Doubloon 'n Ship Le'els (Squadron: Amateur - 15)

Pick anoth'r armada:

# Captains' Name Pieces o' eight Ship le'el Ship Type Oars Scores
01.   Hajdú László $???.???.??? WS Pipirelli 11
02.   Piero Astorino $???.???.??? E'en Pipirelli 6
03.   Kristoffer Huss $???.???.??? Wa Pipirelli 0
04.   Vin Struder $??.???.??? WS Pipirelli 4
05.   Leonardo Caceres $??.???.??? WS Pipirelli 26
06.   Thiago Bartulihe $??.???.??? Wa Pipirelli 6
07.   Marko Dragojević $??.???.??? Wa Pipirelli 18
08.   Freek Devries $??.???.??? WS Pipirelli 0
09.   Zsolt Modoc $??.???.??? Wa Pipirelli 8
10.   Jon Bell $??.???.??? E'en Pipirelli 9
11.   Mick Taylor $??.???.??? Wa Pipirelli 0
12.   Paulo Peralta $??.???.??? Wa Pipirelli 8
13.   Yiánnis Gripáris $??.???.??? Wa Pipirelli 3
14.   Daniel Bertoya $??.???.??? WS Pipirelli 16
15.   Sergey Ved $??.???.??? E'en Pipirelli 5
16.   Gabriela Marinova $??.???.??? Wa Pipirelli 6
17.   Danilo Otto $??.???.??? Wa Pipirelli 0
18.   Quentin Levasseur $??.???.??? WS Pipirelli 8
19.   József Molnár $??.???.??? Wa Pipirelli 11
20.   Stanislav Kovac $??.???.??? Wa Pipirelli 30
21.   Fernando Mendonça $??.???.??? WS Pipirelli 0
22.   Yoon Seong Han $??.???.??? WS Pipirelli 0
23.   Rodrigo Mattos $??.???.??? WS Pipirelli 0
24.   Roland Láng $??.???.??? WS Pipirelli 0
25.   Allen Nelson $??.???.??? Wa Pipirelli 3
26.   Zoltán Szányi $??.???.??? E'en Pipirelli 0
27.   Matthias Schleinitz $??.???.??? WS Pipirelli 0
28.   Nikola Milutinović $??.???.??? WS Pipirelli 4
29.   Franco Del Campo $?.???.??? WS Pipirelli 0
30.   Jaime Sinclair $?.???.??? WS Pipirelli 0
31.   Pedro Marchena $?.???.??? WS Pipirelli 0
32.   Djavan Wesp $?.???.??? WS Pipirelli 0
33.   Igor Pererva $?.???.??? Wa Pipirelli 13
34.   Simone De Stefano $?.???.??? WG Pipirelli 0
35.   Arthur Dias $?.???.??? Wa Pipirelli 0
36.   Keith Partridge $???.??? Wa Pipirelli 0
37.   Lutendo Tharage $-?.???.??? WG Pipirelli 0
38.   Ivan Salfa $-?.???.??? WS Pipirelli 0
39.   Joel Rutter $-?.???.??? WS Pipirelli 0
40.   Jorge Corte $-?.???.??? WS Pipirelli 0