Satu sama satu (Kumpulan: Rookie - 9)

Pilih kumpulan lain:

Skor ini adalah berdasarkan kepada keputusan perlumbaan pengurus antara satu sama lain dalam mana-mana kumpulan
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman:
Kew Nama Pengurus Skor Skor Kew Nama Pengurus Perlawanan lepas
Chris Chapman 13 - 6 Balázs Kovács M73, P10
Chris Chapman 13 - 4 Alexander Podoprigora M73, P10
Chris Chapman 11 - 8 Alfredo Campedelli M73, P10
Chris Chapman 9 - 0 Frank Bösche M73, P10
Chris Chapman 9 - 6 Victor Gamarra M73, P9
Chris Chapman 8 - 9 Sebastien Triniane M73, P10
Chris Chapman 6 - 0 Wim Mertens M73, P10
Chris Chapman 5 - 5 Andrea Forgione M73, P10
Chris Chapman 5 - 5 Massimo Ottina M73, P10
Chris Chapman 4 - 0 Chris Prinsloo M72, P16
Chris Chapman 4 - 13 Jason Daughty M73, P10
Chris Chapman 4 - 15 Ragnar Rämson M73, P10
Chris Chapman 4 - 0 Richard Pomponne M73, P1
Chris Chapman 4 - 0 Patrik Kerekes M73, P4
Chris Chapman 3 - 6 Indrek Heina M73, P1
Chris Chapman 2 - 0 Jim Daye M73, P10
Chris Chapman 2 - 9 Giulio Massimo M73, P10
Chris Chapman 1 - 0 Leandro Souza M73, P10
Chris Chapman 1 - 0 Alistair Evans M73, P1
Chris Chapman 1 - 0 Harry Higgins M73, P4
Chris Chapman 1 - 0 Yani Zeghari M73, P1
Chris Chapman 1 - 0 Attilio Ricciuti M73, P2
Chris Chapman 1 - 0 Csaba Hoffmann M73, P7
Chris Chapman 1 - 0 Andrea D`alessandro M73, P2
Chris Chapman 1 - 0 Hans Reivers M73, P1
Chris Prinsloo 2 - 2 Alexander Podoprigora M72, P16
Chris Prinsloo 1 - 1 Richard Pomponne M72, P12
Chris Prinsloo 0 - 3 Indrek Heina M72, P14
Chris Prinsloo 0 - 4 Alfredo Campedelli M72, P16
Chris Prinsloo 0 - 4 Sebastien Triniane M72, P16
Chris Prinsloo 0 - 4 Chris Chapman M72, P16
Chris Prinsloo 0 - 3 Jason Daughty M72, P16
Chris Prinsloo 0 - 3 Victor Gamarra M72, P16
Chris Prinsloo 0 - 4 Ragnar Rämson M72, P16
Chris Prinsloo 0 - 4 Balázs Kovács M72, P16
Alexander Podoprigora 9 - 0 Frank Bösche M73, P10
Alexander Podoprigora 7 - 16 Balázs Kovács M73, P10
Alexander Podoprigora 7 - 12 Victor Gamarra M73, P9
Alexander Podoprigora 6 - 16 Sebastien Triniane M73, P10
Alexander Podoprigora 6 - 0 Wim Mertens M73, P10
Alexander Podoprigora 6 - 18 Alfredo Campedelli M73, P10
Alexander Podoprigora 4 - 13 Chris Chapman M73, P10
Alexander Podoprigora 3 - 1 Patrik Kerekes M73, P4
Alexander Podoprigora 3 - 12 Giulio Massimo M73, P10
Alexander Podoprigora 2 - 5 Indrek Heina M73, P1
Alexander Podoprigora 2 - 2 Richard Pomponne M73, P1
Alexander Podoprigora 2 - 2 Chris Prinsloo M72, P16
Alexander Podoprigora 2 - 0 Jim Daye M73, P10
Alexander Podoprigora 1 - 9 Andrea Forgione M73, P10
Alexander Podoprigora 1 - 0 Attilio Ricciuti M73, P2
Alexander Podoprigora 1 - 20 Ragnar Rämson M73, P10
Alexander Podoprigora 1 - 0 Csaba Hoffmann M73, P7
Alexander Podoprigora 1 - 0 Andrea D`alessandro M73, P2
Alexander Podoprigora 1 - 9 Massimo Ottina M73, P10
Alexander Podoprigora 1 - 0 Hans Reivers M73, P1
Alexander Podoprigora 1 - 0 Leandro Souza M73, P10
Alexander Podoprigora 1 - 0 Alistair Evans M73, P1
Alexander Podoprigora 1 - 0 Harry Higgins M73, P4
Alexander Podoprigora 1 - 0 Yani Zeghari M73, P1
Alexander Podoprigora 0 - 16 Jason Daughty M73, P10
Victor Gamarra 12 - 7 Alexander Podoprigora M73, P9
Victor Gamarra 8 - 13 Alfredo Campedelli M73, P9
Victor Gamarra 7 - 13 Balázs Kovács M73, P9
Victor Gamarra 6 - 9 Chris Chapman M73, P9
Victor Gamarra 5 - 14 Sebastien Triniane M73, P9
Victor Gamarra 5 - 1 Frank Bösche M73, P9
Victor Gamarra 3 - 5 Indrek Heina M73, P1
Victor Gamarra 3 - 0 Chris Prinsloo M72, P16
Victor Gamarra 2 - 16 Ragnar Rämson M73, P9
Victor Gamarra 2 - 10 Giulio Massimo M73, P9
Victor Gamarra 2 - 2 Richard Pomponne M73, P1
Victor Gamarra 1 - 0 Andrea D`alessandro M73, P2
Victor Gamarra 1 - 0 Jim Daye M73, P2
Victor Gamarra 1 - 12 Jason Daughty M73, P9
Victor Gamarra 1 - 2 Wim Mertens M73, P8
Victor Gamarra 0 - 1 Hans Reivers M73, P1
Victor Gamarra 0 - 7 Andrea Forgione M73, P9
Victor Gamarra 0 - 1 Alistair Evans M73, P1
Victor Gamarra 0 - 1 Harry Higgins M73, P4
Victor Gamarra 0 - 1 Yani Zeghari M73, P1
Victor Gamarra 0 - 4 Patrik Kerekes M73, P4
Victor Gamarra 0 - 7 Massimo Ottina M73, P9
Victor Gamarra 0 - 1 Attilio Ricciuti M73, P2
Giulio Massimo 12 - 3 Alfredo Campedelli M73, P10
Giulio Massimo 12 - 2 Balázs Kovács M73, P10
Giulio Massimo 12 - 3 Alexander Podoprigora M73, P10
Giulio Massimo 12 - 1 Sebastien Triniane M73, P10
Giulio Massimo 10 - 2 Victor Gamarra M73, P9
Giulio Massimo 9 - 2 Chris Chapman M73, P10
Giulio Massimo 8 - 1 Frank Bösche M73, P10
Giulio Massimo 7 - 3 Andrea Forgione M73, P10
Giulio Massimo 7 - 5 Ragnar Rämson M73, P10
Giulio Massimo 6 - 4 Massimo Ottina M73, P10
Giulio Massimo 6 - 5 Jason Daughty M73, P10
Giulio Massimo 5 - 1 Wim Mertens M73, P10
Giulio Massimo 4 - 0 Patrik Kerekes M73, P4
Giulio Massimo 2 - 0 Jim Daye M73, P10
Giulio Massimo 1 - 0 Hans Reivers M73, P1
Giulio Massimo 1 - 0 Leandro Souza M73, P10
Giulio Massimo 1 - 0 Alistair Evans M73, P1
Giulio Massimo 1 - 0 Harry Higgins M73, P4
Giulio Massimo 1 - 0 Yani Zeghari M73, P1
Giulio Massimo 1 - 1 Indrek Heina M73, P1
Giulio Massimo 1 - 0 Attilio Ricciuti M73, P2
Giulio Massimo 1 - 0 Richard Pomponne M73, P1
Giulio Massimo 1 - 0 Csaba Hoffmann M73, P7
Giulio Massimo 1 - 0 Andrea D`alessandro M73, P2
Indrek Heina 6 - 3 Chris Chapman M73, P1
Indrek Heina 5 - 3 Victor Gamarra M73, P1
Indrek Heina 5 - 2 Alexander Podoprigora M73, P1
Indrek Heina 5 - 4 Sebastien Triniane M72, P17
Indrek Heina 5 - 5 Alfredo Campedelli M73, P1
Indrek Heina 5 - 2 Jason Daughty M73, P1
Indrek Heina 5 - 5 Balázs Kovács M73, P1
Indrek Heina 4 - 0 Richard Pomponne M73, P1
Indrek Heina 3 - 0 Chris Prinsloo M72, P14
Indrek Heina 1 - 9 Ragnar Rämson M73, P1
Indrek Heina 1 - 0 Yani Zeghari M73, P1
Indrek Heina 1 - 0 Hans Reivers M73, P1
Indrek Heina 1 - 1 Giulio Massimo M73, P1
Indrek Heina 0 - 1 Andrea Forgione M73, P1
Indrek Heina 0 - 1 Alistair Evans M73, P1
Indrek Heina 0 - 1 Patrik Kerekes M73, P1
Indrek Heina 0 - 1 Massimo Ottina M73, P1
Frank Bösche 4 - 2 Wim Mertens M73, P10
Frank Bösche 1 - 5 Victor Gamarra M73, P9
Frank Bösche 1 - 0 Csaba Hoffmann M73, P7
Frank Bösche 1 - 7 Sebastien Triniane M73, P10
Frank Bösche 1 - 1 Jim Daye M73, P10
Frank Bösche 1 - 0 Leandro Souza M73, P10
Frank Bösche 1 - 8 Giulio Massimo M73, P10
Frank Bösche 1 - 0 Andrea D`alessandro M73, P2
Frank Bösche 0 - 9 Chris Chapman M73, P10
Frank Bösche 0 - 9 Andrea Forgione M73, P10
Frank Bösche 0 - 9 Ragnar Rämson M73, P10
Frank Bösche 0 - 9 Jason Daughty M73, P10
Frank Bösche 0 - 3 Patrik Kerekes M73, P4
Frank Bösche 0 - 9 Massimo Ottina M73, P10
Frank Bösche 0 - 9 Alexander Podoprigora M73, P10
Frank Bösche 0 - 1 Harry Higgins M73, P4
Frank Bösche 0 - 9 Alfredo Campedelli M73, P10
Frank Bösche 0 - 1 Attilio Ricciuti M73, P2
Frank Bösche 0 - 9 Balázs Kovács M73, P10
Ragnar Rämson 22 - 2 Alfredo Campedelli M73, P10
Ragnar Rämson 20 - 2 Sebastien Triniane M73, P10
Ragnar Rämson 20 - 1 Alexander Podoprigora M73, P10
Ragnar Rämson 18 - 6 Balázs Kovács M73, P10
Ragnar Rämson 16 - 2 Victor Gamarra M73, P9
Ragnar Rämson 15 - 4 Chris Chapman M73, P10
Ragnar Rämson 11 - 6 Jason Daughty M73, P10
Ragnar Rämson 9 - 0 Frank Bösche M73, P10
Ragnar Rämson 9 - 1 Indrek Heina M73, P1
Ragnar Rämson 6 - 0 Wim Mertens M73, P10
Ragnar Rämson 5 - 7 Giulio Massimo M73, P10
Ragnar Rämson 4 - 0 Richard Pomponne M73, P1
Ragnar Rämson 4 - 0 Chris Prinsloo M72, P16
Ragnar Rämson 4 - 6 Massimo Ottina M73, P10
Ragnar Rämson 4 - 6 Andrea Forgione M73, P10
Ragnar Rämson 3 - 1 Patrik Kerekes M73, P4
Ragnar Rämson 2 - 0 Jim Daye M73, P10
Ragnar Rämson 1 - 0 Csaba Hoffmann M73, P7
Ragnar Rämson 1 - 0 Andrea D`alessandro M73, P2
Ragnar Rämson 1 - 0 Hans Reivers M73, P1
Ragnar Rämson 1 - 0 Leandro Souza M73, P10
Ragnar Rämson 1 - 0 Alistair Evans M73, P1
Ragnar Rämson 1 - 0 Harry Higgins M73, P4
Ragnar Rämson 1 - 0 Yani Zeghari M73, P1
Ragnar Rämson 1 - 0 Attilio Ricciuti M73, P2
Alfredo Campedelli 18 - 6 Alexander Podoprigora M73, P10
Alfredo Campedelli 13 - 8 Victor Gamarra M73, P9
Alfredo Campedelli 13 - 25 Balázs Kovács M73, P10
Alfredo Campedelli 11 - 31 Sebastien Triniane M73, P10
Alfredo Campedelli 9 - 0 Frank Bösche M73, P10
Alfredo Campedelli 8 - 11 Chris Chapman M73, P10
Alfredo Campedelli 6 - 0 Wim Mertens M73, P10
Alfredo Campedelli 5 - 5 Indrek Heina M73, P1
Alfredo Campedelli 4 - 0 Richard Pomponne M73, P1
Alfredo Campedelli 4 - 0 Chris Prinsloo M72, P16
Alfredo Campedelli 4 - 13 Jason Daughty M73, P10
Alfredo Campedelli 3 - 12 Giulio Massimo M73, P10
Alfredo Campedelli 3 - 1 Patrik Kerekes M73, P4
Alfredo Campedelli 2 - 0 Jim Daye M73, P10
Alfredo Campedelli 2 - 22 Ragnar Rämson M73, P10
Alfredo Campedelli 1 - 0 Attilio Ricciuti M73, P2
Alfredo Campedelli 1 - 0 Csaba Hoffmann M73, P7
Alfredo Campedelli 1 - 0 Andrea D`alessandro M73, P2
Alfredo Campedelli 1 - 0 Leandro Souza M73, P10
Alfredo Campedelli 1 - 0 Harry Higgins M73, P4
Alfredo Campedelli 1 - 0 Yani Zeghari M73, P1
Alfredo Campedelli 1 - 9 Andrea Forgione M73, P10
Alfredo Campedelli 0 - 10 Massimo Ottina M73, P10
Alfredo Campedelli 0 - 1 Hans Reivers M73, P1
Alfredo Campedelli 0 - 1 Alistair Evans M73, P1
Patrik Kerekes 4 - 0 Victor Gamarra M73, P4
Patrik Kerekes 3 - 1 Balázs Kovács M73, P4
Patrik Kerekes 3 - 0 Frank Bösche M73, P4
Patrik Kerekes 1 - 0 Indrek Heina M73, P1
Patrik Kerekes 1 - 0 Wim Mertens M73, P4
Patrik Kerekes 1 - 0 Richard Pomponne M73, P1
Patrik Kerekes 1 - 3 Ragnar Rämson M73, P4
Halaman « [12 3 »Lompat ke halaman: