Satu sama satu (Kumpulan: Master - 4)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Daniel Mason 42 - 41 Kristijan Mihovic M58, P17
Daniel Mason 28 - 56 Olivier Portal M68, P17
Daniel Mason 17 - 17 Fred Vautrin M71, P17
Daniel Mason 7 - 26 Gino Falco M38, P17
Adam Dzido 3 - 14 Sergey Shinkevich M70, P17
Dominik Krowiak 29 - 73 Max Watson M65, P17
Dominik Krowiak 25 - 9 Kristijan Mihovic M63, P17
Dominik Krowiak 13 - 37 Paul Dove M69, P17
Dominik Krowiak 12 - 5 Sergey Shinkevich M64, P17
Dominik Krowiak 12 - 5 Olivier Portal M56, P17
Dominik Krowiak 6 - 27 Tibor Szuromi M67, P17
Lee Harding 30 - 20 Kristijan Mihovic M66, P17
Lee Harding 29 - 22 John Ibbotson M71, P17
Lee Harding 25 - 9 Stefan Stillhart M71, P17
Lee Harding 25 - 9 Olivier Portal M71, P17
Lee Harding 25 - 25 Antonio Cerqueira M51, P17
Lee Harding 17 - 0 Edinson Antonio M71, P17
Lee Harding 16 - 1 György Csillag M71, P17
Lee Harding 16 - 1 Elias Aranda M71, P17
Lee Harding 15 - 2 Sinan Bahadir M71, P17
Lee Harding 15 - 2 Ivaylo Tanev M71, P17
Lee Harding 15 - 2 Tony Cullen M71, P17
Lee Harding 14 - 3 Max Watson M71, P17
Lee Harding 14 - 3 Vitaliy Repetsky M71, P17
Lee Harding 14 - 3 Nagyházi Sándor M71, P17
Lee Harding 13 - 4 Gino Falco M71, P17
Lee Harding 13 - 4 Paul Dove M71, P17
Lee Harding 13 - 4 Albert Viljanen M71, P17
Lee Harding 13 - 4 Lorenzo Rodrigues M71, P17
Lee Harding 12 - 5 Sergey Shinkevich M71, P17
Lee Harding 12 - 22 Sean Hillier M71, P17
Lee Harding 12 - 39 Apostolis Goutzos M71, P17
Lee Harding 9 - 8 Tibor Szuromi M71, P17
Lee Harding 3 - 14 James Hitchen M71, P17
John Ibbotson 27 - 7 Max Watson M71, P17
John Ibbotson 23 - 10 Juan Carlos Alonso M70, P17
John Ibbotson 22 - 29 Lee Harding M71, P17
John Ibbotson 14 - 3 Edinson Antonio M71, P17
John Ibbotson 13 - 4 Elias Aranda M71, P17
John Ibbotson 12 - 5 György Csillag M71, P17
John Ibbotson 12 - 56 Apostolis Goutzos M71, P17
John Ibbotson 12 - 5 Ivaylo Tanev M71, P17
John Ibbotson 12 - 4 Antonio Cerqueira M51, P17
John Ibbotson 11 - 6 Olivier Portal M71, P17
John Ibbotson 11 - 6 Sergey Shinkevich M71, P17
John Ibbotson 11 - 6 Albert Viljanen M71, P17
John Ibbotson 11 - 6 Gino Falco M71, P17
John Ibbotson 11 - 6 Tony Cullen M71, P17
John Ibbotson 11 - 6 Nagyházi Sándor M71, P17
John Ibbotson 10 - 7 Sinan Bahadir M71, P17
John Ibbotson 10 - 7 Sean Hillier M71, P17
John Ibbotson 9 - 8 Paul Dove M71, P17
John Ibbotson 9 - 8 Vitaliy Repetsky M71, P17
John Ibbotson 8 - 9 Lorenzo Rodrigues M71, P17
John Ibbotson 7 - 27 Tibor Szuromi M71, P17
John Ibbotson 7 - 10 Stefan Stillhart M71, P17
John Ibbotson 2 - 15 James Hitchen M71, P17
Max Watson 73 - 29 Dominik Krowiak M65, P17
Max Watson 48 - 20 Sergey Shinkevich M71, P17
Max Watson 39 - 12 Tibor Szuromi M71, P17
Max Watson 29 - 5 Kristijan Mihovic M63, P17
Max Watson 25 - 8 Niels Wolters M57, P17
Max Watson 22 - 12 Gino Falco M71, P17
Max Watson 17 - 33 Alpo Kaakinen1 M70, P17
Max Watson 17 - 0 Antonio Cerqueira M39, P17
Max Watson 16 - 18 Olivier Portal M71, P17
Max Watson 15 - 2 Edinson Antonio M71, P17
Max Watson 14 - 3 Elias Aranda M71, P17
Max Watson 12 - 22 Apostolis Goutzos M71, P17
Max Watson 12 - 5 Vitaliy Repetsky M71, P17
Max Watson 11 - 6 György Csillag M71, P17
Max Watson 11 - 6 Sinan Bahadir M71, P17
Max Watson 10 - 7 Albert Viljanen M71, P17
Max Watson 10 - 7 Tony Cullen M71, P17
Max Watson 10 - 7 Nagyházi Sándor M71, P17
Max Watson 10 - 7 Ivaylo Tanev M71, P17
Max Watson 8 - 9 Lorenzo Rodrigues M71, P17
Max Watson 8 - 9 Stefan Stillhart M71, P17
Max Watson 7 - 10 Paul Dove M71, P17
Max Watson 7 - 27 John Ibbotson M71, P17
Max Watson 7 - 10 Sean Hillier M71, P17
Max Watson 3 - 14 Lee Harding M71, P17
Max Watson 1 - 16 James Hitchen M71, P17
Apostolis Goutzos 56 - 12 John Ibbotson M71, P17
Apostolis Goutzos 47 - 21 Tibor Szuromi M71, P17
Apostolis Goutzos 47 - 21 Stefan Stillhart M71, P17
Apostolis Goutzos 43 - 8 Ivaylo Tanev M71, P17
Apostolis Goutzos 39 - 12 Nagyházi Sándor M71, P17
Apostolis Goutzos 39 - 12 Lee Harding M71, P17
Apostolis Goutzos 37 - 14 Gino Falco M71, P17
Apostolis Goutzos 33 - 1 Asdrúbal Corral M64, P17
Apostolis Goutzos 29 - 5 György Csillag M71, P17
Apostolis Goutzos 29 - 5 Vitaliy Repetsky M71, P17
Apostolis Goutzos 27 - 7 Tony Cullen M71, P17
Apostolis Goutzos 26 - 7 Sergey Shinkevich M71, P17
Apostolis Goutzos 26 - 8 Kristijan Mihovic M60, P17
Apostolis Goutzos 25 - 9 Albert Viljanen M71, P17
Apostolis Goutzos 25 - 9 Paul Dove M71, P17
Apostolis Goutzos 24 - 10 Sean Hillier M71, P17
Apostolis Goutzos 23 - 28 Alpo Kaakinen1 M67, P17
Apostolis Goutzos 22 - 12 Max Watson M71, P17
Apostolis Goutzos 17 - 17 James Hitchen M71, P17
Apostolis Goutzos 16 - 0 Juan Carlos Alonso M38, P17
Apostolis Goutzos 16 - 1 Edinson Antonio M71, P17
Apostolis Goutzos 14 - 3 Elias Aranda M71, P17
Apostolis Goutzos 14 - 3 Antonio Cerqueira M46, P17
Apostolis Goutzos 14 - 3 Sinan Bahadir M71, P17
Apostolis Goutzos 13 - 4 Olivier Portal M71, P17
Apostolis Goutzos 13 - 4 Lorenzo Rodrigues M71, P17
Apostolis Goutzos 13 - 4 Niels Wolters M61, P17
Niels Wolters 52 - 32 Antonio Cerqueira M71, P17
Niels Wolters 35 - 15 Asdrúbal Corral M71, P17
Niels Wolters 20 - 31 Alpo Kaakinen1 M61, P17
Niels Wolters 13 - 38 Paul Dove M52, P17
Niels Wolters 11 - 5 Tibor Szuromi M56, P17
Niels Wolters 8 - 25 Max Watson M57, P17
Niels Wolters 5 - 12 Gino Falco M61, P17
Niels Wolters 4 - 13 Apostolis Goutzos M61, P17
Tibor Szuromi 38 - 13 Paul Dove M71, P17
Tibor Szuromi 37 - 14 Ivaylo Tanev M71, P17
Tibor Szuromi 37 - 31 Nagyházi Sándor M71, P17
Tibor Szuromi 27 - 41 Stefan Stillhart M71, P17
Tibor Szuromi 27 - 6 Dominik Krowiak M67, P17
Tibor Szuromi 27 - 7 John Ibbotson M71, P17
Tibor Szuromi 26 - 8 Tony Cullen M71, P17
Tibor Szuromi 26 - 8 György Csillag M71, P17
Tibor Szuromi 24 - 10 Albert Viljanen M71, P17
Tibor Szuromi 22 - 12 Vitaliy Repetsky M71, P17
Tibor Szuromi 21 - 47 Apostolis Goutzos M71, P17
Tibor Szuromi 20 - 14 Gino Falco M71, P17
Tibor Szuromi 19 - 15 Sean Hillier M71, P17
Tibor Szuromi 18 - 16 Juan Carlos Alonso M46, P17
Tibor Szuromi 16 - 1 Edinson Antonio M71, P17
Tibor Szuromi 14 - 3 Elias Aranda M71, P17
Tibor Szuromi 12 - 39 Max Watson M71, P17
Tibor Szuromi 12 - 5 Sinan Bahadir M71, P17
Tibor Szuromi 11 - 23 James Hitchen M71, P17
Tibor Szuromi 11 - 6 Lorenzo Rodrigues M71, P17
Tibor Szuromi 11 - 6 Sergey Shinkevich M71, P17
Tibor Szuromi 10 - 7 Olivier Portal M71, P17
Tibor Szuromi 8 - 9 Lee Harding M71, P17
Tibor Szuromi 5 - 11 Niels Wolters M56, P17
Ivaylo Tanev 33 - 35 Albert Viljanen M71, P17
Ivaylo Tanev 23 - 11 Sergey Shinkevich M71, P17
Ivaylo Tanev 20 - 14 Adele Siracusa M68, P17
Ivaylo Tanev 14 - 37 Tibor Szuromi M71, P17
Ivaylo Tanev 13 - 21 György Csillag M71, P17
Ivaylo Tanev 13 - 53 Stefan Stillhart M71, P17
Ivaylo Tanev 11 - 23 Vitaliy Repetsky M71, P17
Ivaylo Tanev 10 - 24 Nagyházi Sándor M71, P17
Ivaylo Tanev 10 - 7 Antonio Cerqueira M38, P17
Ivaylo Tanev 10 - 24 Gino Falco M71, P17
Ivaylo Tanev 10 - 24 Tony Cullen M71, P17
Ivaylo Tanev 9 - 25 Sean Hillier M71, P17
Ivaylo Tanev 8 - 26 Paul Dove M71, P17
Ivaylo Tanev 8 - 9 Edinson Antonio M71, P17
Ivaylo Tanev 8 - 43 Apostolis Goutzos M71, P17
Ivaylo Tanev 7 - 10 Max Watson M71, P17
Ivaylo Tanev 7 - 10 Lorenzo Rodrigues M71, P17
Ivaylo Tanev 6 - 11 Elias Aranda M71, P17
Ivaylo Tanev 6 - 11 Sinan Bahadir M71, P17
Ivaylo Tanev 6 - 28 James Hitchen M71, P17
Ivaylo Tanev 5 - 12 John Ibbotson M71, P17
Ivaylo Tanev 4 - 13 Olivier Portal M71, P17
Ivaylo Tanev 2 - 15 Lee Harding M71, P17
Sergey Shinkevich 33 - 17 Gino Falco M71, P17
Sergey Shinkevich 23 - 11 Stefan Stillhart M71, P17
Sergey Shinkevich 20 - 48 Max Watson M71, P17
Sergey Shinkevich 15 - 2 Edinson Antonio M71, P17
Sergey Shinkevich 14 - 3 Adam Dzido M70, P17
Sergey Shinkevich 14 - 3 Elias Aranda M71, P17
Sergey Shinkevich 12 - 5 Albert Viljanen M71, P17
Sergey Shinkevich 12 - 5 Nagyházi Sándor M71, P17
Sergey Shinkevich 11 - 23 Ivaylo Tanev M71, P17
Sergey Shinkevich 9 - 8 Lorenzo Rodrigues M71, P17
Sergey Shinkevich 9 - 8 Vitaliy Repetsky M71, P17
Sergey Shinkevich 9 - 8 Olivier Portal M71, P17
Sergey Shinkevich 9 - 8 György Csillag M71, P17
Sergey Shinkevich 8 - 9 Tony Cullen M71, P17
Sergey Shinkevich 8 - 9 Sinan Bahadir M71, P17
Sergey Shinkevich 7 - 26 Apostolis Goutzos M71, P17
Sergey Shinkevich 7 - 10 Sean Hillier M71, P17
Sergey Shinkevich 7 - 10 Paul Dove M71, P17
Sergey Shinkevich 6 - 11 Tibor Szuromi M71, P17
Sergey Shinkevich 6 - 11 John Ibbotson M71, P17
Sergey Shinkevich 5 - 29 James Hitchen M71, P17
Sergey Shinkevich 5 - 12 Lee Harding M71, P17
Sergey Shinkevich 5 - 12 Dominik Krowiak M64, P17
Antonio Cerqueira 35 - 30 Stefan Stillhart M61, P17
Antonio Cerqueira 32 - 52 Niels Wolters M71, P17
Antonio Cerqueira 25 - 25 Lee Harding M51, P17
Antonio Cerqueira 9 - 25 Asdrúbal Corral M71, P17
Antonio Cerqueira 7 - 10 Ivaylo Tanev M38, P17
Antonio Cerqueira 4 - 12 John Ibbotson M51, P17
Antonio Cerqueira 3 - 14 Apostolis Goutzos M46, P17
Antonio Cerqueira 2 - 15 James Hitchen M67, P17
Antonio Cerqueira 0 - 17 Max Watson M39, P17
Juan Carlos Alonso 16 - 18 Tibor Szuromi M46, P17
Juan Carlos Alonso 15 - 34 Asdrúbal Corral M68, P17
Juan Carlos Alonso 10 - 23 John Ibbotson M70, P17
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman: