Satu sama satu (Kumpulan: Amateur - 22)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 ... 6 7 8 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Mario Costa 32 - 8 Gustavo Miguez M72, P7
Mario Costa 30 - 10 Armando Ramos Neto M72, P7
Mario Costa 30 - 10 Juan Contreras M72, P7
Mario Costa 27 - 62 Sylvain Elsass M72, P7
Mario Costa 25 - 15 Samuel Mesiano M72, P7
Mario Costa 25 - 14 András Kovács M72, P7
Mario Costa 24 - 16 David Pence M72, P7
Mario Costa 23 - 17 Luciano Scarinzi M72, P7
Mario Costa 22 - 6 Peter Nilsson M72, P7
Mario Costa 22 - 13 Fernando Jimenez M72, P7
Mario Costa 22 - 17 Marina Hamada Romano M72, P7
Mario Costa 22 - 18 Aleksandar Milanov M72, P7
Mario Costa 21 - 19 Attila Nagy M72, P7
Mario Costa 21 - 17 Thomas Pitts M72, P7
Mario Costa 20 - 20 András Csiszár M72, P7
Mario Costa 19 - 20 Luca Dal Sacco M72, P7
Mario Costa 18 - 20 Kristina Ivanova M72, P7
Mario Costa 17 - 23 Gustavo Silva M72, P7
Mario Costa 16 - 7 Tom Wild M72, P7
Mario Costa 15 - 8 Luís Santos M72, P7
Mario Costa 15 - 18 Simone Gori M71, P16
Mario Costa 14 - 8 Jochen Vandenbroele M72, P7
Mario Costa 14 - 26 Scott MacIver M72, P7
Mario Costa 12 - 10 Pop Razvan Andrei M72, P7
Mario Costa 10 - 13 Eric Martin M72, P7
Mario Costa 7 - 16 Collin Clément M72, P7
Mario Costa 6 - 1 Jim Williamson M72, P7
Mario Costa 6 - 1 Jerome Manzon M72, P7
Mario Costa 6 - 1 Leszek Busz M72, P7
Mario Costa 6 - 1 Raúl Mainardi M72, P7
Mario Costa 6 - 1 Cristian Dodan M72, P7
Mario Costa 6 - 1 Alex Brex M72, P7
Mario Costa 6 - 0 Sotiris Bampinas M72, P7
Mario Costa 6 - 1 Marcin Sadowski M72, P7
Mario Costa 6 - 1 Miroslav Velat M72, P7
Mario Costa 5 - 2 Jaime Rufas M72, P7
Mario Costa 4 - 8 Rúben Silva M72, P7
Mario Costa 4 - 1 Randy Lawrence M72, P5
Mario Costa 1 - 0 Alwin Farandi M72, P1
Luciano Scarinzi 90 - 51 Juan Contreras M72, P7
Luciano Scarinzi 67 - 73 Scott MacIver M72, P7
Luciano Scarinzi 63 - 27 Marina Hamada Romano M72, P7
Luciano Scarinzi 62 - 74 András Kovács M72, P7
Luciano Scarinzi 57 - 50 David Pence M72, P7
Luciano Scarinzi 52 - 21 Gustavo Miguez M72, P7
Luciano Scarinzi 46 - 95 Attila Nagy M72, P7
Luciano Scarinzi 43 - 48 Samuel Mesiano M72, P7
Luciano Scarinzi 40 - 99 Gustavo Silva M72, P7
Luciano Scarinzi 34 - 57 Peter Nilsson M72, P7
Luciano Scarinzi 31 - 72 Kristina Ivanova M72, P7
Luciano Scarinzi 30 - 42 Thomas Pitts M72, P7
Luciano Scarinzi 28 - 8 Fernando Jimenez M72, P7
Luciano Scarinzi 26 - 32 Aleksandar Milanov M72, P7
Luciano Scarinzi 25 - 97 András Csiszár M72, P7
Luciano Scarinzi 22 - 19 Armando Ramos Neto M72, P7
Luciano Scarinzi 20 - 37 Luca Dal Sacco M72, P7
Luciano Scarinzi 20 - 4 Tom Wild M72, P7
Luciano Scarinzi 17 - 23 Mario Costa M72, P7
Luciano Scarinzi 16 - 18 Simone Gori M71, P17
Luciano Scarinzi 15 - 9 Luís Santos M72, P7
Luciano Scarinzi 15 - 26 Sylvain Elsass M72, P7
Luciano Scarinzi 13 - 10 Jochen Vandenbroele M72, P7
Luciano Scarinzi 12 - 11 Pop Razvan Andrei M72, P7
Luciano Scarinzi 8 - 16 Eric Martin M72, P7
Luciano Scarinzi 7 - 0 Jerome Manzon M72, P7
Luciano Scarinzi 7 - 0 Miroslav Velat M72, P7
Luciano Scarinzi 6 - 1 Raúl Mainardi M72, P7
Luciano Scarinzi 6 - 1 Cristian Dodan M72, P7
Luciano Scarinzi 5 - 0 Randy Lawrence M72, P5
Luciano Scarinzi 5 - 2 Marcin Sadowski M72, P7
Luciano Scarinzi 4 - 20 Collin Clément M72, P7
Luciano Scarinzi 4 - 3 Leszek Busz M72, P7
Luciano Scarinzi 4 - 3 Alex Brex M72, P7
Luciano Scarinzi 4 - 2 Sotiris Bampinas M72, P7
Luciano Scarinzi 2 - 5 Jim Williamson M72, P7
Luciano Scarinzi 2 - 10 Rúben Silva M72, P7
Luciano Scarinzi 2 - 5 Jaime Rufas M72, P7
Luciano Scarinzi 1 - 0 Alwin Farandi M72, P1
András Csiszár 112 - 12 Juan Contreras M72, P7
András Csiszár 97 - 25 Luciano Scarinzi M72, P7
András Csiszár 92 - 28 András Kovács M72, P7
András Csiszár 91 - 33 Attila Nagy M72, P7
András Csiszár 90 - 34 Scott MacIver M72, P7
András Csiszár 85 - 21 David Pence M72, P7
András Csiszár 74 - 15 Marina Hamada Romano M72, P7
András Csiszár 71 - 51 Gustavo Silva M72, P7
András Csiszár 67 - 23 Samuel Mesiano M72, P7
András Csiszár 66 - 7 Gustavo Miguez M72, P7
András Csiszár 65 - 25 Peter Nilsson M72, P7
András Csiszár 52 - 50 Kristina Ivanova M72, P7
András Csiszár 46 - 25 Thomas Pitts M72, P7
András Csiszár 35 - 21 Aleksandar Milanov M72, P7
András Csiszár 32 - 4 Fernando Jimenez M72, P7
András Csiszár 29 - 26 Luca Dal Sacco M72, P7
András Csiszár 25 - 16 Armando Ramos Neto M72, P7
András Csiszár 20 - 20 Mario Costa M72, P7
András Csiszár 20 - 4 Tom Wild M72, P7
András Csiszár 16 - 18 Simone Gori M71, P17
András Csiszár 14 - 10 Luís Santos M72, P7
András Csiszár 14 - 27 Sylvain Elsass M72, P7
András Csiszár 14 - 9 Jochen Vandenbroele M72, P7
András Csiszár 9 - 14 Pop Razvan Andrei M72, P7
András Csiszár 7 - 0 Miroslav Velat M72, P7
András Csiszár 7 - 17 Eric Martin M72, P7
András Csiszár 6 - 1 Raúl Mainardi M72, P7
András Csiszár 5 - 0 Randy Lawrence M72, P5
András Csiszár 5 - 2 Cristian Dodan M72, P7
András Csiszár 5 - 1 Sotiris Bampinas M72, P7
András Csiszár 5 - 2 Jerome Manzon M72, P7
András Csiszár 3 - 21 Collin Clément M72, P7
András Csiszár 3 - 4 Marcin Sadowski M72, P7
András Csiszár 2 - 10 Rúben Silva M72, P7
András Csiszár 2 - 5 Leszek Busz M72, P7
András Csiszár 2 - 5 Alex Brex M72, P7
András Csiszár 1 - 0 Alwin Farandi M72, P1
András Csiszár 0 - 7 Jaime Rufas M72, P7
András Csiszár 0 - 7 Jim Williamson M72, P7
Randy Lawrence 4 - 1 Miroslav Velat M72, P5
Randy Lawrence 3 - 2 Gustavo Miguez M72, P5
Randy Lawrence 3 - 2 Attila Nagy M72, P5
Randy Lawrence 3 - 2 Raúl Mainardi M72, P5
Randy Lawrence 3 - 2 David Pence M72, P5
Randy Lawrence 3 - 2 Pop Razvan Andrei M72, P5
Randy Lawrence 3 - 2 Tom Wild M72, P5
Randy Lawrence 2 - 3 Cristian Dodan M72, P5
Randy Lawrence 2 - 4 Jerome Manzon M72, P5
Randy Lawrence 2 - 2 Sotiris Bampinas M72, P4
Randy Lawrence 2 - 3 Marcin Sadowski M72, P5
Randy Lawrence 2 - 3 Scott MacIver M72, P5
Randy Lawrence 2 - 3 Eric Martin M72, P5
Randy Lawrence 2 - 3 András Kovács M72, P5
Randy Lawrence 1 - 4 Gustavo Silva M72, P5
Randy Lawrence 1 - 4 Mario Costa M72, P5
Randy Lawrence 1 - 4 Peter Nilsson M72, P5
Randy Lawrence 1 - 4 Leszek Busz M72, P5
Randy Lawrence 1 - 3 Fernando Jimenez M72, P5
Randy Lawrence 1 - 0 Alwin Farandi M72, P1
Randy Lawrence 1 - 4 Juan Contreras M72, P5
Randy Lawrence 1 - 4 Luís Santos M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Collin Clément M72, P5
Randy Lawrence 0 - 2 Rúben Silva M72, P4
Randy Lawrence 0 - 5 András Csiszár M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Armando Ramos Neto M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Sylvain Elsass M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Jaime Rufas M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Jochen Vandenbroele M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Luca Dal Sacco M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Thomas Pitts M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Luciano Scarinzi M72, P5
Randy Lawrence 0 - 4 Marina Hamada Romano M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Aleksandar Milanov M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Kristina Ivanova M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Jim Williamson M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Samuel Mesiano M72, P5
Randy Lawrence 0 - 5 Alex Brex M72, P5
Scott MacIver 109 - 97 Juan Contreras M72, P7
Scott MacIver 77 - 124 András Kovács M72, P7
Scott MacIver 73 - 67 Luciano Scarinzi M72, P7
Scott MacIver 72 - 134 Attila Nagy M72, P7
Scott MacIver 71 - 129 Gustavo Silva M72, P7
Scott MacIver 55 - 36 Marina Hamada Romano M72, P7
Scott MacIver 53 - 21 Gustavo Miguez M72, P7
Scott MacIver 48 - 60 David Pence M72, P7
Scott MacIver 44 - 48 Samuel Mesiano M72, P7
Scott MacIver 38 - 19 Luca Dal Sacco M72, P7
Scott MacIver 38 - 35 Thomas Pitts M72, P7
Scott MacIver 34 - 24 Aleksandar Milanov M72, P7
Scott MacIver 34 - 90 András Csiszár M72, P7
Scott MacIver 33 - 71 Kristina Ivanova M72, P7
Scott MacIver 32 - 4 Fernando Jimenez M72, P7
Scott MacIver 31 - 10 Armando Ramos Neto M72, P7
Scott MacIver 27 - 65 Peter Nilsson M72, P7
Scott MacIver 26 - 14 Mario Costa M72, P7
Scott MacIver 25 - 9 Simone Gori M71, P17
Scott MacIver 21 - 20 Sylvain Elsass M72, P7
Scott MacIver 20 - 4 Tom Wild M72, P7
Scott MacIver 16 - 8 Luís Santos M72, P7
Scott MacIver 16 - 7 Jochen Vandenbroele M72, P7
Scott MacIver 14 - 9 Pop Razvan Andrei M72, P7
Scott MacIver 10 - 14 Eric Martin M72, P7
Scott MacIver 7 - 17 Collin Clément M72, P7
Scott MacIver 5 - 2 Miroslav Velat M72, P7
Scott MacIver 4 - 2 Sotiris Bampinas M72, P7
Scott MacIver 4 - 3 Marcin Sadowski M72, P7
Scott MacIver 4 - 8 Rúben Silva M72, P7
Scott MacIver 4 - 17 Cristian Dodan M72, P7
Scott MacIver 3 - 2 Randy Lawrence M72, P5
Scott MacIver 3 - 4 Jerome Manzon M72, P7
Scott MacIver 3 - 4 Raúl Mainardi M72, P7
Scott MacIver 2 - 5 Jim Williamson M72, P7
Scott MacIver 2 - 5 Leszek Busz M72, P7
Scott MacIver 2 - 5 Alex Brex M72, P7
Scott MacIver 1 - 0 Alwin Farandi M72, P1
Scott MacIver 1 - 6 Jaime Rufas M72, P7
Sylvain Elsass 62 - 27 Mario Costa M72, P7
Sylvain Elsass 36 - 5 Gustavo Miguez M72, P7
Sylvain Elsass 33 - 8 Juan Contreras M72, P7
Sylvain Elsass 31 - 9 András Kovács M72, P7
Sylvain Elsass 31 - 9 Marina Hamada Romano M72, P7
Sylvain Elsass 30 - 11 Samuel Mesiano M72, P7
Halaman « [12 3 ... 6 7 8 »Lompat ke halaman: