Satu sama satu (Kumpulan: Rookie - 117)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Sir Berntsen 5 - 0 Pedro Feio M95, P6
Sir Berntsen 4 - 2 Eugenio Soriano M95, P6
Sir Berntsen 3 - 2 Detlef Duckheim M95, P6
Sir Berntsen 3 - 3 Dan Chenko M95, P6
Sir Berntsen 2 - 3 Silence Deadhead M95, P6
Sir Berntsen 1 - 5 Hugo Biancarelli M95, P6
Sir Berntsen 1 - 0 Jonathan Champclaux M95, P6
Sir Berntsen 1 - 0 Rayman Kolloski M95, P6
Sir Berntsen 1 - 2 Richard Verstappen M95, P6
Sir Berntsen 1 - 0 Maya Zed M94, P14
Sir Berntsen 1 - 3 Damir Merkovic M95, P6
Sir Berntsen 1 - 0 Fernando Hamilton M95, P6
Sir Berntsen 0 - 1 Adrià Masdeu M95, P6
Sir Berntsen 0 - 1 Jon Nusgart M95, P6
Sir Berntsen 0 - 1 Manuel Lantigua Díaz M95, P6
Sir Berntsen 0 - 1 Claudio Villanti M95, P6
Sir Berntsen 0 - 4 Yomino Aston M95, P6
Sir Berntsen 0 - 1 Roxin Tudorache M95, P6
Jon Nusgart 6 - 0 Detlef Duckheim M95, P6
Jon Nusgart 6 - 0 Roxin Tudorache M95, P6
Jon Nusgart 6 - 0 Pedro Feio M95, P6
Jon Nusgart 6 - 0 Richard Verstappen M95, P6
Jon Nusgart 6 - 0 Eugenio Soriano M95, P6
Jon Nusgart 5 - 0 Silence Deadhead M95, P6
Jon Nusgart 5 - 0 Dan Chenko M95, P6
Jon Nusgart 5 - 0 Manuel Lantigua Díaz M95, P6
Jon Nusgart 5 - 1 Damir Merkovic M95, P6
Jon Nusgart 4 - 2 Yomino Aston M95, P6
Jon Nusgart 2 - 0 Claudio Villanti M95, P6
Jon Nusgart 2 - 0 Rayman Kolloski M95, P6
Jon Nusgart 2 - 4 Hugo Biancarelli M95, P6
Jon Nusgart 2 - 0 Adrià Masdeu M95, P6
Jon Nusgart 1 - 0 Jan Pardygał M95, P4
Jon Nusgart 1 - 0 Bartosik Stosik M95, P2
Jon Nusgart 1 - 0 Jesus Sanz M95, P3
Jon Nusgart 1 - 0 Jonathan Champclaux M95, P6
Jon Nusgart 1 - 0 Sir Berntsen M95, P6
Jon Nusgart 1 - 0 Yt Leen M95, P3
Jon Nusgart 1 - 0 Marta Bryś M95, P1
Jon Nusgart 1 - 0 David German M95, P5
Jon Nusgart 1 - 0 Minimumzulu Ja M95, P5
Jon Nusgart 1 - 0 Fernando Hamilton M95, P6
Jon Nusgart 1 - 0 Ondra Gorniak M95, P2
Damir Merkovic 8 - 1 Pedro Feio M95, P6
Damir Merkovic 8 - 2 Eugenio Soriano M95, P6
Damir Merkovic 7 - 2 Dan Chenko M95, P6
Damir Merkovic 6 - 3 Detlef Duckheim M95, P6
Damir Merkovic 5 - 1 Roxin Tudorache M95, P6
Damir Merkovic 4 - 5 Yomino Aston M95, P6
Damir Merkovic 4 - 4 Silence Deadhead M95, P6
Damir Merkovic 4 - 1 Manuel Lantigua Díaz M95, P6
Damir Merkovic 4 - 3 Richard Verstappen M95, P6
Damir Merkovic 3 - 1 Sir Berntsen M95, P6
Damir Merkovic 2 - 0 Adrià Masdeu M95, P6
Damir Merkovic 2 - 0 Claudio Villanti M95, P6
Damir Merkovic 2 - 0 Rayman Kolloski M95, P6
Damir Merkovic 1 - 0 Maya Zed M94, P14
Damir Merkovic 1 - 5 Jon Nusgart M95, P6
Damir Merkovic 1 - 0 Yt Leen M95, P3
Damir Merkovic 1 - 0 Bartosik Stosik M95, P2
Damir Merkovic 1 - 0 Jesus Sanz M95, P3
Damir Merkovic 1 - 0 Jonathan Champclaux M95, P6
Damir Merkovic 1 - 0 David German M95, P5
Damir Merkovic 1 - 9 Hugo Biancarelli M95, P6
Damir Merkovic 1 - 0 Fernando Hamilton M95, P6
Damir Merkovic 1 - 0 Ondra Gorniak M95, P2
Damir Merkovic 1 - 0 Jan Pardygał M95, P4
Damir Merkovic 1 - 0 Minimumzulu Ja M95, P5
Damir Merkovic 0 - 1 Marta Bryś M95, P1
Dan Chenko 15 - 5 Pedro Feio M95, P6
Dan Chenko 14 - 7 Detlef Duckheim M95, P6
Dan Chenko 12 - 7 Eugenio Soriano M95, P6
Dan Chenko 10 - 10 Yomino Aston M95, P6
Dan Chenko 9 - 11 Silence Deadhead M95, P6
Dan Chenko 3 - 3 Sir Berntsen M95, P6
Dan Chenko 3 - 4 Richard Verstappen M95, P6
Dan Chenko 2 - 7 Damir Merkovic M95, P6
Dan Chenko 2 - 11 Hugo Biancarelli M95, P6
Dan Chenko 2 - 3 Roxin Tudorache M95, P6
Dan Chenko 1 - 0 Minimumzulu Ja M95, P5
Dan Chenko 1 - 0 Fernando Hamilton M95, P6
Dan Chenko 1 - 0 Maya Zed M94, P14
Dan Chenko 1 - 0 Jan Pardygał M95, P4
Dan Chenko 1 - 4 Manuel Lantigua Díaz M95, P6
Dan Chenko 1 - 0 Jonathan Champclaux M95, P6
Dan Chenko 1 - 1 Rayman Kolloski M95, P6
Dan Chenko 1 - 1 Adrià Masdeu M95, P6
Dan Chenko 1 - 0 David German M95, P5
Dan Chenko 0 - 1 Bartosik Stosik M95, P2
Dan Chenko 0 - 2 Claudio Villanti M95, P6
Dan Chenko 0 - 5 Jon Nusgart M95, P6
Dan Chenko 0 - 1 Ondra Gorniak M95, P2
Dan Chenko 0 - 1 Marta Bryś M95, P1
Roxin Tudorache 4 - 2 Pedro Feio M95, P6
Roxin Tudorache 3 - 2 Dan Chenko M95, P6
Roxin Tudorache 3 - 2 Manuel Lantigua Díaz M95, P6
Roxin Tudorache 2 - 4 Eugenio Soriano M95, P6
Roxin Tudorache 2 - 0 Rayman Kolloski M95, P6
Roxin Tudorache 2 - 3 Silence Deadhead M95, P6
Roxin Tudorache 2 - 0 Adrià Masdeu M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 0 Fernando Hamilton M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 0 Minimumzulu Ja M95, P5
Roxin Tudorache 1 - 5 Detlef Duckheim M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 0 Jan Pardygał M95, P4
Roxin Tudorache 1 - 0 Bartosik Stosik M95, P2
Roxin Tudorache 1 - 1 Claudio Villanti M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 0 Jesus Sanz M95, P3
Roxin Tudorache 1 - 5 Yomino Aston M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 0 Jonathan Champclaux M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 0 Sir Berntsen M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 0 Yt Leen M95, P3
Roxin Tudorache 1 - 5 Damir Merkovic M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 5 Richard Verstappen M95, P6
Roxin Tudorache 1 - 0 David German M95, P5
Roxin Tudorache 0 - 1 Ondra Gorniak M95, P2
Roxin Tudorache 0 - 6 Jon Nusgart M95, P6
Roxin Tudorache 0 - 6 Hugo Biancarelli M95, P6
Roxin Tudorache 0 - 1 Marta Bryś M95, P1
Manuel Lantigua Díaz 4 - 1 Pedro Feio M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 4 - 1 Dan Chenko M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 3 - 1 Silence Deadhead M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 3 - 2 Eugenio Soriano M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 2 - 0 Rayman Kolloski M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 2 - 3 Detlef Duckheim M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 2 - 0 Adrià Masdeu M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 2 - 3 Roxin Tudorache M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 Jonathan Champclaux M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 Fernando Hamilton M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 Jan Pardygał M95, P4
Manuel Lantigua Díaz 1 - 4 Richard Verstappen M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 Marta Bryś M95, P1
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 Minimumzulu Ja M95, P5
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 Sir Berntsen M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 Ondra Gorniak M95, P2
Manuel Lantigua Díaz 1 - 4 Damir Merkovic M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 Bartosik Stosik M95, P2
Manuel Lantigua Díaz 1 - 0 David German M95, P5
Manuel Lantigua Díaz 0 - 5 Hugo Biancarelli M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 0 - 5 Jon Nusgart M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 0 - 2 Claudio Villanti M95, P6
Manuel Lantigua Díaz 0 - 5 Yomino Aston M95, P6
Jesus Sanz 1 - 0 Yt Leen M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Eugenio Soriano M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Damir Merkovic M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Silence Deadhead M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Pedro Feio M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Yomino Aston M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Jon Nusgart M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Hugo Biancarelli M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Roxin Tudorache M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Detlef Duckheim M95, P3
Jesus Sanz 0 - 1 Richard Verstappen M95, P3
Marta Bryś 1 - 0 Detlef Duckheim M95, P1
Marta Bryś 1 - 0 Damir Merkovic M95, P1
Marta Bryś 1 - 0 Roxin Tudorache M95, P1
Marta Bryś 1 - 0 Silence Deadhead M95, P1
Marta Bryś 1 - 0 Pedro Feio M95, P1
Marta Bryś 1 - 0 Dan Chenko M95, P1
Marta Bryś 0 - 1 Manuel Lantigua Díaz M95, P1
Marta Bryś 0 - 1 Richard Verstappen M95, P1
Marta Bryś 0 - 1 Eugenio Soriano M95, P1
Marta Bryś 0 - 1 Jon Nusgart M95, P1
Marta Bryś 0 - 1 Yomino Aston M95, P1
Marta Bryś 0 - 1 Hugo Biancarelli M95, P1
Jonathan Champclaux 0 - 1 Pedro Feio M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Jon Nusgart M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Yomino Aston M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Dan Chenko M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Hugo Biancarelli M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Manuel Lantigua Díaz M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Claudio Villanti M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Detlef Duckheim M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Sir Berntsen M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Fernando Hamilton M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Richard Verstappen M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Damir Merkovic M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Eugenio Soriano M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Roxin Tudorache M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Adrià Masdeu M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Silence Deadhead M95, P6
Jonathan Champclaux 0 - 1 Rayman Kolloski M95, P6
Ronald Russakov 4 - 3 Detlef Duckheim M92, P17
Ronald Russakov 1 - 1 Pedro Feio M92, P17
Minimumzulu Ja 0 - 1 Silence Deadhead M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Rayman Kolloski M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Pedro Feio M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Jon Nusgart M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Yomino Aston M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Dan Chenko M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Hugo Biancarelli M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Manuel Lantigua Díaz M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 David German M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Detlef Duckheim M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Richard Verstappen M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Damir Merkovic M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Eugenio Soriano M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Roxin Tudorache M95, P5
Minimumzulu Ja 0 - 1 Claudio Villanti M95, P5
Silence Deadhead 29 - 5 Pedro Feio M95, P6
Silence Deadhead 26 - 11 Detlef Duckheim M95, P6
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman: