Satu sama satu (Kumpulan: Rookie - 45)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Dariusz Borysiewicz 12 - 0 Andrey Fox M89, P12
Dariusz Borysiewicz 12 - 0 Girolamo Russo M89, P12
Dariusz Borysiewicz 11 - 1 Elmar Correa De Paulo M89, P12
Dariusz Borysiewicz 11 - 1 Chris Carbia M89, P12
Dariusz Borysiewicz 10 - 1 Nic Bright M89, P12
Dariusz Borysiewicz 10 - 2 Gaston Sarthou M89, P12
Dariusz Borysiewicz 10 - 0 Ignacio Urruzola M89, P12
Dariusz Borysiewicz 10 - 2 Serhii Shelest M89, P12
Dariusz Borysiewicz 8 - 4 Christer Malmgren M89, P12
Dariusz Borysiewicz 6 - 0 Álvaro López M89, P12
Dariusz Borysiewicz 4 - 0 Joao Junior M89, P12
Dariusz Borysiewicz 3 - 4 András Balázs M89, P12
Dariusz Borysiewicz 2 - 27 Andrey Hardin M89, P12
Dariusz Borysiewicz 1 - 0 Julian Blott M89, P8
Dariusz Borysiewicz 1 - 0 Jaden Trotman M89, P10
Dariusz Borysiewicz 1 - 0 Simon Alsford M89, P11
Dariusz Borysiewicz 1 - 0 Krisztián Tringer M89, P2
Dariusz Borysiewicz 1 - 0 Fábio Mendes M89, P6
Dariusz Borysiewicz 1 - 0 Moritz Richter M89, P8
Dariusz Borysiewicz 1 - 0 Joost Bruil M89, P10
Dariusz Borysiewicz 0 - 10 Robert Pezzi M89, P12
Andrey Fox 17 - 6 Girolamo Russo M89, P12
Andrey Fox 5 - 5 Ignacio Urruzola M89, P12
Andrey Fox 3 - 9 Elmar Correa De Paulo M89, P12
Andrey Fox 3 - 1 Joao Junior M89, P12
Andrey Fox 2 - 10 Chris Carbia M89, P12
Andrey Fox 1 - 0 Julian Blott M89, P8
Andrey Fox 1 - 0 Jaden Trotman M89, P10
Andrey Fox 1 - 0 Simon Alsford M89, P11
Andrey Fox 1 - 11 Serhii Shelest M89, P12
Andrey Fox 1 - 11 Christer Malmgren M89, P12
Andrey Fox 1 - 0 Moritz Richter M89, P8
Andrey Fox 1 - 0 Joost Bruil M89, P10
Andrey Fox 1 - 10 Nic Bright M89, P12
Andrey Fox 0 - 12 Dariusz Borysiewicz M89, P12
Andrey Fox 0 - 6 Álvaro López M89, P12
Andrey Fox 0 - 12 Gaston Sarthou M89, P12
Andrey Fox 0 - 1 Krisztián Tringer M89, P2
Andrey Fox 0 - 2 Fábio Mendes M89, P6
Andrey Fox 0 - 10 Robert Pezzi M89, P12
Andrey Fox 0 - 12 Andrey Hardin M89, P12
Andrey Fox 0 - 7 András Balázs M89, P12
Fábio Mendes 2 - 0 Andrey Fox M89, P6
Fábio Mendes 1 - 0 Girolamo Russo M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 András Balázs M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Andrey Hardin M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Elmar Correa De Paulo M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Gaston Sarthou M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Serhii Shelest M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Ignacio Urruzola M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Christer Malmgren M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Chris Carbia M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Robert Pezzi M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Dariusz Borysiewicz M89, P6
Fábio Mendes 0 - 1 Nic Bright M89, P6
Joao Junior 36 - 28 Girolamo Russo M89, P12
Joao Junior 28 - 36 Ignacio Urruzola M89, P12
Joao Junior 15 - 21 Elmar Correa De Paulo M89, P12
Joao Junior 14 - 15 Doug Strasser M88, P11
Joao Junior 4 - 7 Chris Carbia M89, P12
Joao Junior 4 - 23 Nic Bright M89, P12
Joao Junior 3 - 5 Gaston Sarthou M89, P12
Joao Junior 1 - 0 Alberto Torres M88, P17
Joao Junior 1 - 0 Joost Bruil M89, P10
Joao Junior 1 - 3 Christer Malmgren M89, P12
Joao Junior 1 - 10 Gordon Freeman M86, P16
Joao Junior 1 - 3 Andrey Fox M89, P12
Joao Junior 1 - 0 Jaden Trotman M89, P10
Joao Junior 0 - 4 Álvaro López M89, P12
Joao Junior 0 - 4 Dariusz Borysiewicz M89, P12
Joao Junior 0 - 4 Serhii Shelest M89, P12
Joao Junior 0 - 4 Andrey Hardin M89, P12
Joao Junior 0 - 2 Robert Pezzi M89, P12
Joao Junior 0 - 1 Simon Alsford M89, P11
Joao Junior 0 - 4 András Balázs M89, P12
Girolamo Russo 72 - 59 Ignacio Urruzola M89, P12
Girolamo Russo 28 - 36 Joao Junior M89, P12
Girolamo Russo 21 - 32 Elmar Correa De Paulo M89, P12
Girolamo Russo 15 - 25 Doug Strasser M88, P13
Girolamo Russo 6 - 17 Andrey Fox M89, P12
Girolamo Russo 3 - 24 Chris Carbia M89, P12
Girolamo Russo 2 - 42 Nic Bright M89, P12
Girolamo Russo 1 - 0 Alberto Torres M88, P17
Girolamo Russo 1 - 0 Moritz Richter M89, P8
Girolamo Russo 1 - 0 Joost Bruil M89, P10
Girolamo Russo 1 - 0 Martin Einblau M88, P8
Girolamo Russo 1 - 0 Julian Blott M89, P8
Girolamo Russo 1 - 11 Serhii Shelest M89, P12
Girolamo Russo 1 - 11 Christer Malmgren M89, P12
Girolamo Russo 0 - 13 Gordon Freeman M86, P16
Girolamo Russo 0 - 10 Robert Pezzi M89, P12
Girolamo Russo 0 - 12 Andrey Hardin M89, P12
Girolamo Russo 0 - 7 András Balázs M89, P12
Girolamo Russo 0 - 12 Dariusz Borysiewicz M89, P12
Girolamo Russo 0 - 6 Álvaro López M89, P12
Girolamo Russo 0 - 1 Fábio Mendes M89, P6
Girolamo Russo 0 - 22 Gaston Sarthou M89, P12
Girolamo Russo 0 - 1 Jaden Trotman M89, P10
Girolamo Russo 0 - 1 Simon Alsford M89, P11
Girolamo Russo 0 - 1 Krisztián Tringer M89, P2
Ignacio Urruzola 59 - 72 Girolamo Russo M89, P12
Ignacio Urruzola 36 - 28 Joao Junior M89, P12
Ignacio Urruzola 30 - 22 Elmar Correa De Paulo M89, P12
Ignacio Urruzola 21 - 20 Doug Strasser M88, P13
Ignacio Urruzola 5 - 5 Andrey Fox M89, P12
Ignacio Urruzola 4 - 21 Chris Carbia M89, P12
Ignacio Urruzola 3 - 11 Gordon Freeman M86, P16
Ignacio Urruzola 3 - 39 Nic Bright M89, P12
Ignacio Urruzola 2 - 18 Gaston Sarthou M89, P12
Ignacio Urruzola 1 - 0 Alberto Torres M88, P17
Ignacio Urruzola 1 - 0 Moritz Richter M89, P8
Ignacio Urruzola 1 - 3 Álvaro López M89, P12
Ignacio Urruzola 1 - 0 Fábio Mendes M89, P6
Ignacio Urruzola 1 - 0 Martin Einblau M88, P8
Ignacio Urruzola 1 - 0 Julian Blott M89, P8
Ignacio Urruzola 1 - 9 Serhii Shelest M89, P12
Ignacio Urruzola 1 - 0 Simon Alsford M89, P11
Ignacio Urruzola 1 - 9 Christer Malmgren M89, P12
Ignacio Urruzola 0 - 1 Krisztián Tringer M89, P2
Ignacio Urruzola 0 - 9 Robert Pezzi M89, P12
Ignacio Urruzola 0 - 10 Andrey Hardin M89, P12
Ignacio Urruzola 0 - 5 András Balázs M89, P12
Ignacio Urruzola 0 - 10 Dariusz Borysiewicz M89, P12
Andrey Hardin 52 - 9 Chris Carbia M89, P12
Andrey Hardin 27 - 2 Dariusz Borysiewicz M89, P12
Andrey Hardin 12 - 0 Andrey Fox M89, P12
Andrey Hardin 12 - 0 Elmar Correa De Paulo M89, P12
Andrey Hardin 12 - 0 Girolamo Russo M89, P12
Andrey Hardin 11 - 0 Nic Bright M89, P12
Andrey Hardin 11 - 1 Gaston Sarthou M89, P12
Andrey Hardin 11 - 1 Serhii Shelest M89, P12
Andrey Hardin 11 - 1 Christer Malmgren M89, P12
Andrey Hardin 10 - 0 Ignacio Urruzola M89, P12
Andrey Hardin 6 - 0 Álvaro López M89, P12
Andrey Hardin 5 - 2 András Balázs M89, P12
Andrey Hardin 4 - 0 Joao Junior M89, P12
Andrey Hardin 3 - 7 Robert Pezzi M89, P12
Andrey Hardin 1 - 0 Moritz Richter M89, P8
Andrey Hardin 1 - 0 Joost Bruil M89, P10
Andrey Hardin 1 - 0 Julian Blott M89, P8
Andrey Hardin 1 - 0 Fábio Mendes M89, P6
Andrey Hardin 1 - 0 Jaden Trotman M89, P10
Andrey Hardin 1 - 0 Simon Alsford M89, P11
Andrey Hardin 1 - 0 Krisztián Tringer M89, P2
Chris Carbia 24 - 3 Girolamo Russo M89, P12
Chris Carbia 21 - 4 Ignacio Urruzola M89, P12
Chris Carbia 18 - 7 Elmar Correa De Paulo M89, P12
Chris Carbia 10 - 16 Nic Bright M89, P12
Chris Carbia 10 - 1 Doug Strasser M88, P12
Chris Carbia 10 - 2 Andrey Fox M89, P12
Chris Carbia 9 - 7 Daryl Mancini M49, P16
Chris Carbia 9 - 52 Andrey Hardin M89, P12
Chris Carbia 8 - 13 Gaston Sarthou M89, P12
Chris Carbia 7 - 4 Joao Junior M89, P12
Chris Carbia 5 - 1 Álvaro López M89, P12
Chris Carbia 2 - 10 Serhii Shelest M89, P12
Chris Carbia 2 - 10 Christer Malmgren M89, P12
Chris Carbia 1 - 0 Jaden Trotman M89, P10
Chris Carbia 1 - 0 Simon Alsford M89, P11
Chris Carbia 1 - 11 Dariusz Borysiewicz M89, P12
Chris Carbia 1 - 0 Martin Einblau M88, P8
Chris Carbia 1 - 0 Fábio Mendes M89, P6
Chris Carbia 1 - 0 Moritz Richter M89, P8
Chris Carbia 1 - 0 Joost Bruil M89, P10
Chris Carbia 1 - 0 Julian Blott M89, P8
Chris Carbia 0 - 10 Robert Pezzi M89, P12
Chris Carbia 0 - 7 András Balázs M89, P12
Chris Carbia 0 - 1 Krisztián Tringer M89, P2
Elmar Correa De Paulo 32 - 21 Girolamo Russo M89, P12
Elmar Correa De Paulo 22 - 30 Ignacio Urruzola M89, P12
Elmar Correa De Paulo 21 - 15 Joao Junior M89, P12
Elmar Correa De Paulo 16 - 18 Doug Strasser M88, P13
Elmar Correa De Paulo 9 - 3 Andrey Fox M89, P12
Elmar Correa De Paulo 7 - 18 Chris Carbia M89, P12
Elmar Correa De Paulo 6 - 7 Gordon Freeman M86, P16
Elmar Correa De Paulo 6 - 35 Nic Bright M89, P12
Elmar Correa De Paulo 4 - 2 Álvaro López M89, P12
Elmar Correa De Paulo 3 - 17 Gaston Sarthou M89, P12
Elmar Correa De Paulo 2 - 10 Serhii Shelest M89, P12
Elmar Correa De Paulo 2 - 10 Christer Malmgren M89, P12
Elmar Correa De Paulo 1 - 0 Moritz Richter M89, P8
Elmar Correa De Paulo 1 - 0 Joost Bruil M89, P10
Elmar Correa De Paulo 1 - 0 Julian Blott M89, P8
Elmar Correa De Paulo 1 - 0 Jaden Trotman M89, P10
Elmar Correa De Paulo 1 - 0 Simon Alsford M89, P11
Elmar Correa De Paulo 1 - 11 Dariusz Borysiewicz M89, P12
Elmar Correa De Paulo 1 - 0 Fábio Mendes M89, P6
Elmar Correa De Paulo 1 - 0 Alberto Torres M88, P17
Elmar Correa De Paulo 0 - 12 Andrey Hardin M89, P12
Elmar Correa De Paulo 0 - 1 Krisztián Tringer M89, P2
Elmar Correa De Paulo 0 - 10 Robert Pezzi M89, P12
Elmar Correa De Paulo 0 - 7 András Balázs M89, P12
Krisztián Tringer 1 - 0 Chris Carbia M89, P2
Krisztián Tringer 1 - 0 Girolamo Russo M89, P2
Krisztián Tringer 1 - 0 Elmar Correa De Paulo M89, P2
Krisztián Tringer 1 - 0 Andrey Fox M89, P2
Krisztián Tringer 1 - 0 Ignacio Urruzola M89, P2
Krisztián Tringer 0 - 1 Robert Pezzi M89, P2
Krisztián Tringer 0 - 1 Dariusz Borysiewicz M89, P2
Krisztián Tringer 0 - 1 Nic Bright M89, P2
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman: