Alas! Head to head (Squadron: Pro - 9)

Pick anoth'r armada:

These be duellin' scores 'tween cap'ns in th' same armada
This Sheet « [12 3 ... 6 7 8 »Jump t' new sheet:
Homeport Captains' name Blimey! Score Blimey! Score Homeport Captains' name Shiver me timbers! Last match
Tiago Dias 42 - 31 Aleksei Chernishyov C82, BR6
Tiago Dias 13 - 10 Sergey Sergeev C82, BR6
Tiago Dias 12 - 11 Guillaume Pages C82, BR6
Tiago Dias 10 - 12 Tom Wild C82, BR5
Tiago Dias 9 - 14 Darek Krawczuk C82, BR6
Tiago Dias 9 - 13 Gergely Noficzer C82, BR6
Tiago Dias 9 - 13 Alexander Cant C82, BR6
Tiago Dias 9 - 14 Cornelius Alexandru C82, BR6
Tiago Dias 9 - 14 Federico Mantica C82, BR6
Tiago Dias 9 - 14 Aswin Witte C82, BR6
Tiago Dias 9 - 14 Vittorio Mati C82, BR6
Tiago Dias 8 - 15 Andrej Novák C82, BR6
Tiago Dias 8 - 15 Sharma Vivek C82, BR6
Tiago Dias 8 - 15 Milan Fuke C82, BR6
Tiago Dias 8 - 15 Marvin Mackenberg C82, BR6
Tiago Dias 7 - 16 Eduardo Hoepers C82, BR6
Tiago Dias 7 - 16 Davide Galliani C82, BR6
Tiago Dias 7 - 16 Andrea Cussigh C82, BR6
Tiago Dias 5 - 1 Paweł Piętka C82, BR6
Tiago Dias 5 - 1 Bill Shore C82, BR6
Tiago Dias 5 - 18 Máximo Dolz C82, BR6
Tiago Dias 5 - 18 Mika Pekkarinen C82, BR6
Tiago Dias 5 - 1 Kaan Dagasan C82, BR6
Tiago Dias 5 - 1 Bernabe Urtubey C82, BR6
Tiago Dias 5 - 1 Sergio Martinez C82, BR6
Tiago Dias 5 - 1 Arpi Telek C82, BR6
Tiago Dias 5 - 1 Richárd Bodó C82, BR6
Tiago Dias 4 - 2 Dimítris Athinaíos C82, BR6
Tiago Dias 4 - 2 Dirk Sperling C82, BR6
Tiago Dias 4 - 2 Giacomo James Devilman C82, BR6
Tiago Dias 4 - 19 Gustavo Guerra C82, BR6
Tiago Dias 4 - 2 Ugo Venturi C82, BR6
Tiago Dias 3 - 1 Tobias Ernesto Pessotano C82, BR6
Tiago Dias 3 - 3 Patrick Potemski C82, BR6
Tiago Dias 3 - 3 Filippo Gino C82, BR6
Tiago Dias 3 - 3 Petri Minni C82, BR6
Tiago Dias 2 - 4 Jozef Lesay C82, BR6
Tiago Dias 1 - 5 Joscha Büllesbach C82, BR6
Tiago Dias 0 - 6 Daniel Comalada C82, BR6
Bill Shore 22 - 1 Vittorio Mati C82, BR6
Bill Shore 12 - 19 Sergey Sergeev C82, BR6
Bill Shore 6 - 0 Paweł Piętka C82, BR6
Bill Shore 6 - 0 Arpi Telek C82, BR6
Bill Shore 5 - 1 Dirk Sperling C82, BR6
Bill Shore 5 - 1 Bernabe Urtubey C82, BR6
Bill Shore 5 - 1 Kaan Dagasan C82, BR6
Bill Shore 5 - 1 Sergio Martinez C82, BR6
Bill Shore 5 - 1 Ugo Venturi C82, BR6
Bill Shore 5 - 1 Richárd Bodó C82, BR6
Bill Shore 4 - 1 Gergely Noficzer C82, BR6
Bill Shore 4 - 1 Tom Wild C82, BR5
Bill Shore 4 - 2 Davide Galliani C82, BR6
Bill Shore 4 - 2 Máximo Dolz C82, BR6
Bill Shore 4 - 19 Joscha Büllesbach C82, BR6
Bill Shore 4 - 2 Dimítris Athinaíos C82, BR6
Bill Shore 4 - 2 Aleksei Chernishyov C82, BR6
Bill Shore 4 - 2 Filippo Gino C82, BR6
Bill Shore 4 - 2 Giacomo James Devilman C82, BR6
Bill Shore 4 - 2 Marvin Mackenberg C82, BR6
Bill Shore 3 - 3 Guillaume Pages C82, BR6
Bill Shore 3 - 3 Milan Fuke C82, BR6
Bill Shore 3 - 3 Alexander Cant C82, BR6
Bill Shore 3 - 3 Petri Minni C82, BR6
Bill Shore 3 - 1 Tobias Ernesto Pessotano C82, BR6
Bill Shore 2 - 4 Patrick Potemski C82, BR6
Bill Shore 2 - 4 Jozef Lesay C82, BR6
Bill Shore 2 - 4 Cornelius Alexandru C82, BR6
Bill Shore 2 - 4 Federico Mantica C82, BR6
Bill Shore 2 - 4 Gustavo Guerra C82, BR6
Bill Shore 1 - 5 Tiago Dias C82, BR6
Bill Shore 1 - 5 Aswin Witte C82, BR6
Bill Shore 1 - 5 Darek Krawczuk C82, BR6
Bill Shore 0 - 6 Andrej Novák C82, BR6
Bill Shore 0 - 6 Sharma Vivek C82, BR6
Bill Shore 0 - 6 Eduardo Hoepers C82, BR6
Bill Shore 0 - 6 Mika Pekkarinen C82, BR6
Bill Shore 0 - 6 Daniel Comalada C82, BR6
Bill Shore 0 - 6 Andrea Cussigh C82, BR6
Gustavo Guerra 50 - 23 Sergio Martinez C82, BR6
Gustavo Guerra 32 - 8 Sergey Sergeev C82, BR6
Gustavo Guerra 31 - 8 Gergely Noficzer C82, BR6
Gustavo Guerra 29 - 11 Milan Fuke C82, BR6
Gustavo Guerra 28 - 12 Vittorio Mati C82, BR6
Gustavo Guerra 27 - 13 Davide Galliani C82, BR6
Gustavo Guerra 27 - 13 Darek Krawczuk C82, BR6
Gustavo Guerra 25 - 15 Marvin Mackenberg C82, BR6
Gustavo Guerra 24 - 16 Eduardo Hoepers C82, BR6
Gustavo Guerra 23 - 17 Andrea Cussigh C82, BR6
Gustavo Guerra 22 - 18 Máximo Dolz C82, BR6
Gustavo Guerra 20 - 20 Sharma Vivek C82, BR6
Gustavo Guerra 20 - 3 Aleksei Chernishyov C82, BR6
Gustavo Guerra 19 - 4 Tiago Dias C82, BR6
Gustavo Guerra 19 - 21 Mika Pekkarinen C82, BR6
Gustavo Guerra 19 - 4 Guillaume Pages C82, BR6
Gustavo Guerra 18 - 4 Tom Wild C82, BR5
Gustavo Guerra 16 - 7 Ugo Venturi C82, BR6
Gustavo Guerra 15 - 8 Cornelius Alexandru C82, BR6
Gustavo Guerra 15 - 8 Federico Mantica C82, BR6
Gustavo Guerra 14 - 8 Alexander Cant C82, BR6
Gustavo Guerra 12 - 11 Andrej Novák C82, BR6
Gustavo Guerra 11 - 12 Aswin Witte C82, BR6
Gustavo Guerra 6 - 0 Arpi Telek C82, BR6
Gustavo Guerra 5 - 1 Paweł Piętka C82, BR6
Gustavo Guerra 5 - 1 Dirk Sperling C82, BR6
Gustavo Guerra 5 - 1 Kaan Dagasan C82, BR6
Gustavo Guerra 5 - 1 Bernabe Urtubey C82, BR6
Gustavo Guerra 5 - 1 Richárd Bodó C82, BR6
Gustavo Guerra 4 - 2 Filippo Gino C82, BR6
Gustavo Guerra 4 - 2 Giacomo James Devilman C82, BR6
Gustavo Guerra 4 - 2 Bill Shore C82, BR6
Gustavo Guerra 4 - 2 Petri Minni C82, BR6
Gustavo Guerra 3 - 3 Patrick Potemski C82, BR6
Gustavo Guerra 3 - 3 Dimítris Athinaíos C82, BR6
Gustavo Guerra 3 - 1 Tobias Ernesto Pessotano C82, BR6
Gustavo Guerra 2 - 4 Jozef Lesay C82, BR6
Gustavo Guerra 2 - 4 Joscha Büllesbach C82, BR6
Gustavo Guerra 0 - 6 Daniel Comalada C82, BR6
Jozef Lesay 6 - 0 Paweł Piętka C82, BR6
Jozef Lesay 6 - 0 Milan Fuke C82, BR6
Jozef Lesay 6 - 0 Sergey Sergeev C82, BR6
Jozef Lesay 6 - 0 Bernabe Urtubey C82, BR6
Jozef Lesay 6 - 0 Giacomo James Devilman C82, BR6
Jozef Lesay 6 - 0 Arpi Telek C82, BR6
Jozef Lesay 6 - 0 Richárd Bodó C82, BR6
Jozef Lesay 5 - 1 Davide Galliani C82, BR6
Jozef Lesay 5 - 1 Dirk Sperling C82, BR6
Jozef Lesay 5 - 1 Kaan Dagasan C82, BR6
Jozef Lesay 5 - 1 Ugo Venturi C82, BR6
Jozef Lesay 5 - 1 Vittorio Mati C82, BR6
Jozef Lesay 5 - 0 Gergely Noficzer C82, BR6
Jozef Lesay 5 - 1 Guillaume Pages C82, BR6
Jozef Lesay 5 - 0 Tom Wild C82, BR5
Jozef Lesay 4 - 2 Tiago Dias C82, BR6
Jozef Lesay 4 - 2 Gustavo Guerra C82, BR6
Jozef Lesay 4 - 2 Filippo Gino C82, BR6
Jozef Lesay 4 - 2 Aleksei Chernishyov C82, BR6
Jozef Lesay 4 - 19 Mika Pekkarinen C82, BR6
Jozef Lesay 4 - 2 Alexander Cant C82, BR6
Jozef Lesay 4 - 2 Sergio Martinez C82, BR6
Jozef Lesay 4 - 2 Bill Shore C82, BR6
Jozef Lesay 4 - 2 Marvin Mackenberg C82, BR6
Jozef Lesay 3 - 3 Patrick Potemski C82, BR6
Jozef Lesay 3 - 3 Máximo Dolz C82, BR6
Jozef Lesay 3 - 3 Dimítris Athinaíos C82, BR6
Jozef Lesay 3 - 3 Cornelius Alexandru C82, BR6
Jozef Lesay 3 - 3 Federico Mantica C82, BR6
Jozef Lesay 3 - 3 Petri Minni C82, BR6
Jozef Lesay 3 - 3 Aswin Witte C82, BR6
Jozef Lesay 2 - 4 Eduardo Hoepers C82, BR6
Jozef Lesay 2 - 2 Tobias Ernesto Pessotano C82, BR6
Jozef Lesay 2 - 4 Darek Krawczuk C82, BR6
Jozef Lesay 1 - 5 Joscha Büllesbach C82, BR6
Jozef Lesay 1 - 5 Andrea Cussigh C82, BR6
Jozef Lesay 1 - 5 Andrej Novák C82, BR6
Jozef Lesay 1 - 5 Sharma Vivek C82, BR6
Jozef Lesay 0 - 6 Daniel Comalada C82, BR6
Marvin Mackenberg 48 - 26 Cornelius Alexandru C82, BR6
Marvin Mackenberg 37 - 20 Sergey Sergeev C82, BR6
Marvin Mackenberg 34 - 23 Darek Krawczuk C82, BR6
Marvin Mackenberg 32 - 8 Bernabe Urtubey C82, BR6
Marvin Mackenberg 32 - 24 Gergely Noficzer C82, BR6
Marvin Mackenberg 30 - 44 Mika Pekkarinen C82, BR6
Marvin Mackenberg 29 - 28 Milan Fuke C82, BR6
Marvin Mackenberg 28 - 29 Davide Galliani C82, BR6
Marvin Mackenberg 27 - 30 Vittorio Mati C82, BR6
Marvin Mackenberg 26 - 31 Guillaume Pages C82, BR6
Marvin Mackenberg 23 - 34 Andrea Cussigh C82, BR6
Marvin Mackenberg 22 - 18 Máximo Dolz C82, BR6
Marvin Mackenberg 22 - 18 Sharma Vivek C82, BR6
Marvin Mackenberg 19 - 21 Eduardo Hoepers C82, BR6
Marvin Mackenberg 18 - 5 Aleksei Chernishyov C82, BR6
Marvin Mackenberg 18 - 4 Tom Wild C82, BR5
Marvin Mackenberg 15 - 8 Tiago Dias C82, BR6
Marvin Mackenberg 15 - 25 Gustavo Guerra C82, BR6
Marvin Mackenberg 14 - 9 Federico Mantica C82, BR6
Marvin Mackenberg 13 - 9 Alexander Cant C82, BR6
Marvin Mackenberg 11 - 12 Andrej Novák C82, BR6
Marvin Mackenberg 9 - 14 Aswin Witte C82, BR6
Marvin Mackenberg 5 - 1 Richárd Bodó C82, BR6
Marvin Mackenberg 4 - 2 Dirk Sperling C82, BR6
Marvin Mackenberg 4 - 2 Kaan Dagasan C82, BR6
Marvin Mackenberg 4 - 2 Sergio Martinez C82, BR6
Marvin Mackenberg 4 - 2 Arpi Telek C82, BR6
Marvin Mackenberg 3 - 3 Filippo Gino C82, BR6
Marvin Mackenberg 3 - 3 Giacomo James Devilman C82, BR6
Marvin Mackenberg 3 - 3 Petri Minni C82, BR6
Marvin Mackenberg 3 - 3 Paweł Piętka C82, BR6
Marvin Mackenberg 2 - 4 Joscha Büllesbach C82, BR6
Marvin Mackenberg 2 - 4 Dimítris Athinaíos C82, BR6
Marvin Mackenberg 2 - 4 Bill Shore C82, BR6
Marvin Mackenberg 2 - 4 Ugo Venturi C82, BR6
Marvin Mackenberg 2 - 4 Jozef Lesay C82, BR6
Marvin Mackenberg 2 - 2 Tobias Ernesto Pessotano C82, BR6
Marvin Mackenberg 2 - 4 Patrick Potemski C82, BR6
Marvin Mackenberg 0 - 6 Daniel Comalada C82, BR6
Mika Pekkarinen 48 - 26 Sergey Sergeev C82, BR6
Mika Pekkarinen 44 - 30 Marvin Mackenberg C82, BR6
Mika Pekkarinen 37 - 20 Darek Krawczuk C82, BR6
Mika Pekkarinen 34 - 23 Vittorio Mati C82, BR6
Mika Pekkarinen 32 - 24 Gergely Noficzer C82, BR6
This Sheet « [12 3 ... 6 7 8 »Jump t' new sheet: