Satu sama satu (Kumpulan: Rookie - 8)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [1Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Martin Georgiev 34 - 44 Srdjan Colic M80, P2
Martin Georgiev 21 - 51 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Martin Georgiev 5 - 6 Andy Furrer M80, P2
Martin Georgiev 4 - 8 Greg O'Keefe M79, P10
Martin Georgiev 3 - 32 Marcelo Suso M80, P2
Martin Georgiev 3 - 16 Cezar Ivan M80, P2
Martin Georgiev 2 - 17 David Martinez M80, P2
Martin Georgiev 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Martin Georgiev 2 - 0 Toto Soave M80, P2
Martin Georgiev 1 - 1 Mirko Mischof M80, P2
Martin Georgiev 1 - 0 Arcanjo Fênix M79, P12
Martin Georgiev 1 - 1 Thanasis Varlokostas M80, P2
Martin Georgiev 0 - 2 Daniel Blazo M80, P2
Martin Georgiev 0 - 1 Pedro Bonzela Franco M79, P15
Joao Miguel 2 - 15 David Martinez M72, P17
Mirko Mischof 17 - 30 Daniel Blazo M80, P2
Mirko Mischof 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Mirko Mischof 2 - 0 Toto Soave M80, P2
Mirko Mischof 1 - 1 Srdjan Colic M80, P2
Mirko Mischof 1 - 1 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Mirko Mischof 1 - 1 Thanasis Varlokostas M80, P2
Mirko Mischof 1 - 1 Martin Georgiev M80, P2
Mirko Mischof 1 - 1 Andy Furrer M80, P2
Mirko Mischof 0 - 2 Marcelo Suso M80, P2
Mirko Mischof 0 - 2 Cezar Ivan M80, P2
Mirko Mischof 0 - 2 David Martinez M80, P2
Marcelo Suso 32 - 3 Martin Georgiev M80, P2
Marcelo Suso 28 - 6 Srdjan Colic M80, P2
Marcelo Suso 22 - 7 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Marcelo Suso 9 - 2 Greg O'Keefe M79, P10
Marcelo Suso 6 - 6 Cezar Ivan M80, P2
Marcelo Suso 5 - 0 Andy Furrer M80, P2
Marcelo Suso 3 - 9 David Martinez M80, P2
Marcelo Suso 2 - 0 Daniel Blazo M80, P2
Marcelo Suso 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Marcelo Suso 2 - 0 Toto Soave M80, P2
Marcelo Suso 2 - 0 Mirko Mischof M80, P2
Marcelo Suso 1 - 1 Thanasis Varlokostas M80, P2
Daniel Blazo 30 - 17 Mirko Mischof M80, P2
Daniel Blazo 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Daniel Blazo 2 - 0 Toto Soave M80, P2
Daniel Blazo 2 - 0 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Daniel Blazo 2 - 0 Martin Georgiev M80, P2
Daniel Blazo 1 - 1 Srdjan Colic M80, P2
Daniel Blazo 1 - 1 Thanasis Varlokostas M80, P2
Daniel Blazo 1 - 1 Andy Furrer M80, P2
Daniel Blazo 0 - 2 Cezar Ivan M80, P2
Daniel Blazo 0 - 2 Marcelo Suso M80, P2
Daniel Blazo 0 - 2 David Martinez M80, P2
Cezar Ivan 16 - 3 Martin Georgiev M80, P2
Cezar Ivan 14 - 2 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Cezar Ivan 10 - 4 Srdjan Colic M80, P2
Cezar Ivan 9 - 2 Andy Furrer M80, P2
Cezar Ivan 6 - 6 Marcelo Suso M80, P2
Cezar Ivan 5 - 1 Greg O'Keefe M79, P10
Cezar Ivan 5 - 14 David Martinez M80, P2
Cezar Ivan 2 - 0 Thanasis Varlokostas M80, P2
Cezar Ivan 2 - 0 Mirko Mischof M80, P2
Cezar Ivan 2 - 0 Daniel Blazo M80, P2
Cezar Ivan 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Cezar Ivan 2 - 0 Toto Soave M80, P2
Cezar Ivan 1 - 0 Pedro Bonzela Franco M79, P15
Cezar Ivan 1 - 0 Arcanjo Fênix M79, P12
Pedro Bonzela Franco 1 - 0 Martin Georgiev M79, P15
Pedro Bonzela Franco 0 - 1 Cezar Ivan M79, P15
Pedro Bonzela Franco 0 - 1 Andy Furrer M79, P15
Pedro Bonzela Franco 0 - 1 David Martinez M79, P15
Pedro Bonzela Franco 0 - 1 Srdjan Colic M79, P15
David Martinez 17 - 2 Martin Georgiev M80, P2
David Martinez 16 - 0 Carlos Alberto Enriques M80, P2
David Martinez 15 - 2 Joao Miguel M72, P17
David Martinez 14 - 5 Cezar Ivan M80, P2
David Martinez 11 - 3 Srdjan Colic M80, P2
David Martinez 10 - 1 Andy Furrer M80, P2
David Martinez 9 - 3 Marcelo Suso M80, P2
David Martinez 6 - 0 Greg O'Keefe M79, P10
David Martinez 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
David Martinez 2 - 0 Toto Soave M80, P2
David Martinez 2 - 0 Thanasis Varlokostas M80, P2
David Martinez 2 - 0 Mirko Mischof M80, P2
David Martinez 2 - 0 Daniel Blazo M80, P2
David Martinez 1 - 0 Arcanjo Fênix M79, P12
David Martinez 1 - 0 Pedro Bonzela Franco M79, P15
Carlos Alberto Enriques 102 - 46 Srdjan Colic M80, P2
Carlos Alberto Enriques 51 - 21 Martin Georgiev M80, P2
Carlos Alberto Enriques 37 - 27 Thanasis Varlokostas M80, P2
Carlos Alberto Enriques 7 - 22 Marcelo Suso M80, P2
Carlos Alberto Enriques 6 - 6 Greg O'Keefe M79, P10
Carlos Alberto Enriques 4 - 5 Andy Furrer M80, P2
Carlos Alberto Enriques 2 - 14 Cezar Ivan M80, P2
Carlos Alberto Enriques 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Carlos Alberto Enriques 1 - 1 Toto Soave M80, P2
Carlos Alberto Enriques 1 - 1 Mirko Mischof M80, P2
Carlos Alberto Enriques 0 - 2 Daniel Blazo M80, P2
Carlos Alberto Enriques 0 - 1 Arcanjo Fênix M79, P12
Carlos Alberto Enriques 0 - 16 David Martinez M80, P2
Filipi Caamaño 1 - 1 Toto Soave M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 David Martinez M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Thanasis Varlokostas M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Martin Georgiev M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Andy Furrer M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Marcelo Suso M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Cezar Ivan M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Mirko Mischof M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Srdjan Colic M80, P2
Filipi Caamaño 0 - 2 Daniel Blazo M80, P2
Thanasis Varlokostas 29 - 5 Srdjan Colic M80, P2
Thanasis Varlokostas 27 - 37 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Thanasis Varlokostas 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Thanasis Varlokostas 2 - 0 Toto Soave M80, P2
Thanasis Varlokostas 1 - 1 Mirko Mischof M80, P2
Thanasis Varlokostas 1 - 1 Daniel Blazo M80, P2
Thanasis Varlokostas 1 - 1 Martin Georgiev M80, P2
Thanasis Varlokostas 1 - 1 Andy Furrer M80, P2
Thanasis Varlokostas 1 - 1 Marcelo Suso M80, P2
Thanasis Varlokostas 0 - 2 David Martinez M80, P2
Thanasis Varlokostas 0 - 2 Cezar Ivan M80, P2
Toto Soave 1 - 1 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Toto Soave 1 - 1 Srdjan Colic M80, P2
Toto Soave 1 - 1 Filipi Caamaño M80, P2
Toto Soave 0 - 2 Thanasis Varlokostas M80, P2
Toto Soave 0 - 2 Mirko Mischof M80, P2
Toto Soave 0 - 2 Daniel Blazo M80, P2
Toto Soave 0 - 2 David Martinez M80, P2
Toto Soave 0 - 2 Martin Georgiev M80, P2
Toto Soave 0 - 2 Andy Furrer M80, P2
Toto Soave 0 - 2 Marcelo Suso M80, P2
Toto Soave 0 - 2 Cezar Ivan M80, P2
Andy Furrer 6 - 5 Martin Georgiev M80, P2
Andy Furrer 5 - 4 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Andy Furrer 4 - 6 Srdjan Colic M80, P2
Andy Furrer 2 - 9 Cezar Ivan M80, P2
Andy Furrer 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Andy Furrer 2 - 0 Toto Soave M80, P2
Andy Furrer 1 - 10 David Martinez M80, P2
Andy Furrer 1 - 1 Mirko Mischof M80, P2
Andy Furrer 1 - 1 Daniel Blazo M80, P2
Andy Furrer 1 - 0 Pedro Bonzela Franco M79, P15
Andy Furrer 1 - 1 Thanasis Varlokostas M80, P2
Andy Furrer 0 - 1 Arcanjo Fênix M79, P12
Andy Furrer 0 - 1 Greg O'Keefe M79, P10
Andy Furrer 0 - 5 Marcelo Suso M80, P2
Srdjan Colic 46 - 102 Carlos Alberto Enriques M80, P2
Srdjan Colic 44 - 34 Martin Georgiev M80, P2
Srdjan Colic 6 - 28 Marcelo Suso M80, P2
Srdjan Colic 6 - 4 Andy Furrer M80, P2
Srdjan Colic 5 - 29 Thanasis Varlokostas M80, P2
Srdjan Colic 4 - 6 Greg O'Keefe M79, P10
Srdjan Colic 4 - 10 Cezar Ivan M80, P2
Srdjan Colic 3 - 11 David Martinez M80, P2
Srdjan Colic 2 - 0 Filipi Caamaño M80, P2
Srdjan Colic 1 - 1 Mirko Mischof M80, P2
Srdjan Colic 1 - 1 Toto Soave M80, P2
Srdjan Colic 1 - 1 Daniel Blazo M80, P2
Srdjan Colic 1 - 0 Pedro Bonzela Franco M79, P15
Srdjan Colic 0 - 1 Arcanjo Fênix M79, P12
Greg O'Keefe 8 - 4 Martin Georgiev M79, P10
Greg O'Keefe 6 - 6 Carlos Alberto Enriques M79, P10
Greg O'Keefe 6 - 4 Srdjan Colic M79, P10
Greg O'Keefe 2 - 9 Marcelo Suso M79, P10
Greg O'Keefe 1 - 0 Andy Furrer M79, P10
Greg O'Keefe 1 - 5 Cezar Ivan M79, P10
Greg O'Keefe 0 - 6 David Martinez M79, P10
Arcanjo Fênix 1 - 0 Carlos Alberto Enriques M79, P12
Arcanjo Fênix 1 - 0 Srdjan Colic M79, P12
Arcanjo Fênix 1 - 0 Andy Furrer M79, P12
Arcanjo Fênix 0 - 1 Cezar Ivan M79, P12
Arcanjo Fênix 0 - 1 Martin Georgiev M79, P12
Arcanjo Fênix 0 - 1 David Martinez M79, P12
Halaman « [1Lompat ke halaman: