Услови на сервисот

0. Важно

Ова е слободен превод на официјалната ГПРО страница со упатствата за користење. ГПРО не е одговорен ако се појават било какви грешки и погрешни толкувања на преводот. Ако се сомневате во преводите, слободно видете го случајот на англиската страна и верзија која е секогаш исправна и прецизна.

1. Одобрување за Условите и Законите преку употреба

Со пристапот на овој вебсајт (www.GPRO.net), или било која од страните на истиот, вие ги прифакате условите за користење на истиот, со кои ние гарантираме, но и го задржуваме правото на измени на страната и нејзините содржини без претходно известување. Ако не ги прифакате овие правила, немате право да го користите сајтот и сервисот .

2. Акаунт на член

You must be at least sixteen (16) years of age to register at this website. You represent, warrant and covenant that you meet this age requirement. Кога процесот на регистрација е завршен, ќе добиете име на сметката и лозинка. Доверливоста на двата детали логирање и лозинка се ваши, а и таа е ваша единствена одговорност , да ги чувате. Сите активности кои се случуваат под вашето корисничко име и лозинка се ваши и на ваша одговорност. Во случај на секое неовластено користење на вашата лозинка или сметка, или на било кој друг начин на нарушување на безбедноста, што веднаш ќе ги извести Гранд При трките онлајн ("ГПРО") персоналот. Освен тоа, вие се согласувате дека ГПРО не може и нема да биде одговорен за било каква загуба или штета , ако евентуално се направи, како резултат на вашиот неуспех поврзано со членот 2.

3. Должности на членовите и однесување

Прифаќате дека сите информации, податоци, графика, текст, музика, звук, видео, софтвер, пораки и сите други материјали ("Содржина") на овој веб-сајт, дали јавно да ја стават на располагање е единствена одговорност за лицето од кое содржина потекнува. Вие како корисник, а не на ГПРО се единствено одговорни за сите содржини кои се качени, испратени или пренесуваат преку услугите што ги обезбедуваат. Содржината објавена преку нашите услуги не е контролирана од страна на ГПРО и затоа не гарантира за точноста, интегритетот или квалитетот на таквите содржини. Со користење на оваа услуга, која се потврдува дека може да бидат изложени на содржината што се навредливи, непристојни или непожелни. GPRO не е одговорен под било кои околности или на било каков начин за било која содржина, вклучувајќи, но не ограничено на, грешки или пропусти во содржината, или за било каква загуба или штета од било кој вид кои се јавуваат како резултат на користење на содржините што ги доставува, објави електронското пошта или на друг начин се пренесуваат преку овој сервис.

Вие се согласувате да не ја користите Услугата за да ја објавите, испратите, e-mail или на друг начин да се комуницира информации, други материјали или содржини кои:

• Дали е заштитен со авторски права, освен ако не сте сопственик на авторското право или важечка лиценца кој на овие материјали, и имаш право да даде ГПРО сите права и лиценци во врска со материјалот вклучени.
• Открива трговски тајни, освен ако не ги поседува, или вие сте валидна лиценцата на овие материјали, и имаш право да даде ГПРО правата и лиценците утврдени во Дел 8 од овој договор;
• крши сите други права на интелектуална сопственост на други лица или за правата на приватноста или публицитет на други лица;
• Дали неприличен, клевети, заканувајќи се, малтретира, навредливи, омраза, клевети или срамота да било друго лице или субјект или со кршење на законот кој се применува како што е определено ГПРО дискреционото право;
• Дали сексуално експлицитни материјали;
• може да наштети на малолетни лица на било кој начин
• претставува реклами или solicitations на бизнис, истражувања, натпревари, верижни писма или пирамидални шеми;
• Ги содржи вируси, тројански коњи, црви, временски бомби, или други компјутерски програмски рутини или мотори, кои се наменети за штета, штетно влијае, прикриено пресретнат или експропријација на кој било систем, податоци или информации.

Можете дополнително да не се согласи:

• Користете било нецелосно, лажни или неточни биографски информации или други информации за потребите на се регистрирате како корисник на Услугата, или за целите на регистрација за било промоции понудени преку Службата;
• претставувате како друго физичко или правно лице, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на ГПРО веб господар, или модератор или лажно држава или на друг начин погрешат вашата припадност, со лице или субјект;
• Користете јавен прокси за да се поврзете на ГПРО
• Избриши или ревидира сите материјални или други информации на кој било друг корисник на услугата;
• Украдат, соберат, или испраќаат информации за другите, вклучувајќи ги и e-mail адреси, без негова согласност;
• намерно или ненамерно крши закон или пропис, вклучувајќи, но не ограничено на, прописите донесени од страна на било хартии од вредност;
• "труп", или на друг начин ги малтретира друг; или да собира или зачувување лични податоци за други корисници.
• преземе било каква акција која наметнува неразумни или несразмерно големи оптоварување на инфраструктурата на службата;
• Користете секој уред, софтвер или рутински да се меша или да се обидете да се меша со правилно работење на Службата или која било дејност се врши на овој веб-сајт;
• Користење или обид за користење на било кој мотор, софтвер, алатка, застапник или друг уред или механизам (вклучувајќи, без ограничување прелистувачи, пајаци, роботи, аватар, или интелигентни агенти) да се движите или пребарување на услуги да се соберат или на друг начин се собираат информации од Службата за да се користи за комерцијални цели;
• Оставете било друго лице или субјект да ги користат корисничкото име или лозинката за објавување или гледање на коментари или испраќање или примање на материјали; или
• Обид да се дешифрира, разделувате, не расклопувајте ја или поништи инженер било на софтверот содржи или на било кој начин ја сочинуваат дел од Услугата без претходна дозвола од страна на персоналот на ГПРО.

Понатаму, се согласувате да не се крши или обидува за кршење на безбедноста на услугите, вклучувајќи, без ограничување:

• Пристап до податоци кои не се наменети за вас или да влезете во серверот или сметката што не се овластени за пристап;
• Обид да се спроведе истрага, скенирање или тестирање на ранливоста на системот или мрежата или да го прекрши мерки на безбедност или за проверка без соодветно овластување;
• Обид да се меша со услуга за секој корисник, домаќин или мрежа, вклучувајќи, без ограничување, по пат на доставување на вирусот, или преоптоварување "поплави", "спамирање", "mailbombing" или "паѓа", Службата;
• Испраќање на несакани e-mail, вклучувајќи промоции и / или рекламирање на производи или услуги;
• Фалсификување на било кој ТСП / ИП пакет или било кој дел од насловот информации во било која е-маил адреса и да ја објавите. Прекршувања на безбедноста на системот или мрежата може да резултира во граѓанска или кривична одговорност.

Вие разбирате дека ГПРО не се пре-екран содржина, но дека персоналот ГПР има право (но не и обврска) дискреционото да го одбие или да се движат било која содржина која е достапна преку Услугата. Без ограничување на горенаведеното, ГПРО и неговиот персонал треба да имаат право да се отстрани било која содржина дека ги крши ТОС или е на друг начин непристоен. Вие се согласувате дека мора да се оцени и да ги сноси сите ризици поврзани со користењето на било која содржина, вклучувајќи ги сите уверувања за точноста, комплетноста или корисноста на таквата содржина. Во овој поглед, се согласувате дека може да не верувате во содржината создадена од страна на ГПРО или доставени до ГПРО.

Прифаќате и се согласувате дека ГПРО може да ја зачува содржината и може да ја проследи Содржината:

(а) со цел за правилно водење на вашата сметка во согласност со стандардните оперативни процедури на ГПРО и / или
(б) ако е потребно да го стори тоа со закон или во добра верба дека е разумно потребно такво конзервирање или за откривање на:
(в) да се во согласност со правниот процес
(г) да се спроведе на tos;
(д) да одговори на тврдењата дека било која содржина ги крши правата на трети страни;
(ѓ) да ги заштити правата, имотот или личната безбедност на ГПРО своите корисници и на јавноста.

Вие разбирате дека техничката обработка и пренос на услуги, вклучувајќи го вашето содржина, може да вклучи пренос преку различни мрежи и промените да се приспособат и да се прилагодат на техничките барања за поврзување на мрежи или уреди. ГПРО го задржува правото да го прекине вашиот пристап до некои или сите делови на својата служба, ако ја повлечете вашата согласност во овој став, во секое време.

4. Нема препродажба на сервисот

Се согласувате дека нема да го репродуциате, копирате, продавате или препродавате било кој дел од овој сервис, односно дека нема да ги користите услугите за било каков комерцијален бенефит.

5. Модификации на услугите

ГПРО го задржува правото да од време на време,прави промени, на сервисите (или било кој сервис поврзан со страната), исклучува, модифицира, без никакво претодно известување. Вие се сложувате со ГПРО со оваа политика, односно ако не е така тогач секако може да ви се прекинати сервисите или да заработите суспензија.

6. Затворање

Се согласувате со ГПРО во дискреција, дека ГПРО може да го избрише вашата лозинка, акаунт ( или било кој дел од налогот) , односно може да го отстрани секој сервис, одбило која причина, вклучувајки без никакви ограничувања , односно се што не е дозволено по правилата на играта. ГПРО исто така во секој момент може и да го прекине сервисот, и тоа без никакво претходно известување.

7. Обештетување

Вие се согласувате без обештетување дека сме безопасни и дека нашите соодветни филијали, директори, службеници, агенти, лиценци, независни изведувачи, ко-брендови или други партнери и вработени од кои не барате и сакате побарувања и трошоци, вклучувајќи разумни адвокатски такси, направени од страна на било која трета страна заради кои што произлегуваат од содржината тука, пост да или пренесуваат преку оваа услуга, користењето на услугата, односно дека вашето прекршување на овој договор или прекршување на било какви права на друг.

