Satu sama satu (Kumpulan: Rookie - 89)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Ariel Fuentes 22 - 1 Víctor Manuel M73, P6
Ariel Fuentes 21 - 1 Jan Radzo M73, P6
Ariel Fuentes 21 - 1 Alejandro Almarza M73, P6
Ariel Fuentes 20 - 1 Catalin Serb M73, P6
Ariel Fuentes 20 - 3 Alex Schmidt M73, P6
Ariel Fuentes 20 - 1 Rihárd Róka M73, P6
Ariel Fuentes 19 - 2 Pedro Acúrcio M73, P6
Ariel Fuentes 17 - 0 Rosso Luigi M73, P6
Ariel Fuentes 16 - 1 Rafał Fifielski M73, P6
Ariel Fuentes 14 - 2 Nelson Cardoso M73, P2
Ariel Fuentes 12 - 1 Mladen Berberović M73, P3
Ariel Fuentes 12 - 0 Mauro Pia M73, P6
Ariel Fuentes 11 - 0 Kristo Kooskora M73, P6
Ariel Fuentes 11 - 0 Gonçalo Duarte M73, P6
Ariel Fuentes 9 - 2 David Morgan M72, P11
Ariel Fuentes 9 - 0 Dániel Berecz M73, P6
Ariel Fuentes 6 - 0 Ker Montoya M73, P6
Ariel Fuentes 4 - 1 Luka Jokanovic M73, P6
Ariel Fuentes 4 - 0 Přemek Kubíček M73, P6
Ariel Fuentes 4 - 0 Marcell Csanya M73, P5
Ariel Fuentes 2 - 0 Emanuel Machado M73, P2
Ariel Fuentes 1 - 0 Lajos Zsikó M72, P15
Ariel Fuentes 1 - 0 Alexandre Goncalves M73, P4
Lajos Zsikó 0 - 1 Alex Schmidt M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Nelson Cardoso M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Ariel Fuentes M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Rosso Luigi M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Mauro Pia M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Rihárd Róka M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Kristo Kooskora M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Víctor Manuel M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Alejandro Almarza M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Catalin Serb M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Jan Radzo M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Pedro Acúrcio M72, P15
Lajos Zsikó 0 - 1 Gonçalo Duarte M72, P15
Emanuel Machado 1 - 1 Gonçalo Duarte M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Alex Schmidt M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Dániel Berecz M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Rihárd Róka M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Víctor Manuel M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Catalin Serb M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Ker Montoya M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Nelson Cardoso M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Mladen Berberović M73, P2
Emanuel Machado 0 - 1 Rosso Luigi M73, P1
Emanuel Machado 0 - 2 Kristo Kooskora M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Ariel Fuentes M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Jan Radzo M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Luka Jokanovic M73, P2
Emanuel Machado 0 - 1 Přemek Kubíček M73, P2
Emanuel Machado 0 - 1 Marcell Csanya M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Mauro Pia M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Alejandro Almarza M73, P2
Emanuel Machado 0 - 2 Pedro Acúrcio M73, P2
Emanuel Machado 0 - 1 Rafał Fifielski M73, P2
David Morgan 27 - 2 Rafał Fifielski M72, P10
David Morgan 15 - 18 Víctor Manuel M72, P11
David Morgan 13 - 14 Pedro Acúrcio M72, P11
David Morgan 11 - 14 Rosso Luigi M72, P11
David Morgan 10 - 0 Jan Radzo M72, P11
David Morgan 7 - 3 Catalin Serb M72, P11
David Morgan 6 - 4 Rihárd Róka M72, P11
David Morgan 6 - 4 Nelson Cardoso M72, P11
David Morgan 5 - 6 Alejandro Almarza M72, P11
David Morgan 5 - 6 Alex Schmidt M72, P11
David Morgan 3 - 1 Kristo Kooskora M72, P11
David Morgan 3 - 0 Mauro Pia M72, P4
David Morgan 2 - 9 Ariel Fuentes M72, P11
Dániel Berecz 4 - 5 Jan Radzo M73, P6
Dániel Berecz 3 - 5 Alejandro Almarza M73, P6
Dániel Berecz 2 - 3 Kristo Kooskora M73, P6
Dániel Berecz 2 - 7 Gonçalo Duarte M73, P6
Dániel Berecz 2 - 0 Emanuel Machado M73, P2
Dániel Berecz 2 - 5 Rosso Luigi M73, P6
Dániel Berecz 1 - 4 Luka Jokanovic M73, P6
Dániel Berecz 1 - 3 Marcell Csanya M73, P5
Dániel Berecz 1 - 7 Mauro Pia M73, P6
Dániel Berecz 1 - 6 Pedro Acúrcio M73, P6
Dániel Berecz 1 - 5 Rafał Fifielski M73, P6
Dániel Berecz 1 - 8 Alex Schmidt M73, P6
Dániel Berecz 1 - 7 Rihárd Róka M73, P6
Dániel Berecz 1 - 8 Víctor Manuel M73, P6
Dániel Berecz 1 - 7 Catalin Serb M73, P6
Dániel Berecz 1 - 5 Ker Montoya M73, P6
Dániel Berecz 1 - 2 Nelson Cardoso M73, P2
Dániel Berecz 1 - 2 Mladen Berberović M73, P3
Dániel Berecz 0 - 9 Ariel Fuentes M73, P6
Dániel Berecz 0 - 4 Přemek Kubíček M73, P6
Dániel Berecz 0 - 1 Alexandre Goncalves M73, P4
Přemek Kubíček 11 - 13 Mauro Pia M73, P6
Přemek Kubíček 4 - 0 Dániel Berecz M73, P6
Přemek Kubíček 4 - 0 Alejandro Almarza M73, P6
Přemek Kubíček 4 - 0 Rafał Fifielski M73, P6
Přemek Kubíček 4 - 0 Catalin Serb M73, P6
Přemek Kubíček 4 - 0 Ker Montoya M73, P6
Přemek Kubíček 4 - 0 Jan Radzo M73, P6
Přemek Kubíček 3 - 0 Marcell Csanya M73, P4
Přemek Kubíček 3 - 0 Rosso Luigi M73, P6
Přemek Kubíček 3 - 0 Kristo Kooskora M73, P6
Přemek Kubíček 3 - 0 Luka Jokanovic M73, P6
Přemek Kubíček 2 - 2 Gonçalo Duarte M73, P6
Přemek Kubíček 2 - 2 Rihárd Róka M73, P6
Přemek Kubíček 2 - 2 Víctor Manuel M73, P6
Přemek Kubíček 2 - 0 Mladen Berberović M73, P3
Přemek Kubíček 1 - 0 Alexandre Goncalves M73, P4
Přemek Kubíček 1 - 3 Pedro Acúrcio M73, P6
Přemek Kubíček 1 - 3 Alex Schmidt M73, P6
Přemek Kubíček 1 - 0 Emanuel Machado M73, P2
Přemek Kubíček 1 - 0 Nelson Cardoso M73, P2
Přemek Kubíček 0 - 4 Ariel Fuentes M73, P6
Catalin Serb 17 - 4 Jan Radzo M73, P6
Catalin Serb 12 - 3 Rafał Fifielski M73, P6
Catalin Serb 7 - 9 Rosso Luigi M73, P6
Catalin Serb 7 - 1 Dániel Berecz M73, P6
Catalin Serb 6 - 15 Alejandro Almarza M73, P6
Catalin Serb 5 - 16 Víctor Manuel M73, P6
Catalin Serb 5 - 5 Kristo Kooskora M73, P6
Catalin Serb 4 - 6 Mauro Pia M73, P6
Catalin Serb 4 - 15 Pedro Acúrcio M73, P6
Catalin Serb 4 - 17 Alex Schmidt M73, P6
Catalin Serb 4 - 11 Nelson Cardoso M73, P2
Catalin Serb 3 - 1 Marcell Csanya M73, P5
Catalin Serb 3 - 7 David Morgan M72, P11
Catalin Serb 3 - 16 Rihárd Róka M73, P6
Catalin Serb 3 - 3 Ker Montoya M73, P6
Catalin Serb 3 - 7 Gonçalo Duarte M73, P6
Catalin Serb 2 - 0 Emanuel Machado M73, P2
Catalin Serb 2 - 3 Luka Jokanovic M73, P6
Catalin Serb 1 - 0 Lajos Zsikó M72, P15
Catalin Serb 1 - 2 Mladen Berberović M73, P3
Catalin Serb 1 - 20 Ariel Fuentes M73, P6
Catalin Serb 0 - 1 Alexandre Goncalves M73, P4
Catalin Serb 0 - 4 Přemek Kubíček M73, P6
Mauro Pia 13 - 11 Přemek Kubíček M73, P6
Mauro Pia 7 - 4 Jan Radzo M73, P6
Mauro Pia 7 - 1 Dániel Berecz M73, P6
Mauro Pia 6 - 4 Catalin Serb M73, P6
Mauro Pia 6 - 2 Rafał Fifielski M73, P6
Mauro Pia 5 - 6 Alejandro Almarza M73, P6
Mauro Pia 5 - 7 Alex Schmidt M73, P6
Mauro Pia 5 - 7 Víctor Manuel M73, P6
Mauro Pia 5 - 1 Ker Montoya M73, P6
Mauro Pia 5 - 1 Kristo Kooskora M73, P6
Mauro Pia 5 - 4 Gonçalo Duarte M73, P6
Mauro Pia 4 - 7 Pedro Acúrcio M73, P6
Mauro Pia 4 - 6 Rihárd Róka M73, P6
Mauro Pia 4 - 4 Rosso Luigi M73, P6
Mauro Pia 4 - 1 Luka Jokanovic M73, P6
Mauro Pia 4 - 0 Marcell Csanya M73, P5
Mauro Pia 2 - 0 Emanuel Machado M73, P2
Mauro Pia 1 - 0 Alexandre Goncalves M73, P4
Mauro Pia 1 - 0 Lajos Zsikó M72, P15
Mauro Pia 1 - 4 Nelson Cardoso M73, P2
Mauro Pia 1 - 2 Mladen Berberović M73, P3
Mauro Pia 0 - 3 David Morgan M72, P4
Mauro Pia 0 - 12 Ariel Fuentes M73, P6
Mladen Berberović 2 - 0 Emanuel Machado M73, P2
Mladen Berberović 2 - 1 Mauro Pia M73, P3
Mladen Berberović 2 - 1 Kristo Kooskora M73, P3
Mladen Berberović 2 - 1 Dániel Berecz M73, P3
Mladen Berberović 2 - 0 Marcell Csanya M73, P3
Mladen Berberović 2 - 1 Catalin Serb M73, P3
Mladen Berberović 1 - 1 Rafał Fifielski M73, P3
Mladen Berberović 1 - 2 Ker Montoya M73, P3
Mladen Berberović 1 - 1 Nelson Cardoso M73, P2
Mladen Berberović 1 - 12 Ariel Fuentes M73, P3
Mladen Berberović 1 - 1 Luka Jokanovic M73, P2
Mladen Berberović 1 - 2 Gonçalo Duarte M73, P3
Mladen Berberović 1 - 2 Pedro Acúrcio M73, P3
Mladen Berberović 0 - 3 Alex Schmidt M73, P3
Mladen Berberović 0 - 3 Rihárd Róka M73, P3
Mladen Berberović 0 - 3 Víctor Manuel M73, P3
Mladen Berberović 0 - 2 Přemek Kubíček M73, P3
Mladen Berberović 0 - 2 Rosso Luigi M73, P3
Mladen Berberović 0 - 3 Jan Radzo M73, P3
Mladen Berberović 0 - 3 Alejandro Almarza M73, P3
Pedro Acúrcio 26 - 6 Rafał Fifielski M73, P6
Pedro Acúrcio 20 - 17 Víctor Manuel M73, P6
Pedro Acúrcio 17 - 3 Jan Radzo M73, P6
Pedro Acúrcio 15 - 4 Catalin Serb M73, P6
Pedro Acúrcio 15 - 15 Rosso Luigi M73, P6
Pedro Acúrcio 14 - 6 Alejandro Almarza M73, P6
Pedro Acúrcio 14 - 13 David Morgan M72, P11
Pedro Acúrcio 13 - 8 Alex Schmidt M73, P6
Pedro Acúrcio 13 - 7 Rihárd Róka M73, P6
Pedro Acúrcio 9 - 6 Nelson Cardoso M73, P2
Pedro Acúrcio 9 - 2 Kristo Kooskora M73, P6
Pedro Acúrcio 7 - 2 Gonçalo Duarte M73, P6
Pedro Acúrcio 7 - 4 Mauro Pia M73, P6
Pedro Acúrcio 6 - 1 Dániel Berecz M73, P6
Pedro Acúrcio 5 - 1 Ker Montoya M73, P6
Pedro Acúrcio 4 - 2 Luka Jokanovic M73, P6
Pedro Acúrcio 4 - 0 Marcell Csanya M73, P5
Pedro Acúrcio 3 - 1 Přemek Kubíček M73, P6
Pedro Acúrcio 2 - 1 Mladen Berberović M73, P3
Pedro Acúrcio 2 - 19 Ariel Fuentes M73, P6
Pedro Acúrcio 2 - 0 Emanuel Machado M73, P2
Pedro Acúrcio 1 - 0 Alexandre Goncalves M73, P4
Pedro Acúrcio 1 - 0 Lajos Zsikó M72, P15
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman: