Startin' Places (Squadron: Amateur - 54)

Pick anoth'r armada:Afore
Pipirelli Corentin Olart
 (1 prize)
 
  2:37.170
  (+0.000)

2
Pipirelli Vinicius Nogueira
 (5 prizes)
 
  2:37.229
  (+0.059)

3
Pipirelli Leandro Silva
 (0 prizes)
 
  2:37.403
  (+0.233)

4
Pipirelli Peter Feriančik
 (0 prizes)
 
  2:38.041
  (+0.871)

5
Pipirelli Henrique Ferreira
 (0 prizes)
 
  2:38.386
  (+1.216)

6
Pipirelli Juan Pereyra
 (0 prizes)
 
  2:38.512
  (+1.342)

7
Pipirelli Andrew Cutten
 (3 prizes)
 
  2:38.923
  (+1.753)

8
Pipirelli Antonello D`annibale
 (10 prizes)
 
  2:39.297
  (+2.127)

9
Pipirelli Donatello Rabissoni
 (0 prizes)
 
  2:39.708
  (+2.538)

10
Pipirelli Paulo Azul
 (8 prizes)
 
  2:39.899
  (+2.729)

11
Pipirelli Jed Lilly
 (0 prizes)
 
  2:40.358
  (+3.188)

12
Pipirelli Charles Shaw
 (4 prizes)
 
  2:40.421
  (+3.251)

13
Pipirelli Jakub Perz
 (2 prizes)
 
  2:40.541
  (+3.371)

14
Pipirelli Balázs Horváth
 (6 prizes)
 
  2:40.588
  (+3.418)

15
Pipirelli Sergey Kholdin
 (0 prizes)
 
  2:40.963
  (+3.793)

16
Pipirelli Krisztian Kovacs-Pataki
 (0 prizes)
 
  2:41.054
  (+3.884)

17
Pipirelli Chris Gilroy
 (0 prizes)
 
  2:41.070
  (+3.900)

18
Pipirelli Csaba Kuti Horváth
 (0 prizes)
 
  2:41.072
  (+3.902)

19
Pipirelli Biagio Savino
 (0 prizes)
 
  2:41.921
  (+4.751)

20
Pipirelli David Gui
 (0 prizes)
 
  2:42.043
  (+4.873)

21
Pipirelli Ian Mackenzie
 (0 prizes)
 
  2:42.402
  (+5.232)

22
Pipirelli Kyle Wojtaszek
 (0 prizes)
 
  2:42.406
  (+5.236)

23
Pipirelli Francisco Chango
 (0 prizes)
 
  2:42.709
  (+5.539)

24
Pipirelli Anubis Montero
 (0 prizes)
 
  2:42.835
  (+5.665)

25
Pipirelli Marcus Garcia
 (0 prizes)
 
  2:42.942
  (+5.772)

26
Pipirelli Raúl Dominguez
 (0 prizes)
 
  2:43.028
  (+5.858)

27
Pipirelli Samuel Lopez
 (0 prizes)
 
  2:43.098
  (+5.928)

28
Pipirelli Nelson Paquete
 (0 prizes)
 
  2:44.549
  (+7.379)

29
Pipirelli Pierre Andrade
 (0 prizes)
 
  2:44.962
  (+7.792)

30
Pipirelli Marcos Paulo Demartin
 (0 prizes)
 
  2:45.306
  (+8.136)

31
Pipirelli Andreas Aubram
 (0 prizes)
 
  2:45.374
  (+8.204)

32
Pipirelli Andy Sillars
 (0 prizes)
 
  2:45.800
  (+8.630)