Doubloon 'n Ship Le'els (Squadron: Amateur - 31)

Pick anoth'r armada:

# Captains' Name Pieces o' eight Ship le'el Ship Type Oars Scores
01.   Mateus Vaz $???.???.??? WS Pipirelli 0
02.   Richard Molyneaux $???.???.??? WS Pipirelli 0
03.   Craig Cochrane $??.???.??? Wa Pipirelli 0
04.   Harvey Johnson $??.???.??? Wa Pipirelli 0
05.   Arnau Amill $??.???.??? Wa Pipirelli 0
06.   Giannis Kiriakidis $??.???.??? WS Pipirelli 0
07.   Mariano Seeber $??.???.??? WS Pipirelli 0
08.   Luiz Oliveira $??.???.??? E'en Pipirelli 0
09.   Christian Gruber $??.???.??? WS Pipirelli 0
10.   Cristian Bardi $??.???.??? Wa Pipirelli 0
11.   Bojan Nikolic $??.???.??? Wa Pipirelli 0
12.   Tiago Rodrigues $??.???.??? Wa Pipirelli 0
13.   Michele Vassanelli $??.???.??? WS Pipirelli 0
14.   Szende Milán $??.???.??? WS Pipirelli 0
15.   Riccardo Tenente $??.???.??? Wa Pipirelli 0
16.   Damian Stankiewicz $??.???.??? Wa Pipirelli 0
17.   Toby Jonesi $??.???.??? E'en Pipirelli 0
18.   Mark Jeffrey $??.???.??? Wa Pipirelli 0
19.   Sergei Pavlov $??.???.??? WS Pipirelli 0
20.   Franco Oxter $??.???.??? E'en Pipirelli 0
21.   Marek Osypowicz $??.???.??? WS Pipirelli 0
22.   Manfred Madson $??.???.??? Wa Pipirelli 0
23.   Grzegorz Zawada $??.???.??? Wa Pipirelli 0
24.   Alexandre Navarro $??.???.??? WS Pipirelli 0
25.   Hugo Sutil $??.???.??? Wa Pipirelli 0
26.   Omar Neder $??.???.??? WS Pipirelli 0
27.   Miroslav Jásek $??.???.??? WS Pipirelli 0
28.   Tarmo Lyytikäinen $??.???.??? WG Pipirelli 0
29.   Alexi Acevedo $??.???.??? E'en Pipirelli 0
30.   Lajos Urbán $??.???.??? WG Pipirelli 0
31.   Gabriel Stancu $??.???.??? WS Pipirelli 0
32.   Markus Stoessel $??.???.??? WS Pipirelli 0
33.   Jeronimo Sanchez $??.???.??? WS Pipirelli 0
34.   Jon Hole $??.???.??? WS Pipirelli 0
35.   Walter Bittighofer $??.???.??? WS Pipirelli 0
36.   Anton Liz $??.???.??? WS Pipirelli 0
37.   Marius Barac $?.???.??? Wa Pipirelli 0
38.   David Dias $?.???.??? E'en Pipirelli 0
39.   Márk Dominek $?.???.??? Wa Pipirelli 0
40.   Marek Domaszewski $?.???.??? Wa Pipirelli 0