8. Препораки

ИЗРИЧНО ПРИФАЌАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА:
ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. УСЛУГАТА СЕ ДАДЕНИ "КАКО ШТО СЕ". ГПРО не дава и ПРИФАКА НИКАКВА ГАРАНЦИЈА ОД БИЛО КАКОВ ВИД КАКВА КОН ВАС ИЛИ БИЛО КОЈА ДРУГА ЛИЧНОСТ ВО ОДНОС НА ДРУГ НАЧИН КОН услуга, вклучувајќи било кој дел од него, или било кој веб-сајт или друг содржина или услуга кои можат да бидат достапни директно или индиректно преку услугата. НА ГПРО СЕ ОГРАДИ ОД ДО МАКСИМАЛЕН СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН, и сите такви одбивања и гаранции. Без ограничување на генералноста на претходно наведеното, ГПРО СЕ ОГРАДИ ОД ДО МАКСИМАЛЕН СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ЗАКОН СЕКАКВИ (i) ГАРАНЦИИ НА ТРГУВАЊЕ ИЛИ ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ПОСЕБНА ЦЕЛ, (ii) ГАРАНЦИИ ПРОТИВ ПОВРЕДА НА ТРЕТИ ЛИЦА интелектуална сопственост или сопственички права, ( iii) ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА одложувања, прекини, грешки или пропусти во услугата, или дел од нив, (iv) ГАРАНЦИИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА пренос или испорака на услугата, (v) ГАРАНЦИИ ВО ОДНОС НА ТОЧНОСТА ИЛИ ИСПРАВНОСТ НА ПОДАТОЦИ И (vi) ГАРАНЦИИ НА ДРУГ НАЧИН СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ, неисполнување ИЛИ ДРУГИ акти или пропусти од страна на ГПРО или на трети лица. Понатаму, И БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА севкупност на било кое од горенаведените, НЕ ПОСТОИ ГАРАНЦИЈА ДЕКА УСЛУГАТА ЌЕ ГИ ЗАДОВОЛАТ ВАШИТЕ ПОТРЕБИ или барања или потребите или барањата на друго лице. ГПРО не правиме никакви ИЗЈАВИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНИ ИЛИ ДА СЕ ПОДРАЗБИРААТ, дека информациите обезбедени преку услугата ќе биде без грешка, пропуст, прекин, дефект, или одложување на операција. Какви било информации за оваа услуга е предмет на промена без најава, а ние ги отфрламе сите ОДГОВОРНОСТИ ЗА овие промени, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ ГИ И СИТЕ ПРОМЕНИ НА ЦЕНИТЕ, попусти и часови на работа.

9. Лимитирање на користењето

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ГПРО или нивните соработници, или која било страна која е вклучена во создавањето, за производство или доставување на оваа услуга, или на било која веб страна поврзана со оваа услуга, да одговара на било каков начин ЗА БИЛО КАКВИ ДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЛЕДИЧНИ, ИНДИРЕКТНИ, ПОСЕБНИ ИЛИ казнени ШТЕТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ВАШИОТ ПРИСТАП, КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕМОЖНОСТА ДА СЕ КОРИСТИ УСЛУГАТА ИЛИ БИЛО кој друг сајт поврзан со оваа услуга, ИЛИ ВО ВРСКА сО БИЛО КАКВИ НЕИСПОЛНУВАЊА НА ПЕРФОРМАНСИ, грешка, пропуст, прекин, дефект, одложување на операција или пренос, компјутерски вирус или линија или ДЕФЕКТ НА СИСТЕМОТ. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ГПРО или нивните соработници или на трети лица БИДЕ ОДГОВОРЕН КОН ВАС ИЛИ БИЛО КОЈА ДРУГА ЛИЧНОСТ ЗА ПОСЛЕДИЧНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ, ПРИМЕРНИ, КАЗНЕНИ, ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ под или на било кој начин поврзани со услуга, вклучувајќи било негов дел, или било каква содржина, (ВКЛУЧУВАЈЌИ ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ДЕЛОВНИ или податоци, ЗАСТОЈ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ, тргување загуби и штети кои произлегуваат од точноста на информациите или непријатности, ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕМОЖНОСТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА) дури и ако ГПРО ИЛИ БИЛО ТРЕТА СТРАНА БИЛЕ ИЗВЕСТЕНИ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ.
ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА оглед на која било одредба или закон за спротивното, какво било побарување или ПРИЧИНАТА НА ДЕЈСТВОТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА НА ОВИЕ TOS мора да се поднесе рок од еден (1) година по таквото барање или ПРИЧИНАТА НА ДЕЈСТВОТО стана ИЛИ засекогаш ќе биде неостварлива.

10. Белешка

Известување за вас ке ви излегуваат како известувања во форумот, или преку е- маил пораки, или како белешка од сервисот . Сервисот може исто така да ви прака и останати известувања за измени на работата на страната или работи поврзани генерално со Сервисот.

11. Промени

Промените во ТОС и Сигурносните полиси може да се случат во секое време и може да се направат без никакво претходно известување кон вас. Ваша одговорност е да го прочитате и да ги прочитате пред да направите било каква акција или потег кој ке биде засегнат од овие документи. ГПРО ке се погрижи да ве извести за сите промени, но сепак не даваме никакви гаранции за истото.