Voyage Rankin's (Squadron: Amateur - 1)

Pick anoth'r armada:

No quarter! Show race results:              
  # Oars Homeport Captain's name 1234567891011121314151617Prizes
Retained 01. Pipirelli Italy  Carlo Moriconi - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 02. Pipirelli Estonia  Martti Kaasik - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 03. Pipirelli Georgia  Vadim Shapovalov - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 04. Pipirelli Italy  Giovanni Orecchioni - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 05. Pipirelli Austria  Norbert Ambrus - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 06. Pipirelli Italy  Carmine Reggina - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 07. Pipirelli England  Sam Wilkinson - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 08. Pipirelli Hungary  Albert Tóth - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 09. Pipirelli United States  Jordan Owens - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 10. Pipirelli England  Tiia Vanhatalo - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 11. Pipirelli Greece  Lazaros Spiliopoulos - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Promoted 12. Pipirelli Brazil  Adriano Florindo - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Promoted 13. Pipirelli Argentina  Gabriel Trentini - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 14. Pipirelli Germany  Matthias Weber - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Promoted 15. Pipirelli Brazil  Mateus Barros - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 16. Pipirelli Italy  Emanuele Primavera - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 17. Pipirelli Australia  Garry Wedlock - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Relegated 18. Pipirelli Brazil  Bruno Ourives - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 19. Pipirelli Brazil  Gustavo Aguiar - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 20. Pipirelli Italy  Massimo Chiereghin - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 21. Pipirelli Germany  Andreas Weilemann - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Relegated 22. Pipirelli Malaysia  Aqil Zed - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Promoted 23. Pipirelli Brazil  Gabriel Siriaco - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Relegated 24. Pipirelli Argentina  Patricio Amolio - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 25. Pipirelli Italy  Massimo Carpi - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 26. Pipirelli Brazil  João Scarcela - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 27. Pipirelli Brazil  Jorge Luciano - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 28. Pipirelli Germany  Stefan Kohl - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Promoted 29. Pipirelli Argentina  Isidro Garcia - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Relegated 30. Pipirelli United States  Larry Chapman - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 31. Pipirelli Poland  Marek Jonko - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 32. Pipirelli Estonia  Timo Plutus - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 33. Pipirelli Czech Republic  Eva Novotná - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 34. Pipirelli Italy  Fabrizio Di Rosa - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Promoted 35. Pipirelli Brazil  Alex Lodi - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 36. Pipirelli Spain  José Jordán - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 37. Pipirelli Germany  Christian Dietz - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Retained 38. Pipirelli Germany  Holger Gosse - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
Relegated 39. Pipirelli Brazil  Fabricio Ramos - - - - - - - - - - - - - - - - - 0