Satu sama satu (Kumpulan: Rookie - 58)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Mark Coleman 17 - 8 László Ollári M89, P1
Mark Coleman 17 - 7 Seba Melano M89, P1
Mark Coleman 12 - 9 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Mark Coleman 9 - 12 Roland Kocsis M89, P1
Mark Coleman 7 - 11 Gaston Del Rio M89, P1
Mark Coleman 6 - 1 Alan Hargreaves M89, P1
Mark Coleman 3 - 7 Kevin Bröhl M88, P4
Mark Coleman 2 - 0 Punyajoy Saha M88, P17
Mark Coleman 2 - 3 Josef Starý M89, P1
Mark Coleman 1 - 0 Tommy Sörensen M88, P12
Mark Coleman 1 - 8 Florian Prussak M89, P1
Mark Coleman 1 - 0 Jerry Hd M88, P2
Mark Coleman 0 - 1 Tom Procházka M89, P1
Mark Coleman 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Mark Coleman 0 - 1 Denis Sinko M89, P1
Mark Coleman 0 - 1 Enzo Figini M89, P1
Mark Coleman 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Mark Coleman 0 - 2 Marcelo Gadelha M88, P2
Mark Coleman 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Seba Melano M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 László Ollári M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Tom Procházka M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Josef Starý M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Enzo Figini M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Roland Kocsis M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Gaston Del Rio M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Florian Prussak M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Alan Hargreaves M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Denis Sinko 1 - 0 Mark Coleman M89, P1
Denis Sinko 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Denis Sinko 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Denis Sinko 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Marcelo Gadelha 22 - 14 Roland Kocsis M88, P2
Marcelo Gadelha 2 - 0 László Ollári M88, P2
Marcelo Gadelha 2 - 0 Svetoslav Dimitrov M88, P2
Marcelo Gadelha 2 - 0 Mark Coleman M88, P2
Marcelo Gadelha 1 - 0 Seba Melano M88, P2
Marcelo Gadelha 1 - 0 Jerry Hd M88, P2
Marcelo Gadelha 1 - 0 Gaston Del Rio M88, P2
Marcelo Gadelha 1 - 1 Kevin Bröhl M88, P2
Marcelo Gadelha 1 - 0 Alan Hargreaves M88, P1
Roland Kocsis 133 - 64 Seba Melano M89, P1
Roland Kocsis 64 - 70 Florian Prussak M89, P1
Roland Kocsis 55 - 35 László Ollári M89, P1
Roland Kocsis 25 - 14 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Roland Kocsis 21 - 9 Gaston Del Rio M89, P1
Roland Kocsis 14 - 22 Marcelo Gadelha M88, P2
Roland Kocsis 12 - 9 Mark Coleman M89, P1
Roland Kocsis 10 - 8 Kevin Bröhl M88, P4
Roland Kocsis 5 - 1 Alan Hargreaves M89, P1
Roland Kocsis 1 - 0 Jerry Hd M88, P2
Roland Kocsis 1 - 0 Tom Procházka M89, P1
Roland Kocsis 1 - 2 Josef Starý M89, P1
Roland Kocsis 1 - 0 Enzo Figini M89, P1
Roland Kocsis 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Roland Kocsis 0 - 1 Denis Sinko M89, P1
Roland Kocsis 0 - 2 Punyajoy Saha M88, P17
Roland Kocsis 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Roland Kocsis 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Mark Coleman M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Seba Melano M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Roland Kocsis M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 László Ollári M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Tom Procházka M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Josef Starý M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Enzo Figini M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Denis Sinko M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Gaston Del Rio M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Florian Prussak M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Alan Hargreaves M89, P1
Attila Doszev 1 - 0 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Attila Doszev 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Attila Doszev 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Florian Prussak 105 - 18 Seba Melano M89, P1
Florian Prussak 70 - 64 Roland Kocsis M89, P1
Florian Prussak 27 - 8 László Ollári M89, P1
Florian Prussak 19 - 9 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Florian Prussak 9 - 7 Kevin Bröhl M87, P17
Florian Prussak 9 - 13 Gaston Del Rio M89, P1
Florian Prussak 8 - 1 Mark Coleman M89, P1
Florian Prussak 1 - 0 Enzo Figini M89, P1
Florian Prussak 1 - 0 Alan Hargreaves M89, P1
Florian Prussak 0 - 1 Tom Procházka M89, P1
Florian Prussak 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Florian Prussak 0 - 1 Denis Sinko M89, P1
Florian Prussak 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Florian Prussak 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Florian Prussak 0 - 1 Josef Starý M89, P1
Tom Procházka 1 - 0 Alan Hargreaves M89, P1
Tom Procházka 1 - 0 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Tom Procházka 1 - 0 Mark Coleman M89, P1
Tom Procházka 1 - 0 Seba Melano M89, P1
Tom Procházka 1 - 0 László Ollári M89, P1
Tom Procházka 1 - 0 Florian Prussak M89, P1
Tom Procházka 1 - 0 Enzo Figini M89, P1
Tom Procházka 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Tom Procházka 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Tom Procházka 0 - 1 Roland Kocsis M89, P1
Tom Procházka 0 - 1 Josef Starý M89, P1
Tom Procházka 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Tom Procházka 0 - 1 Denis Sinko M89, P1
Tom Procházka 0 - 1 Gaston Del Rio M89, P1
Alan Hargreaves 3 - 3 Seba Melano M89, P1
Alan Hargreaves 3 - 3 László Ollári M89, P1
Alan Hargreaves 1 - 6 Mark Coleman M89, P1
Alan Hargreaves 1 - 6 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Alan Hargreaves 1 - 5 Roland Kocsis M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 1 Florian Prussak M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 2 Kevin Bröhl M88, P4
Alan Hargreaves 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 1 Enzo Figini M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 1 Marcelo Gadelha M88, P1
Alan Hargreaves 0 - 6 Gaston Del Rio M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 1 Tom Procházka M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 1 Josef Starý M89, P1
Alan Hargreaves 0 - 1 Denis Sinko M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Tom Procházka M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Mark Coleman M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Seba Melano M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Roland Kocsis M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 László Ollári M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Florian Prussak M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Josef Starý M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Alan Hargreaves M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Enzo Figini M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Denis Sinko M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Gaston Del Rio M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Attila Doszev M89, P1
Luciano Cipriani 1 - 0 Kevin Lee M89, P1
Svetoslav Dimitrov 26 - 16 László Ollári M89, P1
Svetoslav Dimitrov 23 - 17 Seba Melano M89, P1
Svetoslav Dimitrov 14 - 25 Roland Kocsis M89, P1
Svetoslav Dimitrov 10 - 20 Gaston Del Rio M89, P1
Svetoslav Dimitrov 9 - 12 Mark Coleman M89, P1
Svetoslav Dimitrov 9 - 19 Florian Prussak M89, P1
Svetoslav Dimitrov 6 - 1 Alan Hargreaves M89, P1
Svetoslav Dimitrov 3 - 12 Kevin Bröhl M88, P4
Svetoslav Dimitrov 1 - 0 Tommy Sörensen M88, P12
Svetoslav Dimitrov 1 - 0 Punyajoy Saha M88, P16
Svetoslav Dimitrov 1 - 0 Jerry Hd M88, P2
Svetoslav Dimitrov 0 - 1 Enzo Figini M89, P1
Svetoslav Dimitrov 0 - 2 Marcelo Gadelha M88, P2
Svetoslav Dimitrov 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Svetoslav Dimitrov 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Svetoslav Dimitrov 0 - 1 Tom Procházka M89, P1
Svetoslav Dimitrov 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Svetoslav Dimitrov 0 - 3 Josef Starý M89, P1
Svetoslav Dimitrov 0 - 1 Denis Sinko M89, P1
Enzo Figini 1 - 0 Alan Hargreaves M89, P1
Enzo Figini 1 - 0 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Enzo Figini 1 - 0 Mark Coleman M89, P1
Enzo Figini 1 - 0 Seba Melano M89, P1
Enzo Figini 1 - 0 László Ollári M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Florian Prussak M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Josef Starý M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Denis Sinko M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Gaston Del Rio M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Tom Procházka M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Enzo Figini 0 - 1 Roland Kocsis M89, P1
Seba Melano 64 - 133 Roland Kocsis M89, P1
Seba Melano 49 - 48 László Ollári M89, P1
Seba Melano 18 - 105 Florian Prussak M89, P1
Seba Melano 17 - 23 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Seba Melano 7 - 17 Mark Coleman M89, P1
Seba Melano 6 - 27 Gaston Del Rio M89, P1
Seba Melano 3 - 3 Alan Hargreaves M89, P1
Seba Melano 2 - 14 Kevin Bröhl M88, P4
Seba Melano 2 - 0 Punyajoy Saha M88, P17
Seba Melano 1 - 0 Tommy Sörensen M88, P12
Seba Melano 0 - 1 Tom Procházka M89, P1
Seba Melano 0 - 1 Jerry Hd M88, P2
Seba Melano 0 - 1 Luciano Cipriani M89, P1
Seba Melano 0 - 1 Denis Sinko M89, P1
Seba Melano 0 - 5 Josef Starý M89, P1
Seba Melano 0 - 1 Enzo Figini M89, P1
Seba Melano 0 - 1 Marcelo Gadelha M88, P2
Seba Melano 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Seba Melano 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Gaston Del Rio 27 - 6 Seba Melano M89, P1
Gaston Del Rio 26 - 7 László Ollári M89, P1
Gaston Del Rio 20 - 10 Svetoslav Dimitrov M89, P1
Gaston Del Rio 13 - 9 Florian Prussak M89, P1
Gaston Del Rio 11 - 7 Mark Coleman M89, P1
Gaston Del Rio 9 - 21 Roland Kocsis M89, P1
Gaston Del Rio 9 - 5 Kevin Bröhl M88, P4
Gaston Del Rio 6 - 0 Alan Hargreaves M89, P1
Gaston Del Rio 2 - 0 Josef Starý M89, P1
Gaston Del Rio 1 - 0 Tommy Sörensen M88, P12
Gaston Del Rio 1 - 0 Tom Procházka M89, P1
Gaston Del Rio 1 - 0 Enzo Figini M89, P1
Gaston Del Rio 0 - 1 Marcelo Gadelha M88, P2
Gaston Del Rio 0 - 1 Attila Doszev M89, P1
Gaston Del Rio 0 - 1 Kevin Lee M89, P1
Halaman « [12 »Lompat ke halaman: