Startin' Places (Squadron: Amateur - 55)

Pick anoth'r armada:Afore
Pipirelli Gerwin Klijn
 (14 prizes)
 
  3:43.507
  (+0.000)

2
Pipirelli Jeff Naylor
 (36 prizes)
 
  3:45.730
  (+2.223)